Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Roszczenie o odszkodowanie za lot Air France i zwrot kosztów

Życie lubi płatać figle, a o prawdziwości tego powiedzenia przekonało się już wielu podróżnych. Wszakże na lotniskach trafić można pasażerów oczekujących na opóźniony lot, czy takich, którzy dowiedzieli się, że ich połączenie właśnie zostało anulowane. W tego typu przypadkach warto żądać odszkodowań od linii lotniczych. Pod uwagę należy wziąć poniższe sytuacje:


Odszkodowanie za lot Air France

Regułą jest, że każda aplikacja o odszkodowanie i zwrot pieniędzy jest badana indywidualnie. Najistotniejsze znaczenie ma to, jaki porządek prawny jest ważny dla danego danego połączenia. W Unii Europejskiej o odszkodowania wnosi się zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Niżej prezentujemy okoliczności, w których to lot jest uwzględniony w tym rozporządzeniu.

 

Trasa 

Przewoźnik unijny, w tym Air France linie lotnicze

Przewoźnik niezarejestrowany w UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z państwa UE poza teren UE

Tak

Tak

Z państwa z poza do UE do państwa UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

Zakładaj, że dany lot nie jest uwzględniony rozporządzeniem UE, to ubiegać się o odszkodowanie trzeba się na bazie zupełnie innych przepisów (np. amerykańskich, lub kanadyjskich).

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Air France odszkodowanie

Punktem wyjścia jest ustalenie, czy reklamacja opóźniony lot Air France jest wykonalna na podstawie przepisów UE. Jeśli odpowiedź na ta kwestię jest pozytywna, to należy uwzględnić to, że

 • Linie lotnicze muszą być odpowiedzialne za dojście do opóźnienia. Air France odszkodowanie będzie więc zapłacone np. wtedy, gdy przyczyną były błędy pracowników lub usterka wykryta w samolocie. Rekompensata nie zostanie wypłacona, gdy przyczyną spóźnienia są czynniki niezależne od przewoźnika lotniczego, np. ekstremalne warunki atmosferyczne.
 • Air France reklamacje za spóźnienie lotu jest uargumentowane pod zastrzeżeniem tego, że opóźnienie wynosi przynajmniej 180 minut.
 • Air France skargi i reklamacje można uiszczać też wtedy, gdy miejsce miał transferowy lot (z co najmniej jedną przesiadką) na jednej rezerwacji. Weryfikuje się tu opóźnienie zanotowane na stacji końcowej.

Zgodnie z rozporządzeniem  wartość odszkodowania na jednego pasażera wynosi

 • 250 euro dla lotu o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • 400 euro dla lotu o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 euro dla lotu o długości ponad 3500 km.

Jako AirAdvisor jesteśmy specjalistami w zakresie odszkodowań uwzględnianych przez obowiązujące prawo (np. na rozporządzenia UE). Należy zauważyć, że rekompensaty uzyskiwane z naszym wsparciem są zazwyczaj znacznie atrakcyjniejsze od Air France ubezpieczenie od opóźnienia w grupie ubezpieczeniowej. W przypadku polis konieczne jest przecież kupienie ubezpieczenia z dodatkowymi klauzulami przed startem podróży. Same warunki ubezpieczenia i wartość odszkodowań bywają zaś mało korzystne. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku odszkodowań egzekwowanych w AirAdvisor.

 

Odwołany lot Air France odszkodowanie lotnicze

W ogólnym rozrachunku, odszkodowanie za odwołany lot podlega bliźniaczym regułom, co odszkodowania za opóźnienia lotów. Zacząć trzeba więc od określenia, czy dane Air France anulowanie lotu jest objęte przepisami UE. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to należy mieć się świadomość następujących aspektów:

 • Wymagane jest to, by dane Air France odwołanie lotu miało źródło bezpośrednio z winy linii lotniczych. W przeciwnym przypadku rekompensata nie będzie należna. Jeżeli więc np. Air France odwołuje loty z powodu zamknięcie przestrzeni powietrznej na trasie planowanego lotu, to odszkodowanie nie zostanie przyznane.
 • Rekompensata nie też wypłacana, gdy anulowanie lotu Air France zostało połączone z poinformowaniem pasażera o anulacji połączenia z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Czas przesłania informacji klientowi o tym, że następuje anulacja lotu Air France, może być ukrócony do 7 dni (licząc do momentu planowanego wejścia na pokład). Natomiast przewoźnik jest tu zobligowany do przedstawienia klientowi podobnego połączenia, czyli takiego, które odbywa się w zbliżonym czasie.

Gdy Air France odwołany lot reklamacja jest umotywowana na mocy prawa unijnego, to nalicza się odszkodowanie w wysokości uwarunkowanej długością lotu. Kwoty są określone poniżej.

Dystans lotu

Odszkodowanie [ euro] 

Do 1500 km

250 

Od 1500 km do 3500 km

400 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 

Do częstych pytań pasażerów zalicza się kwestia odszkodowania przy zaproponowaniu pasażerowi połączenia zastępczego. Gdy w tym przypadku Air France odwołane loty to odszkodowanie może zostać zmniejszone o 50%, o ile zastępczy lot dotrze na miejsce w ustalonych ramach czasowych. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

Air France lot — odległość

Opóźnienie lotu zastępczego 

Odszkodowanie [w euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 

Więcej niż 3500 km poza granicami UE

Do 4 godzin

300 

Z zupełnie odmienną sytuacją ma się do czynienia, gdy odwołane loty Air France są objęte innymi przepisami od prawa UE.  Aby uzyskać odszkodowanie w takim przypadku, trzeba uwzględnić inne akty prawne. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych odwołania lotu nie są powiązane z obowiązkiem wypłacania odszkodowań pasażerom.

Czasem to sam przewoźnik lotniczy proponuje rekompensatę klientowi. Wedy to proponowany jest Air France zwrot w formie vouchera na bilety lotnicze Air France. Warto jednak ostrożnie podchodzić do takich propozycji. Zazwyczaj odszkodowania wypłacane na bazie przepisów prawnych przynoszą większe kwoty, które w dodatku wypłaca się gotówkowo.

 Miałeś opóźniony lub odwołany lot do lub z UE?Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet Air France

Klienci linii lotniczych poza odszkodowaniem mają możliwość domagania się o Air France zwrot za odwołany lot. Prawa pasażerskie zakładają sposobność zażądania Air France zwrot kosztów za bilet, opiewający na 100% wartości zakupionego biletu. Air France zwrot na konto zawiera również inne opłaty poniesione przez pasażera. Zwrot biletu Air France może uwzględniać koszty wydatków na posiłek, wykonanie połączenia telefonicznego czy nocleg w pobliskim hotelu, np. wtedy,  gdy konieczne jest dłuższe oczekiwanie na lot zastępczy.

AirFrance wniosek o odszkodowanie

Starając się o zwrot pieniędzy Air France, należałoby również pamiętać o tym, że:

 • Zrekompensowane zostają wydatki w adekwatnej wysokości.
 • Trzeba zachować wszelkie paragony i inne dowody zakupów.
 • Wnioski o rekompensaty oraz Air France zwrot za bilet warto złożyć bez zbędnej zwłoki.

Po prostu Air France zwrot biletu i innych kosztów obejmuje wydatki, które można logicznie powiązać z koniecznością oczekiwania na opóźniony samolot lub lot zastępczy.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

FAQ

Jak odzyskać pieniądze z Air France?


Air France odszkodowanie za opóźniony lot — ile czasu na reklamacje?


Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Air France?


Air France wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Spóźniony lot Air France — czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?


Odszkodowanie za odwołany lot Air France Airlines — ile czasu na reklamacje?


Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Air France — ile się należy?


Jak odzyskać pieniądze za bilet Air France?

 

Jak odzyskać pieniądze z Air France?

Efektywne wyegzekwowanie odszkodowania, czy zwrotu środków finansowych za bilet Air France wymaga powołania się na konkretne zapisy prawne. Odzyskanie pieniędzy jest więc znacznie łatwiejsze z ekspertami AirAdvisor, którzy znają obowiązujące prawo.

 

Air France odszkodowanie za opóźniony lot — ile czasu na reklamacje?

Klient może złożyć wniosek o rekompensatę w ciągu 3 lat, w przypadku opóźnienia lotu.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Air France?

Należy zachować dokumentację związaną z danym lotem, a we wniosku o odszkodowanie powołać się na odpowiednie przepisy. Zalecamy wypełnić formularz online AirAdvisor i skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów.

 

Air France wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawowa dokumentacja obejmuje dane lotu, bilet lotniczy, paragony i informacje określające przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu.

 

Spóźniony lot Air France — czy odszkodowanie  podlega opodatkowaniu?

Zasadniczo odszkodowanie za Air France loty i zwrot kosztów nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatków.

 

Odszkodowanie za odwołany lot Air France Airlines — ile czasu na reklamacje?

Pasażer na złożenie wniosku odszkodowawczego ma maksymalnie 3 lata

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Air France — ile się należy?

Określając odszkodowanie za opóźniony lot, trzeba dokonać analiz prawnych, Niemniej odszkodowanie za odwołany lot Air France może być wypłacone nawet w wysokości do 600 euro. 

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet Air France?

Aplikacja O zwrot kosztów za odwołany lot Air France przebiega bezpośrednio w liniach lotniczych. Żądać można nie tylko zwrotu biletu, ale również innych poniesionych kosztów.

 Ustalenie kwoty należnej za zakłócony lot może być skomplikowane. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Pozwól nam oszacować Twoje odszkodowanie.Sprawdź odszkodowania

Air France kontakt i informacje o liniach lotniczych

Linie lotnicze Air France mają swą bazę główną w Paryżu. Ten przewoźnik lotniczy działa na skalę międzykontynentalną i jest uznaną marką na całym świecie. Są to linie lotnicze dbające o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Air France telefon w Polsce +48(0)225123949. Polskojęzyczny portal internetowy działa zaś pod adresem airfrance.pl.

Punktualność nie jest jednak najmocniejszą stroną francuskich linii lotniczych. Współczynnik docierania na czas wynosi około 81%, czyli minimalnie mniej od średniej EMEA. Dane pokazują, że kliencie mają więc często sposobność ku temu, by wnioskować o rekompensaty i starać się o zwrot za opóźniony lot Air France.

Niekorzystnie wygląda również współczynnik odwołanych lotów. Podczas gdy średnia EMEA wynosi 4%, to aż około w 7% przypadków loty francuskiego przewoźnika są anulowane. W takich przypadkach warto ubiegać się o zwrot za odwołany lot Air France i należne odszkodowania.