Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Zwrot kosztów oraz odszkodowanie za lot Lufthansa

Problemy z połączeniem lotniczym zwykle generują następne kłopoty związane z życiem zawodowym lub osobistym. Na szczęście w wielu przypadkach od przewoźnika lotniczego można zażądać rekompensat. Przy wsparciu specjalistów złożenie odpowiedniego wniosku jest proste i może przynieść każdemu pasażerowi nawet kilkaset euro rekompensaty. O odszkodowanie można występować zwłaszcza w następujących sytuacjach:

 

Odszkodowanie od Lufthansy

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Podstawową kwestią przy wyegzekwowaniu należnego odszkodowania jest powołanie się na właściwe w danej sytuacji przepisy. Na ogół o zwrot pieniędzy należy się ubiegać, posiłkując się unijnym Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Poniżej ukazujemy sytuacje, gdy jest to możliwe dla przewoźników lotniczych zarejestrowanych na terytorium UE, w tym Lufthansy.

Start lotu

Koniec podróży

Obowiązywanie przepisów UE

UE

UE

Tak

UE

Poza UE

Tak

Poza UE

UE

Tak

Poza UE

Poza UE

Nie

Na ogół więc polscy obywatele mogą ubiegać się o odszkodowanie w oparciu o normy prawne UE. W rzadszych przypadkach konieczne jest powoływanie się na inne akty prawne, które były wiążące dla danego lotu (np. na prawo obowiązujące w USA).

 

Opóźniony lot Lufthansa odszkodowanie do 600 euro

Jeśli Lufthansa odszkodowanie za opóźniony lot ma umocowanie w przepisach unijnych, to trzeba przyjrzeć się bliżej Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004. Ma to na celu określenie zasadności wnioskowania o odszkodowanie. Uwagę trzeba zwrócić na to, że:

 • Lufthansa lot powinien zanotować co najmniej 180 minut opóźnienia, aby wniosek o rekompensatę został uznany za zasadny.
 • To linie lotnicze muszą ponosić bezpośrednią winę za opóźnienie. Przykładowo Lufthansa odszkodowanie jest należne, gdy spóźnienie wynika z usterki w samolocie. Rekompensata finansowa nie zostanie wypłacona, gdy przyczyną opóźnienia są sytuacje nadzwyczajne. Przykładem są tu niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Dla lotów z co najmniej jedną przesiadką także możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Wtedy to Lufthansa reklamacje biorą pod uwagę różnice między planowanym a faktycznym dotarciem samolotu do końcowego portu lotniczego.

 

Lufthansa odszkodowanie za opóźniony lot 

Gdy wniosek odszkodowawczy jest zasadny, to wylicza się wysokość rekompensaty. Zgodnie z rozporządzeniem jest ona ściśle zależna od długości lotu:

 • 250 euro dla lotów, których długość jest mniejsza od 1500 km.
 • 400 euro dla lotów, których długość wynosi od 1500 km do 3500 km.
 • 600 euro dla lotów, o długości przekraczających poziom 3500 km.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że powyższe dane są orientacyjne. Każdy wniosek o rekompensatę jest rozpatrywany w sposób indywidualny.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600Sprawdź odszkodowania

Lufthansa wniosek o odszkodowanie a polisa ubezpieczeniowa

Serwis AirAdvisor służy wsparciem przy egzekwowaniu rekompensat lotniczych bazujących na przepisach UE oraz różnych krajów na świecie. Czym innym jest zaś Lufthansa ubezpieczenie od opóźnienia, które można wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Warto jednak wiedzieć, że indywidualne polisy ubezpieczeniowe:

 • Są dodatkowo płatne i trzeba je wykupić jeszcze przed udaniem się w podróż. Zazwyczaj standardowa polisa turystyczna nie jest wystarczająca, ponieważ konieczne jest wykupienie dodatkowego rozszerzenia dotyczącego ryzyka opóźnienia bądź odwołania połączenia lotniczego.
 • Zwykle są obarczone szeregiem ograniczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ograniczenia dotyczyć mogą między innymi zakresu terytorialnego, w jakim obowiązuje dane ubezpieczenie.
 • Często opiewają na niskie sumy ubezpieczenia. Praktyka pokazuje, że często odszkodowania uzyskiwane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych opiewają na wyższe kwoty niż rekompensaty od towarzystw ubezpieczeniowych.

Krótko mówiąc, odszkodowania uzyskiwane przy wsparciu AirAdvisor zazwyczaj są znacznie korzystniejsze od propozycji towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Odszkodowanie za odwołany lot Lufthansa — najważniejsze informacje

Ogólnie rzecz biorąc, o odszkodowanie za odwołany lot aplikuje się w identyczny sposób, jak o odszkodowania za opóźnienia. Na starcie trzeba więc określić, czy dany odwołany lot jest objęty normami prawnymi UE. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to trzeba ustalić, czy spełnione są warunki do zażądania odszkodowania. Najważniejsze kwestie są następujące:

 • Odszkodowanie zostanie wypłacone pod warunkiem tego, że anulacja lotu Lufthansa nastąpiła z winy linii lotniczych. Jeśli zaś lot został odwołany z przyczyn nadzwyczajnych (np. zamknięcie przestrzeni powietrznej), to skargi i reklamacje nie zakończą się wypłatą rekompensat.
 • Jeśli linie lotnicze poinformują klienta o anulowaniu lotu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, to Lufthansa odwołanie lotu również nie przyniesie wypłaty odszkodowania.
 • Ponadto Lufthansa odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy linie lotnicze jednocześnie spełnią dwa warunki. Po pierwsze poinformują klienta z tygodniowym wyprzedzeniem o tym, że nastąpiło anulowanie lotu Lufthansa. Drugim warunkiem jest zaoferowanie klientowi możliwości wejścia na pokład innego samolotu i zrealizowania podróży w podobnym czasie.

Gdy ustalone zostanie, że Lufthansa odwołane loty spełniają wymogi wypłacenia odszkodowania, to zgodnie z przepisanymi unijnymi wysokość rekompensat jest taka, jak w poniższym zestawieniu.

Dystans

Odszkodowanie w wysokości [euro]

Poniżej 1500 km

250

Od 1500 km do 3500 km

400

Ponad 3500 km w terytorium UE

400

Ponad 3500 km poza terytorium UE

600

Od powyższych danych, należy wymienić jeden wyjątek. Możliwe bowiem, że odwołane loty Lufthansa zakończą się zaproponowaniem klientowi lotu zastępczego. Wtedy to warto wiedzieć, że odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę. Lot zastępczy musi jednak zmieścić się w określonych ramach czasowych.

Lot Lufthansa — odległość

Opóźnienie zastępczego lotu

Wartość odszkodowania [euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200

Ponad 3500 km w UE

Do 4 godzin

200

Ponad 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300

Niemniej powyższe dane również są orientacyjne. By odpowiedzieć na kwestię, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Lufthansa, zawsze trzeba pamiętać o indywidualnym rozpatrywaniu każdej sprawy odszkodowawczej.

Ponadto należy pamiętać, że wszystkie powyższe informacje dotyczą odwołania lotu, co do którego można zastosować przepisy UE. Jeżeli zaś Lufthansa odwołuje loty, a nie są one objęte rozporządzenie UE, to wiążące stają się inne normy prawne

Przykładowo dla lotów objętych prawem amerykańskim uzyskać odszkodowanie można na mocy regulacji Amerykańskiego Departamentu Transportu. Tymczasem są one znacznie mniej korzystne dla podróżnych niż te obowiązujące w UE. Z kolei w Kanadzie odwołany lot Lufthansa odszkodowanie może oznaczać odszkodowanie w wysokości kilkuset dolarów kanadyjskich.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

Lufthansa zwrot za bilety

Poza odszkodowaniem prawa pasażerskie przewidują możliwość ubiegania się o zwrot biletu Lufthansa oraz zwrot pieniędzy wynikających z poniesionych kosztów. Należy tu zwrócić uwagę, że wszystkie koszty zostaną zwrócone w pełnej wartości, o ile można je logicznie powiązać z odwołaniem, czy opóźnieniem lotu.

 

Lufthansa zwrot biletu powinien więc opiewać na kwotę równą 100% jego wartości. Ponadto reklamacja biletu lotniczego może zostać poszerzona o wydatki na żywność, napoje, transport, czy zakwaterowanie. Przykładowo więcej, Lufthansa zwrot na konto następuje wtedy, gdy pasażer musiał przenocować w oczekiwaniu na lot zastępczy. Koniecznie trzeba pamiętać, by zabrać ze sobą wszystkie rachunki, aby Lufthansa zwrot za odwołany lot przebiegł bez zbędnych kłopotów.

 

FAQ

Jak odzyskać pieniądze z Lufthansa?

Formularz Lufthansa zwrot może zostać złożony indywidualnie. Skuteczność takiego wniosku zależy jednak od znajomości obowiązujących przepisów. Dlatego też polecamy skorzystać ze wsparcia ekspertów AirAdivsor. Jako że nasi eksperci codziennie zajmują się sprawami typu Lufthansa reklamacje opóźniony lot i znają wiążące przepisy prawne, to są w stanie skutecznie wyegzekwować należne odszkodowanie od linii lotniczych.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy — ile się należy?

Lufthansa wniosek o odszkodowanie za opóźnienie może przynieść do 600 Euro, w przypadku lotu o długości ponad 3500 km. Zawsze jednak faktycznie odszkodowanie za opóźniony lot jest ustalane w indywidualny sposób i zależy od szeregu czynników.

 

Jak złożyć reklamację w Lufthansie za opóźniony lot?

O zwrot za opóźniony lot można ubiegać się bez pośredników. Wtedy jednak trzeba dobrze znać się na aktualnych przepisach prawnych. Efektywną i szybką metodą uzyskania należnego odszkodowania jest skorzystanie z pomocy AirAdvisor.

 

Czy odszkodowanie za opóźniony lot w Lufthansie podlega opodatkowaniu?

Odszkodowania i zwrot kosztów od przewoźników lotniczych, w tym za Lufthansa loty nie podlegają opodatkowaniu.

 

Zwrot za bilety Lufthansa — jak odzyskać pieniądze?

Formularz o zwrot za odwołany lot Lufthansa składa się do działu obsługi klienta tych linii lotniczych. Aplikować można nie tylko o zwrot pieniędzy za bilet, ale też i o pokrycie innych kosztów. Dążąc do zwrotu biletu, trzeba podać dokumentację, np. potwierdzenie jego zakupu.

 

Lufthansa zwrot za opóźniony lot — jakie dokumenty?

Aby uzyskać Lufthansa zwrot za bilet, warto zgromadzić możliwe najwięcej informacji i dokumentacji. Koniecznie trzeba zachować bilet lotniczy, kartę pokładową, czy potwierdzenie rejestracji. Warto też dowiedzieć się, jaki był powód opóźnienia. Najlepiej zażądać od personelu linii lotniczych pisemnego potwierdzenia powodu, który doprowadził do opóźnienia samolotu.

 

Odwołany lot Lufthansy — ile czasu na reklamacje?

Zasadniczo ma się trzy lata, aby złożyć formularz: Lufthansa odwołany lot reklamacja. Zalecamy jednak by żądanie uzyskania odszkodowania za Lufthansa anulowanie lotu zgłaszać możliwe najprędzej. Wtedy to skomplementowanie wniosku odszkodowawczego i uzyskanie należnej rekompensaty jest prostsze i szybsze.

 

Opóźniony lot Lufthansy — ile czasu na reklamacje?

W przypadku opóźnienia lotu o odszkodowanie można wnioskować do aż 3 lat. Polecamy, by reklamacja została zgłoszona bez zbędnej zwłoki. Formularz odszkodowania Lufthansa powinien być bowiem umocowany pakietem dokumentacji. Taką dokumentację najprościej zaś zebrać tuż po zajściu opóźnienia lotu.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Kluczowe informacje na temat Lufthansy

Jest to narodowy niemiecki przewoźnik lotniczy działający od 1953 roku, a jego siedziba główna znajduje się w Kolonii. Portal internetowy tej jednej z największych i najbardziej znanych linii lotniczych to lufthansa.com. Z kolei infolinia Lufthansa działa pod następującym numerem: +48 22 515 39 17. Lufthansa reklamacje kontakt telefoniczny jest możliwy przez cały tydzień.

Ten przewoźnik lotniczy działa praktycznie w każdym zakątku świata. Linie lotnicze Lufthansa opinie mają dobre. Zdecydowana większość klientów uważa, że jest to w pełni profesjonalny przewoźnik lotniczy, który dba o bezpieczeństwo i wygodę pasażerów. To niemieckie przedsiębiorstwo regularnie zbiera prestiżowe nagrody, w tym te za działania innowacyjne.

Opóźniony, odwołany lot Lufthansy a zwrot kosztów

 

Na tle konkurencji typowy lot Lufthansa cechuje się wysokim poziomem punktualności. Przy średniej EMEA wynoszącej około 83%, statystycznie około 85% lotów Lufthansy przybywa na miejsce punktualnie. Anulowanie lotu Lufthansa to zaś ogromna rzadkość, która zdarza się w około 0,5% przypadków. Dla porównania, średnia EMEA wynosi tu około 4%.