Ověřte kompenzaci
Kompenzace zpožděného letu

Kompenzace zpožděného letu

Anton Radchenko
Tento článek byl zkontrolován z hlediska obecné přesnosti licencovaným právníkem Anton Radchenko.
Poslední aktualizace: June 07, 2024

Žádejte až 600€ za zpožděný let

Pomáháme cestujícím již více než 7 let. Připojte se k více než 250 000 cestujících, kteří se svěřili společnosti AirAdvisor s žádostí o odškodnění za zpoždění letu.

Reviews.io 4,6/5 na základě 15 329 recenzí

Kompenzace za zpoždění letu: letecká doprava není vždy dokonalým zážitkem, může dojít i ke zpoždění letu. Věděli jste, že máte nárok požadovat až 16.000 Kč jako kompenzaci za zpoždění letu podle Nařízení EU, známého jako EC 261?

Zjistěte více informací o právech cestujících v EU v letecké dopravě, která máte i vy a o tom, jak zažádat o odškodnění za zpoždění letu. Bezplatná kontrola vašeho letu trvá jen 3 minuty.

Ověřte kompenzaci

Zpožděné lety nejsou vzácností. Jako cestující v letecké dopravě musíte vědět, že máte právo na odškodnění leteckých společností za narušené lety. Zpožděný let může dosáhnout kompenzace až €600! A co je nejlepší, svou kompenzaci můžete získat, aniž byste utratili jediný halíř. Zjistěte, jak.

EU passenger rights to compensation for flight delay

Zpoždění letu - práva cestujících na odškodnění v EU

Práva cestujících v letecké dopravě nejsou ve všech zemích světa úplně stejná. Po schválení nařízení ES č. 261 v roce 2004 však můžete získat kompenzaci za zpožděné lety provozované evropskými leteckými společnostmi z nebo do země v rámci Evropské Unie.

Pokud má váš let zpoždění, určitě si pečlivě uschovejte všechny dokumenty, které by mohly být užitečné při reklamaci, a zjistěte příčinu daného zpoždění. Existuje také řada dalších benefitů v případě zpožděných letů, například právo na přesměrování do cílové destinace, právo na náhradu zpoždění letu nebo služby během uvedeného zpoždění.

tip

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je důvěřovat profesionálům se zkušenostmi v oboru, i když i vy sami můžete zahájit proces vymáhání náhrady, na kterou máte nárok.

Čtěte dále a dozvíte se více o právech cestujících v letecké dopravě a o tom, co dělat v případě zpožděného letu, od podání stížnosti letecké společnosti až po správný způsob výpočtu výše náhrady.

clouds
bubble
Zjistěte, zda máte nárok na odškodnění za přerušený let.

Které zpožděné lety mají nárok na kompenzaci

Právní předpisy stanoví, které lety mají nárok na kompenzaci: Nařízení (ES) 261/2004 se vztahuje na veškerý vzdušný prostor EU (Rakousko, Lotyšsko, Belgie, Litva, Bulharsko, Lucembursko, Česká republika, Malta, Kypr, Polsko, Chorvatsko, Portugalsko, Dánsko, Spojené království, Estonsko, Rumunsko, Finsko, Slovensko, Francie, Slovinsko, Německo, španělsko, Řecko, švédsko, Irsko, Nizozemsko, Itálie, Maďarsko).

Dostanete náhradu za jakýkoli zpožděný let s odletem z Evropské unie, bez ohledu na to, zda má let jako konečný cíl zemi v Evropské unii nebo mimo ni. Rovněž existuje skutečná kompenzace za zpožděný let provozovaný leteckou společností EU, i když je výchozí bod mimo Unii (pokud je konečný cíl v EU). Pokud se to zdá příliš komplikované, nejjednodušším způsobem je zkontrolovat stav letu pomocí formuláře stížnosti na zpoždění letu.

How much you can claim in flight delay compensation?

Kolik peněz můžete získat za zpožděný let?

Krátká odpověď je jednoduchá - mezi 250 a €600. Podrobná odpověď zahrnuje řadu faktorů: délku zpoždění, očekávanou letovou vzdálenost, zda cesta zahrnovala jediný let, který byl zpožděn nebo došlo k většímu množství zpožděných letů atd.

Velmi záleží na počátečním bodu odletu a cílové destinaci. Nezasvěcené osobě se celé dilema může zdát komplikované, ale my, tým Air Advisor, již máme zkušenosti a víme, jak dosáhnout nejlepšího výsledku při minimálním úsilí. Pokud chcete za svůj zpožděný let obdržet peníze zpět, nebo v některých případech i další výhody, jsme tu pro vás!

O kolik hodin byl let zpožděn

Letová vzdálenost do 1 500 km

Letová vzdálenost přes 1 500 km, na území EU

Letová vzdálenost mezi 1 500 - 3 500 km, mimo EU

Letová vzdálenost přes 3 500 km, mimo EU

Mezi 3 a 4 hodinami

€250

€400

€400

€600

Více jak 4 hodiny

€250

€400

€400

€600

Letadlo nikdy nedoletělo do svého cíle

€250

€400

€400

€600

Práva cestujících v letecké dopravě - další služby, které si můžete nárokovat

tip

Práva cestujících v letecké dopravě se vztahují také na další aspekty zpožděných letů.

Jedním z nejdůležitějších je právo na servis. Pokud letecká společnost důvodně očekává, že let bude značně zpožděn, má každý cestující v letecké dopravě nárok na:

 • jídlo a nealkoholické nápoje a dva telefonní hovory, telex nebo fax nebo e-mail zdarma;
 • bezplatné ubytování a dopravu do hotelu a dopravu mezi letištěm a ubytováním - pokud letecká společnost očekává, že čas odletu se bude výrazně lišit od plánovaného času odletu, například se uskuteční následující den;
 • náhrada plné ceny letenky nebo zpátečního letu do prvního místa odletu co nejdříve, je-li zpoždění nejméně 5 hodin.

Právo na vrácení peněz nebo přesměrování je významné. Pokud má let zpoždění 5 hodin nebo více, můžete mít nárok na úplnou nebo částečnou úhradu letenky. Můžete také požádat o zpáteční let nebo let do výchozího bodu.

Měli byste také vědět, že máte další dodatečné právo - změnit letovou třídu v případě přesměrování. Můžete letět ve vyšší třídě, než která byla původně rezervována, a v případě, že jste změnili na nižší třídu, může vám být vrácena část ceny letenky.

Důležité - NEztratíte právo na náhradu, pokud vám budou nabídnuty výše uvedené služby! Nárok na tyto služby je předmětem laskavého a lidského chování ze strany letecké společnosti a tato opatření nepokrývají škody způsobené zpožděnými lety. Odškodnění za zpožděné lety mají širší rozsah než opatření přijatá v daném okamžiku.

Odškodnění za zpožděné lety mají širší rozsah než opatření přijatá v daném okamžiku. Musíte však být ostražití a v tuto chvíli nepřijímat další „úplatky“ - poukázky, bonusy ve věrnostních programech atd.

clouds
bubble
 
 
 
Jestliže byl Váš let zpožděný, zrušený nebo Vám byl odepřen nástup na pulubu z důvodu nadměrné rezervace v posledních 3 letech, měli byste mít nárok na kompenzaci až €600.

Flight delay: your passenger rights in USA

Zpožděné lety v USA

Situace je jiná v případě zpožděných letů, ke kterým dojde na území USA. Letecké společnosti USA nejsou ze zákona povinny nabízet cestujícím odškodnění v případě zpožděných letů. K částečnému vyrovnání ztráty často nabízejí letecké společnosti cestujícím cestovní poukázky, najeté kilometry a vylepšení věrnostních programů, což však není obecným pravidlem a v konečném důsledku tato kompenzace závisí na uvážení letecké společnosti.

Pokud jste uvízli na palubě letadla na dvě nebo více hodin, máte některá základní práva, která musí personál dodržovat: právo na jídlo, vodu a přístup ke koupeli. Pokud toto zpoždění překročí 3 hodiny u vnitrostátních letů a 4 hodiny u mezinárodních letů, musí vám letecká společnost umožnit opustit letadlo, pokud není reálné nebezpečí ohrožení života mimo letadlo.

Členové posádky jsou povinni vás každých 30 minut informovat o stavu zpoždění.

warning

U mezinárodních letů je nejlepší zkontrolovat, zda máte nárok na náhradu podle Montrealské úmluvy. Pokud dojde k zpoždění letu, jehož cílové destinace zahrnují i USA a který absolvuje zastávku v Evropě, změní nařízení (ES) č. 261/2004 celou situaci a naděje na odškodnění je vyšší.

Delayed flight compensation in Israel

Odškodnění za zpožděné lety v Izraeli

Zpožděné lety v Izraeli se řídí podle následujících okolností. V případě zpoždění letu o dvě (2) hodiny máte následující práva. Dostanete zcela zdarma:

 • Pokud je plánovaná doba odletu nového letu stejná jako u původního letu, můžete dostat jídlo a nápoje v množství odpovídajícím době čekání, 2 telefonní hovory, přístup k faxu nebo e-mailu.
 • Pokud je doba čekání jeden nebo více dní, takže je nutné přičíst hotel a náklady na dopravu, uhradí je letecká společnost.

V případě zpožděného letu o více než pět (5) hodin, ale méně než osm (8) hodin, máte kromě výše uvedených výhod nárok na:

 • náhradu plné ceny letenky v horizontu 21 dnů za tu část letu, která nebyla uskutečněna, ale také za předchozí uskutečněné části letu, které se kvůli zpoždění staly irelevantní v rámci cestovního plánu cestujícího. V případě potřeby vám bude nabídnut zpáteční let do původního místa odletu v nejbližším letu dané letecké společnosti; nebo
 • přeplánování letu za podmínek podobných původním do konečného cíle vaší cesty při nejbližší příležitosti nebo podle vašeho výběru později, v závislosti na dostupných místech na letecké trase. Pokud vám bude nabídnut let na jiné než původně plánované letiště, letecká společnost zaplatí náklady na dopravu do původně určeného bodu.

V případě zpoždění letu o více než osm (8) hodin máte právo na:

 • kompenzaci za zpoždění letu v souladu se zákonnou částkou stanovenou izraelským ministerstvem dopravy. Náhrada bude vyplacena v hotovosti, elektronickým převodem, bankovním šekem nebo, s písemným souhlasem dotyčného cestujícího, cestovním poukazem do 45 dnů ode dne podání žádosti o odškodnění. Výše kompenzace za zpožděné lety se vypočítá podle letecké vzdálenosti. Výše kompenzace činí od 1 250 NIS (356 $) do 3 000 NIS (853 $). Například za zpožděný let o délce 4 500 km máte nárok na kompenzaci 2 000 NIS (569 $).

Právo na odškodnění za zpožděné vnitrostátní lety znamená, že letecká společnost za takové lety zaplatí cestujícím v letecké dopravě 100 EUR.

U mezinárodních letů můžete získat kompenzaci ve výši:

 • ekvivalentu 250 EUR v tureckých lirách za všechny lety o délce 1 500 kilometrů nebo kratší,
 • ekvivalentu 400 EUR v tureckých lirách za všechny lety o délce 1 500 až 3 500 kilometrů,
 • ekvivalentu 600 EUR v tureckých lirách za všechny lety delší než 3 500 kilometrů.

Odškodnění za zpožděné lety v Turecku lze vyplatit v hotovosti, převodem peněz, bankovními platebními příkazy nebo bankovními šeky. V případě písemného souhlasu cestujícího ovlivněného zpožděným letem však může být náhrada vyplacena také cestovními poukázkami a/nebo jinými službami.

clouds
bubble
Včasné reklamace mají o 72% vyšší šanci na získání kompenzace

Jednejte hned, než vaše kompenzace propadne

How to claim compensation for flight delay?

Jak požadovat náhradu za zpožděný let?

Za účelem získání náhrady si můžete vybrat jednu ze tří možností:

 • Podejte stížnost sami;
 • Obraťte se na zkušeného právníka;
 • Obraťte se na odborníka, jako je náš tým.

Ročně má přibližně 9 milionů cestujících v letecké dopravě nárok na odškodnění za zpožděné a zrušené lety a na odškodnění za odepření nástupu na palubu v souvislosti s overbooking. Problém je v tom, že téměř 90 % těchto lidí nezná práva cestujících v letecké dopravě.

Pouze 2 % cestujících žádají o odškodnění. To znamená, že 98 % cestujících buď nemá odvahu požadovat náhradu škody nebo se obrátili na špatnou osobu a třeba přišli i o peníze. Pravděpodobně se budete cítit ztraceni v tom množství různých informací získaných z online prostředí, nebo nebudete schopni shromáždit dostatek důkazů o zpoždění svého letu. Pokud nenajdete opravdu dobrého právníka, i to bude problém, a zaplatíte navíc zbytečně další peníze...

K dosažení spravedlnosti nejsou potřeba žádné další investice! Nemusíte si kazit náladu ještě více poté, co jste utrpěli morální škody kvůli zpožděnému letu! My, tým Air Advisor, dlouhodobě pracujeme na maximální optimalizaci kompenzačních postupů (pro zpožděné lety, zrušené lety, odepření nástupu do letadla).

Známe všechny výmluvy leteckých společností. Již jsme vyřešili řadu podobných případů jako je ten váš. Nežádáme o vaše peníze, dokud nedostaneme vaše odškodnění. Jediné, co musíte udělat, je požádat a poslat nám vaše údaje o letu a my se spojíme s leteckou společností a postaráme se o celý proces. Pokud vaše stížnost vyžaduje soudní přezkoumání, naši právníci se o vše postarají.

warning

Nemusíte platit nic, i když se váš případ dostal k soudu. Teprve poté, co dostaneme odškodnění, dostaneme provizi ve výši 30%.

airplane
Nechte AirAdvisor pomoct vám získat kompenzaci za zpoždění letu
checkbluecheckwhite

Okamžitá kontrola zdarma

checkbluecheckwhite

Žádná výhra, žádný poplatek

checkbluecheckwhite

98% úspěšnost

money
Kalkulačka kompenzace za zpoždění letu
Kalkulačka kompenzace za zpoždění letu

Kalkulačka kompenzace za zpoždění letu:

Zkontrolujte, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění letu za pouhé 3 minuty
Okamžitá kontrola zdarma

Okamžitá kontrola zdarma

Žádná výhra, žádný poplatek

Žádná výhra, žádný poplatek

Před vámi jsme pomohli více než 250 000
cestujících

AirAdvisor má výborné hodnocení 4,6 na základě 15 329 recenzí

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Jste připraveni žádat o svých €600 hned teď?

Trvá to méně než 5 minuty?

Kompenzace za nárok

AirAdvisor byl představen v:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror