Odmowa wejścia na pokład

Odmowa wejścia na pokład (w tym z powodu nadmiernej sprzedaży biletów przekraczającej liczbę miejsc na pokładzie):

powrót

Odmowa wejścia na pokład oznacza, że ​​linia lotnicza odmawia pasażerowi przewozu (podczas wejścia na pokład lub później) bez względu na to, że pasażer stawił się na czas do odprawy, z wyjątkiem przypadków, gdy linie lotnicze mają uzasadniony powód odmówić, jak zostało opisane poniżej.

Kiedy linie lotnicze zamierzają odmówić wejścia na pokład, najpierw powinny poprosić ochotników o zrezygnowanie ze swoich miejsc w zamian za bonusy na warunkach uzgodnionych z linią lotniczą. Zwykle linie lotnicze oferują niewielkie odszkodowania, kupony na przyszłe loty, jednak firma AirAdvisor nie zaleca akceptować takich warunków (zgadzając się, ryzykujesz utratę praw do roszczeń o odszkodowanie za lot, ale nawet w takim przypadku zdecydowanie zalecamy dokonać zgłoszenia przez naszą stronę internetową (www.AirAdvisor.com), wspominając o tym, że otrzymałeś kupony).

Jeżeli takich ochotników jest za mało, żeby wszyscy pasażerowie (lub personel linii lotniczych) zajęli miejsca na pokładzie, linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład (przewozu) pasażerom wbrew ich woli. W takim przypadku linie lotnicze obsługujące lot są zobowiązane do wypłaty odszkodowania takim pasażerom (wysokość odszkodowania zależy od długości lotu):

Dodatkowo, poza odszkodowaniem za odmowę wejścia na pokład linie lotnicze są zobowiązane:

1)    pomóc poszkodowanemu pasażerowi, zapewniając (kosztem linii lotniczych):

✓    zwrot pełnego kosztu biletu; lub

✓    lot powrotny do miejsca pierwszego wylotu (przy najbliższej możliwości); lub

✓    zmianę trasy z podobnymi warunkami przewozu;

✓    pokrycie kosztów przewozu pasażera z alternatywnego lotniska lub do lotniska, dla którego została zrobiona rezerwacja lotu, lub do każdego innego najbliższego lotniska po uzgodnieniu z pasażerem;

2)    zaoferować poszkodowanemu pasażerowi nieodpłatnie:

✓    jedzenie i napoje (rozsądne w zależności od czasu oczekiwania);

✓    zakwaterowanie w hotelu (w razie konieczności);

✓    transport naziemny między tym portem lotniczym, a miejscem zamieszkania (hotel lub inne miejsce);

✓    2 połączenia telefoniczne, wiadomości faksowe lub maile.

Kiedy linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład (świadczenia usług)?

Istnieją przypadki usprawiedliwionej odmowy wejścia na pokład, które linie lotnicze ustanawiają w regulaminie przewozów i regułach podróży w związku ze:

1)   stanem zdrowia (oczywiste oznaki złego stanu zdrowia lub stanu (medycznego lub psychologicznego) pasażera - o ile pozwala na to czas, aby zweryfikować stan pasażera i możliwości jego latania, może zostać wezwany doktor lotniska, natomiast jeżeli czasu brak, kompetencje do takiej weryfikacji posiada steward, chociaż można od tego się odwołać);

2)   bezpieczeństwem (pasażer nie może latać, na przykład: w przypadku ciąży pasażerka może być poproszona o okazanie zaświadczenia od lekarza w sprawie możliwości lotu samolotem, w przeciwnym przypadku linie lotnicze mogą odmówić przewozu);

3)   bezpieczeństwem (agresywny/wrogo nastawiony pasażer, pasażer będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji);

4)   niewłaściwe dokumenty podróży.

We wskazanych powyżej przypadkach i/lub z innych powodów, stwarzających zagrożenie dla lotu lub dla innych pasażerów, personel linii lotniczych może odmówić wejścia na pokład lub przewozu pasażerów. W takim przypadku pasażer zazwyczaj nie jest uprawniony do odszkodowania, ale w niektórych przypadkach może być uprawniony do częściowej rekompensaty w zależności od sytuacji.

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź lot

zajmie to kilka minut