Sprawdź odszkodowanie

Nasze usługi świadczymy zgodnie z zasadą "Brak Wygranej--Brak Opłaty"

Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: March 21, 2024

Brak Wygranej--Brak Opłaty

Nasze usługi świadczymy zgodnie z zasadą "Brak Wygranej--Brak Opłaty". Nie musisz niczego płacić AirAdvisor. Dopiero po uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej przekazujemy je Tobie, pobierając z tego naszą prowizję.

Nasza opłata za sukces wynosi 30% z zebranej kwoty na etapie przedprocesowym lub 50% w wypadku gdy sprawa trafi do sądu lub zebrane za pośrednictwem zewnętrznych prawników (VAT nie jest wliczony, jednak w niektórych przypadkach VAT nie będzie miał zastosowania). Dla lepszego zrozumienia zobacz wszystkie możliwe kwoty odszkodowania i nasze prowizje:

 • Suma odszkodowania EUR 125 > Prowizja AirAdvisor EUR 37.5
 • Suma odszkodowania EUR 200 > Prowizja AirAdvisor EUR 60
 • Suma odszkodowania EUR 250 > Prowizja AirAdvisor EUR 75
 • Suma odszkodowania EUR 300 > Prowizja AirAdvisor EUR 90
 • Suma odszkodowania EUR 400 > Prowizja AirAdvisor EUR 120
 • Suma odszkodowania EUR 600 > Prowizja AirAdvisor EUR 180

Kurs wymiany walut

Zazwyczaj linie lotnicze wypłacają odszkodowanie w EUR. Domyślnie AirAdvisor przekazuje odszkodowanie klientowi również w EUR. Jeśli jednak poprosisz o dokonanie płatności w innej walucie, postaramy się spełnić Twoją prośbę. W takim przypadku zgadzasz się, że kurs wymiany obcej waluty oraz towarzyszące temu opłaty są obliczane zgodnie z warunkami i taryfami banku lub systemu płatności AirAdvisor.

Prowizja banku

Klient ponosi koszty związane z transferem uzyskanego przez AirAdvisor odszkodowania do klienta. AirAdvisor zawsze stara się wybrać taką metodę płatności, która ma najmniejsze prowizje bankowe i inne koszty, o których wie AirAdvisor. Wszystkie dodatkowe koszty i wydatki powstałe w związku z prośbą klienta o dokonanie płatności gotówką, przekazanie odszkodowania na inny rachunek bankowy, przekaz za pośrednictwem określonej metody płatności itp. są ponoszone przez klienta. Ponadto, wszystkie dodatkowe narosłe sumy i prowizje po stronie klienta (np. prowizje bankowe klienta) muszą być pokryte wyłącznie przez klienta.

AirAdvisor przekazuje odszkodowanie w terminie określonym dla płatności standardowych. Jeśli klient zażąda szybkiej płatności, postaramy się spełnić taką prośbę, jednak wówczas zwiększone koszty są ponoszone przez klienta.

Niektóre banki mogą wymagać notarialnej opłaty za przepisanie odszkodowania w kwocie 30 EUR i koszt ten również jest ponoszony przez klienta.

Koszty prawne

Jeśli w trakcie starania się o odszkodowanie konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej, opłaty skarbowej, opłaty notarialnej, itp., to AirAdvisor pokryje wszystkie takie wydatki na własny koszt. 

W przypadku, gdy cesja wierzytelności, pełnomocnictwo lub jakikolwiek inny dokument musi zostać złożony do linii lotniczej, urzędu lotnictwa cywilnego lub sądu jako oryginał, Członek wyraża zgodę na podpisanie i przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres wskazany przez nas bez opóźnienie i na własne koszty.

Opłaty dla klientów B2B

Jeśli AirAdvisor i jego klient korporacyjny (B2B) zawrą umowę na uzyskanie odszkodowania, a umowa taka będzie miała inne warunki niż określone w niniejszym dokumencie, warunki takiej umowy będą nadrzędne.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Przed Tobą pomogliśmy ponad 250 000
pasażerów

AirAdvisor ma ocenę Doskonała 4,6 na podstawie 15 078 recenzji.

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror