Veelgestelde vragen

Wat betekend het?

Wanneer je een ticket koopt, stuurt jouw luchtvaartmaatschappij je een bevestiging van de aankoop via e-mail. In de meeste gevallen lijkt deze bevestiging op een ticket of een samenvatting in de e-mail of als bijlage bij de e-mail. Het bevat informatie over jouw vlucht, zoals vluchtnummer, data en tijden van aankomst/vertrek, naam, enzovoort.

Een boekingsreferentienummer staat ook bekend als de boekingscode, of referentienummer, of reserveringsnummer, of PNR (Passenger Name Record), en het staat vermeld op jouw boekingsbevestiging (e-ticket). Meestal is het een combinatie van 6 tot 8 letters en/of cijfers (bijvoorbeeld, GVZL5S of 49617966).

'Eindbestemming' betekent een bestemming op het ticket dat wordt getoond bij de incheckbalie, of in het geval van directe aansluitende vluchten (aangeschaft als één reisschema, niet afzonderlijk gekochte tickets) - een bestemming van de laatste vlucht.

Houd er rekening mee dat de Eindbestemming altijd wordt gebruikt voor het berekenen van de vliegafstand, ongeacht of je al dan niet aansluitende vluchten hebt.

Voorbeeld: je reist van Parijs naar New York met een aansluitende vlucht in Amsterdam. Je vlucht tussen Parijs en Amsterdam is geannuleerd. In dit geval wordt bij het bepalen van de vliegafstand New York beschouwd als de eindbestemming en wordt de afstand gemeten tussen Parijs en New York, ondanks dat je de Verenigde Staten nooit hebt bereikt.

Een ander voorbeeld: als je vliegt van Moskou naar New York met de eerste aansluiting in Istanbul en de tweede aansluiting in Parijs, dan is de Eindbestemming New York en wordt de vertraging in New York berekend voor doeleinden van vluchtcompensatie (de afstand tussen Moskou en New York wordt hiervoor in aanmerking genomen). Het is belangrijk om te overwegen dat het ticket als één enkel ticket moet worden gekocht, niet als afzonderlijke tickets, in welk geval de afstand wordt gemeten volgens elk afzonderlijk ticket.

Om de vliegafstand van jouw vlucht te controleren, kun je gebruikmaken van verschillende diensten die beschikbaar zijn op het internet (bijvoorbeeld www.distancefromto.net). Onze website zal dit echter voor jou doen, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.

In september 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan in zaak C-452/13 met betrekking tot de definitie van de aankomsttijd van een vlucht.

Het Hof oordeelde dat "aankomsttijd," zoals gebruikt om de duur van een vertraagde vlucht vast te stellen, verwijst naar het moment waarop één van de vliegtuigdeuren wordt geopend, aangezien een passagier pas vanaf dat moment daadwerkelijk het vliegtuig kan verlaten.

Uitzonderingen

De belangrijkste uitzonderingen op Verodering 261/2004 zijn:

1) Vluchten vanuit een niet-EU-land naar een EU-land die worden uitgevoerd door een niet-EU-luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld een American Airlines-vlucht van New York naar Parijs) vallen niet onder Verordening Nr. 261/2004 en kunnen vallen onder Amerikaanse voorschriften. Maar een terugvlucht van de EU naar de VS zal wel onder de verordening vallen. Als je echter een aansluitende vlucht hebt in Parijs en de vlucht voortzet naar Dubai met welke luchtvaartmaatschappij dan ook, dan zal de vlucht van Parijs naar Dubai vallen onder de verordening, aangezien het een vlucht vanuit de EU betreft;

2) Vluchtverstoringen veroorzaakt door buitengewone omstandigheden (zoals een arbeidsstaking, veiligheidsredenen, slecht weer dat echter alleen van invloed was op vluchten, niet alle slechte weersomstandigheden komen in aanmerking als buitengewone factoren);

3) Passagiers die reizen op een gratis of met korting verkregen ticket dat niet beschikbaar is voor het grote publiek, hebben geen recht op vluchtcompensatie (tickets voor luchtvaartmaatschappijmedewerkers). Seizoensgebonden tickets, openbare kortingskaarten, promotie-/uitverkoopkaarten, evenals tickets verkregen via een frequent flyer-programma komen wel in aanmerking voor vluchtcompensatie;

4) Vluchten vanaf Gibraltar Airport;

5) Helikoptervluchten.

Tot nu is het Verenigd Koninkrijk nog steeds gebonden aan de meeste EU-regelgeving, inclusief Verordening Nr. 261/2004. Bovendien zal de Verordening altijd betrekking hebben op vluchten van Brussel of Amsterdam naar Londen. Als dit verandert, zullen we je op de hoogte stellen.

Er zijn al verschillende gerechtelijke precedenten die uitleggen dat technische problemen luchtvaartmaatschappijen niet ontslaan van de verplichting om passagiers te compenseren op grond van het feit dat het onderhoud van vliegtuigen een normale verplichting van luchtvaartmaatschappijen is en regelmatig (dagelijks) moet worden uitgevoerd.

In zeldzame gevallen kan een technisch probleem alleen als excuus gelden wanneer een luchtvaartmaatschappij alle redelijke en mogelijke maatregelen heeft genomen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Bijvoorbeeld, wanneer een luchtvaartmaatschappij een nieuw onderdeel heeft geïnstalleerd dat faalde door een defect veroorzaakt door de fabrikant.

Nee. Bijvoorbeeld, de pilotenstaking bij Air France is een interne staking. Daarom kan de luchtvaartmaatschappij wettelijk niet weigeren om passagiers de vluchtcompensatie te betalen die wordt geboden door Verordening Nr. 261/2004.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen compensatie vermijden in gevallen van Belangrijke Uitzonderingen van Verordening Nr. 261/2004 (zie hierboven) en/of Buitengewone Omstandigheden. Verordening Nr. 261/2004 geeft geen exacte definitie van wat buitengewone omstandigheden zijn, maar het geeft wel enkele voorbeelden (de luchtvaartmaatschappij draagt de bewijslast van buitengewone omstandigheden):

1) Zeldzame meteorologische omstandigheden die onverenigbaar zijn met de uitvoering van de betreffende vlucht (sneeuwstorm, extreme wind/orkaan, vulkaanuitbarsting) kunnen worden aangetoond als buitengewone omstandigheden, maar in de meeste gevallen valt gewoon slecht weer hier NIET onder;

2) Veiligheidsrisico's, onverwachte tekortkomingen in de vluchtveiligheid en alleen externe stakingen (bijvoorbeeld staking van luchtverkeersleiders) die de uitvoering van een opererende luchtvervoerder beïnvloeden. Problemen met HR/personeel van de luchtvaartmaatschappij en een interne staking bij de luchtvaartmaatschappij zijn geen buitengewone omstandigheden en ontheffen de luchtvaartmaatschappij niet van de aansprakelijkheid om de schadeloosstelling te betalen.

LET OP: Technische storingen zijn GEEN buitengewone omstandigheden omdat ze redelijkerwijs vermeden kunnen worden door een luchtvaartmaatschappij. Desondanks proberen luchtvaartmaatschappijen dit argument vaak te gebruiken om een uitbetaling te vermijden;

3) Soms is een vordering ook verjaard, dit is landafhankelijk  (bijvoorbeeld 10 jaar vanaf de aankomstdatum in Italië en 6 jaar in het VK) en Verordening Nr. 261/2004 zwijgt hierover.

Vergoeding bij uitzonderlijke gevallen

Als een passagier in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor een ticket is gekocht, moet de luchtvaartmaatschappij het volgende vergoeden:

(i) 30% van de ticketprijs voor vluchten van minder dan 1500 km afstand;

(ii) 50% van de ticketprijs voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km afstand, behalve vluchten tussen het Europese grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;

(iii) 75% van de ticketkosten voor vluchten buiten de EU van meer dan 3500 km afstand (inclusief vluchten tussen het Europese grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen).

Verordening Nr. 261/2004 is niet duidelijk over of de vergoeding betrekking heeft op de prijs van het gehele ticket of het segment waarop de passagier is gedegradeerd. Met behulp van deze onzekerheid vergoeden sommige luchtvaartmaatschappijen alleen het gedeelte van de vlucht waarop de declassering plaatsvond. Tegelijkertijd zijn burgerluchtvaartautoriteiten ervan overtuigd dat de vergoeding moet worden berekend op basis van de volledige ticketprijs.

Bij geweigerde instap, annulering en vertraging heeft een passagier recht op de zorgplicht (bijvoorbeeld maaltijden, accommodatie, grondvervoer, 2 telefoongesprekken, enz.).

Voor gevallen van vluchtvertraging gelden deze regels wanneer de vertraging zich voordoet:

1) vanaf 2 uur voor vluchten van 1 500 kilometer of minder; of

2) vanaf 3 uur voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 kilometer; of

3) vanaf 4 uur voor alle andere vluchten.

Merk op dat het recht op zorgplicht zelfs van toepassing is wanneer de verstoring wordt veroorzaakt door buitengewone omstandigheden.

Ja, een compensatie die wordt geboden door Verordening Nr. 261/2004 is niet hetzelfde als een terugbetaling. Je hebt recht op beide, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij je geen herboeking heeft aangeboden en je daarmee niet hebt ingestemd.

Voorbeeld: je vlucht van Frankfurt naar Moskou is geannuleerd en de luchtvaartmaatschappij heeft (i) een herboeking aangeboden waar je niet mee akkoord bent gegaan, of (ii) helemaal geen herboeking aangeboden. In dat geval heeft elke passagier het recht om een terugbetaling van de betaalde ticketprijs te vragen (inclusief luchthavenbelastingen en toeslagen) en financiële compensatie te eisen (in dit geval 400 EUR).

Bij een niet-restitueerbaar, ongebruikt ticket heb je recht op teruggave van de luchthavenbelastingen en toeslagen. In sommige gevallen kan zelfs de prijs van het ticket (vliegtarief) worden teruggevorderd, verminderd met een boete voor “No Show” (niet opdagen). Dit hangt af van elk specifiek ticket en de boekingsregels en is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij (sommige low-cost luchtvaartmaatschappijen hebben geen restitutiebeleid).

Indien u een "No Show" claim hebt, adviseren wij u bij ons te controleren of wij u kunnen helpen met het claimen van luchthavenbelasting. Wij zullen hier wellicht een service voor aanbieden in de toekomst, mits er voldoende klaten voor zijn.

Als een passagier in een hogere klasse wordt geplaatst dan waarvoor een ticket is gekocht, heeft een luchtvaartmaatschappij geen recht om extra betaling te eisen of de vliegticketprijs op enige andere manier te verhogen.

Luchtvaartmaatschappijen innen luchthavenbelastingen van luchtreizigers namens luchthavens. Een passagier is verplicht om deze belastingen en bijbehorende kosten alleen te betalen wanneer de passagier zijn vlucht heeft genomen. Anders worden er geen belastingen geheven en betaald. Daarom kun je een luchtvaartmaatschappij verzoeken om je terug te betalen voor de belastingen die je al hebt betaald voor een vlucht die je niet hebt genomen.

Indien u een "No Show" claim hebt, adviseren wij u bij ons te controleren of wij u kunnen helpen met het claimen van luchthavenbelasting. Wij zullen hier wellicht een service voor aanbieden in de toekomst, mits er voldoende klaten voor zijn.

Ja, indien deze kosten redelijk zijn moeten zij worden gecompenseerd door de luchtvaartmaatschappij. Je kunt dergelijke vergoeding aanvragen door een aparte klacht in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Op dit moment behandelt AirAdvisor dergelijke gevallen niet, maar als je onze hulp nodig hebt bij dit soort gevallen, neem dan gerust contact met ons op voor tips/richtlijnen.

Met andere woorden, de vluchtvergoeding volgens Verordening Nr. 261/2004 vervangt niet dergelijke genoemde kosten. AirAdvisor overweegt dit als een aanvullende dienst toe te voegen op een later tijdstip.

Nee, de betaling van vluchtcompensatie is strikt genomen een vergoeding voor het ongemak en de verloren tijd van de klant (naast andere rechten die een passagier mogelijk heeft) en vervangt geen deel van de ticketterugbetaling en/of andere vergoedingen van legitieme kosten (hotelverblijf, maaltijden, vervoer, 2 telefoongesprekken), waar een passagier recht op heeft en die de luchtvaartmaatschappij kosteloos moet verstrekken aan getroffen passagiers volgens Verordening Nr. 261/2004 of anderszins.

Verordening Nr. 261/2004 specificeert geen bijzonderheden voor passagiers van verschillende leeftijden. Zelfs een pasgeborene heeft recht op schadeloosstelling. De enige vereiste is dat elk ticket betaald moet zijn door een passagier. Dus wanneer kinderen niet gratis reizen, komen ze in aanmerking voor vergoeding, en vice versa. Als je geen luchttarief van de luchtvaartmaatschappij hebt betaald, maar alleen luchthavenbelastingen en -toeslagen, is helaas geen compensatie beschikbaar voor zo'n baby.

Voorbeeld: Een gezin van 2 volwassenen en een jonge dochter Emilie van 5 jaar oud en een baby van 6 maanden genaamd Aleksandr reizen op een getroffen Air France-vlucht (vertraagd of geannuleerd) van Mumbai naar Parijs naar New York. In dit geval heeft het gezin 2 volledige tarieftickets voor volwassenen betaald, één peuterticket en waarschijnlijk alleen luchthavenbelastingen/toeslagen voor een baby betaald (tenzij een aparte stoel is gekocht). Daarom hebben 3 personen recht op compensatie, elk 600 EUR, in totaal 1800 EUR.

Natuurlijk kan een kind zichzelf niet vertegenwoordigen voor de luchtvaartmaatschappij, autoriteiten en rechtbanken. Daarom moet een claim namens een kind worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind (ouders, voogden, enz.). Het is mogelijk dat je wordt gevraagd om bewijs te leveren om je relatie en/of bevoegdheid om namens het kind op te treden te bevestigen, tot tevredenheid van AirAdvisor.

Ja, maar je moet ons bewijs van bevoegdheid/toestemming van je medepassagiers verstrekken om dit te doen. Let op dat vluchtvergoeding aan elke passagiersrekening zal worden betaald, zelfs als je voor je gezin tickets hebt betaald, tenzij bewijs van bevoegdheid of toewijzing van betaling specifiek naar onze redelijke tevredenheid wordt geleverd.

Ja, je kunt voor jezelf en voor je medereizigers schadeloosstelling aanvragen, maar je moet bevestigen dat je toestemming/bevoegdheid hebt van je medereizigers om dit te doen. Als je wilt optreden als hoofdpassagier voor een groep reizigers (andere medepassagiers), dan hebben we nog steeds nodig dat elke individuele medepassagier zijn eigen kopie van onze volmacht en overdracht van vordering ondertekent.

Let op dat vluchtvergoeding aan elke passagiersrekening zal worden betaald, tenzij bewijs van bevoegdheid of toewijzing van betaling specifiek naar onze redelijke tevredenheid wordt geleverd.

Een luchtvaartmaatschappij kan je niet dwingen om een reisvoucher of een luchttegoed te accepteren. Je hebt recht om een bankoverschrijving aan te vragen.

Verordening Nr. 261/2004 bepaalt dat "de compensatie zoals bedoeld in lid 1 contant, per elektronische bankoverschrijving, bankopdrachten of bankcheques of, met de ondertekende overeenstemming van de passagier, in reisvouchers en/of andere diensten" moet worden betaald.

Veel passagiers ervaren moeilijkheden en frustratie bij het omgaan met luchtvaartmaatschappijen en het krijgen van een reactie, laat staan het verkrijgen van een positieve oplossing van individuele claims en de ontvangst van financiële vergoeding. Daarom raden we je aan dit zware werk aan AirAdvisor-professionals over te laten om dit hoofdpijndossier voor jou te behandelen.

Als je binnen 6 weken geen reactie van de luchtvaartmaatschappij ontvangt, kunnen we, afhankelijk van de situatie, hierover een klacht indienen bij een luchtvaarttoezichthoudende autoriteit waaraan je luchtvaartmaatschappij is onderworpen, of rechtstreeks naar arbitrage of de rechtbank stappen. Dit hangt allemaal af van de betreffende luchtvaartmaatschappij en onze ervaring met die luchtvaartmaatschappij. Het is niet in ons belang om alle beschikbare stadia van klagen te doorlopen, maar om je maximaal te compenseren zoals toegestaan door de wet en zo snel mogelijk.

Soms is de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert niet dezelfde als degene waarbij je het ticket hebt gekocht. Onthoud dat alleen de luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert verantwoordelijk kan worden gehouden (d.w.z. de uitvoerende luchtvaartmaatschappij).

Volgens Verordening Nr. 261/2004 kunnen luchtvaartmaatschappijen in sommige gevallen de schadeloosstellingsom met 50% verminderen, mits ze je een alternatieve vlucht aanbieden onder bepaalde voorwaarden met een bepaalde vertraging op de eindbestemming.

Het antwoord is ja. Verordening Nr. 261/2004 vereist dat elk ticket een betaald ticket is, het specificeert geen valuta of methode waarop een passagier voor een ticket moet betalen. Dus als je je frequent flyer-miles hebt gebruikt om een ticket te krijgen, kom je in aanmerking voor vluchtcompensatie.

Ja, elke passagier wiens vlucht vertraagd, geannuleerd is of die instappen is geweigerd, heeft recht op vergoeding, ongeacht of hij voor het ticket heeft betaald of iemand anders voor het ticket heeft betaald, behalve bij zakenreizen die door een bedrijf zijn betaald en waarin dit specifiek in het contract tussen de passagier en de werkgever is vermeld.

Volgens Verordening Nr. 261/2004 is de eiser altijd de luchtpassagier, ongeacht wie voor het ticket heeft betaald en de aard van de luchtvaartreis. Verordening Nr. 261/2004 is ontworpen om vertraagde passagiers te compenseren voor het verlies van tijd en ongemak - niet om hen te vergoeden voor de kosten van het ticket. Daarom kan de persoon die voor het ticket heeft betaald geen schadeloosstelling voor vluchtvertraging claimen; alleen de persoon die aan het reizen was, heeft recht op claimen. Daarom heeft een persoon die voor een ticket heeft betaald maar geen passagier is, geen recht op compensatie. Er kan slechts één uitzondering zijn als er een overeenkomst of een ander document is tussen een passagier en de koper van een ticket, waarin dergelijke rechten van de passagier naar de feitelijke koper worden overgedragen.

Volgens Verordening Nr. 261/2004 is de eiser altijd de luchtpassagier, ongeacht wie voor het ticket heeft betaald en de aard van de luchtvaartreis. Verordening Nr. 261/2004 is ontworpen om vertraagde passagiers te compenseren voor het verlies van tijd en ongemak - niet om hen te vergoeden voor de kosten van het ticket. Daarom kan de persoon die voor het ticket heeft betaald geen compensatie voor vluchtvertraging claimen; alleen de persoon die aan het reizen was (of zou reizen), heeft recht op claimen. Er kan slechts één uitzondering zijn als er een overeenkomst of een ander document is tussen een werkgever en een werknemer dat voorziet in het recht van de werkgever op schadeloosstelling in plaats van de werknemer.

Ja, je hebt recht op compensatie voor een gemiste aansluitende vlucht, zelfs als je een verbinding hebt gemist of vertraging hebt opgelopen tijdens een deel van de reis van minder dan 3 uur die leidt tot een totale aankomstvertraging op de eindbestemming van 3 uur of meer.

Over AirAdvisor

Ja, je kunt je volmacht intrekken waarmee je ons toestemming hebt gegeven om namens jou compensatie te eisen. Maar in dat geval moeten wij je factureren voor het werk dat al door AirAdvisor is verricht en dergelijke facturen moeten eerst worden betaald.

We raden ook aan om eventuele communicatie van/naar de luchtvaartmaatschappij met ons te delen, ter wille van je eigen belang, zodat wij de zaak volledig begrijpen en om vertraging te voorkomen door parallelle communicatie en handhavingsinspanningen.

Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen proberen je te overtuigen dat je zaak zwak is en je kansen gering zijn om je te pushen om snel akkoord te gaan met het lage aanbod van de luchtvaartmaatschappij.

Veel klanten willen compromissen sluiten voor "een kleine, maar snelle oplossing", maar verliezen alle rechten op volledige vergoeding (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen bieden vaak voedselbonnen of een kleine tegoedbon aan met onhandige inwisselingsbeperkingen).

De enige reden waarom luchtvaartmaatschappijen dit doen, is omdat het een klein deel van je schadeloosstelling kost en de luchtvaartmaatschappij wegkomt met de optie van krediet of voucher in plaats van contante betaling. De wet is duidelijk wat betreft het bedrag van financiële compensatie en dit moet standaard in euro worden betaald. Daarom raden we je ten zeerste aan om dit werk aan ons, AirAdvisor, over te laten en het voor ons te laten afhandelen, zodat je het maximum dat wettelijk is toegestaan en in contanten kunt ontvangen.

Wanneer we een luchtvaartmaatschappij confronteren met je klacht, moeten we aantonen dat je recht hebt op vergoeding en dat we door jou gemachtigd zijn om jouw belangen in deze zaak te vertegenwoordigen. Dit kan worden bevestigd met de volgende documenten:

(i) kopie van je e-tickets;

(ii) Bevoegdheidscertificaat (ook wel volmacht genoemd) ondertekend en ingediend via onze website;

(iii) kopie van je paspoort of ID-document met een voorbeeld van je handtekening om te bevestigen dat de volmacht door jou is ondertekend en de handtekening geldig is;

(iv) bevestiging van de vertraging of annulering verstrekt door de luchtvaartmaatschappij (indien mogelijk, bijv. verklaring of e-mail ontvangen van de luchtvaartmaatschappij zelf, of van de luchthaven, enz.).

Onze vergoeding bedraagt 30% van de verzamelde compensatie, die wordt ingehouden op het geld dat de luchtvaartmaatschappij heeft betaald. Dit betekent dat we niet worden betaald als je geen schadeloosstelling krijgt. We trekken onze vergoeding af bij het overmaken van geld naar jou, zodat je geen handelingen hoeft te verrichten die transactiekosten met zich meebrengen om ons te betalen, wij zullen het voor jou regelen voor je gemak.

Je kunt proberen een dure advocaat in te huren (betaald op basis van uurtarief) of zelf vergoeding krijgen en onze website bevat zelfs tips voor jou over hoe je dit moet doen.

Echter, hoewel dit eenvoudig lijkt, is het helaas niet zo. Luchtvaartmaatschappijen maken het opzettelijk heel moeilijk voor passagiers om compensatie te claimen. Dat is de reden waarom slechts 2-4% van de mensen daadwerkelijk een claim voor vluchtcompensatie indienen en zelfs nog minder percentage uiteindelijk daadwerkelijk een uitbetaling ontvangen of akkoord gaan met voedselvouchers. Sommige gevallen kunnen tot een jaar of langer duren. Er zijn jurisdictieproblemen (passagier woont in het ene land en de luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een ander land) en kwesties van materieel recht wanneer een luchtvaartmaatschappij een excuus zoekt om een uitbetaling te vermijden.

Eerlijk gezegd huurt niemand gewone advocaten in voor individuele gevallen om economische redenen. Sommige mensen proberen zelf met luchtvaartmaatschappijen om te gaan, maar slechts 2% slaagt en dit duurt meestal veel langer en de kans op succes is lager.

Je moet de volgende feiten zorgvuldig overwegen voordat je beslist hoe je met je claim verder wilt gaan:

(i) het kost je slechts 3 minuten om je vluchtvergoedingclaim in te dienen op www.AirAdvisor.com en ons team zal voor jou werken zodat je kunt ontspannen en gewoon kunt wachten op de vluchtschadeloosstelling;

(ii) tijd is geld voor AirAdvisor. We zijn vastbesloten om vluchtcompensatie zo snel mogelijk voor jou te krijgen, aangezien we onze klanten niet op basis van "tijd besteed" in rekening brengen, zoals traditionele advocaten. We hebben eigen software met een algoritme ontwikkeld om ons te helpen de meest gunstige acties te kiezen voor elke specifieke zaak. Dit stelt ons in staat om veel handmatig werk en analyse op elke individuele zaak te vermijden, zodat we claims veel sneller kunnen verwerken;

(iii) luchtvaartmaatschappijen wijzen vergoeding in ongeveer 98% van de gevallen af. Dus het proces is een langdurige inspanning. Meestal omvat dit klagen bij een aantal geschillenbeslechtingsinstanties, het voorbereiden en versturen van veel documenten (vaak in vreemde talen), het betalen van kosten en het dragen van andere kosten. Dus bedenk of je genoeg tijd, geduld en vaardigheden hebt om tot een positief resultaat te komen;

(iv) vaak nadat de luchtvaartmaatschappij je compensatie heeft afgewezen en de beslissing van het toezichthoudende orgaan negeert, is de laatste stap om een rechtszaak aan te spannen. Gewoonlijk eisen rechtbanken persoonlijke aanwezigheid tijdens hoorzittingen, dus je zult ofwel de hoorzittingen moeten bijwonen of een vertegenwoordiger moeten aanstellen (extra kosten en tijd).

(v) zoals je al weet, is er een reeks autoriteiten waaraan je een zaak kunt voorleggen, de een na de ander, om de luchtvaartmaatschappij je te laten compenseren. De volgorde van deze autoriteiten varieert afhankelijk van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Bovendien kunnen luchtvaartmaatschappijen hun procedures en praktijken veranderen. Alleen omdat AirAdvisor regelmatig met een bepaalde luchtvaartmaatschappij te maken heeft, kunnen we het beste scenario voor jouw zaak kiezen;

(vi) in het echte leven wijzen luchtvaartmaatschappijen vaak de schadeloosstelling van luchtpassagiers af, maar voldoen ze wel aan claims van AirAdvisor, omdat ze weten dat een passagier nauwelijks tot het einde zal gaan, terwijl AirAdvisor altijd alle mogelijke methoden en instrumenten gebruikt om de luchtvaartmaatschappij uiteindelijk de vluchtvergoeding te laten betalen;

(vii) AirAdvisor heeft een diepgaande ervaring. Als we bijvoorbeeld weten dat klagen bij een relevante luchtvaarttoezichthouder geen enkel effect zal hebben op de luchtvaartmaatschappij, dan slaan we deze fase over en gaan we direct naar arbitrage of rechtszaak. We doen dit omdat ons doel niet is om alle beschikbare klachtfasen door te gaan, maar om je zo snel mogelijk gecompenseerd te krijgen, in tegenstelling tot traditionele advocaten die een uurtarief zouden rekenen en er belang bij hebben om een langdurige zaak te hebben.

Kortom, het is tijdrovend en in veel gevallen vereist het toegewijde werk van een juridisch professional om ervoor te zorgen dat compensatie met succes wordt geclaimd en ontvangen.

Het indienen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij is slechts de eerste stap in een keten van instanties, arbiters en rechtbanken waarop we je zaak kunnen richten. Dus als AirAdvisor aan een zaak werkt en we een afwijzing ontvangen, maakt dit ons niet eens boos, omdat we een groot aantal tools hebben om de luchtvaartmaatschappij van gedachten te laten veranderen. Bijvoorbeeld, zodra AirAdvisor een afwijzing ontvangt, richt het de zaak onmiddellijk tot een relevante luchtvaarttoezichthouder, zodat deze een onafhankelijke beoordeling en inspectie van de zaak en de luchtvaartmaatschappij in het algemeen kan uitvoeren.

AirAdvisor is een vluchtclaims managementbedrijf gevestigd in Polen (EU) dat professionele diensten aan luchtpassagiers verleent om namens hen financiële schadeloosstelling te eisen van luchtvaartmaatschappijen voor:

✓     vertraagde vluchten,

✓     geannuleerde vluchten,

✓     gemiste aansluitingen, en

✓     geweigerde instap/overboeking.

We zijn van plan om binnenkort een nieuwe dienst op de markt te introduceren - het claimen van een teruggave van luchthavenbelastingen en -heffingen die zijn betaald in geval van "No Show" (wanneer een vliegticket is gekocht, maar de passagier de vlucht niet heeft gebruikt).

AirAdvisor biedt zijn privé-individuele (inclusief familie, groepsreizigers) en zakelijke klanten het online systeem op onze website om online vluchtvergoedingclaims in te dienen. Het duurt slechts 3 minuten en 3 stappen:

  1. je vertelt ons over je verstoorde vlucht (datum, vluchtgegevens, wat er is gebeurd en een paar meer details);
  2. onze website controleert direct en gratis je recht op schadeloosstelling en laat je weten welk bedrag aan vluchtcompensatie (tot € 600) je hebt;
  3. je ondertekent elektronisch een bevoegdheidscertificaat om je claim toe te wijzen en ons de autoriteit te geven om je te vertegenwoordigen.

Als je in aanmerking komt, zal ons team onmiddellijk namens jou aan de slag gaan, de klacht bij de luchtvaartmaatschappij indienen en zelfs de luchtvaartmaatschappij voor de rechter brengen, indien nodig.

Geen voorafgaande betalingen en we werken op basis van "No Win No Fee". We brengen alleen een kleine commissie in mindering op de uitbetaling van vergoeding en alleen als schadeloosstelling wordt ontvangen.

Zodra we je compensatie hebben ontvangen, ontvang je een melding. Vervolgens geef je ons instructies over hoe je je geld wilt ontvangen en dat is alles.

Recht op vergoeding

De kosten van rechtbanken en andere uitgaven zijn afhankelijk van de arbitrage en rechtbank waaraan de luchtvaartmaatschappij onderworpen is. Dus het is onmogelijk om een vast bedrag te geven als antwoord op deze vraag. In ieder geval zou het niet meer dan de helft van de schadeloosstelling mogen bedragen, in de meeste gevallen zal het een onbeduidend bedrag zijn.

Onze vergoeding omvat geen gerechtskosten en andere directe uitgaven die een eiser moet betalen in geval van geschillen (arbitrage/rechtszaakkosten, gezamenlijk aangeduid als de "gerechtskosten"), ongeacht of je zelf klaagt of dat AirAdvisor dit namens jou doet. Wij betalen al deze kosten en houden gerechtskosten samen met onze vergoeding in bij de betaling van de geïnde vergoeding aan jou, allemaal voor jouw gemak.

De meest populaire betaalmethoden om geld te ontvangen zijn een reguliere bankoverschrijving, PayPal, Payoneer, Transferwise. Als je echter via een andere betalingsdienst wilt worden betaald, laat het ons dan weten en we zullen proberen dit te regelen. AirAdvisor zal je de meest kostenefficiënte methode voor uitbetaling aanbieden, maar je bent vrij om anders te beslissen.

Het beste scenario is wanneer je luchtvaartmaatschappij ermee instemt je te compenseren. Gewoonlijk duurt het tot 6 weken. Als je geen feedback van de luchtvaartmaatschappij ontvangt of als de luchtvaartmaatschappij je klacht heeft afgewezen, schakelen we over naar andere fasen van klagen. In dat geval kan het hele proces tot een jaar duren, omdat luchtvaarttoezichthoudende instanties, arbitrage en/of rechtbanken om aanvullende documenten kunnen vragen, een expertise kunnen laten uitvoeren of overbelast kunnen raken met andere zaken (seizoensgebonden achterstand van zaken).

Tijd is geld voor ons. Dus we zijn er niet in geïnteresseerd om alle beschikbare klachtfasen door te gaan. Ons doel is om je zo snel mogelijk maximaal te compenseren.

De Europese Verordening (EG) Nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 stelt gemeenschappelijke regels vast voor schadeloosstelling (soms aangeduid als "Vlucht Compensatie Verordening 261/2004"). Verordening Nr. 261/2004 stelt gemeenschappelijke regels vast voor vluchtcompensatie en bijstand aan passagiers in geval van vluchtannuleringen en geweigerde instap (inclusief overboeking). Het voorziet in vluchtvergoeding van €250 tot €600, afhankelijk van de vluchtafstand.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft passagiersrechten strikt geïnterpreteerd en in het voordeel van passagiers, zodat er vrijwel geen uitzonderingen zijn voor luchtvaartmaatschappijen om verplichtingen voor contractbreuk te vermijden. In het geval van TUI Travel v. Nelson heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat passagiers wiens vluchten meer dan 3 uur vertraagd zijn, dezelfde rechten op schadeloosstelling moeten hebben als degenen van wie de vluchten zijn geannuleerd. Het Hof merkte op dat een vertraging tot soortgelijke gevolgen leidt als vluchtannulering. Dus na die gerechtelijke beslissing hebben passagiers van wie de vlucht meer dan 3 uur is vertraagd het recht op dezelfde compensatie onder Verordening Nr. 261/2004.

Toegang geweigerd (overboeking) 

Vliegafstand 

Compensatie

Als een nieuwe vlucht is aangeboden, maar u alsnog vertraagd was. 

Minder dan 1500 km

€250 

€125

(vertraging minder dan 4 uur)

1500 - 3500 km

€400

€200

(vertaging minder dan 3 uur)

Meer dan 3500 km en in Europa

€400

€200

(vertraging minder dan 4 uur)

Meer dan 3500 km en buiten Europa

€600

€300

(vertraging minder dan 4 uur)

Let op: In het geval van indirecte vluchten (vluchten met overstap) wordt de afstand en duur van vertraging gemeten op de eindbestemming van uw vlucht op uw orginele ticket. 

Vlucht annulering

Vliegafstand 

Compensatie

Als een nieuwe vlucht is aangeboden, maar u alsnog vertraagd was. 

Minder dan 1500 km

€250 

€125

(vertraging minder dan 4 uur)

1500 - 3500 km

€400

€200

(vertaging minder dan 3 uur)

Meer dan 3500 km en in Europa

€400

€200

(vertraging minder dan 4 uur)

Meer dan 3500 km en buiten Europa

€600

€300

(vertraging minder dan 4 uur)

Let op: In het geval van indirecte vluchten (vluchten met overstap) wordt de afstand en duur van vertraging gemeten op de eindbestemming van uw vlucht op uw orginele ticket. 

Vlucht vertraging

Vliegafstand 

Vertraging

Compensatie

Minder dan 1500 km

Meer dan 3 uur 

€250

1500 - 3500 km

Meer dan 3 uur 

€400

Meer dan 3500 km en in Europa

Meer dan 3 uur 

€400

Meer dan 3500 km en buiten Europa

3 tot 4 uur 

--------------------------------------

Meer dan 4 uur 

€300

-------------------------------------

€600

Let op: In het geval van indirecte vluchten (vluchten met overstap) wordt de afstand en duur van vertraging gemeten op de eindbestemming van uw vlucht op uw orginele ticket.

Elke passagier (ongeacht nationaliteit en verblijfplaats) heeft alleen recht op EU-vluchtvergoeding (van €250 tot €600) voor in aanmerking komende vluchten in de volgende gevallen:

1)       van toepassing op alle luchtvaartmaatschappijen;

  • EU naar EU-vluchten (binnenlandse EU-vlucht uitgevoerd door elke luchtvaartmaatschappij);
  • EU naar niet-EU-vlucht (vertrekkend vanuit elke EU-luchthaven en aankomend op elke luchthaven buiten de EU, uitgevoerd door elke luchtvaartmaatschappij);

2)       van toepassing op EU-luchtvaartmaatschappijen:

  • van niet-EU-land naar EU-land (vlucht vertrekkend uit een niet-EU-lidstaat en aankomend in een willekeurig EU-land op een vlucht uitgevoerd door een EU-gelicentieerde luchtvaartmaatschappij).

 Aanvullende voorwaarden:

1)       een passagier moet een bevestigde reservering hebben op een vlucht uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij, en

2)       een passagier moet op tijd aankomen voor de check-in zoals aangegeven op het ticket of de communicatie van de luchtvaartmaatschappij, of als er geen tijd is aangegeven, ten minste 45 minuten voor de geplande vertrektijd van de vlucht;

3)       de vlucht moet voldoen aan de tijdslimieten voor het indienen van gerechtelijke vorderingen, die landspecifiek zijn (EU-landen staan zoals gewoonlijk herstel toe voor EU-vluchten tot 3 jaar oud, in Nederland 2 jaar, maar sommige landen staan zelfs oudere vluchten toe).

De belangrijkste uitzonderingen op Verodering 261/2004 zijn: 

1) Vluchten vanuit een niet-EU-land naar een EU-land die worden uitgevoerd door een niet-EU-luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld een American Airlines-vlucht van New York naar Parijs) vallen niet onder Verordening Nr. 261/2004 en kunnen vallen onder Amerikaanse voorschriften. Maar een terugvlucht van de EU naar de VS zal wel onder de verordening vallen. Als je echter een aansluitende vlucht hebt in Parijs en de vlucht voortzet naar Dubai met welke luchtvaartmaatschappij dan ook, dan zal de vlucht van Parijs naar Dubai vallen onder de verordening, aangezien het een vlucht vanuit de EU betreft;

2) Vluchtverstoringen veroorzaakt door buitengewone omstandigheden (zoals een arbeidsstaking, veiligheidsredenen, slecht weer dat echter alleen van invloed was op vluchten, niet alle slechte weersomstandigheden komen in aanmerking als buitengewone factoren);

3) Passagiers die reizen op een gratis of met korting verkregen ticket dat niet beschikbaar is voor het grote publiek, hebben geen recht op vluchtcompensatie (tickets voor luchtvaartmaatschappijmedewerkers). Seizoensgebonden tickets, openbare kortingskaarten, promotie-/uitverkoopkaarten, evenals tickets verkregen via een frequent flyer-programma komen wel in aanmerking voor vluchtcompensatie;

4) Vluchten vanaf Gibraltar Airport;

5) Helikoptervluchten.

Verordening nr. 261/2004 stelt geen tijdslimiet vast voor hoe ver terugvorderingen kunnen reiken. Er is geen uniforme tijdslimiet voor alle EU-landen. Daarom is de tijdslimiet voor vluchtclaims gespecificeerd in de nationale wetten van het land waar u de claim indient.

Over het algemeen kunnen passagiers in de meeste landen compensatie claimen voor vluchten die 3 tot 5 jaar oud zijn, maar in andere landen kan dit zelfs tot 10 jaar of zelfs langer duren. We moedigen passagiers daarom aan om claims in te dienen voor alle bestaande verstoorde vluchten en we zullen dit controleren het voor u en laat het u daarvan op de hoogte stellen (het kan zijn dat er honderden euro's in uw e-mail staan, dus verlies het niet).

Elk EU-land heeft zijn landspecifieke tijdslimiet. In Groot-Brittannië bedraagt ​​de tijd om een ​​claim bij de rechtbank in te dienen bijvoorbeeld zes jaar (bevestigd in de zaak Dawson v. Thomson Airways in 2014), dus alle claims voor een vlucht die minder dan zes jaar oud zijn, komen in aanmerking voor vluchtcompensatie.

Belangrijk is dat de tijdslimiet voor het indienen van een claim wordt berekend vanaf de datum van de verstoord vlucht (aankomstdatum of geplande vertrekdatum in geval van annulering) en NIET tot de datum van indiening van de claim bij de luchtvaartmaatschappij, maar tot de datum van officiële indiening van de claim bij de staatsrechtbank.

Daarom is het belangrijk dat passagiers SNEL CLAIMEN voor hun vluchten om hun rechten niet te verliezen.

Let op, sommige luchtvaartmaatschappijen proberen actief langdurige schikkingsbesprekingen aan te gaan met passagiers om de indiening van de rechtbank te vertragen, dus zodra de tijd is verstreken, zal de luchtvaartmaatschappij direct haar aanpak veranderen en de claim van de passagier volledig afwijzen zonder enige remedie.

Hier vind je de tijdsbeperking voor elk EU-land:

EU-Land

Vluchtclaim Compensatietijd

Oostenrijk

3 jaar

België

1 jaar

Bulgarije

3 jaar

Kroatië

3 jaar

Cyprus

6 jaar

Tsjechië

3 jaar

Denemarken

3 jaar

Estland

3 jaar

Finland

3 jaar

Frankrijk

5 jaar

Duitsland

3 jaar

Griekenland

5 jaar

Hongarije

5 jaar

Ierland

6 jaar

Italië

10 jaar

Letland

10 jaar

Litouwen

3 jaar

Luxemburg

10 jaar

Malta

2 jaar

Nederland

5 jaar

Polen

1 jaar

Portugal

3 jaar

Roemenië

3 jaar

Slowakije

2 jaar

Slovenië

2 jaar

Spanje

5 jaar

Zweden

10 jaar

De vluchtclaim schadeloosstellingtijd kan dus variëren tussen EU-landen

De term 'EU-luchthaven' omvat ook de volgende landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Daarom is Verordening Nr. 261/2004 ook van toepassing op vluchten van/naar dergelijke landen.

Onze website-software controleert direct en kosteloos uw recht op vluchtcompensatie en laat u weten of u recht hebt op compensatie of niet. U hoeft alleen uw vluchtgegevens in te voeren op de hoofdpagina van onze website, wat slechts enkele minuten in beslag neemt. U krijgt direct het resultaat.

De tijd van vluchtvertraging wordt berekend vanaf de oorspronkelijk geplande aankomsttijd volgens het ticket, vergeleken met de daadwerkelijke aankomsttijd van het vliegtuig op de eindbestemming. Hieronder ziet u hoe "Aankomsttijd" en "Eindbestemming" zijn gedefinieerd.

Vraag stellen

Bestanden uploaden

We helpen je om voor de afgelopen 3 jaar compensatie te ontvangen in het geval je vlucht vertraagd of geannuleerd was of als je geweigerd werd om in te stappen.

Compensatie controleren

dit duurt een paar minuten


4.6 out of 5
"Excellent" - 
13317 reviews