Ověřte kompenzaci

Odepření nástupu na palubu: co dělat a jak požadovat kompenzaci za odepřený nástup do letadla

Odepření nástupu na palubu: co dělat a jak požadovat kompenzaci za odepřený nástup do letadla
Anton Radchenko
Tento článek byl zkontrolován z hlediska obecné přesnosti licencovaným právníkem Anton Radchenko.
Poslední aktualizace: May 21, 2024

Jaká jsou práva cestujících v případě odepření nástupu na palubu?

Co je to odepření nástupu? Je to situace, kdy je cestujícímu odepřeno nastoupit na let, na který bylo prodáno více letenek, než je k dispozici sedadel, i přes to, že si daný cestující zaplatil letenku. Proč k tomu dochází? Letecké společnosti si uvědomily, že někteří z jejich klientů ruší rezervace těsně před odletem nebo se prostě neukážou, čímž pak v letadle vzniká několik prázdných sedadel. Letecká společnost chce zajistit, aby letadlo létalo v plné kapacitě, aby tak vydělalo co nejvíce peněz, a proto někdy prodávají více letenek, než kolik je na palubě sedadel. Rovněž určí prioritní seznam, a proto mohou podle tohoto seznamu určitým cestujícím zakázat nástup na palubu. V důsledku této příšerné praktiky je tisícům cestujících každý rok odepřen nástup na palubu z důvodu prodeje více letenek, než je míst na palubě (překnihování). Je to nespravedlivé, ale některé společnosti bohužel upřednostňují zisk před přiměřeným poskytováním služeb, za které klient zaplatil. Proto musíte znát svá práva, abyste se ujistili, že budou plně respektována. Jsme tu, abychom vám pomohli uplatnit svá práva a zajistit, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

V první řadě musíte znát rozdíl mezi dvěma typy odmítnutí nástupu do letadla: dobrovolným a nedobrovolným.

clouds
bubble
 
 
 
Jestliže byl Váš let zpožděný, zrušený nebo Vám byl odepřen nástup na pulubu z důvodu nadměrné rezervace v posledních 3 letech, měli byste mít nárok na kompenzaci až €600.

K nedobrovolnému odepření nástupu do letadla dojde, pokud vám letecký dopravce odmítne dovolit nastoupit na palubu, přestože nepředstavujete žádné zdravotní nebo bezpečnostní riziko a máte:

 • potvrzenou rezervaci;
 • cestovní dokumentaci potřebnou k provedení vaší cesty; 
 • dostatek času na dokončení check-inu, bezpečnostní kontroly a nástup na palubu.

Bylo-li na let prodáno více letenek než jek dispozici sedadel (flight overbooking=překnihování), letecký dopravce vyzve dobrovolníky, aby se vzdali svých míst výměnou za výhody, na kterých se dohodnou. Pokud však letecký dopravce žádá dobrovolníky a nepřihlásí se jich dostatečný počet, pak se ti cestující, kteří se dobrovolně nepřihlásili, stanou předmětem „nedobrovolného“ odmítnutí nástupu do letadla.

Your passenger rights in case of overbooking (denied boarding)

Co můžete dělat v případě odmítnutí nástupu do letadla?

Jak bylo uvedeno výše, pokud jste se dobrovolně vzdali svého sedadla, máte nárok na určité výhody, jako například:

 • jiný let do dané destinace co nejdříve;
 • jiný let do dané destinace později dle vašeho výběru;
 • vrácení plných nákladů za nevyužitou letenku.

Pokud vám byl nedobrovolně odepřen přístup na palubu bez legitimního právního důvodu, máte nárok na náhradu škody. Kromě finanční náhrady máte nárok na pomoc. Právo na pomoc platí také pro cestující, kteří čelí dlouhým zpožděním. Právo na pomoc se liší v závislosti na délce letu – od dvou hodin zpoždění u kratších, od čtyř hodin zpoždění u delších letů. Služby, na které máte nárok, zahrnují:

 • náhradu nákladů za letenku do sedmi dnů nebo zpáteční let místa odletu nebo nový let do konečného místa určení;
 • péči (občerstvení, strava, ubytování v hotelu, doprava mezi letištěm a místem ubytování, dva bezplatné telefonní hovory, telexové nebo faxové zprávy nebo e-maily);
 • náhradu ve výši:
  • 250 EUR za všechny lety do 1 500 km nebo méně;
  • 400 EUR za všechny lety v rámci EU nad 1500 km a pro všechny ostatní lety od 1 500 do 3 500 km;
  • 600 EUR za všechny ostatní lety.
warning

Stejné částky peněz by měly být vyplaceny, pokud souhlasíte s náhradním letem, který však odlétá nejméně o 3 hodiny později ve srovnání s vaší původní rezervací.

Pokud jste si ve srovnání s původní rezervací pohoršili, například pokud obdržíte sedadlo v letadle odpovídající nižší třídě služeb, měla by letecká společnost v závislosti na délce letu uhradit 30 až 75 procent z ceny letenky.

EU flight compensation for denied boarding.

Způsobilost pro letovou kompenzaci v rámci EU za odepření nástupu na palubu. 

Podle nařízení EU o kompenzaci letů 261/2004 můžete požádat o náhradu, pokud byl váš let v rámci pravidelné linky, charterový nebo low-cost nebo součástí balíčku dovolených; pokud byl zahájen v EU nebo letadlo přistávalo v EU a pokud má provozující letecká společnost sídlo v EU. 

Tato podmínka zahrnuje 28 zemí EU: (Rakousko, Lotyšsko, Belgie, Litva, Bulharsko, Lucembursko, Česká republika, Malta, Kypr, Polsko, Chorvatsko, Portugalsko, Dánsko, Spojené království, Estonsko, Rumunsko, Finsko, Slovensko, Francie, Slovinsko, Německo, Španělsko, Řecko, Švédsko, Irsko, Nizozemsko, Itálie, Maďarsko), ale také Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, ostrov Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy, společně s Islandem, Norskem a Švýcarskem. 

Nemáte nárok na kompenzaci , pokud:

 • jste dobrovolně souhlasili, že se na žádost letecké společnosti vzdáte svého sedadla 
 • jste neprovedli včas check-in (lhůta pro check-in vašeho letu je uvedena v potvrzení rezervace, na webových stránkách letecké společnosti a obvykle i na palubním lístku)
 • nedostavili jste se včas k bezpečnostním a nástupním procedurám
 • část požadované cestovní dokumentace chybí
 • představovali jste bezpečnostní nebo zdravotní riziko 

compensation for denied boarding in USA

Žádost o kompenzaci za odepření nástupu na palubu v USA

Ačkoli práva cestujících v letecké dopravě nejsou v USA stejná jako v EU, cestující, kterému byl odepřen nástup na palubu, může v tomto případě ve skutečnosti získat více peněz v rámci kompenzace. Částka, kterou cestující obdrží, závisí na následujících podmínkách:

 • nezáleží, zda bylo rezervováno sedadlo ve vnitrostátním či mezinárodním letu
 • zpoždění v cílové destinaci náhradního letu (pokud se cestující rozhodl pro náhradní let)
 • cena za rezervovanou letenku

Pokud se cestující rozhodne vyřešit situaci po svém, pak kompenzace spočívá ve vrácení plné částky za rezervaci letenky.

Pokud je ve vašem cílovém letišti ve srovnání s plánovaným letem zpoždění, máte nárok na kompenzaci podle délky zpoždění.

 

1-2 hodiny

2-4 hodiny

Více jak 4 hodiny

Vnitrostátní lety

200 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 675 $)

400 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 1 350 $)

400 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 1 350 $)

Mezinárodní lety

200 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 675 $)

200 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 675 $)

400 % ceny jednosměrné letenky do vaší cílové destinace (max. 1 350 $)

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu z důvodu překnihování (prodáno více letenek, než je k dispozici sedadel), pak existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se ujistili, že dostanete náhradu. Nejprve si uschovejte všechny dokumenty týkající se vašeho letu a/nebo jakýchkoli alternativních letů, jako je palubní vstupenka, váš e-ticket, potvrzení rezervace, štítek na zavazadlech, atd.

Rovněž je třeba, abyste si ponechali účtenky za další výdaje způsobené odmítnutím nástupu do letadla.

Každá letecká společnost je ze zákona povinna poskytnout všem cestujícím, kterým byl nedobrovolně odepřen nástup na palubu, písemné prohlášení popisující jejich práva a vysvětlující, proč se daným cestujícím společnost rozhodla odmítnout nástup na palubu. Máte 30 dní na uplatnění svého práva na odškodnění a vyjednávání větší částky.

clouds
bubble
Byl váš let zrušen nebo zpožděn o více než 3 hodiny? Podívejte se, zda AirAdvisor Vám pomůže získat odškodnění.

Letová kompenzace za odepření nástupu na palubu v Turecku

Turecké právo stanovuje, že v případě odepření nástupu na palubu musí provozovatel letecké dopravy, který uskutečňuje let, požádat cestující o dobrovolné zřeknutí se sedadla za výhody, na nichž se cestující a provozovatel letecké dopravy dohodnou. Letecká společnost je rovněž povinna těmto dobrovolníkům nadále poskytnout pomoc a je seznámit s alternativními možnostmi letu a poskytnout nezbytné služby péče o cestující, jako je strava a občerstvení, přeprava a ubytování, atd. 

warning

Kompenzační částka může být zaplacena v hotovosti, elektronickým převodem peněz, bankovními platebními příkazy nebo bankovními šeky. Může však být také vyplacena cestovními poukázkami a/nebo jinými službami, pokud s tím cestující souhlasí.

Denied boarding compensation Israel

Odepření nástupu na palubu v Izraeli

Pokud vám bude v Izraeli odepřen vstup na palubu, budete mít nárok na určité výhody za předpokladu, že:

 • váš let je naplánován na odlet z letiště v Izraeli nebo do Izraele;
 • máte potvrzenou rezervaci letu;
 • splnili jste příslušnou lhůtu pro check-in;
 • necestujete bez nutnosti zaplaceni cestovních poplatků nebo v rámci služeb se sníženými poplatky, které nejsou přímo či nepřímo přístupné veřejnosti; a
 • byl vám odepřen nástup na palubu z důvodu porušení přepravních podmínek letecké společnosti nebo z jiných přiměřených důvodů.

Můžete si vybrat jednu ze 3 možností:

 • Úhrada ceny za letenku, kterou jste nevyužili, a to za ty části přepravy, které nebyly využity, pokud v důsledku odepření nástupu na palubu přestane být let, ke kterému byl odepřen nástup na palubu, relevantní pro vaše původní cestovní plány. Pokud je to nutné, budete přepraveni na původní místo odletu ve vaší přepravní smlouvě nejrychlejším letem s vhodným prostorem; nebo,
 • Nejbližší náhradní let(-y) s vhodným prostorem na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště ve stejném městě nebo regionu, v takovém případě vám budou poskytnuty alternativní dopravní prostředky, abyste se dostali do konečného cíle); nebo,
 • Náhradní let(-y) realizovaný(-é) později na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště ve stejném městě nebo regionu, v takovém případě vám budou poskytnuty alternativní dopravní prostředky, abyste se dostali do konečného cíle).
warning

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu proti vaší vůli a dobrovolně se nevzdáte své potvrzené rezervace, budete mít také nárok na peněžní náhradu.

Letová vzdálenost (v km)

Plánovaný čas přistání

Částka náhrady

do 2000

Do 4 hodin od naplánovaného času

Více než 4 hodiny od naplánovaného času

640(v NIS)*

1280(v NIS)*

až 4500

Do 4 hodin od naplánovaného času

Více než 4 hodiny od naplánovaného času

1025(v NIS)*

2050(v NIS)*

nad 4500

Do 4 hodin od naplánovaného času

Více než 4 hodiny od naplánovaného času

1540(v NIS)*

3080(v NIS)*

*NIS je izraelská národní měna – izraelský nový šekel, 1 NIS = 0,28224 amerických dolarů.

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu proti vaší vůli, máte právo na:

 • stravu a občerstvení;
 • dva telefonní hovory a jeden fax nebo e-mail (nebo úhradu nákladů za telefonní hovor)
 • hotelové ubytování a dopravu mezi letištěm a místem ubytování, pokud musíte zůstat na jednu nebo více nocí.

How to claim compensation for overbooking

Jak žádat o kompenzaci za odepření nástupu z důvodu překnihování (prodáno více letenek, než je sedadel)?

Odepření nástupu na palubu může určitě způsobit mnoho problémů a nepříjemností a může vážně narušit vaše cestovní plány. Musíte být připraveni na takovou situaci, znát svá práva a uplatnit je ve vašem nejlepším zájmu. Musíte také vědět, na koho se můžete obrátit, abyste mohli uplatnit své právo. Pamatujte: Pokud chcete získat odškodnění za odepření nástupu na palubu, nevzdávejte se dobrovolně svého sedadla. Nepřijímejte to, co vám letecká společnost nabízí, výměnou za místo, které jste si zarezervovali. 

Vězte, že v případě, že nebude dostatek dobrovolníků, kteří se vzdají svých míst, je pravděpodobné, že bude komukoli odepřen nástup na palubu proti jejich vůli. Pokud jste jedním z těchto lidí, měli byste co nejdříve podat žádost o odškodnění. To není snadný úkol, zejména pokud žádost podáváte sami. Pokud se chcete ujistit, že kompenzaci obdržíte, budete určitě potřebovat pomoc od některé z profesionálních společností. Právníci nejsou nejlepší volbou, protože jim musíte zaplatit i v případě, že daný případ nevyhrajete. Nám však platíte pouze v tom případě, kdy se nám podaří odškodnění vyjednat. Tento proces je velmi snadný Odeslání reklamace trvá asi 3 minuty a my se postaráme o zbytek. Můžete požadovat náhradu za odepření nástupu na palubu, ke kterému došlo během posledních 3 let. Obdržíme 25 % z vyjednané částky, včetně DPH, proto není jen ve vašem nejlepším zájmu nechat nás vyjednat kompenzaci, je to také v našem zájmu. Uděláme tedy vše, co je ze zákona možné, abychom vám pomohli získat odškodnění, i když to znamená, že věc bude předložena soudu. Letecké společnosti se nás nemohou snadno zbavit, protože si jsou vědomy skutečnosti, že se budeme tímto případem zabývat, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

clouds
bubble
Potřebujete pomoci s žádostí o refundaci?

Zadejte údaje o vašem letu a odešlete žádost za pouhé 3 minuty bez jakéhokoliv rizika.

Kalkulačka odškodnění za let
Kalkulačka odškodnění za let

Kalkulačka odškodnění za let:

Zkontrolujte, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění letu za pouhé 3 minuty
Okamžitá kontrola zdarma

Okamžitá kontrola zdarma

Žádná výhra, žádný poplatek

Žádná výhra, žádný poplatek

Jste připraveni žádat o svých €600 hned teď?

Trvá to méně než 5 minuty?

Kompenzace za nárok

AirAdvisor byl představen v:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror