TAP Air Portugal

IATATP

ICAOTAP

Odszkodowanie za lot Tap Portugal i zwrócenie kosztów

Mieli Państwo opóźnienie w TAP Portugal lub odwołanie lotu i nie wiedzieli co zrobić?

Cóż, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami o prawach pasażera zebranych w jednym miejscu, które przygotowali nasi profesjonalni eksperci.

Mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie do 600 euro od TAP Portugal zgodnie z prawem UE, jak wyjaśniono poniżej.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Prędzej czy później pech dosięgnie każdego. Podczas lub przed rejsem lotniczym nastąpić może losowe zdarzenie o mało przyjemnych reperkusjach. Pośród takowych koniecznie należy wymienić opóźniony czy odwołany lot. W takich przypadkach można ubiegać się o należne odszkodowanie. Dotyczy to zwłaszcza następujących sytuacji:

Odwołany lot Tap Portugal

 

 

Należy być świadomym, że skarga o odszkodowanie jest weryfikowana indywidualnie na podstawie stosownych dla danej sytuacji przepisów (przepisów krajowych lub międzynarodowych). We wspólnocie europejskiej należy ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z rozporządzeniem pod numerem 261/2004. Poniżej ukazujemy sytuacje, gdy lot jest objęty tym właśnie rozporządzeniem. Jak można się domyślić po samej nazwie, Tap Portugal linie lotnicze pochodząc z Portugalii, a więc jest to unijny przewoźnik.

Trasa przelotu

Przewoźnik z UE

Przewoźnik zarejestrowany poza UE

Wewnątrz unii

Tak

Tak

Z kraju UE poza UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Nie

Lot poza UE

Nie

Nie

Tymczasem gdy prawo unijne nie jest w żaden sposób wiążące, to wtedy uzyskać odszkodowanie trzeba na bazie innego aktu prawnego.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Tap Portugal odszkodowanie dla pasażera

Początkowo ustala się czy o Tap Portugal odszkodowanie za opóźniony lot można ubiegać się przez unijne prawo. Jeśli tak to zwraca się uwagę poniższe wytyczne:

 • Opóźnienie musi wynosić na co najmniej 3h, by Tap Portugal reklamacje mogła zostać zaakceptowana.
 • Reklamacja opóźniony lot Tap Portugal może zostać wysłana również w przypadku lotu z przesiadką — gdy odbywa się on na jednej rezerwacji. W takich sytuacjach wiążący jest czas opóźnienia w punkcie docelowym.
 • Obowiązkowym warunkiem tego, aby Tap Portugal odszkodowanie mogło zostać naliczone, jest ponoszenie odpowiedzialności przez te portugalskie linie lotnicze za zaistniałą sytuację. Może to być chociażby błąd organizacyjny, czy usterka samolotu, której naprawa przesunęła moment wylotu. Natomiast niezależnym czynnikiem jest zaś przykładowo trudna sytuacja atmosferyczna.

W przypadku opóźnienia ujętego prawem UE wartość odszkodowania jest następująca:

 • 250 € dla trasy o długości do 1500 km.
 • 400 € dla trasy o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km.
 • 600 € dla trasy o długości przekraczającej 3500 km.

Serwis AirAdvisor jest wyspecjalizowany w pomocy pasażerom linii lotniczych chcącym sprawnie zdobyć odszkodowanie na bazie rozporządzeń unijnych albo innych przepisów. Trzeba wspomnieć, że na rynku ubezpieczeniowym oferowane jest jeszcze Tap Portugal ubezpieczenie od opóźnienia. Nabywa się takowe przed rozpoczęciem podróży w towarzystwie ubezpieczeniowym. Co do zasady to rekompensaty na bazie przepisów są korzystniejsze dla pasażerów pod względem warunków (ubezpieczyciele stosują ograniczenia odpowiedzialności) i wysokości wypłacanych rekompensat.

 

Odwołany lot Tap Portugal odszkodowanie od linii lotniczych

Tap Portugal odwołanie lotu także wymaga powołania się na właściwe przepisy prawne. Gdy ot Tap Portugal można objąć rozporządzeniem unijnym, to:

 • Odpowiedzialność za to, że nastąpiło anulowanie lotu Tap Portugal, musi spoczywać na liniach lotniczych, aby odszkodowanie było za zasadne. Efektem czego, Tap Portugal odwołany lot reklamacja nie uzyska akceptacji, gdy np. do odwołania lotu dojdzie ze względów politycznych i zamknięcia przestrzeni powietrznej (gdyż jest to czynnik niezależny).
 • W sytuacji, gdy Tap Portugal odwołuje loty i przekaże informacje na ten temat pasażerowi z dwutygodniowym wyprzedzeniem, to rekompensata nie będzie uwzględniona.
 • Okres zawiadomienia klienta linii lotniczych może zostać zmniejszony o połowę do jednego tygodnia, jeśli linie lotnicze spełnią drugi warunek. Otóż anulacja lotu Tap Portugal powinna być wtedy połączona z zaproponowaniem pasażerowi innego połączenia z podobnymi parametrami czasowymi.

O ile Tap Portugal wniosek o odszkodowanie jest złożony przy powołaniu na rozporządzenie unijne, to nalicza się odszkodowanie w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Dystans połączenia

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

250 EUR

Od 1500 km do 3500 km

400 EUR

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 EUR

Ponad 3500 km poza granicami UE

600 EUR

Pytania dotyczące anulowanych połączeń lotniczych mogą tyczyć jeszcze jednego wariantu. Tuż po tym, jak ogłoszone zostaną Tap Portugal odwołane loty, pasażerowi zaproponowane może być zastępcze połączenie. W takim oto przypadku odszkodowanie może być zmniejszone o równe 50%. Równocześnie zastępczy lot powinien dotrzeć do celu w odgórnie ustalonym czasie. Odszkodowanie za odwołany lot jest wtedy naliczane zgodnie z poniższym zestawieniem.

Odległość połączenia

Spóźnienie zastępczego lotu

Rekompensata w wysokości

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 EUR

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km w UE

Do 4 godzin

200 EUR

Ponad 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300 EUR

Trzeba pamiętać, że odwołane loty Tap Portugal wiążą się z całkowicie innymi regułami odszkodowawczymi, gdy trzeba uwzględnić inne prawo niż te unijne. Przykładowo w USA prawodawstwo nie zobowiązuje linii lotniczych do naliczania absolutnie żadnych roszczeń odszkodowawczych za anulowane połączenia lotnicze.

Po tym, jak nastąpi Tap Portugal anulowanie lotu, to linie lotnicze mogą zaproponować swoistą rekompensatę pod postacią bobu. Jest możliwe jego późniejsze wykorzystanie na następne loty, w tych liniach lotniczych. Polecamy jednak wykorzystać odszkodowania wynikające z przepisów prawa. Są one gotówkowe. Dodatkowo opiewają na większe sumy pieniędzy.

Tap skargi i reklamacje 

Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet Tap Portugal oraz innych kosztów

Zwracamy uwagę, że prawa pasażera uprawniają do ubiegania się o Tap Portugal zwrot biletu. Suma zwrotu opiewa na całkowitą wartości wcześniej zakupionego biletu. Tap Portugal zwrot na konto dotyczy jeszcze innych poniesionych kosztów, które wynikły z danego problematycznego połączenia lotniczego. Wśród nich można wymienić przykładowo wydatki na posiłki i napoje zakupione w trakcie przedłużającego się oczekiwania na lot.

Składając wniosek o zwrócenie biletu na lot Tap Portugal i innych poniesionych opłat, należy zwrócić uwagę na niżej wymienione reguły:

 • Roszczenie o Tap Portugal zwrot za bilet lotniczy i innych wydatków powinno się złożyć bezzwłocznie, a odzyskanie pieniędzy przebiegnie sprawniej.
 • Po to, by zdobyć Tap Portugal zwrot o pełnej wysokości, konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów potwierdzających wydatki, przykładowo paragony za posiłki.
 • Uzyskany zwrot pieniędzy od Tap Portugal Polska dotyczy wyłącznie wydatków w adekwatnej wielkości.

Podsumowując zwrot biletu Tap Portugal i innych wydatków obejmuje każdy koszt, który można zdroworozsądkowo powiązać z opóźnionym, lub odwołanym połączeniem.

 

FAQ

Jak odzyskać pieniądze za bilet Tap Portugal?

Aby zdobyć zwrot kosztów za odwołany lot Tap Portugal, w tym ten dotyczący biletu lotniczego, trzeba zgłosić się do przewoźnika lotniczego.

 

Jak dużo czasu na reklamacje Tap w przypadku odwołanego lotu?

Na reklamacje w Tap Portugalia ma się do trzech lat, licząc od terminu planowego wejścia na pokład. Zaleca się jednak działać bez zbędnej zwłoki.

 

Lot Tap ze spóźnieniem — Ile czasu na reklamacje?

Reklamację o odszkodowania i zwrot pieniędzy za anulowane połączenie Tap Airlines można co do zasady złożyć w ciągu trzech lat.

 

Czy odszkodowanie za opóźniony lot jest opodatkowane?

Rekompensata, czy też zwrot za opóźniony lot Tap Portugal są zwolnione z obowiązku płacenie podatków.

 

Jakie dokumenty są niezbędne, by złożyć Tap Portugal skargi i reklamacje?

Aplikując np. o rekompensaty za lot spóźniony, czy zwrot za odwołany lot Tap Portugal, należy zachować pełną dokumentację lotniczą, w tym bilet.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Tap Portugal i jaka kwota pieniędzy zostanie wyliczona?

Chcąc zdobyć odszkodowanie od Tap Air, czy dokonać zwrotu biletu, trzeba złożyć stosowny formularz i powołać się na odpowiednie przepisy. Zasadniczo uzyskać można do kilku tysięcy złotych na jednego pasażera.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Tap Portugal ?

Chcąc uzyskać odszkodowanie za niepunktualny Tap Portugal lot, warto skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów AirAdvisor. Wystarczy wypełnić krótki wniosek online.

 

Jak odzyskać pieniądze z Tap Portugal?

Starając się zdobyć np. Tap Portugal zwrot za odwołany lot, potrzebne jest złożenie wniosku i powołanie się w nim na właściwe dla danej sprawy przepisy.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Linie lotnicze Tap Portugal — co trzeba wiedzieć?

Są to linie lotnicze działające od 1945 roku. Ich baza lotnicza jest zlokalizowana w Lizbonie. Tap Portugal kontakt jest możliwy przez numer telefonu (+351) 211 234 408. Tymczasem portal internetowy działa pod adresem: flytap.com.

W większości przypadków Tap Portugal opinie mają pozytywny wydźwięk. Pod względem bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania ten przewoźnik działa w zgodzie z europejskimi normami jakości. Można szacować, że statystycznie loty tego przewoźnika są zbliżone do średnich EMEA, tj. 83% punktualności, a współczynnik odwołanych lotów w granicach 4%.

Co się stało z klientami TAP Air Portugal

Ostatnie komentarze

Sean od Wielka Brytania (TAP Air Portugal TP 791 Odwołanie lotu)
December 13, 2020, 7:23 pm

I booked 3 flights for family members to attend a party in Gambia booked from October, I contacted Last minute. Com who confirmed up to a day before the flight that my flight was confirmed and going ahead. When I got to the airport I was notified that there was no flight on this day, Also that the Last Minute.com would have been notified sometime before and that it was against the law to still advertise for a flight knowing that it had been cancelled. Flights were still flying but not on the day Last Minute suggested, This has caused me a great deal of displeasure, I’ve had to book a further 3 flights, not to mention taxi fares and missing out on the party.


Luan od Hiszpania (TAP Air Portugal TP 1047 Opóźnienie lotu)
November 1, 2020, 3:18 pm

They delayed almost 8 hours on my flight from Lisbon to Guarulhos and also in the way back they delayed around 8 hours from Lisbon to Barcelona. I had to eat here in the airport, spend more money that I wanted both times


Bruno od Portugalia (TAP Air Portugal TP 286 Odwołanie lotu)
October 12, 2020, 8:59 pm

Due to a previous cancellation, I was aware that TAP will not inform about the cancellation so I had to start checking in their website. Then, around a week before the flight, it shows cancelled but I was not informed. They refund the tickets but with a voucher. Now, as I paid my tickets in Kwanza (Angola Official currency) now they are telling me that to redeem the vouchers (as I need to use multiple of these vouchers to buy a ticket) I need to go to Luanda airport which I cannot do. Time is passing and the value of the tickets I need to buy in December are raising. The TAP support said they cannot help, that I have to go straight to Luanda airport but I'm more than 400Kms (6-8 hours travel) away.


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.54 out of 5
"Excellent" - 
4338 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo