Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Odszkodowanie za lot British Airways i zwrot kosztów

Los lubi czasem płatać figle. Bywa, że pechowa sytuacja ma miejsce podczas podróży drogą powietrzną. Wtedy to często można uzyskać odszkodowanie od danych linii lotniczych, takich jak British Airways Polska. Rekompensaty można otrzymać zwłaszcza w takich przypadkach:

 Odszkodowanie za lot British Airways

Składając żądania odszkodowawcze i chcąc uzyskać zwrot pieniędzy, trzeba być świadomym, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Podstawową kwestią jest ustalenie norm prawnych, na które trzeba się powołać. Na terenie wspólnoty europejskiej podstawą prawną jest Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Poniżej prezentujemy sytuacje, w których to lot jest objęty tym rozporządzeniem. Jednakże należy mieć na uwadze, iż po tym, jak miejsce miał Brexit, British Airways linie lotnicze nie są już zarejestrowanie na terenie UE.

 

Zakres geograficzny lotu

Linie lotnicze zarejestrowane w UE

Przewoźnik lotniczy niezarejestrowany w UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z państwa UE poza UE

Tak

Tak

Z państwa nienależącego do UE do państwa UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

Gdy nie można ubiegać się o odszkodowanie przez rozporządzenie unijne, to trzeba powołać się na inne przepisy.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot British Airways odszkodowanie dla pasażera

Jeżeli reklamacja opóźniony lot British Airways jest możliwa do uzyskania na bazie rozporządzenia UE, to istotne są następujące zasady:

 • British Airways reklamacje za spóźnione dotarcie na miejsce można uzyskać pod warunkiem tego, że opóźnienie wyniosło minimum 3 godziny.
 • British Airways skargi i reklamacje mogą być przejęte także dla lotów transferowych, o ile zostały one objęte jedną rezerwacją. Wtedy to weryfikowana jest długość opóźnienia w punkcie docelowym.
 • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym linie lotnicze muszą być odpowiedzialne na zaistniałą sytuację, by British Airways odszkodowanie zostało przyznane. Do czynników niezależnych od linii lotniczych zaliczyć trzeba np. trudne warunki pogodowe. Czynnikami zależnymi mogą zaś być np. strajk pilotów British Airways, czy błędy organizacyjne.

 

Wartość rekompensaty w zależności od długości lotu jest następująca:

 • 250 EUR dla lotu o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • 400 EUR dla lotu o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 EUR dla lotu, którego długość przekracza 3500 km.

 

Powyższe dane należy jednak traktować orientacyjnie, ponieważ wysokość odszkodowań określa się indywidualnie w każdym przypadku. Jako AirAdvisor specjalizujemy się w pomaganiu klientom przy uzyskiwaniu odszkodowań mających podstawę w zapisach prawnych, takich jak rozporządzenia unijne.

To co innego niż British Airways ubezpieczenie od opóźnienia wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym. Należy jednak podkreślić, że odszkodowania bazujące na zapisach prawnych zwykle są znacznie korzystniejsze od polis ubezpieczeniowych. Umożliwiają bowiem one uzyskanie rekompensat bez konieczności wykupowania polis przed podróżą. Co więcej, warunki wypłaty takich odszkodowań są obarczone mniejszymi ograniczeniami.

 

Odwołany lot British Airways odszkodowanie od przewoźnika

W ogólnym ujęciu odszkodowanie za odwołany lot podlega identycznym regułom, co rekompensaty lotnicze za spóźnienia. Trzeba więc ustalić, czy British Airways anulowanie lotu jest ujęte rozporządzeniem UE. Jeżeli tak jest, to trzeba uświadomić sobie następujące kwestie:

 • Finansowa rekompensata nie będzie należna, gdy anulowanie lotu British Airways zostało poprzedzone poinformowaniem klienta o tym fakcie z wyprzedzeniem wynoszącym przynajmniej 2 tygodnie.
 • Wyżej przedstawiony okres poinformowania o tym, iż British Airways odwołuje loty, może zostać skróceniu do 1 tygodnia (wyliczenia wykonuje się w odniesieniu do terminu planowego wejścia na pokład). Przewoźnik jest tutaj zobowiązany przedstawić pasażerowi lot do tego samego miejsca o zbliżonych parametrach czasowych.
 • British Airways odwołanie lotu musi wynikać z przyczyny zależnej od samych linii lotniczych. Przykładem może być tu usterka w samolocie wykryta przed rozpoczęciem lotu. Gdy zaś anulacja lotu British Airways nastąpi np. z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, to jest to przyczyna niezależna od linii lotniczych, przez co odszkodowanie nie jest zasadne.

British Airways odwołany lot reklamacja może zostać rozpatrzona na podstawie przepisów UE, jeśli spełnione są przesłanki ukazane we wcześniejszym paragrafie. Wtedy to określane jest odszkodowanie w wysokości uzależnione od długości lotu.

 

Dystans lotu

Odszkodowanie

Do 1500 km

250 EUR

Od 1500 km do 3500 km

400 EUR

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 EUR

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 EUR

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600Sprawdź odszkodowania

W kwestii pytań dotyczących anulowanych lotów trzeba uwzględnić inną możliwość.. Odwołane loty British Airways mogą bowiem zakończyć się tym, że linie lotnicze przedstawią kentowi propozycję połączenia zastępczego. W takim przypadku wartość odszkodowania może zostać zmniejszona o 50%. Będzie tak wtedy, gdy zastępcze połączenie zmieści się w ustalonym przedziale czasu.

 

British Airways lot — odległość połączenia

Spóźnienie zastępczego lotu

Odszkodowanie

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 EUR

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

Do 4 godzin

300 EUR

 

W sytuacji, gdy British Airways odwołane loty nie są objęte rozporządzeniem UE, to uzyskać odszkodowanie można w zupełnie inny sposób. Konieczne jest przecież uwzględnienie zupełnie innych przepisów. Przykładowo w Kanadzie przy obliczaniu odszkodowania uwzględnia się opóźnienie lotu alternatywnego względem lotu, który został odwołany. W USA nie zaś żadnych przepisów wymuszających na liniach lotniczych wypłatę odszkodowania w przypadku odwołania lotu.

Czasem zdarza się, że linie lotnicze same zaproponują pasażerowi rekompensatę za odwołany lot. Pojawić się tu może British Airways zwrot za odwołany lot w formie kuponu na kolejne połączenia. Nie jest to jednak zwykle korzystne rozwiązanie. Powołując się na odpowiednie przepisy, zazwyczaj możliwe jest przecież otrzymanie odszkodowania gotówkowego.

 

Zwrot pieniędzy za bilet British Airways i zwrot pozostałych kosztów

Klienci linii lotniczych poza odszkodowaniami, mogą również zwracać się o British Airways zwrot. Uprawniają go do tego obowiązujące prawa pasażera. Rzeczony zwrot ma wartość kwoty zapłaconej za bilet. Ponadto British Airways zwrot na konto obejmuje także inne koszty, powiązane z opóźnieniem lub odwołaniem połączenia. Zwrot biletu British Airways

może więc zostać powiększony o wydatki przeznaczone np. na nocleg.

 British zwrot za bilet

Chcąc ubiegać się o zwrot pieniędzy British Airways, trzeba zwrócić uwagę na poniższe trzy reguły:

 1. Pasażerowi zwrócone zostaną koszty adekwatne do konkretnej sytuacji.
 2. Wnioski o rekompensatę i British Airways zwrot za bilet powinno się składać bezzwłocznie.
 3. Konieczne może okazać się udokumentowanie poniesionych wydatków, np. przez przedstawienie rachunków.

British Airways zwrot biletu i innych kosztów uwzględnia więc kategorie wydatków, które da się powiązać z zakłóceniem planu podróży w zdroworozsądkowy sposób.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

FAQ

Odszkodowanie za odwołany lot British Airways — ile jest czasu na złożenie reklamacji?

Na złożenie wniosku o rekompensatę za odwołanie lotu ma się do 3 lat.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot British Airways — jaka kwota jest należna?

Odszkodowanie za opóźniony lot oraz jego wysokość zależy od kilku czynników. Odszkodowanie za odwołany lot British Airways może opiewać nawet na kwotę kilkuset euro.

 

British Airways wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty trzeba przygotować?

Powinno się zachować jak największą liczbę dokumentów, a w szczególności:

 • Bilet lotniczy i kartę pokładową.
 • Rachunki związane z oczekiwaniem na lot, np. paragony.
 • Numer oraz harmonogram lotu.
 • Powód odwołania albo opóźnienia.

 

Lot British Airways — czy odszkodowanie za opóźnienie podlega opodatkowaniu?

Nie, odszkodowania i British Airways zwrot kosztów za bilet od przewoźnika lotniczego nie są objęte podatkami.

 

Jak odzyskać pieniądze z British Airways?

British linie lotnicze ma obowiązek wypłacenia odszkodowania w przypadkach ściśle określonych przez prawo. By uzyskać rekompensatę, warto wspomóc się wiedzą i profesjonalnym analizom specjalistów AirAdvisor.

 

British Airways odszkodowanie za opóźniony lot — do kiedy można złożyć reklamacje?

W przypadku opóźnienia lotu pasażer ma trzy lata na aplikowanie o odszkodowanie.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot British Airways?

Aby linie British Airways wypłaciły odkomunizowanie, trzeba odnieść się do właściwych przepisów i spełnić formalności. Dobrym pomysłem jest wypełnienie wniosku online i skorzystanie ze wsparcia serwisu AirAdvisor.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet British Airways?

O zwrot kosztów za odwołany lot British Airways pasażer może ubiegać się w liniach lotniczych. Wniosek może dotyczyć nie tylko zwrotu biletu, ale także innych poniesionych wydatków.

 

Linie lotnicze British Airways — kontakt i podstawowe informacje

BritishAirways to linie lotnicze z bazą w Londynie, które świadczą usługi na skalę międzynarodową. To przedsiębiorstwo powstało w 1924 roku, a strona internetowej tej marki to britishairways.com. Z kolei numer telefonu dostępny ne terenie Polski jest następujący: 4+8 22 306 08 50.

Te brytyjskie linie lotnicze są cenione na całym świecie i gwarantują pasażerom wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu. Profesjonalizm jest widoczny w statystykach. W ponad 88% połączeń samoloty tej marki docierają na czas (Średnia EMEA wynosi około 83%), a więc rzadko kiedy trzeba aplikować o zwrot za opóźniony lot British Airways. Równie rzadko składa się wnioski o zwrot za odwołany lot British Airways. Statystycznie tylko 2,3% połączeń BritishAirways jest anulowanych przy średniej EMEA wynoszącej mniej więcej 4%.