AirAdvisor FAQ

Co je to?

Když si zakoupíte letenku, letecká společnost Vám pošle e-mail s potvrzením o zakoupení letenky. Ve většině případů toto potvrzení vypadá jako letenka nebo souhrn informací nebo příloha k e-mailu a obsahuje informace o Vašem letu, jako je číslo letu, datum a čas odletu/příletu atd.

Rezervační číslo je stejné jako rezervační kód, registrační číslo, záznam lokátoru nebo záznam jména cestujícího. Najdete je v potvrzení rezervace letenky (e-ticket). Toto je obvykle kombinace 6 až 8 písmen a/nebo čísel (např. GVZL5S nebo 49617966).

„Cílovým místem určení“ se rozumí místo uvedené na letence určené k registraci nebo v případě přímého přestupového letu (zakoupeného jako součást jedné trasy a nikoli jako samostatně zakoupené letenky), cíl posledního letu.

Nezapomeňte, že cílové místo určení se vždy používá ke stanovení délky letu, bez ohledu na to, zda máte přestupovat nebo ne.

Například, cestujete z Paříže do Moskvy s přestupováním v Londýně. Váš let mezi Paříží a Londýnem byl zrušen. V tomto případě bude při určování délky Vaší trasy Moskva konečným cílem a délka letu bude určována vzdáleností od Paříže do Moskvy, bez ohledu na skutečnost, že jste se nedostali do Moskvy.

Další příklad: Letíte z Moskvy do New Yorku s prvním přestupováním v Istanbulu a druhým přestupováním v Paříži. V tomto případě bude cílovým místem určení New York a zpoždění v New Yorku bude základem pro kompenzaci. Je důležité, aby byla letenka zakoupena jako jedna společná letenka, a nikoli jako několik samostatných letenek, jinak bude délka letu pro každou její část oddělena.

Chcete-li zjistit délku svého letu, můžete na internetu použít celou řadu bezplatných zdrojů (například: www.distancefromto.net). Web za Vás však udělá vše, takže byste
se o to neměli starat.

 

V září 2014 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-452/13 týkající se definice času příletu. Soudní dvůr rozhodl, že „čas příletu“ použitý k určení délky zpoždění letu znamená dobu, kdy se jedny z dveří letadla otevřely, protože teprve poté může cestující fyzicky opustit letadlo.

Výjimky z pravidel

 1. lety mimo EU do EU, které nejsou obsluhovány evropskými leteckými společnostmi (např. let Aeroflotu z Moskvy do Paříže), nepodléhají nařízení
  č. 261/2004, ale zpáteční let bude podléhat). Pokud však máte přestupování v Paříži, odkud pokračujete ve své cestě do Dubaje s jakoukoli leteckou společností, bude tento let z Paříže do Dubaje podléhat nařízení č. 261/2004;
 2. selhání letu v důsledku mimořádných okolností (například: stávky, bezpečnostní problémy, špatné počasí, které ovlivnilo let (ale nejen jakékoli špatné počasí));
 3. cestující, kteří cestují zdarma nebo se slevou, která není obecně dostupná občanům, nemají nárok na náhradu (například: zaměstnanci letecké společnosti cestující se slevou). Sezónní letenky, propagační letenky, výprodej letenek a letenky, získané z letáků věrnostních programů Vás však opravňují k náhradě;
 4. lety z letišť Gibraltaru;
 5. lety vrtulníkem.

V současné době je Spojené království povinno dodržovat právní předpisy Evropské unie, včetně nařízení č. 261/2004. Pokud se v této záležitosti něco změní, budeme okamžitě informovat naše zákazníky.

Existuje již mnoho právních případů, které prokazují, že technické poruchy nepatří k mimořádným událostem, a nezbavují tak leteckou společnost povinnosti platit náhradu. Technická podpora letadla je běžnou povinností letecké společnosti a měla by být prováděna trvale (denně).

Technická závada může leteckou společnost osvobodit od povinnosti platit náhradu, pouze pokud k ní došlo, přestože letecká společnost podnikla všechna možná opatření, aby vyloučila možnost takové závady. Například když letecká společnost včas provedla výměnu náhradního dílu, který byl vadný z důvodu viny výrobce, a nikoli z důvodu závady letecké společnosti.

 

Ne. Například stávka pilotů Lufthansa je interní stávka, takže letecká společnost nemůže z tohoto důvodu odmítnout zaplacení náhrady.

Letecká společnost se může vyhnout náhradám v případě závažných výjimek z nařízení č. 261/2004 (viz výše) a/nebo mimořádných okolností (viz níže). Nařízení č. 261/2004 nedefinuje jasně, jaké jsou mimořádné okolnosti, ale uvádí několik příkladů (letecká společnost musí mimořádnou okolnost prokázat):

 1. vzácné meteorologické podmínky neslučitelné s prováděním konkrétního letu (sníh, bouře, silný vítr, hurikán, sopečná erupce) mohou být uznány jako mimořádné okolností, ale ve většině případů SE na takové případy obvyklé špatné počasí NEVZTAHUJE;
 2. bezpečnostní rizika, neočekávané bezpečnostní vady a pouze vnější stávky (například: stávka řídících letového provozu), které ovlivňují provoz dotyčné letecké společnosti. Problémy s personálem a interní stávky se nevztahují na mimořádné okolnosti a nezbavují letecké společnosti povinnosti platit náhradu.

DŮLEŽITÉ: Technické poruchy nejsou mimořádnými okolnostmi, protože jim může letecká společnost zabránit. Letecké společnosti se však často snaží tuto příčinu zařadit jako mimořádnou okolnost, aby se vyhnuly placení náhrady;

3. podání žaloby u soudu je rovněž omezeno promlčecí dobou, která není upravena nařízením č. 261/2004, ale záleží na zemi soudu (například v Itálii je to 10 let a ve Velké Británii 6 let).

Náhrada ve zvláštních případech

Pokud byl cestující přestěhován do nižší třídy, než je třída uvedená na letence, kterou zakoupil, je letecká společnost povinna do 7 dnů vrátit:

 1. 30 % z ceny letenky, v případě letů o délce nejvýše 1 500 km;
 2. 50 % ceny letenky, pokud je let prováděn v rámci EU a jeho délka je větší než 1 500 km (s výjimkou případů mezi EU a francouzskými vnějšími územími), nebo je-li let prováděn přes jakékoli území a jeho délka je větší než 1 500 km, ale menší než 3 500 km;
 3. 75 % nákladů na letenky pro všechny lety, na které se nevztahují výše uvedené body
  i. a ii. (včetně letů mezi vnějšími územími EU a Francie).

Nařízení č. 261/2004 nestanoví, zda se použije náhrada nákladů na celou letenku nebo její část, podle níž byl cestující ve třídě snížen. Některé letecké společnosti proto platí náhradu pouze za část letu v nižší třídě. Současně se orgány státního dozoru domnívají, že náhrada by měla být vypočtena na základě úplných nákladů na letenku.

 

V případě odepření nástupu do letadla, zrušení letu nebo zpoždění má cestující právo na odpovídající servis (například: jídlo, ubytování atd.).

Pro případy zpoždění letu se toto pravidlo použije, když dojde ke zpoždění o:

 1. 2 hodiny nebo více u letů do 1 500 km; nebo
 2. 3 hodiny pro všechny vnitrostátní lety do EU delší než 1 500 km a pro všechny ostatní lety od 1 500 do 3 500 km; nebo
 3. 4 hodiny nebo více pro všechny ostatní lety.

Je pozoruhodné, že právo na náležitou pomoc platí i v případě selhání letu, a to i kvůli mimořádným událostem.

 

Ano. Odškodnění stanovené v nařízení č. 261/2004 není náhradou nákladů a vzájemně se nevylučují. Máte tedy právo na odškodnění i náhradu za předpokladu, že jste nesouhlasili s výměnou letu, pokud Vám to letecká společnost nabídla.

Například: Váš let z Frankfurtu do Moskvy byl zrušen a letecká společnost (1) Vám nabídla další let, s nímž jste nesouhlasili, nebo (2) nenabídla jiný let. V takových případech má každý cestující právo požadovat vrácení nákladů na svou letenku (včetně letištních poplatků), jakož i nárok na zaplacení peněžní náhrady (v tomto případě to bude 400 EUR na cestujícího).

 

V případě nevyužití letenky, kterou nelze vrátit nebo nahradit, máte nárok na vrácení zaplacených daní. V některých případech může být vrácena cena letenky po odečtení pokut za nenastoupení. Vše záleží na každé konkrétní letence a pravidlech rezervace (některé letecké společnosti neposkytují možnost vrácení nákladů na letenku). Pokud jste se nedostavili na let, doporučujeme Vám, abyste nás kontaktovali, protože plánujeme zahájit službu pro vrácení těchto poplatků, pokud tato služba bude mít dostatečnou poptávku od cestujících.

Pokud je cestující přemístěn do vyšší cestovní třídy, než je na jeho letence, letecká společnost nemá právo požadovat za to další poplatky nebo jiným způsobem zvyšovat náklady na let.

Letecké společnosti vybírají letištní poplatky od cestujících v letecké dopravě jménem letišť. Cestující je povinen uhradit tyto poplatky a související platby, pouze pokud uskuteční let.
V opačném případě se tyto poplatky neúčtují. Můžete tedy požádat leteckou společnost, aby Vám vrátila daně, které jste zaplatil za let, který jste nepoužíval. Pokud jste se nedostavili na let, doporučujeme Vám, abyste nás kontaktovali, protože plánujeme zahájit službu pro vrácení těchto poplatků, pokud tato služba bude mít dostatečnou poptá

 

Tyto náklady může letecká společnost nahradit. O jejich vrácení můžete požádat podáním samostatné stížnosti letecké společnosti. AirAdvisor se takovými záležitostmi zatím nezabývá, ale pokud potřebujete radu ohledně tohoto problému, kontaktujte nás ohledně tipů a konzultace. Jinými slovy, náhrada poskytnutá nařízením č. 261/2004 nenahrazuje náhradu těchto nákladů. V budoucnu společnost AirAdvisor plánuje přidat takové služby na úhradu nákladů.

Ne. Odškodnění je pouze náhradou za nepohodlí a ztrátu času (kromě jiných práv, která cestující mohou mít). Platba náhrady tedy nenahrazuje ani nepokrývá část vrácení peněz vynaložených cestujícím nebo jiných náhrad přiměřených nákladů (ubytování v hotelu, stravování, doprava, 2 telefonní hovory, které musí letecká společnost poskytnout zdarma), které jsou stanoveny nařízením č. 261/2004 nebo jinými nařízeními.

Nařízení č. 261/2004 nestanovuje žádné zvláštnosti týkající se vrácení náhrady v závislosti na věku cestujícího. Nárok na odškodnění má i novorozenec. Jediným požadavkem je, že letenka musí být zaplacena. Pokud je tedy dětská letenka zaplacena, mají právo na odškodnění a naopak. Pokud jste za letenku nezaplatili, ale zaplatili jste pouze letištní poplatky a daň, bohužel v tomto případě nebude mít dítě právo na odškodnění.

Například: Rodina sestávající ze dvou dospělých a malé dcery, pětileté Elišky a šestiměsíčního dítěte Janečka, cestuje letem Air France (zrušeným nebo zpožděným) z Bombaje do Paříže a Moskvy. V tomto případě rodina zaplatila plné náklady na dvě letenky pro dospělé, jednu dětskou letenku a pravděpodobně zaplatila pouze letištní poplatky a daně (pokud nebylo zakoupeno samostatné sedadlo). Tři osoby tak budou mít nárok na odškodnění ve výši
600 EUR, celkem tedy 1 800 EUR.

Dítě samozřejmě nemůže zastupovat své zájmy před leteckou společností, orgány dozoru a soudy. Žádost o odškodnění jménem dítěte proto musí podat jeho zplnomocněný zástupce (například rodič, opatrovník atd.).

 

Ano, ale musíte prokázat, že k tomu máte oprávnění/souhlas vašich rodinných příslušníků. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepotvrdíte, že máte oprávnění nebo právo na náhradu, náhrada bude vyplacena každému členovi rodiny na jeho osobní účet, i když jste zaplatil za všechny letenky.

Ano, můžete požadovat náhradu za sebe i své spolucestující, ale musíte potvrdit, že k tomu máte oprávnění/souhlas spolucestujících. Pokud chcete jednat jako zástupce skupiny cestujících (nebo Vaši rodiny), musíte zajistit, aby každý člen Vaší rodiny podepsal naši Plnou moc.

Vezměte prosím na vědomí, že náhrada bude vyplacena na účet každého cestujícího, pokud neposkytnete důkaz, že Vaše spolucestující dali jiné pokyny.

 

Letecká společnost Vás nemůže donutit přijmout cestovní voucher. Máte právo požádat o bankovní převod. Podle nařízení č. 261/2004 „náhrada škody uvedená v odstavci 1 se vyplatí hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky nebo, v případě dohody podepsané cestujícím, cestovními poukazy nebo jinými službami“.

Většina cestujících má při jednání s leteckými společnostmi potíže a zklamání, často je obtížné získat alespoň nějakou reakci a ještě obtížnější získat pozitivní rozhodnutí a peněžní náhradu. Doporučujeme proto, abyste tuto náročnou práci svěřili odborníkům společnosti AirAdvisor, abyste se zbavili všech problémů. Pokud jste od letecké společnosti neobdrželi odpověď do
6 týdnů, obvykle o tom podáme stížnost orgánu dozoru, kterému je Vaše letecká společnost podřízena. V některých případech však tuto fázi přeskočíme a okamžitě se obrátíme na rozhodčí řízení nebo soud. Vše záleží na konkrétní letecké společnosti a na našich zkušenostech s ní. Naším cílem je získat náhradu pro Vás v nejkratším možném čase a nevyužít všechny možné způsoby ovlivnění letecké společnosti.

Letecká společnost, která obsluhuje let, nemusí být letecká společnost, od které jste letenku zakoupili. Nezapomeňte, že odpovědná je pouze letecká společnost, která let obsluhuje.

V souladu s nařízením č. 261/2004 mají letecké společnosti v některých případech právo snížit částku náhrady na polovinu, pokud Vám nabídly alternativní let za určitých podmínek s určitým zpožděním na letiště cílového místa určení:

 

Zpoždění letu:

 

Délka letu*

Čas zpoždění*

Náhrada

Více než 3 500 km a mimo EU

3 - 4 hodiny

300 EUR

*v případě nepřímého letu (přestupování) se vzdálenost a čas zpoždění měří na letišti cílového místa určení z letiště odletu

 

Zrušení letu:

 

Délka letu*

Náhrada

Pokud byl nabídnut alternativní let, ale přesto došlo ke zpoždění na letišti cílového místa určení*

Méně než 1 500 km

250 EUR

125 EUR (zpoždění kratší než 2 hodiny)

1 500 km – 3 500 km

400 EUR

200 EUR (zpoždění kratší než 3 hodiny)

Více než 3 500 km a na území EU

400

200 EUR (zpoždění kratší než 4 hodiny)

Více než 3 500 km a mimo EU

600 EUR

300 EUR (zpoždění kratší než 4 hodiny)

*v případě nepřímého letu (přestupování) se vzdálenost a čas zpoždění měří na letišti cílového místa
určení z letiště odletu

Ano, máte. Nařízení č. 261/2004 říká, že každá letenka musí být zaplacena. Nespecifikuje však způsob a měnu, která musí být za letenky zaplacena. Proto, pokud jste použili nashromážděné míle k zakoupení letenky, máte stále právo na náhradu.

Ano, každý cestující, jehož let byl zpožděn, zrušen nebo odepřen nástup na palubu, má nárok na odškodnění bez ohledu na to, kdo zaplatil za letenku, s výjimkou obchodních cest, pokud je letenka placena společností a jasně uvedena ve smlouvě mezi cestujícím a jeho zaměstnavatelem.

Podle nařízení č. 261/2004 je osobou, která má nárok na odškodnění, vždy cestující, bez ohledu na to, kdo zaplatil letenku. Účelem nařízení č. 261/2004 je kompenzovat ztrátu času cestujícího a nepříjemnosti s tím spojené, a nikoliv kompenzovat náklady na letenku. Osoba, která zaplatila letenku, tedy nemá právo požadovat náhradu, toto právo náleží pouze cestujícímu letu. Cestující však může převést své právo na náhradu škody uzavřením dohody s osobou, která zaplatila letenku.

V souladu s nařízením č. 261/2004 je žadatel vždy cestujícím, bez ohledu na to, kdo zaplatil za jeho letenku a důvody jeho letu. Účelem náhrady stanovené nařízením č. 261/2004 není náhrada nákladů na letenku, ale náhrada času cestujícího a nepříjemností spojených s nezdařením letu. Osoba, která zaplatila letenku, ale není cestujícím, se proto nemůže domáhat náhrady. Nárok na náhradu má pouze cestující, který letěl nebo měl letět tímto letem. Výjimkou z tohoto pravidla mohou být pouze případy, kdy zaměstnanec a společnost podepsali smlouvu nebo jiný dokument, podle kterého se zaměstnanec vzdává svého práva na náhradu ve prospěch zaměstnavatele.

Ano, máte nárok na odškodnění, pokud je důvod, že zpoždění Vašeho navazujícího letu souvisí se zpožděním Vašeho prvního letu. I když zpoždění prvního letu bylo méně než 3 hodiny, ale přílet na letiště cílového místa určení byl zpožděn o více než 3 hodiny, máte nárok na odškodnění.

O společnosti AirAdvisor

Služby AirAdvisor samozřejmě můžete kdykoli zrušit zrušením Vaší plné moci. V takovém případě okamžitě zastavíme práci na Vašem Případu. Budeme nuceni Vám v tomto případě fakturovat náklady za již provedenou práci.

Doporučujeme také, abyste nám poskytli veškerou korespondenci a další informace, získané od letecké společnosti. To nám dá příležitost prohloubit naše znalosti o Vašem případu a neztrácet čas paralelní komunikací a duplicitními činnostmi.

Některé letecké společnosti se Vás mohou pokusit přesvědčit, že Váš Případ má slabou šanci na úspěch, takže souhlasíte s rychlým a levným řešením sporu. Mnozí souhlasí s takovým kompromisem, ale ztratí všechna práva na plnou náhradu (např. letecká společnost nabízí voucher nebo malou slevu na další let s omezenou možností uplatnění). Jediným důvodem, proč tak letecké společnosti činí, je to, že je pro ně levnější nabídnout Vám „virtuální“ voucher místo hotovosti.

Zákon jasně stanoví výši náhrady, a že by měla být vyplacena v eurech jako výchozí. Doporučujeme proto, abyste nám poskytli veškerou komunikaci o případu, abychom zajistili, že dostanete maximální náhradu v hotovosti.

 

Když kontaktujeme leteckou společnost a požadujeme odškodnění, musíme prokázat, že máte právo na odškodnění a že jsme řádně oprávněni zastupovat Vaše zájmy v této záležitosti. To vše lze potvrdit následujícími dokumenty:

 1. kopií Vaše letenky (letenek);
 2. plnou mocí, podepsanou na našem Webu;
 3. kopií Vašeho pasu nebo jiných identifikačních dokumentů obsahujících Váš podpis, abychom ho mohli porovnat s podpisem v plné moci a ujistit se, že je skutečně podepsán Vámi;
 4. potvrzení o zpoždění nebo zrušení letu nebo odepření nástupu do letadla (je-li k dispozici, například: potvrzení nebo e-mail, obdržený od letecké společnosti nebo letiště atd.).

Naše provize je 30 % z částky vybrané náhrady, kterou odečteme z peněz obdržených od letecké společnosti. To znamená, že naše služby nejsou placeny, pokud nedostanete náhradu. Rovněž nemusíte provádět žádné platby za naše služby.

Můžete si najmout drahé právníky (zpravidla s hodinovou sazbou za jejich služby) nebo se pokusit získat odškodnění sami (náš Web dokonce poskytuje tipy, jak to udělat). Ale i když to může vypadat jako jednoduchá záležitost, bohužel tomu tak není. Letecké společnosti úmyslně komplikují proces vyplácení náhrady cestujícím. Pouze 2–4 % cestujících proto požaduje své odškodnění a ještě méně z nich dosahuje alespoň nějaké kompenzace nebo voucheru. Některé případy mohou trvat rok nebo více. Někdy dochází k problémům spojeným s otázkou jurisdikce (cestující bydli v jedné zemi a letecká společnost se nachází v jiné zemi), a s použitím hmotného práva, kdy se letecká společnost snaží najít důvody, jak se vyhnout zaplacení náhrady.

Upřímně řečeno, nikdo v takových případech nenajímá obyčejné právníky. Někteří lidé se snaží získat náhradu na vlastní pěst, ale procento úspěchu v takových případech je pouze 2 % a čas, který to zabere, je mnohem delší.

Než se rozhodnete, jak požádat leteckou společnost o náhradu, je třeba pečlivě zvážit následující skutečnosti:

 1. podání žádosti přes AirAdvisor.com trvá pouze 3 minuty, poté náš tým okamžitě začne žádost zpracovávat a připravovat ji k odeslání letecké společnosti;
 2. pro nás v AirAdvisor platí, že čas jsou peníze. Naším cílem je získat náhradu v co nejkratším možném čase, protože naše služby nejsou placeny v závislosti na čase, který je případu věnován, jako je tomu u tradičních právníků. Proto jsme vyvinuli vlastní software, jehož algoritmus nám umožňuje zvolit nejúčinnější metody získání náhrady pro každý konkrétní případ. To nám umožňuje minimalizovat zpracování a analýzu případů „ručně“ a dělat to co nejrychleji;
 3. letecké společnosti odmítají odškodnění v 98 % případů. Proto se proces obvykle dlouho táhne. Obvykle, za účelem získání náhrady, je nutné podat stížnosti u dozorčích orgánů a soudů nebo mezinárodních rozhodčích řízení a v rámci toho všeho, připravovat a zasílat mnoho dokumentů v různých jazycích, platit poplatky a hradit další výdaje. Zvažte proto, zda máte čas, trpělivost a dovednosti k dosažení pozitivního výsledku;
 4. často poté, co letecká společnost odmítne vyplatit kompenzaci a ignoruje příkaz dohlížejícího orgánu, je poslední možností podání žaloby u soudu. Soudy obvykle vyžadují osobní účast na soudních jednáních, takže se budete muset buď zúčastnit sami, nebo si najmout zástupce (a to jsou dodatečné náklady); 
 5. Jak již víte, existuje celá řada orgánů, u kterých si můžete stěžovat za účelem získání náhrady od letecké společnosti. Letecké společnosti mohou navíc změnit své postupy a politiku. Pouze proto, že AirAdvisor pravidelně jedná s konkrétní leteckou společností, můžeme vybrat nejvýhodnější scénář pro Váš Případ;
 6. v praxi letecké společnosti často odmítají vyplatit náhradu na žádost občanů, ale vyhoví společnosti AirAdvisor. Důvodem je skutečnost, že vědí, že AirAdvisor se nezastaví na půli cesty a vždy využívá všechny možné způsoby, metody a nástroje k získání náhrady od letecké společnosti;
 7. AirAdvisor má bohaté zkušenosti. Například, když víme, že při jednání s konkrétní leteckou společností nebude mít stížnost k orgánu dozoru žádný pozitivní účinek, tuto fázi přeskočíme a přejdeme rovnou k podání žaloby k soudu. Děláme to proto, že naším cílem je získat náhradu v co nejkratší možné době a neprocházet všemi možnými institucemi, o které tradiční právníci často mají zájem, jejichž služby jsou placeny za hodinu.

Obecně je to velmi časově náročné a proces často vyžaduje další výdaje, včetně nákladů na právní pomoc.

 

Podání nároku na leteckou společnost je pouze prvním krokem v řetězci orgánů, rozhodčích řízení a soudů, na které se můžeme obrátit. Když tedy AirAdvisor při práci na případu obdrží odmítnutí, nejsme ani naštvaní, protože máme velký arzenál nástrojů, které nám umožňují ovlivňovat leteckou společnost a nutit ji platit náhradu. Například, jakmile společnost AirAdvisor obdrží odmítnutí, okamžitě kontaktujeme dozorčí orgán, aby provedl nezávislé přezkoumání věci a letecké společnosti jako celku.

 

AirAdvisor je společnost, která vybírá odškodnění od leteckých společností, jejíž hlavní sídlo se nachází v Polsku, a poskytuje profesionální služby cestujícím v letecké dopravě za účelem vybírání peněžních náhrad od leteckých společností za:

 • zpoždění letu;
 • zrušení letu;
 • zmeškání navazujícího letu;
 • odepření nástupu na palubu/další prodej lístků.

Plánujeme uvést na trh novou službu - vymáhání náhrady letištních poplatků a plateb v případě, že se cestující nedostavil k letu (když byla zakoupena letenka, ale cestující je nevyužil).

Společnost AirAdvisor nabízí svým klientům (soukromým osobám i společnostem), aby pomocí online systému našeho Webu mohli podat online žádost o peněžní náhradu. Trvá to jen
3 minuty a celý proces se skládá ze 3 kroků:

 1. Jednoduše nahlásíte příslušný let (datum, číslo letu, co se stalo a několik dalších podrobností);
 2. náš Web okamžitě a bezplatně zkontroluje Vaše právo na náhradu za dotčený let a informuje Vás o výši náhrady (až do 600 EUR);
 3. Na naši Plnou moc vložíte svůj elektronický digitální podpis, abychom mohli zastupovat Vaše zájmy a požadovat vyplacení náhrady.

Pokud bude Vaše právo na odškodnění potvrzeno, náš tým bude okamžitě požadovat platbu od letecké společnosti, začne se zabývat Vaším Případem a v případě potřeby podá žalobu.

Nemáme žádné zálohy, pracujeme pouze na principu „Žádný výsledek - žádná platba“.

Naše provize je účtována pouze v případě úspěchu ve Vašem Případu a odečítá se pouze z vybrané částky.

Jakmile obdržíme Vaši náhradu, budeme Vás okamžitě informovat. Pak nám řeknete, jak chcete peníze obdržet. To je vše.

 

Nárok na náhradu

Soudní poplatky a další náklady závisí na arbitráži a soudu, v jehož jurisdikci se letecká společnost nachází. Proto při zodpovězení této otázky není možné poskytnout celkovou částku. V každém případě však veškeré náklady nepřesáhnou polovinu částky náhrady.

Je důležité pochopit, že naše odměna nezahrnuje soudní poplatky a další náklady. Všechny tyto náklady spojené se soudním řízením (náklady na soudní řízení/rozhodčí řízení, dále jen „náklady na soudní řízení“) nezávisí na tom, zda podáte žalobu sami, nebo to udělá AirAdvisor. Všechny tyto náklady uhradíme a odečteme jejich částku spolu s naší provizí při platbě náhrady Vám.

 

Nejoblíbenějšími způsoby platby jsou bankovní převody, platby prostřednictvím takových platebních systémů, jako jsou PayPal, Payoneer, Transferwise. Pokud však chcete získat svou kompenzaci jiným způsobem, dejte nám vědět a my se pokusíme splnit Vaše přání. AirAdvisor vždy nabízí nejpohodlnější a nejvýhodnější způsoby platby, ale můžete se sami rozhodnout, jak chcete své peníze dostát.

Letecká společnost se v nejlepším případě zavazuje vyplatit náhradu po obdržení Vaší žádosti. Obvykle to trvá až 6 týdnů. Pokud od letecké společnosti neobdržíte odpověď nebo pokud Vám bude odepřena platba náhrady, přistoupíme k dalším fázím vymáhání. V takových případech může tento proces trvat až jeden rok, protože orgány dohledu a rozhodčí soudy mohou požadovat další dokumenty nebo informace o Vašem Případu, jmenovat přezkoumání, nebo jsou přetížené jinými případy.

Pro nás čas jsou peníze. Proto nemáme zájem projít všemi možnými postupy vymáhání. Naším cílem je poskytnout Vám náhradu v nejkratším možném čase.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11.02.2004 stanovuje obecná pravidla pro odškodnění (někdy označovaná jako „Nařízení o náhradách letů 261/2004“). Nařízení č. 261/2004 stanoví obecná pravidla pro úhradu letu a pomoc cestujícím v případě zrušení letu, zpoždění letu a odepření nástupu do letadla (včetně nadměrného prodeje letenek). Dokument stanovuje náhradu ve výši 250 až 600 EUR v závislosti na vzdálenosti letu. 

Evropský soud vykládá pravidla velmi striktně a přímočaře, takže letecké společnosti nemají příležitost vyhnout se placení náhrady cestujícím v letecké dopravě. V případě TUI Travel versus Nelson Evropský soud rozhodl, že lety zpožděné o více než 3 hodiny by měly cestujícím poskytovat stejná práva jako v případě zrušení letu. Proto po tomto rozhodnutí Evropského soudu mají cestující, jejichž lety jsou zpožděny o více než 3 hodiny, rovněž nárok na peněžní náhradu v souladu s nařízením č. 261/2004.

 

Odepření nástupu do letadla (prodej více letenek)

Délka letu*

Náhrada

Méně než 1 500 km

250 EUR

1 500 km – 3 500 km

400 EUR

Více než 3 500 km a na území EU

400 EUR

Více než 3 500 km a mimo EU

600 EUR

*v případě nepřímého letu (přestupování) se vzdálenost a čas zpoždění měří na letišti cílového místa
určení z letiště odletu

 

Zrušení letu:

 

Délka letu*

Náhrada

Pokud byl nabídnut alternativní let, ale přesto došlo ke zpoždění na letišti cílového místa určení*

Méně než 1 500 km

250 EUR

125 EUR (zpoždění kratší než 2 hodiny)

1 500 km – 3 500 km

400 EUR

200 EUR (zpoždění kratší než 3 hodiny)

Více než 3 500 km a na území EU

400 EUR

200 EUR (zpoždění kratší než 4 hodiny)

Více než 3 500 km a mimo EU

600 EUR

300 EUR (zpoždění kratší než 4 hodiny)

*v případě nepřímého letu (přestupování) se vzdálenost a čas zpoždění měří na letišti cílového místa
určení z letiště odletu

 

 

Zpoždění letu:

Délka letu*

Čas zpoždění*

Náhrada

Méně než 1 500 km

Více než 3 hodiny

250 EUR

1 500 km – 3 500 km

Více než 3 hodiny

400 EUR

Více než 3 500 km a na území EU

Více než 3 hodiny

400 EUR

Více než 3 500 km a mimo EU

3 - 4 hodiny

300 EUR

Více než 4 hodiny

600 EUR

*v případě nepřímého letu (přestupování) se vzdálenost a čas zpoždění měří na letišti cílového místa
určení z letiště odletu

Každý cestující má nárok na náhradu (od 250 EUR do 600 EUR) v následujících případech:

 

 • pro všechny letecké společnosti:

 

 • pro lety z jednoho území EU na jiné území EU (místní lety obsluhované jakoukoli leteckou společností);
 • pro lety z území EU na jakékoli území mimo EU (odlet z jakéhokoli letiště do EU a přílet na jakékoli letiště mimo EU obsluhované jakoukoli leteckou společností);

 

 • pouze pro letecké společnosti EU:

 

 • z území mimo EU na území EU (odlet z letiště mimo EU a přílet na jakékoli letiště na území EU obsluhované evropskými leteckými společnostmi).

Další podmínky:

 1. cestující musí mít v letu potvrzené vyhrazené místo; a
 2. musí dorazit včas na odbavení, jak je uvedeno na letence nebo je uvedeno leteckou společností, nebo pokud není stanoven čas, nejpozději 45 minut před plánovaným časem odletu;
 1. odškodnění musí být požadováno v rámci omezení stanovených právními předpisy každé jednotlivé země (ve většině případů je promlčecí doba v zemích EU 3 roky, ale v některých zemích to může být delší, například ve Velké Británii můžete podat žalobu proti leteckým společnostem za lety před 6 lety).

 

Hlavní výjimky z nařízení č. 261/2004

1) lety mimo EU do EU, které nejsou obsluhovány evropskými leteckými společnostmi (např. let Aeroflotu z Moskvy do Paříže), nepodléhají nařízení 

č. 261/2004, ale zpáteční let bude podléhat). Pokud však máte přestupovat v Paříži, odkud pokračujete ve své cestě do Dubaje s jakoukoli leteckou společností, bude tento let z Paříže do Dubaje podléhat nařízení č. 261/2004;

2) selhání letu v důsledku mimořádných okolností (například: stávky, bezpečnostní problémy, špatné počasí, které ovlivnilo let (ale ne jakékoli špatné počasí));

3) cestující, kteří cestují zdarma nebo se slevou, která není obecně dostupná občanům, nemají nárok na náhradu (například: zaměstnanci letecké společnosti cestující se slevou). Sezónní letenky, propagační letenky, výprodej letenek a letenky, získané z letáků věrnostních programů Vás však opravňují k náhradě;

4) lety z letišť Gibraltaru;

5) lety vrtulníkem.

 

Nařízení č. 261/2004 nestanovuje lhůtu pro právní nároky na minulé lety (tzv. „Promlčecí doba“). Pro všechny země EU neexistuje jednotná promlčecí doba. Podle rozhodnutí Evropského soudu ve věci č. C-139/11 ze dne 22. listopadu 2012 je promlčecí doba stanovena právními předpisy každé jednotlivé země, ve které podáte svoje žádost.

Ve většině případů může cestující požadovat náhradu za let, který proběhl nebo měl proběhnout před 3 až 5 lety. V některých zemích však může toto promlčecí období dosáhnout až 10 let nebo i více. Doporučujeme proto, abyste své žádosti o minulé lety odeslali na naší stránce, abychom mohli v tomto konkrétním případě zkontrolovat promlčecí lhůtu a informovat Vás o výsledku (Váš e-mail může obsahovat informace o kompenzaci v hodnotě stovek eur, takže si tuto příležitost nenechte ujít).

Každá země má své vlastní časové limity. Například ve Spojeném království je to 6 let (potvrzeno soudním rozhodnutím ve věci Dawson proti Thomson Airways v roce 2014), proto žádný nárok na náhradu za let starší 6 let nepodléhá ve Spojeném království uspokojení.

Je důležité, aby výpočet promlčecí doby začal ode dne selhání letu (datum příletu nebo datum plánovaného odletu v případě zrušení letu), a NE ode dne, kdy byla žádost zaslána letecké společnosti, až do data odvolání k soudu proti letecké společnosti. Proto je velmi důležité nezdržovat náročný proces odškodnění, aby nedošlo ke ztrátě tohoto práva. Vezměte prosím na vědomí, že některé letecké společnosti navazují dlouhodobou komunikaci s cestujícími, aby odložily okamžik podání žaloby u soudu, a tak čekaly na omezení žaloby, což znamená, že cestující ztrácí právo požadovat tuto kompenzaci. Poté již nebude možné získat náhradu.

Zde jsou platné promlčecí doby v zemích EU:

 

Země

Promlčecí doba

Rakousko

3 roky

Belgie

1 rok

Bulharsko

3 roky

Chorvatsko

2 roky

Kypr

6 let

Česko

3 roky

Dánsko

5 let

Estonsko

10 let

Finsko

3 roky

Francie

10 let

Německo

3 roky

Řecko

5 let

Maďarsko

2 roky

Irsko

6 let

Itálie

2 roky

Lotyšsko

3 roky

Litva

10 let

Lucembursko

10 let

Malta

2 roky

Nizozemsko

20 let

Norsko

3 roky

Polsko

3 roky

Portugalsko

20 let

Rumunsko

1 rok

Slovensko

4 roky

Slovinsko

5 let

Španělsko

5 let

Švédsko

10 let

Velká Británie

6 let

Letiště „na území EU“ zahrnují také následující země: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Na lety do/z těchto zemí se proto vztahuje nařízení č. 261/2004.

Software našeho Webu okamžitě a bezplatně kontroluje Vaše právo na odškodnění, abyste si mohli být jisti, zda máte právo na odškodnění či nikoliv. Údaje o letu potřebujete zadat pouze na hlavní stránce našeho Webu, což trvá jen pár minut. Výsledek získáte okamžitě.

K určení doby zpoždění letu se vezme počáteční plánovaný čas příletu podle Vaší letenky a skutečný čas příletu do cílového místa určení. Chcete-li zjistit, co je „Čas příletu“ a „Cílové místo určení“, čtěte výše.

Položit otázku

Nahrát soubory

Pomůžeme vám získat kompenzaci, jestliže byl váš let za poslední 3 roky opožděn, zrušen nebo pokud vám zamítli nastoupení na palubu.

Ověřte kompenzaci

bude to trvat několik minut


4.6 out of 5
"Excellent" - 
15329 reviews