AirAdvisor FAQ

Co to oznacza

Przy zakupie biletu, przewoźnik wysyła Ci na e-mail potwierdzenie zakupu biletu. W większości przypadków potwierdzenie wygląda jak bilet, podsumowanie informacji lub załącznik do e-maila, oraz zawiera szczegóły Twojego lotu, takie jak numer lotu, datę i czas odlotu/przylotu, itp.

Numer rezerwacji jest taki sam jak kod rezerwacji, numer rejestracyjny, numer zapisu w rejestrze lub zapis imienia pasażera. Możesz go znaleźć na potwierdzeniu rezerwacji swojego biletu (e-bilet). Zwykle jest to połączenie 6 - 8 liter i/lub cyfr (np. GVZL5S lub 49617966).

 

Miejsce Docelowe” oznacza miejsce, określone w bilecie, przedstawionym do odprawy, lub w przypadku lotu bezpośredniego łączonego (zakupiony jako część trasy jednolitej, a nie jako oddzielny bilet) - miejsce docelowe ostatniego lotu.

Należy pamiętać, że aby określić długość lotu zawsze jest stosowane Miejsce Docelowe, niezależnie od tego, czy masz przesiadkę czy nie.

Na przykład, jesteś w podróży z Paryża do Moskwy z przesiadką w Londynie. Lot miedzy Paryżem, a Londynem został odwołany. W tym przypadku, do ustalenia odległości trasy, Moskwa będzie Miejscem Docelowym i odległość lotu będzie określana przez odległość z Paryża do Moskwy, bez względu na to, że jednak nie doleciałeś do Moskwy.

Inny przykład: Lecisz z Moskwy do Nowego Jorku z pierwszą przesiadką w Stambule i drugą przesiadką w Paryżu. W tym przypadku, Miejscem Docelowym jest Nowy Jork, i opóźnienie w Nowym Jorku będzie podstawą do odszkodowania. Ważne jest, żeby bilet został kupiony jako jednolity, a nie jako kilka oddzielnych biletów, inaczej odległość lotu będzie wyznaczana osobno dla każdego odcinka.

Poznać długość lotu możesz, korzystając z wielu darmowych zasobów w Internecie (np. https://www.distancefromto.net/), jednak nasza strona zrobi wszystko za Ciebie, więc nie musisz się tym martwić.

 

We wrześniu 2014 roku Trybunał Europejski wydał orzeczenia w sprawie C-452/13 w odniesieniu do określenia czasu przylotu. Sąd orzekł, że „Czas Przylotu”, który służy do określenia długości lotu, znaczy to czas, kiedy jedne z drzwi samolotu zostały otwarte, ponieważ tylko wówczas pasażer może opuścić pokład samolotu.

Wyjątki

1) loty z terytorium poza UE do UE, które nie są obsługiwane przez linie lotnicze
UE (np. lot Aeroflot z Moskwy do Paryża) nie są objęte Rozporządzeniem
261/2004, przy czym lot powrotny zostanie objęty. Jednakże, jeżeli masz w
Paryżu przesiadkę i stamtąd kontynuujesz swoją podróż do Dubaju
jakimikolwiek liniami lotniczymi, to taki lot z Paryża do Dubaju zostanie objęty
zakresem Rozporządzenia № 261/2004;

2) zakłócenia lotu z powodu okoliczności nadzwyczajnych (np. strajki, kwestie
bezpieczeństwa, zła pogoda, mająca wpływ na lot (nie byle jaka zła pogoda);

3) pasażerowie, którzy podróżują za darmo lub ze zniżką, która nie jest dostępna w
sposób ogólny, nie są uprawnieni do odszkodowania (np. pracownicy linii
lotniczych podróżujący ze zniżką). Jednakże, karnety, bilety promocyjne, bilety
kupione na wyprzedaży jak też bilety uzyskane przez programy lojalnościowe, uprawniają pasażera do odszkodowania;

4) loty z lotnisk Gibraltarze;

5) loty na śmigłowcach.

W tej chwili Wielka Brytania jest nadal zobowiązana przestrzegać prawa Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenie Nr 261/2004. Jeżeli zostanie to zmienione, natychmiast powiadomimy naszych klientów.

Istnieje już wiele precedensów prawnych, które potwierdzają, że problemy techniczne nie odnoszą się do okoliczności nadzwyczajnych, a zatem nie zwalniają linii lotniczych z obowiązku wypłaty odszkodowania. Wsparcie techniczne samolotów jest zwykłym obowiązkiem linii lotniczych i powinno być wykonywane regularnie (codziennie).

Usterka techniczna może zwolnić linie lotnicze z obowiązku zapłaty odszkodowania tylko wtedy, kiedy wystąpiła ona pomimo faktu, iż linie lotnicze podjęły wszelkie możliwe starania w celu wyeliminowania możliwości takiej awarii. Na przykład, kiedy linie lotnicze należycie wymieniły części, które okazały się wadliwe z winy producenta, a nie linii lotniczych.

 

Nie. Na przykład strajk pilotów Lufthansy uważa się strajkiem wewnętrznym, więc linii lotnicze nie mogą odmówić wypłaty odszkodowania z tego powodu.

Linie lotnicze mogą uniknąć wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia podstawowych wyjątków, wskazanych w Rozporządzeniu numer 261/2004 (zob. wyżej) i/lub pod warunkiem zaistnienia Okoliczności Nadzwyczajnych (zob. niżej). Rozporządzenie Nr 261/2004 nie daje klarownej definicji, czym są Okoliczności Nadzwyczajne, ale wymienia pewne przykłady (linia lotnicza ponosi obowiązek udowodnienia istnienia okoliczności nadzwyczajnych):

1)    rzadkie warunki meteorologiczne, uniemożliwiające dany lot (śnieg, burza, mocny wiatr, huragan, wybuch wulkanu), mogą zostać uznane za okoliczności nadzwyczajne, ale w większości przypadków zwykła zła pogoda do takich przypadków NIE NALEŻY;

2)    zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady w bezpieczeństwie lotów oraz wyłącznie zewnętrzne strajki (np. strajk kontrolerów ruchu lotniczego), które wpływają na funkcjonowanie odpowiednich linii lotniczych. Problemy z personelem i strajki wewnętrzne nie należą do okoliczności nadzwyczajnych i nie zwalniają linii lotniczych z obowiązku wypłacenia odszkodowania.

WAŻNE: Awarie techniczne nie są okolicznościami nadzwyczajnymi, ponieważ linia lotnicza może im zapobiec. Niemniej jednak, linie lotnicze często próbują przedstawić to jako okoliczności nadzwyczajne w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania;

3)    złożenie pozwu w sądzie jest również ograniczone okresem przedawnienia, który nie jest uregulowany w Rozporządzeniu Nr 261/2004 i zależy od państwa sądu (na przykład we Włoszech wynosi on 10 lat, podczas gdy w Wielkiej Brytanii - 6 lat).

Odszkodowanie w szczególnych przypadkach

Jeśli pasażer został przeniesiony do niższej klasy, niż klasa, wskazana w wykupionym przez niego bilecie, linia lotnicza zobowiązana jest do zapłaty w ciągu 7 dni:

(i) 30% wartości biletu, jeśli odległość lotu wynosi mniej, niż 1,500 km;

(ii) 50% ceny biletu, jeżeli lot jest realizowany na terenie UE i na odległość powyżej 1,500 km (z wyjątkiem przypadków między UE i francuskimi terenami zewnętrznymi) lub gdy lot odbywa się na każdym terenie na odległości powyżej 1,500 km, ale mniej niż 3,500 km;

(iii) 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów, niż loty określone w opisie pozycji (i) i (ii) powyżej (w tym loty pomiędzy UE i francuskimi terytoriami zewnętrznymi).

Rozporządzenie Nr 261/2004 nie określa, czy rekompensata dotyczy wartości całości biletu, czy części biletu, w ramach którego pasażer został przeniesiony do niższej klasy. Dlatego też niektóre linie lotnicze płacą odszkodowanie tylko za część lotu w niższej klasie, przy czym państwowe organy nadzorcze uważają, że odszkodowanie powinno być obliczane na podstawie całkowitej wartości biletu.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, pasażer ma prawo do odpowiedniego wsparcia (np. posiłki, zakwaterowanie itd.)

W przypadkach opóźnienia lotów, zasada ta stosowana jest, jeżeli lot jest opóźniony o:

1) 2 godziny lub więcej dla lotów na odległość do 1,500 km; lub

2) 3 godziny dla wszystkich lotów wewnętrznych w granicach UE na odległość powyżej 1,500 km i dla wszystkich innych lotów na odległość pomiędzy 1,500, a 3,500 km; lub

3) 4 godziny lub więcej w przypadku wszystkich innych lotów.

Warto zauważyć, że prawo do odpowiedniej pomocy stosuje się nawet wtedy, gdy zakłócenia lotu występują, w tym z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Tak. Odszkodowanie na gruncie Rozporządzenia Nr 261/2004 nie jest zwrotem kosztów i one nie wykluczają się wzajemnie. Dlatego masz prawo do uzyskania odszkodowania i zwrotu kosztów pod warunkiem, że nie zgodziłeś się na wymianę lotu, jeśli linie lotnicze zaoferowały Ci to.

Na przykład: Twój lot z Frankfurtu do Moskwy został odwołany i linie lotnicze (1) zaproponowały Ci inny lot, na który się nie zgodziłeś, lub (2) nie zaproponowały Ci innego lotu. W takich przypadkach, każdy pasażer ma prawo żądać zwrotu kosztów swojego biletu (w tym opłaty lotniskowej i innych opłat), jak również zażądać zapłaty mu odszkodowania pieniężnego (w tym przypadku, jego rozmiar będzie wynosić 400 EUR za pasażera).

W przypadku nieskorzystania z biletu, który nie podlega zwrotowi lub odszkodowaniu, masz prawo do zwrotu zapłaconych podatków. W niektórych przypadkach cena biletu też może być zwrócona z wyliczeniem kary za niestawienie się. To wszystko zależy od każdego poszczególnego biletu i reguł rezerwacji (niektóre tanie linie lotnicze nie przewidują możliwości refundacji). Jeśli nie stawiłeś się na lot, polecamy skontaktować się z nami, bowiem planujemy uruchomić usługę zwrotu takich opłat, jeśli usługa ta zdobędzie wystarczający popyt ze strony pasażerów.

Jeżeli pasażer został przeniesiony do wyższej klasy, niż określa jego bilet, przewoźnik nie ma prawa żądać dodatkowych płatności za to lub podwyższać cen lotu w inny sposób.

Linie lotnicze pobierają opłaty lotniskowe od pasażerów w imieniu lotniska. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia tych opłat i związanych z nimi prowizjami tylko wtedy, kiedy lot zostaje zrealizowany. W przeciwnym razie opłaty te nie są pobierane. W związku z tym możesz zażądać od linii lotniczych zwrotu podatków, zapłaconych przez Ciebie za lot, z którego nie skorzystałeś. Jeśli nie stawiłeś się na lot, radzimy skontaktować się z nami, bowiem planujemy uruchomić usługę zwrotu takich opłat, jeśli usługa ta zdobędzie wystarczający popyt ze strony pasażerów.

 

Koszty te mogą być kompensowane przez linię lotniczą. Klient może zażądać ich zwrotu, składając odrębną reklamację do linii lotniczych. AirAdvisor jeszcze nie zajmuje się takimi sprawami, ale jeśli potrzebujesz wsparcia w tej sprawie, prosimy o kontakt w celu uzyskania konsultacji i wskazówek. Innymi słowy, odszkodowanie, przewidziane Rozporządzeniem Nr 261/2004 nie zastępuje zwrotu takich kosztów. W przyszłości AirAdvisor planuje też uruchomić usługę zwrotu takich kosztów.

Ne. Odškodnění je pouze náhradou za nepohodlí a ztrátu času (kromě jiných práv, která cestující mohou mít). Platba náhrady tedy nenahrazuje ani nepokrývá část vrácení peněz vynaložených cestujícím nebo jiných náhrad přiměřených nákladů (ubytování v hotelu, stravování, doprava, 2 telefonní hovory, které musí letecká společnost poskytnout zdarma), které jsou stanoveny nařízením č. 261/2004 nebo jinými nařízeními.

Rozporządzenie Nr 261/2004 nie uzależnia możliwości uzyskania odszkodowania od wieku pasażera. Nawet noworodek ma prawo do odszkodowania. Jedyną przesłanką do otrzymania odszkodowania jest opłacony bilet. Dlatego też, jeśli bilety dla dzieci zostały opłacone, to są one uprawnione do odszkodowania, i odwrotnie. Jeśli nie opłaciłeś biletu, a zapłaciłeś tylko opłaty lotniskowe i podatki, niestety, w tym przypadku, dziecko nie będzie uprawnione do otrzymania odszkodowania.

Na przykład: Rodzina, składająca się z 2 dorosłych, małej córki Natalki 5 lat i niemowlątka Jasia w wieku 6 miesięcy, podróżuje lotem Air France (został odwołany lub opóźniony) z Bombaju do Paryża i Moskwy. W tym przypadku rodzina zapłaciła pełny koszt 2 biletów dla osób dorosłych, jeden bilet dziecięcy i, prawdopodobnie, opłaciła jedynie opłaty lotniskowe i podatki (skoro osobne miejsce nie zostało wykupione). Tak więc 3 osoby będą miały prawo do odszkodowania po 600 euro każda, czyli łącznie kwota odszkodowania wyniesie 1,800 euro.

Oczywiście, dziecko nie może reprezentować swoich interesów przed linią lotniczą, organami nadzoru i sądami. Dlatego roszczenie o odszkodowanie w imieniu dziecka zgłasza jego upoważniony przedstawiciel (np. rodzic, opiekun, itp.).

 

Tak, ale trzeba przedstawić potwierdzenie, iż członkowie rodziny udzielili na to zgodę. Zauważ, że jeśli nie potwierdzisz swoich uprawnień do otrzymania odszkodowania, zostanie ono zwrócone na rachunki każdego członka rodziny, nawet jeśli sam zapłaciłeś za bilety.

Tak, można domagać się odszkodowania zarówno dla siebie i dla swoich współpodróżnych, ale musisz potwierdzić, że jesteś uprawniony/masz zgodę na to od swoich współpodróżnych. Jeśli chcesz działać jako przedstawiciel grupy podróżnych (lub swojej rodziny), to jednak powinieneś zapewnić, żeby każdy członek Twojej rodziny podpisał nasze pełnomocnictwo.

Należy pamiętać, że odszkodowanie zostanie wypłacone na konto każdego pasażera, jeżeli nie przedstawisz potwierdzenia, iż Twoi współpodróżni nie udzielili innych poleceń.

Linia lotnicza nie może zmusić Cię przyjąć bonu na lot. Masz prawo do żądania przelewu bankowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 261/2004 „Odszkodowanie określone w ust. 1 jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym i/lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.”

Większość pasażerów odczuwa komplikacje i rozczarowanie przy komunikacji z liniami lotniczymi. Powszechnie trudno otrzymać od nich przynajmniej jakąś odpowiedź, a tym bardziej pozytywną decyzję i odszkodowanie. Dlatego zalecamy powierzyć tę całą skomplikowaną pracę specjalistom AirAdvisor, ściągając z siebie ten cały ból głowy. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi od linii lotniczych w ciągu 6 tygodni, zwykle odwołujemy się natychmiast do organu nadzorczego, któremu są podporządkowane linie lotnicze. Jednak w niektórych przypadkach możemy pominąć ten krok i odwołać się bezpośrednio do arbitrażu lub sądu. To wszystko zależy od linii lotniczych i naszych doświadczeń z nimi. Naszym celem jest otrzymanie rekompensaty w najkrótszym możliwym czasie, a nie wyczerpanie wszystkich możliwych sposobów oddziaływania na linii lotnicze.

Zdarza się, że linia lotnicza, obsługująca lot może być nie tą, od której zakupiłeś bilet. Pamiętaj, że tylko linia lotnicza, obsługująca lot, jest odpowiedzialną.

Tak, masz. Rozporządzenie Nr 261/2004 wskazuje, iż każdy bilet musi zostać opłacony. Jednak nie określa ono sposobu oraz waluty, którymi muszą być opłacone bilety. Dlatego też, jeśli użyłeś do zakupu biletu zgromadzone mile, wciąż masz prawo do odszkodowania.

 

Tak, każdy pasażer, którego lot został opóźniony, odwołany lub któremu odmówiono wejścia na pokład, ma prawo do odszkodowania, niezależnie od tego, kto zapłacił za bilet, chyba że osoba podróżowała służbowo, jej bilet został opłacony przez spółkę i został ten przypadek inaczej omówiony w umowie pomiędzy pasażerem, a jego pracodawcą.

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 261/2004 wnioskodawcą zawsze jest pasażer, niezależnie od tego, kto zapłacił za bilet i jaki był cel lotu. Celem odszkodowania, przewidzianego Rozporządzeniem Nr 261/2004, nie jest odszkodowanie ceny biletu, a rekompensata pasażerowi jego czasu i niedogodności, związanych z zakłóceniami w jego podróży. Dlatego osoba, która zapłaciła za bilet, ale nie jest pasażerem, nie może domagać się odszkodowania; tylko pasażer, który leciał lub miał lecieć tym lotem, ma prawo do odszkodowania. Wyjątki od tej reguły mogą stanowić jedynie przypadki, w których między pracownikiem, a firmą została podpisana umowa lub inny dokument, w którym pracownik zrzeka się prawa do odszkodowania na rzecz pracodawcy.

Tak, masz prawo do odszkodowania, jeżeli przyczyna twojego spóźnienia na lot przesiadkowy związana jest z opóźnieniem pierwszego lotu. Nawet jeśli pierwsze opóźnienie lotu nie przekroczyło 3 godzin, ale przybycie do portu docelowego zostało opóźnione o więcej niż 3 godziny, masz prawo do odszkodowania.

O AirAdvisor

Oczywiście, możesz zrezygnować z usług AirAdvisor w dowolnym momencie poprzez odwołanie pełnomocnictwa. W tym przypadku natychmiast przerwiemy pracę nad sprawą. Będziemy jednak musieli wystawić rachunek na pokrycie naszych kosztów pracy poświęconej sprawie.

Zalecamy również przedstawić nam całą korespondencję i inne informacje, otrzymane od linii lotniczych. To daje nam możliwość zagłębić się w działania nad sprawą i nie tracić czasu na równoległą, zbędną komunikację i inne działania.

Niektóre linie lotnicze celowo starają się Cię przekonać, że Twoja sprawa ma słabe szanse na sukces, żeby otrzymać Twoją zgodę na szybkie i tanie rozwiązanie sporu. Wiele osób zgadza się na taki kompromis, ale traci wszelkie prawa do uzyskania pełnego odszkodowania (np. linia lotnicza oferuje bon lub niewielki kredyt na następny lot z ograniczoną możliwością jego wykupienia). Jedynym powodem, dla którego linie lotnicze to robią, jest to, że jest im prościej zaoferować „wirtualny” tańszy bon zamiast realnej gotówki.

Ustawa precyzyjnie określa wysokość odszkodowania oraz to, że domyślnie musi ono być wypłacane w Euro. Dlatego zachęcamy do przekazania nam całej komunikacji w sprawie, żebyśmy mogli uzyskać maksymalną rekompensatę pieniężną.

Kiedy kontaktujemy się z linią lotniczą i żądamy odszkodowania, musimy udowodnić, że masz prawo do odszkodowania i że jesteśmy należycie upoważnieni przez Ciebie do reprezentowania Twoich interesów w tej sprawie. Wszystko to może być potwierdzone następującymi dokumentami:

(i) kopią biletu (-ów);

(ii) pełnomocnictwem, podpisanym przez naszą stronę internetową;

(iii) kopią paszportu lub innych dokumentów legitymujących, zawierających wzór Twojego podpisu, celem jego porównania z podpisem na pełnomocnictwie i weryfikacji autentyczności;

(iv) potwierdzeniem opóźnienia, odwołania lub odmowy przyjęcia na pokład (jeżeli są, na przykład zaświadczenie lub e-mail, otrzymany od linii lotniczych lub lotniska, itd).

Nasza prowizja wynosi 30% odzyskanej kwoty odszkodowania, którą wyliczamy z pieniędzy, otrzymanych od linii lotniczej. Oznacza to, że nasze usługi nie są opłacane, jeśli nie otrzymasz swojego odszkodowania. Ponadto, nie musisz dokonywać żadnych płatności, żeby zapłacić za nasze usługi.

Można zaangażować drogich prawników (zazwyczaj z opłatą na podstawie taryfy godzinowej), lub próbować uzyskać odszkodowanie na własną rękę (nasza strona nawet zawiera wskazówki, jak to zrobić). Jednakże pomimo, iż może wydawać się to rzeczą prostą, niestety, tak nie jest. Linie lotnicze celowo komplikują proces wypłaty odszkodowań dla pasażerów. Dlatego tylko 2-4% pasażerów stara się o odszkodowania, a jeszcze mniejszy procent skutecznie uzyskuje wypłatę lub zgadza się na otrzymanie bonu na posiłek. Niektóre sprawy mogą się ciągnąć rok lub dłużej. Trudności powstają w związku z kwestią jurysdykcji (pasażer ma miejsce zamieszkania w jednym państwie, a linia lotnicza ma siedzibę w innym), jak również w związku z zastosowaniem prawa merytorycznego, kiedy przewoźnik próbuje znaleźć podstawy do uniknięcia wypłaty odszkodowania.

Szczerze mówiąc, nikt nie angażuje zwykłych prawników dla takich spraw. Niektórzy ludzie starają się uzyskać odszkodowanie na własną rękę, ale odsetek sukcesu w takich przypadkach stanowi tylko 2%, natomiast proces taki zajmuje stanowczo więcej czasu i poświęcenia.

Zanim zdecydujesz się na sposób dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych, ważne jest starannie rozważyć następujące fakty:

(i) złożenie wniosku przez www.AirAdvisor.com zajmie tylko 3 minuty, po czym nasz zespół natychmiast zaczyna go przetwarzać i przygotowywać do wysyłki do linii lotniczych;

(ii) dla nas w AirAdvisor czas to pieniądz. Celujemy w otrzymanie odszkodowania w najkrótszym możliwym czasie, ponieważ nasze usługi nie są opłacane na podstawie poświęconego czasu, jak w przypadku tradycyjnych prawników. Dlatego opracowaliśmy autorskie oprogramowanie, pozwalające nam wybrać najbardziej skuteczne metody odzyskiwania dla poszczególnych przypadków. Pozwala to nam zminimalizować przetwarzanie i analizę spraw „ręcznie” i robić to tak szybko, jak jest to tylko możliwe;

(iii) przewoźnik odmawia odszkodowania w 98% przypadkach. Dlatego proces zwykle zaciąga się na długi czas. Zazwyczaj do otrzymania odszkodowania należy składać wnioski do organów nadzorczych, pozwy do sądów lub arbitraży międzynarodowych, w trakcie tego przygotowywać i wysyłać mnóstwo dokumentów w różnych językach, uiszczać opłaty i ponosić inne koszty. Dlatego zastanów się, czy masz wystarczająco dużo czasu, cierpliwości i umiejętności, by osiągnąć pozytywny wynik;

(iv) często po tym, jak linie lotnicze odmówią odszkodowania i zignorują nakaz organu nadzorczego, ostatnią opcją jest złożenie pozwu do sądu. Zazwyczaj sądy wymagają osobistej obecności na posiedzeniach, dlatego trzeba będzie samodzielnie uczestniczyć w posiedzeniach lub zaangażować przedstawiciela (a to jednak dodatkowy koszt);

(v) już wiesz, że jest cały łańcuch organów, do których można złożyć skargę celem uzyskania odszkodowania od linii lotniczych. Lista i kolejność tych organów jest różna i zależy od linii lotniczych. Ponadto, linie lotnicze mogą zmieniać swoje polityki i procedury. Wyłącznie dzięki temu, że AirAdvisor ma regularnie do czynienia z poszczególnymi liniami lotniczymi, możemy wybrać najbardziej korzystny scenariusz dla Twojej sprawy;

(vi) w praktyce, linie lotnicze często odmawiają wypłaty odszkodowania na żądanie pasażerów, jednak spełniają wymagania AirAdvisor. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wiedzą one, że AirAdvisor nie zatrzyma się w połowie drogi i zawsze będzie stosował wszystkie możliwe środki, metody i narzędzia do uzyskania odszkodowania od linii lotniczych;

(vii) AirAdvisor ma ogromne doświadczenie. Na przykład, kiedy wiemy, że w przypadku wyznaczonych linii lotniczych skarga do organu nadzorczego nie doprowadzi do żadnego pozytywnego skutku, możemy pominąć ten etap i przejść bezpośrednio do złożenia pozwu do sądu. Robimy tak, ponieważ naszym celem jest wywalczenie odszkodowania w najkrótszym możliwym czasie, a nie przejście przez wszystkie możliwe instancje, jak to zazwyczaj bywa w przypadku tradycyjnych prawników, których usługi są opłacane na podstawie stawki godzinowej.

Podsumowując, zwracamy uwagę, że jest to proces bardzo czasochłonny i wymagający dodatkowych wydatków, w tym na pomoc prawną.

Zgłoszenie roszczenia do linii lotniczych jest tylko pierwszym krokiem w łańcuchu organów, arbitraży i sądów, do których możemy się zwrócić. Dlatego więc, kiedy AirAdvisor w trakcie pracy nad sprawą otrzymuje odmowę, nie sprawia to nam żadnego problemu, ponieważ posiadamy ogromny arsenał narzędzi wpływu na linie lotnicze i zmuszenia ich do zapłaty odszkodowania. Na przykład, kiedy AirAdvisor otrzymuje odmowę, natychmiast odwołujemy się do organu nadzorczego z wymogiem przeprowadzenia niezależnej kontroli sprawy i linii lotniczej jako takiej.

AirAdvisor to spółka z siedzibą w Polsce, zajmująca się odzyskiwaniem odszkodowań od linii lotniczych, która świadczy profesjonalne usługi dla pasażerów w celu odzyskania odszkodowania pieniężnego od linii lotniczych za:

✓    opóźnienie lotu;

✓    odwołanie lotu;

✓    spóźnienie na lot;

✓    odmowę wejścia na pokład/zbyt dużą sprzedaż biletów.

Planujemy uruchomienie na rynku nowej usługi - odzyskanie zwrotu opłat lotniskowych i opłat w przypadku niestawienia się na lot (kiedy bilet został zakupiony, ale pasażer z niego nie skorzystał).

AirAdvisor oferuje swoim klientom (zarówno osobom fizycznym i firmom) skorzystanie z systemu online na naszej stronie internetowej do złożenia aplikacji celem otrzymania rekompensaty pieniężnej. Zajmuje to tylko 3 minuty i składa się z 3 kroków:

  1. wystarczy poinformować o problemach z lotami (data, numer lotu, okoliczności i jeszcze kilka szczegółów);
  2. nasza strona natychmiast bezpłatnie sprawdza Twoje uprawnienia do odszkodowania odnośnie określonego lotu i informuje o wysokości odszkodowania (do 600 €);
  3. podpisujesz pełnomocnictwo elektronicznym podpisem cyfrowym, upoważniając nas do reprezentowania Twoich interesów oraz do wymagania w Twoim imieniu zapłaty odszkodowania.

Jeżeli Twoje prawo do odszkodowania zostało potwierdzone, nasz zespół natychmiast zażąda jego zapłatę od linii lotniczych, rozpocznie pracę nad Twoją sprawą, a jeśli będzie to konieczne, złoży wniosek do sądu.

Nie pobieramy żadnych przedpłat, natomiast działamy na zasadzie „Nie ma Wyniku - Nie ma Zapłaty”. Nasza prowizja pobierana jest tylko w przypadku wygrania sprawy i zostaje potrącona wyłącznie z odzyskanej kwoty.

Niezwłocznie powiadamiamy Cię o otrzymaniu Twojego odszkodowania. Dalej tylko informujesz nas, jak mamy przekazać Ci odzyskaną kwotę. To wszystko

Prawo do odszkodowania

Koszty sądowe i inne koszty zależą od arbitrażu lub sądu, w jurysdykcji których ma siedzibę linia lotnicza. Tak więc odpowiadając na to pytanie nie da się określić precyzyjnej kwoty. Jednak w każdym przypadku wszystkie koszty nie przekroczą połowy wysokości odszkodowania.

Należy też pamiętać, że nasze wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych i innych kosztów. Wszystkie koszty, związane z postępowaniem sądowym (koszty sądowe/arbitrażowe, wciąż definiowane jako „koszty sądowe”) nie zależą od tego, czy będziesz składał wniosek na własną rękę czy też z pomocą AirAdvisor. Opłacamy wszystkie te koszty i odejmujemy je z kwoty wraz z naszą prowizją przy wypłacie Twojego odszkodowania.

Najbardziej popularną metodą płatności są przelewy, płatności za pośrednictwem systemów płatniczych, takich jak PayPal, Payoneer, Transferwise. Jednakże, jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie w inny sposób, daj nam znać, a my postaramy się wykonać Twoje polecenie. AirAdvisor zawsze sugeruje najbardziej wygodny i efektywny sposób płatności, ale masz prawo decydować w jaki sposób chcesz otrzymać swoją wypłatę.

W najlepszym przypadku linie lotnicze zgadzają się zapłacić odszkodowanie od razu po otrzymaniu Twojej reklamacji. Zazwyczaj trwa to do 6 tygodni. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od linii lotniczych lub otrzymasz odmowę wypłaty odszkodowania, to przechodzimy do innych etapów walki o odszkodowanie. W takich przypadkach proces ten może trwać do roku, ponieważ organ nadzorczy, arbitraże i sądy mogą zażądać dodatkowych dokumentów i/lub informacji o danym przypadku, poprosić o przeprowadzenie ekspertyzy lub są przeciążone innymi sprawami.

Dla nas, czas to pieniądz. Dlatego też nie jesteśmy zainteresowani przejściem przez wszelkie możliwe procedury. Naszym celem jest zapewnienie Ci odszkodowania w najkrótszym możliwym czasie.

Rozporządzenie Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 określa ogólne zasady odszkodowania (inaczej znane jako „Rozporządzenie o odszkodowaniu za loty 261/2004). Rozporządzenie Nr 261/2004 wyznacza ogólne zasady odszkodowania za loty i pomocy pasażerom w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu i lub odmowy przyjęcia na pokład (w tym w przypadku zbyt dużej sprzedaży biletów). Dokument przewiduje wysokość odszkodowania pomiędzy €250 i €600 w zależności od odległości lotu.

Trybunał Europejski interpretuje Rozporządzenie bardzo restrykcyjnie, nie pozostawiając liniom lotniczym możliwości uniknięcia wypłaty odszkodowania pasażerom. W sprawie TUI Travel przeciwko Nelson Trybunał orzekł, że w przypadku opóźnienia lotu na więcej niż 3 godziny, linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom takie same prawa, jak w przypadku odwołania lotu. Dlatego po wspomnianej decyzji Trybunału Europejskiego pasażerowie lotów opóźnionych o więcej niż 3 godziny, również mają prawo domagać się rekompensaty finansowej na mocy rozporządzenia Nr 261/2004.

Każdy pasażer jest uprawniony do odszkodowania (od €250 do €600) w następujących przypadkach:

1) dla wszystkich linii lotniczych:

✓    loty z jednego terytorium w ramach UE do innego terytorium UE (loty lokalne, obsługiwane przez wszystkie linie lotnicze);

✓    loty z terytorium UE do dowolnego terytorium poza UE (wylot z dowolnego lotniska w UE i przylot do każdego lotniska poza UE, obsługiwane przez wszystkie linie lotnicze);

2) tylko dla linii lotniczych EU:

✓    loty z terytorium poza UE na terytorium UE (wylot z lotniska z poza UE i przybycie na każde lotnisko w UE, obsługiwane przez europejskie linie lotnicze).

Dodatkowe warunki:

a)     pasażerowie muszą mieć potwierdzoną rezerwację miejsca na lot; i

b)    przybyć na czas odprawy jak zostało wskazane na bilecie lub przez linię lotniczą, lub, jeśli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed planowaną godziną odlotu;

c)     odszkodowanie powinno być wymagane na podstawie przepisów o przedawnieniu, które są określone przez ustawodawstwo każdego kraju (w większości przypadków w państwach UE okres przedawnienia wynosi 3 lata, jednak w niektórych krajach może być dłuższy, na przykład w Wielkiej Brytanii można pozwać linie lotnicze za loty do 6 lat wstecz).

Podstawowe wyjątki Rozporządzenia Nr 261/2004

1)    loty z terytorium poza UE do UE, które nie są obsługiwane przez linie lotnicze UE (np. lot Aeroflot z Moskwy do Paryża) nie są objęte Rozporządzeniem 261/2004, przy czym lot powrotny zostanie objęty. Jednakże, jeżeli masz w Paryżu przesiadkę i stamtąd kontynuujesz swoją podróż do Dubaju jakimikolwiek liniami lotniczymi, to taki lot z Paryża do Dubaju zostanie objęty zakresem Rozporządzenia № 261/2004;

2)    zakłócenia lotu z powodu okoliczności nadzwyczajnych (np. strajki, kwestie bezpieczeństwa, zła pogoda, mająca wpływ na lot (nie byle jaka zła pogoda);

3)    pasażerowie, którzy podróżują za darmo lub ze zniżką, która nie jest dostępna w sposób ogólny, nie są uprawnieni do odszkodowania (np. pracownicy linii lotniczych podróżujący ze zniżką). Jednakże, karnety, bilety promocyjne, bilety kupione na wyprzedaży jak też bilety uzyskane przez programy lojalnościowe, uprawniają pasażera do odszkodowania;

4)    loty z lotnisk Gibraltarze;

5)    loty na śmigłowcach.

Rozporządzenie Nr 261/2004 nie określa ograniczeń czasowych odnośnie roszczeń, dotyczących przeszłych lotów (inaczej „okres przedawnienia”). Nie ma jednolitego okresu przedawnienia dla wszystkich krajów UE. Dlatego też, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Europejskiego Nr C-139/11 z dnia 22.11.2012, okres przedawnienia jest wyznaczany przez prawo każdego kraju, w którym zgłasza się roszczenie. 

W większości przypadków pasażer może domagać się odszkodowania za lot, który się odbył lub miał się odbyć w okresie od 3 do 5 lat wstecz. Jednak w niektórych krajach okres przedawnienia może wynosić do 10 lat lub nawet więcej. Dlatego zachęcamy składać swoje zgłoszenia do nas za przeszłe loty, żebyśmy mogli sprawdzić przedawnienia w każdym oddzielnym przypadku i poinformować Cię o wyniku (w Twojej skrzynce pocztowej może być mail o odszkodowaniu w wysokości kilkaset euro, nie przegap tej okazji).

Każdy kraj ustala swoje ograniczenia czasowe. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest to 6 lat (potwierdzone na mocy orzeczenia sądu w sprawie Dawson przeciwko Thomson Airways w roku 2014), dlatego w Wielkiej Brytanii wszelkie roszczenia o odszkodowanie za lot, zgłoszone po upływie 6 lat, nie zostaną wykonane.

Ważne jest to, że obliczenie terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia zakłóconego lotu (daty przylotu lub daty wyznaczonego wylotu w przypadku odwołania lotu), a nie od daty wysłania reklamacji do przewoźnika i do dnia złożenia wniosku do sądu przeciwko linii lotniczej. Dlatego ważne jest nie zwlekać z wnioskiem o odszkodowanie, aby nie stracić do niego prawa. Należy pamiętać, że niektóre linie lotnicze zaczynają prowadzić z pasażerami długie dialogi, spodziewając się odciągnięcia momentu złożenia pozwu w sądzie, a zatem doczekać się przedawnienia, co pociąga za sobą utratę praw pasażerów do żądania odszkodowania. Po tym, uzyskanie odszkodowania staje się niemożliwe.

Przedstawiamy poniżej istniejące okresy przedawnienia w UE:

termin wniesienia roszczenia według kraju

Do lotnisk „na terenie Unii Europejskiej” należą również lotniska w następujących krajach: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Dlatego Rozporządzenie Nr 261/2004 stosuje się również do lotów z/do tych krajów.

 

Oprogramowanie naszej strony internetowej natychmiast bezpłatnie sprawdza prawo do odszkodowania, dzięki czemu możesz się upewnić, czy masz prawo do odszkodowania, czy nie. Należy tylko podać szczegóły swojego lotu na stronie głównej naszej witryny. Zajmie to zaledwie kilka minut, a wynik otrzymasz od razu.

Do obliczenia czasu opóźnienia lotu bierze się początkowy planowany Czas Przylotu zgodnie z Twoim biletem i rzeczywisty Czas Przylotu do Miejsca Docelowego. Aby dowiedzieć się, czym jest „Czas Przylotu” i „Miejsce Docelowe” patrz poniżej.

Zadaj pytanie

Prześlij pliki

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.6 out of 5
"Excellent" - 
15328 reviews