Norwegian Air Shuttle

IATADY

ICAONAX

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty Norwegian Air

Czy dotknęło Państwo opóźnienie lub odwołanie lotu w Norwegian Air?

Jeśli tak to zakładamy, że są Państwo zainteresowani poznaniem praw pasażera i tym co należy zrobić w takim przypadku.

Nasz doświadczony zespół zebrał wszystko, co trzeba wiedzieć, aby złożyć wniosek o odszkodowanie od Norwegian Air.

Po przeczytaniu tego dowiedzą się Państwo, że Norwegian Air może być Wam winna nawet 600 euro zgodnie z prawem UE.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Zwrot kosztów i odszkodowanie za lot Norwegian Air

Większość lotów przebiega zgodnie z planem. Nigdy jednak nie można wykluczyć pojawienia się problemów. Opóźnienia, czy odwołania lotów potrafią mocno wpłynąć na przebieg podróży. Jednakże w tego typu sytuacjach od linii lotniczych można wymagać wypłacenia odszkodowania. Takowe wypłacane są w euro, a ich równowartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Rekompensat można domagać się zwłaszcza, w tego typu przypadkach:

Praktycznie każdy lot Norwegian Air Shuttle jest objęty Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Ten unijny akt prawny określa, kiedy i jak pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie i o zwrot pieniędzy od przewoźnika lotniczego.

 

Odszkodowanie za lot norweskimi liniami lotniczymi

 

Zakres geograficzny lotu

Obowiązywanie prawa unijnego

Wewnątrz UE

Tak

Z kraju UE do kraju poza UE

Tak

Z kraju nienależącego do UE do kraju UE

Tak

Lot poza terenem UE

Nie

 

Należy mieć świadomość, że w przypadku lotów poza obszarem UE Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 nie jest wiążące. Wtedy to trzeba ubiegać się o odszkodowanie na bazie przepisów, które obowiązują w danym regionie geograficznym.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Norwegian Air odszkodowanie dla pasażera

Uogólniając, zgodnie z prawem UE Norwegian Air odszkodowanie za opóźniony lot jest należne pod następującymi warunkami:

  • Norwegian Air lot musi zanotować opóźnienie wynoszące co najmniej 3 godziny.
  • Przyczyna opóźnienia musi być bezpośrednio związana z liniami lotniczymi. Norwegian Air odszkodowanie powinno więc zostać naliczone, gdy np. doszło do awarii w samolocie lub nastąpiły błędy organizacyjne. Gdy jednak opóźnienie wynika np. z warunków pogodowych, to odszkodowanie, czy zwrot kosztów za odwołany lot nie zostaną przyznane.
  • Linie lotnicze mają też obowiązek wypłacenia rekompensaty, gdy spóźnienie dotyczyło lotu transferowego (z przesiadkami) na jednej rezerwacji. W takiej sytuacji Norwegian Air reklamacje tyczą się różnicy faktycznego dotarcia samolotu do celu w odniesieniu do zaplanowanego harmonogramu.

Z założenia reklamacja opiewa na jedną z trzech kwot, zgodnie z rozporządzeniem. Gdy długość opóźnionego lotu przekracza 3500 km, to należne jest odszkodowanie w kwocie 600 euro. Przy spóźnieniach dla lotów o długości od 1500 do 3500 km nalicza się 400 euro. Przy lotach krótszych lotach wniosek o odszkodowanie opiewa na 200 euro.

 

Odszkodowanie za opóźnienie od norweskich linii lotniczych 

Norwegian Air wniosek o odszkodowanie bazujący na przepisach prawnych warto złożyć na stronie AirAdvisor, trzeba tylko podać kilka informacji. Tego typu sprawy to nasza specjalizacja, a znajomość przepisów sprawia, że jesteśmy w stanie efektywnie i skutecznie wnioskować o należne rekompensaty dla pasażerów. Chcemy też podkreślić, że odszkodowania przez AirAdvisor zwykle są korzystniejsze dla klientów niż dodatkowo płatne Norwegian Air ubezpieczenie od opóźnienia od towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj w AirAdvisor jesteśmy w stanie uzyskać wyższe kwoty.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za odwołany lot Norwegian Air

W ogólnym rozrachunku o odszkodowanie za odwołany lot aplikuje się tak samo, jak przy opóźnieniu lotu. Na starcie trzeba więc upewnić się, że anulacja lotu Norwegian i jej konsekwencje prawne są ujęte w przepisach UE. Wtedy to trzeba ustalić, czy za daną sytuację odpowiedzialne są linie lotnicze. Skargi będą skuteczne, gdy lot został odwołany, np. z powodu wykrycia usterki. Gdy jednak odwołanie połączenia wynika z przyczyn zewnętrznych (np. warunków atmosferycznych), to rekompensata nie zostanie przyznana.

Kolejną kwestią, którą trzeba uwzględnić, jest termin uzyskania informacji na temat tego, że nastąpiło anulowanie lotu Norwegian Air Shuttle. Jeśli pasażer dowiedział się o tym na co najmniej 14 dni przed planowanym startem podróży, to nie uzyska się rekompensaty. Czasem wystarczy zaś, że Norwegian Air Shuttle odwołanie lotu zostanie przekazane do wiadomości klienta z jedynie tygodniowym wyprzedzeniem. Jednakże linie lotnicze muszą wtedy zaproponować alternatywne połączenie, które pozwoli dotrzeć do celu w podobnym czasie.

Gdy nie nastąpi żadna z powyższych okoliczności, to Norwegian odszkodowanie za odwołany lot zostaje przyznane. Prawo pasażera wskazują na kwotę rekompensaty zgodną z poniższym zestawieniem.

 

Norwegian Air Shuttle odwołane loty — dystans lotu

Odszkodowanie w wysokości [kwoty podane w euro]

Do 1500 km

250

Od 1500 km do 3500 km

400

Ponad 3500 km w granicach UE

400

Ponad 3500 km poza terytorium UE

600

 

Odwołanie lotu w połączeniu z zaproponowaniem kentowi połączenia zastępczego skutkują zmniejszeniem odszkodowania o połowę. Dzieje się tak jednak pod warunkiem, że lot zastępczy zdąży dolecieć do miejsca docelowego w określonym przedziale czasowym.

 

Lot Norwegian Air Shuttle — odległość

Opóźnienie lotu zastępczego Norwegian Air Shuttle

Wartość odszkodowania

[euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200

Powyżej 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200

Powyżej 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300

 

Warto wiedzieć, jak można by uzyskać odszkodowanie, gdyby dany lot nie był objęty prawodawstwem unijnym. Wtedy to trzeba by sprawdzić, jakie prawo ma zastosowanie dla danego odwołania lotu. Przykładowo, gdyby było to USA, to odwołany lot Norwegian Air odszkodowanie byłoby zależne od stanowiska Amerykańskiego Departamentu Transportu. Gdy zaś Norwegian Air Shuttle odwołuje loty objęte kanadyjskim prawem, to wtedy możliwe jest zażądanie odszkodowania wynoszącego nawet 900 dolarów kanadyjskich.

 

Zdarzyć się może, że po tym, jak nastąpi Norwegian anulowanie lotu, linie lotnicze zaproponują pasażerowi voucher. Takowy można później wykorzystać na opłacenie lotów w przyszłości. Koniecznie trzeba tu jednak zachować ograniczone zaufanie i dokładnie sprawdzić, jakie warunki wiążą się z odebraniem danego vouchera. Bardzo często okazuje się, że korzystniejsze jest wnioskowanie o odszkodowanie. Nie dość, że zazwyczaj opiewa ono na znacznie wyższe kwoty, to jeszcze jest wypłacane w gotówce.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

Norwegian Air zwrot kosztów za bilet i pozostałych wydatków

Opóźniony, czy też anulowany Norwegian lot sprawia, że pasażerowie mogą wnioskować o uzyskanie stosownego odszkodowania. Jednocześnie jednak klienci mają pełne prawo do zażądania zwrócenia kosztów, jakie musieli ponieść ze względu na zaistniałą sytuację. Reklamacja biletu lotniczego powinna brać pod uwagę następujące kwestie:

  • Norwegian Air Shuttle zwrot biletu — kwota powinna być równa całkowitej wartości biletu.
  • Pozostałe koszty — Norwegian Air zwrot na konto może dotyczyć też takich wydatków, jak np. zakup posiłków i napojów.
  • Kwestie formalne — by zwrot biletu Norwegian Air przebiegał bez kłopotów, koniecznie trzeba zachować potwierdzenia (np. rachunki) wszystkich poniesionych wydatków.

Krótko mówiąc, Norwegian Air zwrot za odwołany lot tyczy się wszystkich uzasadnionych wydatków, jakie podróżny musiał ponieść ze względu na oczekiwanie na rozpoczęcie podróży.

 

FAQ

 

Jak odzyskać pieniądze z Norwegian Air Shuttle?

Druk o Norwegian Air zwrot oraz odszkodowanie można składać samodzielnie. Zastanawiając się nad tym, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Norwegian Air, trzeba jednak pamiętać o przepisach prawa. Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z szybkiej i profesjonalnej pomocy AirAdvisor.

 

Norwegian wniosek o odszkodowanie za opóźnienie: ile się należy?

Na ogół odszkodowanie za opóźniony lot opiewa na 250 euro, 400 euro lub 600 euro. Na uwadze trzeba mieć to, że wszystkie sprawy dotyczące rekompensat za spóźnienia lotnicze są rozpatrywane w sposób indywidualny.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Norwegian Air Shuttle?

Można indywidualnie starać się o zwrot za opóźnione połączenie lotnicze. Jeśli jednak chce się zaoszczędzić czas i wykorzystać wiedzę ekspertów od przepisów odszkodowań lotniczych, to lepiej wypełnić formularz w serwisie internetowym AirAdvisor.

 

Norwegian Air skargi i reklamacje: czy odszkodowanie za opóźniony lot podlega opodatkowaniu?

Co do zasady zwrot kosztów, zwrot środków za bilet, czy odszkodowanie lotnicze są zwolnione z podatków.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet Norwegian Air Shuttle?

Żądanie pasażera o zwrot za odwołany lot Norwegian można składać samemu. Poza domaganiem się zwrotu biletu można też odzyskać inne zasadne wydatki, np. związane z noclegiem lub zakupem posiłków.

 

Norwegian loty: odszkodowanie za opóźniony lot jakie dokumenty?

Niezależnie od tego, czy wnioskuje się o odszkodowanie, czy o Norwegian Air zwrot za bilet, to warto zachować jak najwięcej dokumentacji oraz istotnych danych. Przede wszystkim znacznie ma tu bilet lotniczy, karta pokładowa, czy potwierdzenie rejestracji. Powinno się też zebrać informację na temat powodów opóźnienia. Polecić można zażądanie podania powodu spóźnienia w formie pisemnej od członków załogi lotu.

 

Odwołane loty Norwegian Air — ile czasu na reklamacje?

Druk Norwegian Air Shuttle odwołany lot reklamacja można wystosować w ciągu 3 lat. Warto zrobić to jednak bezzwłocznie, po tym, jak ogłoszone zostanie anulowanie lotu Norwegian Air. We wniosku o odszkodowanie trzeba bowiem wykazać, że Norwegian odwołane loty miały miejsce ze względu na winę linii lotniczych. Im szybciej zacznie się proces aplikowania o rekompensatę, tym łatwiej jest zgromadzić potrzebną dokumentację.

 

Norwegian Air Shuttle wniosek o odszkodowanie: opóźniony lot ile czasu na reklamacje?

Pasażer ma nawet 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie. Jednakże przypadku opóźnienia warto działać bez zbędnego oczekiwania. Praktyka uwidacznia bowiem, że szybsze złożenie wniosku o odszkodowanie sprawia, że łatwiej i szybciej je wyegzekwować.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Norwegian air kontakt i podstawowe informacje

Te tanie linie lotnicze swą główną bazę mają umiejscowioną w Skandynawii. Ten przewoźnik lotniczy znany jest z solidności. Dane dowodzą, że norweski przewoźnik lotniczy znajduje się w ścisłej czołówce linii lotniczych, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Infolinia Norwegian funkcjonuje pod numerem 00 47 21 49 00 15. Z kolei adres internetowy to: www.norwegian.com lub www.norwegian.pl. Norwegian obsługa klienta jest dostępna przez 7 dni w tygodniu.

Lot norweskimi liniami lotniczymi, a reklamacja 

Solidność tych linii lotniczych widoczna jest w wielu statystykach. Przykładowo około 94% podróży z tymi liniami kończy się punktualnie. To aż o 10% więcej niż wynosi średnia EMEA. Norwegian Air anulowanie lotu także zdarza się bardzo rzadko, tj. w mniej niż 1% przypadków. Pod tym aspektem te linie lotnicze również wypadają znacznie lepiej niż średnia EMEA.

Co się stało z klientami Norwegian Air Shuttle

Ostatnie komentarze

Panagiotis od Dania (Norwegian Air Shuttle DY KHHGU7 Odwołanie lotu)
November 10, 2020, 11:28 pm

They didnt even inform me for the cancellation. I got informed at the airport 2 hours before the flight. This is unacceptable


Wenjia od Chiny (Norwegian Air Shuttle DY 4006 Odwołanie lotu)
July 28, 2020, 3:02 pm

I booked tickets through Bravofly, and the travelling plan is in the moring to go from Umeå to Arlanda, to catch up the next flight to China in the afternoon. However, I was informed that the flight was rescheduled to another flight in the evening (10 hours later then the original flight). It was impossible to connect so I apply to cancel the tickets. Bravofly said yes, but I never receive the refound. And now, they cut off all their customer service phone lines, even impossible of any communication.


Dmitri od Estonia (Norwegian Air Shuttle DY 1061 Opóźnienie lotu)
July 22, 2020, 10:41 pm

Bird strike.


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.54 out of 5
"Excellent" - 
4323 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo