Ověřte kompenzaci
Zmeškání navazujícího letu: co dělat a jak požadovat kompenzace za zmeškaný navazující let

Zmeškání navazujícího letu: co dělat a jak požadovat kompenzace za zmeškaný navazující let

Anton Radchenko
Tento článek byl zkontrolován z hlediska obecné přesnosti licencovaným právníkem Anton Radchenko.
Poslední aktualizace: June 20, 2024

Žádejte až 600€ za zmeškaný navazující let a pozdní přílet

Pomáháme cestujícím již více než 7 let. Připojte se k více než 250 000 cestujícím, kteří se svěřili společnosti AirAdvisor se svými nároky na odškodnění za zpoždění letu.

Reviews.io 4,6/5 na základě 15 420 recenzí

Zmeškání navazujícího letu je závažnou překážkou pro každého cestujícího na dlouhé cestě. Pokud jste ale cestovali do nebo z Evropy nebo jste absolvovali letové spojení na jakémkoli letišti v Evropě, může vás chránit Nařízení EU ES 261. Poskytuje vám právo požadovat náhradu až do 16 000 Kč (600 EUR) za zmeškaný let, který způsobil zpoždění při konečném příletu.

Zjistěte více informací o právech cestujících v EU v letecké dopravě, na co máte nárok a jak požadovat náhradu za zmeškané spojení.

Kontrola, zda-li máte nárok na odškodnění, trvá jen 3 minuty.

Ověřte kompenzaci

Jaká jsou práva cestujících v případě zmeškaného spojení?

Zmeškané spojení je situace, kdy cestující zmešká jeden nebo více letů v průběhu cesty v důsledku zpoždění nebo zrušení jedné nebo více předchozích služeb. Důvodů zpoždění nebo zrušení může být spousta, ale pokud danou situaci nezavinil sám cestující, má nárok na odškodnění za zmeškané spojení.

Zmeškání letu může vážně narušit vaše cestovní plány. Tato situace může pochopitelně způsobit úzkost a frustraci cestujících, ale naštěstí jsou vaše práva chráněna několika předpisy, což vám umožňuje zažádat o náhradu za zmeškané spojení. Také mějte na paměti, že existují činnosti, které můžete provést, abyste zvýšili své šance stihnout navazující spojení. Ujistěte se, že máte mezi lety dostatek času, zejména pokud budete muset projít celní a imigrační kontrolou. Pokud je levnější rezervovat dva samostatné lety od různých leteckých společností než koupit jednu letenku u jedné společnosti, nezapomeňte si na spojení nechat více času.

Missed connection flight compensation

Co může způsobit zmeškání navazujícího letu?

Většinou se tak děje v důsledku zrušení nebo zpoždění letu z důvodu mimořádných okolností, jinak řečeno, okolností, které jsou mimo kontrolu letecké společnosti, jako jsou údery blesku, lékařské mimořádné události, stávky zaměstnanců letišť nebo stávky řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, omezení řízení letového provozu, náhlé selhání letištního radaru, sabotáž, politické nepokoje, teroristické činy atd.

Letecké společnosti stále častěji využívají mechanické problémy jako důvod pro odmítnutí vyplacení náhrady, protože výklad mimořádných událost v nařízení (ES) č. 261/2004 jsou dost vágní a nejednoznačný. Naštěstí se menší technické problémy již nepovažují za platné důvody pro nevyplácení náhrady, zejména v posledních letech.

Zmeškat navazující let můžete také z důvodů, které jsou pod vaší kontrolou. Letecká společnost vám znovu zarezervuje sedadlo v jiném letadle, ale možná budete muset zaplatit poplatek za změnu plus případný rozdíl v ceně letenky. Důležité je zapamatovat si, že letecké společnosti obecně nepřijímají odpovědnost za zmeškaná spojení v případě dvou samostatných letenek. Pokud jste si rezervovali dva samostatné lety u různých leteckých společností a jeden z nich byl zrušen nebo zpožděn, druhá letecká společnost nenese odpovědnost.

clouds
bubble
Přerušený let? Můžete mít právo na odškodnění - až €600

Co můžete dělat, když zmeškáte navazující let?

Nejprve se zeptejte personálu nebo posádky, jaký je důvod zpoždění a poznačte si jej. Ujistěte se, že si uschováte všechny své cestovní doklady, včetně palubního lístku a elektronické letenky. Také si uschovejte dokumentaci, která prokazuje, že jste utrpěli další ztráty a náklady, jako jsou předplacené rezervace, ubytování a doprava.

První věc, kterou byste měli udělat, je požádat leteckou společnost, aby vám zarezervovala místo v náhradním letu. Pokud jste zmeškali připojení kvůli chybě letecké společnosti, měla by letecká společnost daný náhradní let zarezervovat zdarma; jinak budete možná muset zaplatit. Pokud je u přepážky dlouhá fronta, raději leteckou společnost kontaktujte telefonicky. Pokud se společnosti nedaří najít náhradní let, zarezervujte si let sami a uschovejte si účtenku. Letecká společnost je povinna vám za to nabídnout vrácení peněz. Pokud letecká společnost nezajistí náhradní let nebo pokud je nabídnut náhradní let, ale nevyhovuje potřebám cestujícího, mají cestující nárok na náhradu. Letecká společnost je povinna poskytnout náhradní let zdarma.

Co vás opravňuje k náhradě v případě zmeškaného spojení?

Sečteno a podtrženo, nárok na odškodnění máte podle práv EU v tom případě, že je zmeškání následujícího letu zapříčiněno leteckou společností. Proto můžete mít nárok na odškodnění, pokud:

 • Váš počáteční let byl zpožděn kvůli malému technickému problému s letadlem
 • Vaše celkové zpoždění příletu na cílové letiště je 3 hodiny nebo více (bez vlastní viny)
 • Váš počáteční let byl zpožděn z důvodů, které nebyly objasněny leteckou společností: pokud vám neoznámí důvod zpoždění, je pravděpodobné, že zpoždění je jejich odpovědností

Nemáte nárok na kompenzaci, pokud:

 • Váš první let byl zpožděn kvůli omezením letového provozu, což mělo za následek, že jste zmeškali následující let
 • Váš první let byl zpožděn kvůli silnému dešti, který snižoval viditelnost pro piloty
 • Neměli jste povinnou dokumentaci k nastoupení do vašeho navazujícího letu.
 • Nebyli jste včas přítomni na dané bráně (gate).
warning

Důležité je poznamenat, že nárok na náhradu podle práv EU máte v případě, že vaše letenky spadají pod jednu rezervaci. Pokud tedy vaše letenka zahrnuje obě části cesty, považuje se za jednu letenku. Pokud jsou dva nebo více letů rezervovány společně jako jedna jednotka, považují se za celek a cestující má právo na kompenzaci.

clouds
bubble
Měli jste zpožděný nebo zrušený let z nebo do EU?

Typy cestujících či letenek, kteří mají právo na kompenzaci zmeškaného spojení jsou:

 • Balíček prázdninových zájezdů
 • Děti na placených letenkách
 • Služební cesty
 • Nízkonákladové letecké společnosti

Máte nárok na náhradu za zmeškaný navazující let, i když zmeškali navazující let nebo jste měli zpoždění na kterékoli části cesty o méně než 3 hodiny, což vede k celkovému zpoždění příletu na cílové letiště, které činí 3 nebo více hodin.

Aby se na vás pravidla EU vztahovala, musí vaše cesta buď:

 • začínat na letišti v EU a let musí být provozován jakoukoli leteckou společností
 • končit na letišti v EU a let musí být provozován leteckou společností sídlící v EU
 • být zpožděna v cíli o více než tři hodiny
 • (Podle tohoto zákona zahrnují letiště EU také letiště na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.)

missed flight EU compensation

Žádost o odškodnění za zmeškané spojení v EU

Podle nařízení (ES) č. 261/2004 závisí výše kompenzace na letové vzdálenosti a době zpoždění. Existují tři typy letů:

 • Krátké lety (celková vzdálenost letu menší než 1 500 km)
 • Lety na střední vzdálenost (celková vzdálenost letu 1 500 - 3 500 km)
 • Dálkové lety (celková vzdálenost letu nad 3 500 km)
warning

Pokud je tedy váš let zpožděn o více než 3 hodiny na letišti nebo při příletu na cílové letiště (v případě nepřímých letů), máte nárok na náhradu podle nařízení (ES) č. 261/2004.

méně než 1 500 km

více než 3 hodiny

250 EUR

1,500 – 3,500km

více než 3 hodiny

400 EUR

více než 3 500 km v rámci EU

více než 3 hodiny

400 EUR

více než 3 500 km mimo EU

3–4 hodiny

300 EUR

více než 3 500 km mimo EU

více jak 4 hodiny

600 EUR

Kromě kompenzace letu mají cestující nárok na další služby, jako například: 

 • bezplatná strava a občerstvení a dva telefonní hovory, telexové nebo faxové zprávy nebo e-maily; a
 • bezplatné ubytování v hotelu a doprava mezi letištěm a hotelem – pokud letecká společnost důvodně očekává, že čas skutečného odletu je alespoň jeden den od původního plánovaného času odletu; a
 • náhrada úplných nákladů na letenku nebo zpáteční let do původního místa odletu při nejbližší příležitosti, - pokud je zpoždění nejméně 5 hodin.

U výletů rozdělených do několika etap není předmětem zájmu destinace v prvotním bodu, ale zpožděný příjezd do cílové destinace celého itineráře, který byl zarezervován v rámci jedné rezervace. V případě zrušení (nebo zpoždění kratšího než 4 hodiny u dálkových letů 3 500 km) může být částka vaší kompenzace snížena na polovinu, v závislosti na celkové době, o kterou jste se zpozdili při příjezdu do cílového místa na alternativním letu (ve srovnání s původně rezervovaným letem).

US compensation for missed connection

Žádost o odškodnění za zmeškané spojení v USA

Na rozdíl od EU, USA nestanovily pravidla týkající se ochrany cestujících v případě problémů s letem. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné federální zákony, které by vyžadovaly, aby letecké společnosti poskytovaly cestujícím odškodnění za zpožděné lety, zmeškané následující lety nebo zrušené lety, je na letecké společnosti, zda vám nabídne odškodnění či nikoli. Podle amerického ministerstva dopravy, pokud se váš let potýká s velkým zpožděním, zeptejte se personálu letecké společnosti, zda společnost zaplatí za jídlo nebo hotelový pokoj, ale mějte na paměti, že mohou odmítnout vám takový servis poskytnout. Některé letecké společnosti se rozhodnou cestujícím poskytnout cestovní poukázky, najeté kilometry a vylepšení věrnostních programů, aby nahradily zpožděné lety, ale většinou vám pouze nabídnou alternativní let, a ne vždy zdarma. Pokud však má cesta zastávku v některé ze zemí EU, můžete požádat o náhradu škody podle nařízení EU č. 261/2004.

clouds
bubble
Vaše informace neprodáváme dále

Všechny vaše údaje zůstávají důvěrné

Žádost o náhradu za zmeškané spojení v Izraeli

Pokud byl váš let do Izraele nebo z Izraele zpožděn, máte právo na servis, a dokonce na odškodnění podle izraelských právních předpisů o letových kompenzacích.

V případě zpoždění letu o dvě (2) hodiny máte právo:

 • obdržet jídlo a pití v množství úměrném délce zpoždění
 • uskutečnit dva telefonní hovory, mít přístup k faxu nebo e-mailu a v případě potřeby společnost uhradí tyto náklady
 • zdarma ubytování a taxi pro příjezd z letiště a návrat na letiště v případě delších zpoždění

V případě zpožděného letu o více než pět (5) hodin, ale méně než osm (8) hodin, máte kromě výše uvedených výhod nárok na:

 • Úhradu celých nákladů za letenku do 21 dnů za tu část cesty, která nebyla provedena, ale také za již provedené části, které jsou však vzhledem k plánu cesty irelevantní. V případě potřeby vám bude nabídnut zpáteční let do původního místa odletu v nejbližším letu dané letecké společnosti; nebo
 • Alternativní let, který bude provozován za podobných podmínek jako let, který jste si rezervovali původně, což znamená, že se musí dostat do cíle co nejdříve. Pokud vám bude nabídnut let na jiné než původně plánované letiště, letecká společnost zaplatí náklady na dopravu do původně určeného bodu.

V případě zpoždění letu o více než osm (8) hodin máte právo na:

 • Odškodnění za zpožděný let, jehož výše je právně stanovena izraelským ministerstvem dopravy, musí být vyplacené do 45 dnů ode dne podání žádosti o úhradu. Výše kompenzace závisí na vzdálenosti letu. Výše kompenzace činí od 1 250 NIS (356 $) do 3 000 NIS (853 $).

Missed connection know your passenger rights

 

Žádost o odškodnění za zmeškané spojení v Turecku

Pokud jste zmeškali spojovací let do nebo z Turecka, máte právo požadovat náhradu. Za zpožděné vnitrostátní lety mohou cestující požadovat od letecké společnosti 100 EUR.

U mezinárodních letů může cestující získat kompenzaci v této výši:

 • ekvivalent 250 EUR v tureckých lirách pro všechny lety o délce 1 500 km nebo kratší,
 • ekvivalent 400 EUR v tureckých lirách pro všechny lety mezi 1 500 a 3 500 km,
 • ekvivalent 600 EUR v tureckých lirách pro všechny lety delší než 3 500 km

How to claim flight compensation for missed connection

Jak podat stížnost na zmeškaný spojovací let? 

První věc, kterou musíte udělat před odesláním stížnosti na zmeškané připojení, je zjistit důvod zpoždění. Znát důvod zpoždění může pomoci při žádosti o odškodnění. Pokud si myslíte, že budete muset požadovat náhradu nákladů od své letecké společnosti, získejte úplné potvrzení o všech komplikacích. Poté odešlete žádost na naší platformě a my se postaráme o zbytek.

Jsme tu, abychom vám pomohli získat náhradu až do výše 600 EUR a také ušetřit spoustu drahocenného času. Uplatnění nároku na odškodnění znamená orientaci v komplexním a vysoce byrokratickém právním systému a máte menší šance na úspěch, pokud se rozhodnete žádat na vlastní pěst. Letecké společnosti mohou zamítnout vaši původní žádost nebo zcela ignorovat vaši žádost, ale náš tým je připraven vyřešit všechny byrokratické překážky a získat vám peníze, které si zasloužíte.

small
Průměrný roční plat generálního ředitele letecké společnosti je €2,4 milionu

Nenechávejte vaše peníze propadnout manažmentu

media
Kalkulačka odškodnění za zmeškaný přípoj
Kalkulačka odškodnění za zmeškaný přípoj

Kalkulačka odškodnění za zmeškaný přípoj:

Zkontrolujte, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění letu za pouhé 3 minuty
Okamžitá kontrola zdarma

Okamžitá kontrola zdarma

Žádná výhra, žádný poplatek

Žádná výhra, žádný poplatek

Před vámi jsme pomohli více než 250 000
cestujících

AirAdvisor má výborné hodnocení 4,6 na základě 15 420 recenzí

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Jste připraveni žádat o svých €600 hned teď?

Trvá to méně než 5 minuty?

Kompenzace za nárok

AirAdvisor byl představen v:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror