Перевірте рейс

Правила и Умови

Правила та Умови надання послуг по стягненню компенсації за проблеми з авіарейсом, а також користування веб-сайтом airadvisor.com

Останнє оновлення: 14 жовтеня 2017 р. (деякі умови були оновлені 13 квітня 2021 року та 1 вересня 2022 р.).

ЧАСТИНА 1. Правила та Умови надання послуг по стягненню компенсації за проблеми з авіарейсом

1. Загальні положення

1.1. Дані Правила та Умови (далі по тексту - "Правила та Умови"), що є публічною офертою необмеженому числу осіб, визначають порядок надання компанією AirAdvisor International Inc., юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства штата Делавер, США, адреса реєстрації: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, або, залежно від того, з ким укладає договір Клієнт, компанією ТОВ «Air Advisor Ltd», юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіка Польща, адреса реєстрації: вулиця Zamknięta 10/1,5, поштовий індекс 30-554, Краків, Польща, (далі - «Виконавець»), послуг, описаних в розділі 2 даних Правил та Умов, і за умови безумовного їх акцептування Клієнтом, становлять важливу частину договірних відносин між Виконавцем і Клієнтом, і є обов'язковими до виконання в усій повноті, поряд з будь-якими іншими угодами, укладеними між Виконавцем і Клієнтом на підставі цих Правил та Умов.

1.2. Правила і Умови підлягають застосуванню щодо фізичної особи та / або юридичної особи (за текстом - «Клієнт»), яка проходить процедуру реєстрації на сайті www.airadvisor.com, що адмініструється Виконавцем (далі по тексту - «Сайт»), або подає свою заявку в роботу Виконавцю, і, таким чином, стає замовником послуг, передбачених цими Правилами та Умовами, і тим самим підтверджує, що вона повністю з цими Правилами та Умовами ознайомлена і акцептує їх у всій повноті, без будь-яких застережень і змін.

1.3. Факт реєстрації Клієнта на Сайті або подачі заявки в роботу Виконавцю є підтвердженням укладення договору між цим Клієнтом і Виконавцем на надання послуг, передбачених цими Правилами та Умовами і щодо цієї заявки Клієнта.

1.4. Моментом реєстрації Клієнта на Сайті є перехід Клієнтом по посиланню підтвердження реєстрації, відправленої Виконавцем на електронну адресу Клієнта, вказану Клієнтом в процесі його реєстрації на Сайті або згода з цими Правилами і Умовами в процесі подачі заявки на Сайті шляхом проставлення «галочки» у відповідному місці.

1.5. Моментом подачі заявки в роботу Виконавцю є підписання Клієнтом документа, що дає дозвіл Виконавцю представляти інтереси Клієнта у відносинах і перед третіми особами, зазначеними в такому документі. Такий уповноважуючий документ може бути в різній формі і з різною назвою, в тому числі, але не обмежуючись довіреністю, актом про відступлення права вимоги, договором, угодою і так далі (далі тут по тексту згадується в загальному як «Договір»). В тому числі, «Договором» є електронний документ, на якому Клієнт зобов'язаний проставити свій електронний підпис в кінці процесу подачі заявки на Сайті.

1.6. Після реєстрації Клієнта на Сайті або після подачі заявки в роботу Виконавцю ці Правила та Умови вступають в законну силу і є обов'язковими для Клієнта і Виконавця щодо цієї заявки Клієнта (далі по тексту - «Справа»).

2. Предмет послуг Виконавця

2.1. Виконавець надає Клієнту послуги зі стягнення грошової компенсації згідно з Регламентом Європейської комісії № 261/2004 Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року «Про встановлення загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці та скасування рейсу або затримки рейсу, і скасування Регламенту (ЄЕС) № 295/91» (далі по тексту -«Регламент № 261/2004»), законодавством США, Канади, Англії, Турції, Повітряним кодексом та законодаством України, а також будь-яким іншим законодавством, яке зобов'язує авіалінію виплатити пасажиру компенсацію за збій з перельотом. Компенсація в будь-який інший формі або вигляді крім грошової (ваучери, сертифікати, талони і так далі) не є предметом послуг Виконавця, якщо Виконавець і Клієнт не домовляться про це окремо.

2.2. Виконавець не надає/виконує будь-які інші послуги/роботи, прямо не зазначені в цих Правилах та Умовах, наприклад, але не виключно, Виконавець не займається питаннями стягнення компенсації за втрачений багаж, стягненням збитків, завданих у зв'язку зі зривом рейсу (вартість проживання, харчування, транспорту, зв'язку), і так далі. 

2.3. Виконавець має беззастережне право відмовити Клієнту в прийнятті його Справи без пояснення причин такого рішення.

2.4. Виконавець має право самостійно перевірити дані та інформацію, отримані від Клієнта.

2.5. У разі необхідності, Виконавець має право самостійно прийняти рішення про ініціювання судового процесу та найму третьої сторони для представлення інтересів Клієнта в такому судовому процесі. Витрати на ініціацію і проведення судового процесу, а також на оплату послуг представника визначаються згідно Прайс-листа Виконавця. При цьому, Клієнт зобов'язується оформити, видати, підписати, завірити і надати всі необхідні документи, які може зажадати суд і які не були надані Клієнтом раніше (наприклад, але не обмежуючись, суд може зажадати новий текст довіреності та/або вимагати завырити довіреність нотаріально).

2.6. Виконавець, при наданні Клієнту послуг, описаних в п.2.1 вище, має право самостійно, на власний розсуд, на підставі відповідних делегованих Клієнтом Виконавцю повноважень, складати, підписувати від свого імені, подавати на адресу будь-яких фізичних і юридичних осіб, установ, незалежно від форм власності, державних органів і міжнародних організацій, і готувати будь-які, передбачені законом та / або усталеною діловою практикою і необхідні для належного надання Послуг, описаних в п.2.1 вище, документи, матеріали та відомості ділового, юридичного, процесуального характеру, як в усній, так і в письмовій формі, включаючи, але не обмежуючись: претензії, скарги, зауваження, повідомлення, позови, відповіді на позови, апеляції, заяви, клопотання, при цьому форма і зміст таких підготовлених Виконавцем документів, матеріалів і відомостей є виключною інтелектуальною власністю Виконавця і не підлягають розголошенню Клієнту або будь-яким іншим особам, крім безпосереднього адресата таких документів, матеріалів і відомостей.

3. Фінансові взаємини

3.1. Виконавець не стягує передоплати і надає послуги за принципом «Немає Результату - Немає Оплати». Виконавець стягує свою комісію тільки в разі виграшу Справи і вичитує її самостійно разом з іншими витратами (якщо такі були) з стягненої суми. Детальна інформація про суму винагороди і можливих витратах приведена в розділі Ціни.

3.2. Виконавець не нараховує відсотки на суму отриманої компенсації за час коли вона була виплачена авіалінією на рахунок Виконавця і до моменту переведення її Клієнту (за вирахуванням винагороди Виконавця і супутніх витрат).

3.3. При виплаті компенсації Клієнтові Виконавець має право, але не зобов'язаний, виставляти Клієнту рахунки за надані послуги.

3.4. Виконавець здійснює виплату компенсації Клієнту на реквізити і методом згідно з інструкціями останнього, які Клієнт вказує в своєму особистому кабінеті на Сайті. Термін виплати: ми виплачуємо компенсацію і / або додадково понесені витрати (квитки, їжа і тд.) як передбачено в Умовах: протягом 30 днів з моменту отримання правильних банківських реквізитів (в особистому кабінеті клієнта), проте зазвичай ми намагаємося виплатити швидче.

3.5. У разі коли Виконавець не може здійснити виплату отриманої компенсації Клієнту через не надання Клієнтом реквізитів для виплати або через надання невірних реквізитів або не звернення Клієнта в офіс Виконавця для отримання компенсації готівкою, Виконавець зобов'язаний повідомити про це Клієнта на кожну відому йому адресу або через іншу контактну інформацію (за винятком особистого появи за фактичною адресою Клієнта). Якщо після цього Виконавець так і не може виплатити компенсацію Клієнту, то через 180 (сто вісімдесят) календарних днів після першого повідомлення Клієнта про таку проблему дана сума компенсації переходить у власність Виконавця.

3.6. Виконавець несе відповідальність тільки за здійснення виплати Клієнту (тобто зняття коштів з рахунку Виконавця) на реквізити зазначені Клієнтом і не несе відповідальності за правильність таких реквізитів, за транзит і зарахування цієї виплати Клієнту, а також не несе відповідальності за можливість зняття цієї виплати Клієнтом, в тому числі, але не обмежуючись - не несе відповідальності за роботу банківських і фінансових установ і систем.

4. Заяви та гарантії Клієнта

4.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті Клієнт підтверджує, що він є повнолітнім, дієздатним, має всі необхідні на це повноваження і згоди третіх осіб (якщо це необхідно), повністю прочитав і розуміє Правила та Умови, не має до них жодних зауважень і застережень і повністю і беззастережно погоджується з ними, що вся інформація, яку Клієнт надає і надаватиме є дійсною і правдивою.

4.2. Клієнт розуміє і беззастережно згоден, що передаючи Справу в роботу Виконавцю, він уповноважує Виконавця на прийняття будь-яких рішень стосовно його Справи і не буде ставити ці рішення під сумнів.

5. Ексклюзивність повноважень

5.1. Клієнт заявляє, підтверджує і гарантує, що:

а) він не передавав раніше і не буде передавати в майбутньому будь-яким третім особам повноваження стосовно його поточних справ, а також стосовно доданих або змінених Справ їм у майбутньому, за винятком випадків, коли Виконавець чітко висловлює запит, рекомендацію або згоду;

б) з моменту реєстрації Клієнта на Сайті або передачі Справи в роботу Виконавцю Клієнт припиняє усе минуле спілкування з авіалінією і іншими третіми особами, яке має відношення до Справи, і не буде здійснювати таке спілкування в майбутньому. У разі отримання Клієнтом будь-якої інформації у Справі, він зобов'язаний негайно передати цю інформацію Виконавцю так як це може допомогти Виконавцю прискорити роботу Виконавця по Справі Клієнта і поліпшити її результат;

в) будь-які грошові суми і/або інші види компенсації, отримані Клієнтом на пряму від авіакомпаній або третіх осіб у зв'язку з Справою, є результатом послуг, наданих Виконавцем, і в такому випадку Клієнт зобов'язаний сплатити протягом 30 (тридцяти) календарних днів послуги Виконавця в розмірі 30% (тридцяти відсотків) від вартості таких отриманих сум і/ або компенсацій відповідно до нашого прайс-листа.

6. Припинення правовідносин між Клієнтом та Виконавцем

6.1. Всі відносини між Клієнтом та Виконавцем по конкретній Справі припиняються при настанні хоча б одного з випадків зазначених нижче:

а) Виконавець виконав свої зобов'язання перед Клієнтом, в результаті чого Клієнт отримав всю суму компенсації у Справі (за вирахуванням винагороди Виконавця та інших сум, згідно Прайс-листа);

б) Виконавець виконав свої зобов'язання перед Клієнтом, в результаті чого між Клієнтом і авіакомпанією або третьою особою було досягнуто мирової угоди у Справі, згідно з яким Клієнт не отримав всю суму раніше затребуваної компенсації, проте погодився на заздалегідь обумовлену її частину і/ або інші вигоди;

в) Виконавець вжив усі можливі для себе дії і заходи, проте Справа була програна;

г) Виконавцю стало відомо про факти і / або інформації, згідно з якими Виконавець прийняв рішення припинити подальші дії по Справі в зв'язку з його безперспективністю. В цьому випадку Виконавець відмовляється від будь-яких прав, переданих йому Клієнтом за цією Справою та Клієнт має право продовжити самостійну роботу по Справі, або передати Справу будь-якій третій особі;

д) Виконавцю стало відомо або у нього є достатні підстави вважати, що Клієнт надав Виконавцю не дійсну інформацію по Справі і/або не мав права надавати таку інформацію.

6.2. Клієнт має право самостійно і достроково відмовитися від послуг Виконавця по конкретній Справі протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня передачі цієї Справи в роботу Виконавцю однак до моменту підготовки та відправки скарги в авіалінію Виконавцем. Для цього Клієнт зобов'язаний відправити відповідний лист на поштову або електронну адресу Виконавця, в якому чітко вказати, що Клієнт бажає відмовитися від послуг Виконавця і чітко вказати яку саме Справу Клієнт бажає скасувати.

6.3. У випадку відмови Клієнта від послуг Виконавця, Виконавець має право зажадати від Клієнта, а Клієнт зобов'язаний компенсувати Виконавцю, всі витрати Виконавця, які він уже встиг понести в зв'язку з роботою у Справі і які Виконавець може обгрунтувати належним чином.

6.4. Право Клієнта на відмову від послуг Виконавця по Справі не поширюється на той випадок, коли на момент такого рішення Клієнта авіалінія вже прийняла рішення задовольнити вимоги Клієнта з цієї Справи. В цьому випадку, послуги Виконавця по цій Справі вважаються наданими і підлягають винагороді в загальному порядку.

7. Персональні дані Клієнта

7.1. При реєстрації на Сайті і/або при передачі Справ в роботу Виконавця будь-яким іншим способом (наприклад, але не виключно: по регулярній та/або електронній пошті, по телефону, факсу, через будь-які комп'ютерні та/або мобільні додатки), Клієнт надає за своєю власною згодою персональні дані та інформацію про себе і третіх осіб. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що ці дані необхідні Виконавцю для належного надання послуг Клієнту та здійснення своєї господарської діяльності.

7.2. Клієнт підтверджує і гарантує, що всі дані і інформація, передані Виконавцю є дійсними і у Клієнта є всі необхідні повноваження на їх надання. У разі, коли Клієнт надає Виконавцю персональні дані і/або інформацію про себе і третіх осіб без наявності у Клієнта на це всіх прав, згод і повноважень, або такі дані та/або інформація не є дійсною, Клієнт самостійно несе відповідальність за це і звільняє виконавця не несучи жодної відповідальності, а якщо це неможливо - то Клієнт зобов'язаний компенсувати Виконавцю всі витрати і збитки, завдані такими діями Клієнта.

7.3. Виконавець має право використовувати персональні дані та інформацію Клієнта тільки з метою і на умовах, описаних в цих Правилах та Умовах і згідно застосовного до Виконавця законодавства.

7.4. Передача Виконавцем персональних даних та інформації, отриманих від Клієнта, третій особі забороняється, за винятком таких випадків:

а) Клієнт дав свою згоду на такі дії;

б) це безпосередньо залежить від головної мети, в зв'язку з якою були отримані ці дані і інформація;

в) це є необхідним Виконавцю для виконання робіт по Справі;

д) Виконавець зобов'язаний це зробити в силу вимог закону, законних вимог державних, міжнародних і судових органів або з метою захисту законних вимог або судового процесу;

е) це необхідно для попередження або припинення неправомірних дій;

є) це необхідно для захисту таких даних та інформації.

7.5. Виконавець також має право без обмежень, в будь-який час, в односторонньому порядку, на свій власний розсуд, без повідомлення та без згоди Клієнта, передавати свої права та обов'язки по відношенню кожного Справи будь-якій третій особі.

8. Інші умови

8.1. Виконавець має право в будь-який час, в односторонньому порядку, на свій власний розсуд, без повідомлення та без згоди Клієнта змінювати положення Правил та Умов і Прайс-листа.

8.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення ним будь-яких з його зобов'язань перед Клієнтом, якщо таке порушення виникло в зв'язку з обставинами непереборної сили (форс-мажор), до яких відноситься наступне, але не виключно: війни, збройні конфлікти, хакерські атаки, збої програмного забезпечення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, аварії, погані погодні умови та інші подібні обставини. Періодом звільнення Виконавця від відповідальності в зв'язку з обставинами непереборної сили (форм-мажором) є період дії перерахованих обставин непереборної сили (форс-мажору).

8.3. Ці Правила та Умови, а також Договір регулюються законодавством штата Делавер, США. У разі виникнення будь-яких суперечок між Клієнтом та Виконавцем, такий спір повинен вирішуватися в суді згідно матеріального і процесуального права штата Делавер, США.

Якщо Клієнт укладає договір з ТОВ "Air Advisor Ltd" (Польща), то дані Правила та Умови, а також Договір регулюються законодавством Республіки Польща (якщо інше прямо не передбачено в Договорі). В такому випадку у разі виникнення будь-яких суперечок між Клієнтом та Виконавцем, такий спір повинен вирішуватися в польському суді згідно матеріального і процесуального права Республіки Польща.

8.4. Втрата законної сили будь-яким з положень цих Правил та Умов, або визнання будь-якого положення цих Правил та Умов недійсним в установленому законом порядку, не призводить до скасування дії всіх інших положень цих Правил та Умов, які продовжують діяти в тій частині, в якій вони не втратили законну силу або не були визнані недійсними.

8.5. Виконавець і Клієнт можуть укласти окрему угоду про надання послуг або уступку прав вимог, в будь-якій прийнятній для них формі, на підставі даних Правил та Умов. При цьому, якщо положення такої окремої угоди відрізняються або суперечать Правилам та Умовам, то переважну силу над цими Правилами і Умовами мають положення такого окремої угоди, якщо інше не передбачено самою окремою угодою.

8.6. Дані Правила та Умови діють по відношенню кожного окремої Справи поки вона не буде закрита Виконавцем на умовах описаних вище.

 

ЧАСТИНА 2. Правила користування веб-сайтом www.airadvisor.com

А) 'AirAdvisor International Inc.' це ім'я, яке належить компанії з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою згідно із законом USA, за адресою: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA

Б) Ці Правила користування (далі по тексту «Правила») - це умови, на яких ми надаємо вам, як приватним користувачам або юридичній особі, контент (включаючи, але не обмежуючись, тексти, програмне забезпечення, бази даних, форматування, документи, графіку, зображення, картинки, колірні комбінації і всі інші матеріали), опубліковані на цьому веб-сайті: www.airadvisor.com.

B) Правила та Умови використання включають всі положення, наведені нижче.

 

1. Основні положення

1.1. Цей веб-сайт і його вміст призначені для приватного використання і представлені тільки в загальних інформаційних цілях. Ніщо на цьому веб-сайті або в його змісті не призначене для надання загальних або конкретних юридичних або інших професійних консультацій. Якщо ви шукаєте таку консультацію, будь ласка, подумайте про те, щоб стати нашим клієнтом і зв'язатися з нами. Зверніть увагу, що ми надаємо наші послуги за принципом «немає результату - немає оплати», і що попередні результати не гарантують аналогічний результат в іншій конкретній справі.

1.2. Ніщо на цьому веб-сайті не повинно тлумачитися як пропозиція (оферта) або прийняття (акцепт) в розумінні Польського договірного права, Українського договірного права або будь-яких інших законів будь-яких юрисдикцій, які можуть застосовуватися до вас. Наші права за цими Правилами можуть бути скасовані тільки в письмовій формі і при чіткій вказівці.

1.3. Крім того, при доступі до цього веб-сайту ви погоджуєтеся: (i) не копіювати, не змінювати, чи не відтворювати або не поширювати контент, не розкривати контент третім особам, крім випадків коли таке розкриття розумно розглядається як справедливе приватне використання без комерційної мети; (іі) НЕ рекламувати або продавати будь-які товари або послуги іншим користувачам цього веб-сайту або комерційно вигідно використовувати його контент; (ііі) не використовувати цей веб-сайт або його вміст в порушення будь-якого закону будь-якої юрисдикції, які поширюються на вас або на цей веб-сайт; (іv) що ви несете відповідальність за будь-які матеріали, які ви відправляєте або завантажуєте на цей веб-сайт, і що такі матеріали є законними, не є образливими або дискримінаційними і не порушують ці Правила, наші права або права третіх осіб згідно будь-якого застосовного права.

2. Права інтелектуальної власності

2.1. «AirAdvisor» є товарним знаком, захищеним відповідно до європейських і українських законів, а також міжнародним договорам. Якщо ви хочете з яких-небудь причин згадати або відтворити наш товарний знак, ви повинні отримати наш дозвіл, звернувшись до нас.

2.2. Ми, наші постачальники або треті особи, які прямо дали свій дозвіл на відтворення своїх матеріалів на цьому веб-сайті, володіють всіма товарними знаками, авторськими правами та всіма іншими правами інтелектуальної власності в змісті цього веб-сайту. Тексти і медіа-матеріали, чиї власність або авторство не можуть бути ідентифіковані в момент вашого відвідування цього веб-сайту, є виключною інтелектуальною власністю їх відповідних власників або авторів.

3. Наша відповідальність

3.1. Ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які збитки чи шкоду матеріальним або нематеріальних прав або інтересам, які можуть виникнути у зв'язку з вмістом цього веб-сайту. Якщо ви хочете дізнатися більше про інформацію, що міститься на цьому веб-сайті, зв'яжіться з нами. Ми не несемо відповідальності за будь-що, що стосуються вас або третіх осіб, що звертаються до цього веб-сайту або його вмісту. Ми не рекомендуємо і не несемо відповідальності за вміст веб-сайтів, керованих третіми особами, які посилаються на цей веб-сайт або які доступні з нього.

4. Політика конфіденційності та захист даних

4.1. Ми, включаючи наші материнські і дочірні компанії, можемо збирати у вас особисту інформацію, поки ви використовуєте цей веб-сайт: зокрема, коли ми підтримуємо електронну переписку з вами або коли ви станете нашим клієнтом, погоджуючись з нашими Правилами. Вже згадана «особиста інформація» може включати: дані про особу вас і членів вашої сім'ї, включаючи неповнолітніх; ваша IP-адреса; відомості про ваші минулі та/або заплановані поїздки; реквізити вашого особистого банківського рахунку і т. д. Така особиста інформація може бути як в електронній, так і в друкованій формі. Характер і обсяг особистої інформації, яку ми збираємо, можуть відрізнятися від випадку до випадку. Ми використовуємо таку особисту інформацію виключно для відповіді на ваші запити (коли ми підтримуємо електронну переписку з вами), надаючи вам наші послуги (коли ви станете нашим клієнтом) і відправляєте нам наші новини, спеціальні пропозиції та інші інформаційні матеріали (коли ви надали нам вашу електронну пошту та інші контактні дані). Ми можемо зберігати особисту інформацію на вас в наших записах, що обслуговуються третіми особами, до тих пір, поки ми підтримуємо електронну переписку з вами або до тих пір, поки ми надаємо вам, як нашому клієнту, наші послуги або до тих пір, поки ви не відписуйтеся від отримання від нас інформації; в будь-якому випадку, не більше ніж через 24 послідовних місяці після закінчення нашої електронної переписки або після того, як ми завершимо надання вам наших послуг або після того, як ви відмовилися від отримання від нас інформації, в залежності від того, що може бути застосовано.

4.2. Ви маєте право запитувати інформацію про особисту інформацію, яку ми маємо про вас, і оновлювати, коригувати або видаляти її відповідно до чинного законодавства про захист даних. Для цього вам потрібно буде відправити нам письмовий запит на info@airadvisor.com, доповнений документальними доказами вашої особистості. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання нами вашої особистої інформації, як описано.

4.3. Хоча ми докладаємо всіх розумних зусиль для захисту наших відвідувачів від інтернет-шахрайства і витоку особистої інформації, ми повністю покладаємося на обладнання, програмне забезпечення, телекомунікаційні продукти і послуги третіх сторін. Отже, ми не можемо нести ніякої відповідальності за будь-які збитки і/або нездатність захистити ваші дані, що зберігаються у нас третіми особами або передані вами нам, або навпаки за допомогою загальних телекомунікаційних каналів (включаючи, крім іншого, пошту, телефон, факс, послуги VoIP і т. д.), які знаходяться поза нашим контролем.

4.4. Продовжуючи використовувати наш веб-сайт, ви визнаєте, що державні органи юрисдикції, під яку ви або ми підпадаємо, можуть бути уповноважені законом такої юрисдикції для контролю за вашими діями в Інтернеті та доступу до нашого чи вашого електронного листування без попереднього повідомлення і що в таких випадках ми не можемо нести ніякої відповідальності за дії таких органів. Вам також рекомендується використовувати надійні інтернет-з'єднання і антивірусні програми, коли це можливо при використанні цього веб-сайту, а також відправки або отримання будь-яких даних на цьому веб-сайті або з цього сайту.

4.5. Ми не продаємо, не даємо в платне користування, не поширюємо і не надаємо особисту інформацію третім особам, якщо тільки ми чітко і недвозначно проінформуємо вас про це. У малоймовірному випадку, коли ми будемо зобов'язані розкривати особисту інформацію та дані, які ми маємо про вас, щоб виконати вимоги закону або законні запити державних органів, ми будемо докладати розумні зусилля для попередження вас, якщо тільки закон, або законний запит відповідних державних органів, не завадить нам зробити це.

5. Cookies

5.1. Цей веб-сайт може використовувати файли cookie (крихітні файли, передані на ваш пристрій через ваш інтернет-браузер цим веб-сайтом і багатьма іншими веб-сайтами в Інтернеті), наприклад cookie Google Analytics. Файли cookie допомагають нам відслідковувати і покращувати досвід відвідувачів веб-сайтів (шляхом збору певних технічних даних, таких як тип вашого пристрою, дата і час вашого відвідування, відвідувані сторінки і т. д.). Хоча використання файлів cookie дозволяє нашому веб-сайту розрізняти ваш інтернет-браузер від інтернет-браузерів інших користувачів, файли cookie не збирають ніяких даних, які можна було б використовувати для визначення вашої особистості. Якщо ви не хочете, щоб цей веб-сайт використовував файли cookie, вам потрібно буде налаштувати налаштування вашого інтернет-браузера. Однак відмова від cookie може вплинути на ваш досвід користування веб-сайтом. Додаткову інформацію можна знайти на вкладках підтримки вашого інтернет-браузера або www.allaboutcookies.org. Продовжуючи використовувати цей сайт без зміни ваших налаштувань, ви погоджуєтеся використовувати файли cookie, як описано.

Ці Правила та Умови можуть час від часу оновлюватися без спеціального повідомлення з датою останнього оновлення, зазначено. вище. Періодично відвідуйте цю сторінку, щоб бути в курсі останніх версій цих Правил.

Розрахунок розміру компенсації
Розрахунок розміру компенсації

Розрахунок розміру компенсації:

Перевірте чи маєте ви право на компенсацію за затримку рейсу всього за 3 хвилини
Безкоштовна миттєва перевірка

Безкоштовна миттєва перевірка

Без успіху, немає комісії

Без успіху, немає комісії

Готові отримати свої 600 € просто зараз?

На це потрібно лише 5 хвилини

Вимагайте сплати компенсації

Про компанію AirAdvisor згадувалося у:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror