Sprawdź odszkodowanie

Odmowa przyjęcia na pokład. Co zrobić, jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu?

Odmowa przyjęcia na pokład. Co zrobić, jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu?
Anton Radchenko
Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: June 20, 2024

Odbierz do 600 EUR za odmowę przyjęcia na pokład

Pomagamy pasażerom od ponad 7 lat. Dołącz do ponad 250 000 pasażerów, którzy zaufali AirAdvisor w zakresie roszczeń dotyczących overbookingu.

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 15 453 recenzji

Planowałeś podróż a personel linii lotniczych bez powodu odmówił Ci wejścia na pokład samolotu? Uważasz, że było to niesprawiedliwe? Tak, my też tak uważamy! Warto poznać prawa pasażerów, a nasz zespół Ci w tym pomoże.

W kilku krajach, w tym w USA, w państwach UE, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, istnieją przepisy chroniące Cię w takich przypadkach, uprawniające do otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład w wysokości do 600 EUR w Europie, zgodnie z europejskim rozporządzeniem WE 261 i do 1350 USD zgodnie z przepisami amerykańskimi.

tip

Sprawdź teraz, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Bez przedpłat, bez ryzyka i zaledwie w 3 minuty.

overbooking

Odmowa wejścia na pokład w Europie

Odmowa wejścia na pokład oznacza, że ​​linia lotnicza odmawia pasażerowi przewozu (podczas wejścia na pokład lub później) bez względu na to, że pasażer stawił się na czas do odprawy i posiada wszelkie wymagane dokumenty. Czasami jest to postępowanie uzasadnione i w określonych przypadkach linie lotnicze bez żadnych konsekwencji mogą odmówić pasażerowi wejścia na pokład.

Kiedy linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład?

Istnieją przypadki usprawiedliwionej odmowy wejścia na pokład, które linie lotnicze ustanawiają w regulaminach i ogólnych zasadach przewozu. Najczęściej są to przypadki obejmujące:

 1. Stan zdrowia (oczywiste oznaki złego stanu zdrowia lub stanu (medycznego lub psychologicznego) pasażera. Jeśli pozwala na to czas, pracownicy linii lotniczych mogą wezwać lekarza, który zweryfikuje stan pasażera i możliwości jego latania. Jeżeli jednak czas nie pozwala na takie działania, wtedy kompetencje do takiej weryfikacji posiada steward, a od jego decyzji można się odwołać, choć z reguły odbywa się to już po terminie lotu);
 2. Bezpieczeństwo pasażera (są przypadki, w których pasażer dla własnego dobra nie powinien latać. Taka sytuacja dotyczy np. kobiet w ciąży. Obsługa może poprosić o okazanie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego zgodę na lot samolotem, w przeciwnym przypadku linie lotnicze mogą odmówić przewozu);
 3. Bezpieczeństwo współpasażerów i personelu (przypadek obejmujący agresywnych lub wrogo nastawionych pasażerów, pasażerów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających);
 4. Niewłaściwe dokumenty podróży.
clouds
bubble
Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600.

W wyżej wymienionych przypadkach oraz w innych sytuacjach stwarzających zagrożenie dla lotu lub innych pasażerów, personel linii lotniczych może odmówić wejścia na pokład. Przedstawione sytuacje nie upoważniają do ubiegania się o odszkodowanie. Wręcz przeciwnie, może się zdarzyć, że to pasażer zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za zakłócenia w ruchu lotniczym lub w funkcjonowaniu lotniska.

Najczęstszą przyczyną odmowy wejścia na pokład z winy przewoźnika jest tzw. overbooking. Linie lotnicze czasem sprzedają więcej biletów niż miejsc w samolocie, licząc na to, że nie wszyscy pasażerowie stawią się do odprawy. Jeśli jednak chętnych do lotu jest więcej niż miejsc, wówczas linie zmuszone są do poszukania ochotników gotowych zrezygnować z przelotu danym rejsem w zamian za określone korzyści uzgodnione z linią lotniczą. Linie zazwyczaj oferują niewielkie odszkodowania lub kupony na przyszłe loty, jednak eksperci firmy AirAdvisor odradzają przyjmowanie takich warunków, ponieważ wyrażenie zgody zwykle wiąże się z utratą prawa do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu odmowy wejścia na pokład. Nie zamyka to jednak drogi do wysłania zgłoszenia przez naszą stronę internetową (www.AirAdvisor.com), z zaznaczeniem, że otrzymałeś kupony lub inne korzyści w zamian za dobrowolną rezygnację z przelotu).

Jeżeli przewoźnik nie znajdzie odpowiedniej ilości ochotników, wtedy musi podjąć decyzję o odmowie wejścia na pokład wbrew woli pasażerów. W takim przypadku linie lotnicze obsługujące lot są zobowiązane do wypłaty odszkodowania takim pasażerom (wysokość odszkodowania zależy od długości lotu).

Linie lotnicze muszą bowiem respektować postanowienia zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Regulacje te obejmują pasażerów nie tylko na trasach wewnątrz Unii Europejskiej ale także na tych trasach, które zaczynają się lub kończą w jednym z państw członkowskich UE. Przepisy te w takim samym stopniu obowiązują wszystkich przewoźników, niezależnie od tego czy korzystamy z usług tradycyjnej linii lotniczej, czy też niskokosztowego przewoźnika.

Dodatkowo, poza wypłatą odszkodowania za odmowę wejścia na pokład linie lotnicze są zobowiązane do spełnienia innych świadczeń wobec pasażera:

1) Powinny pomóc poszkodowanemu pasażerowi i na własny koszt zapewnić mu):

 • zwrot całkowitego kosztu biletu; lub
 • zapewnienie lotu powrotny do miejsca pierwszego wylotu (przy najbliższej możliwości); lub
 • zmianę trasy do miejsca docelowego na podobnych warunkach przewozu;
 • pokrycie kosztów transportu pasażera z alternatywnego lotniska lub do lotniska, dla którego została zrobiona rezerwacja lotu, lub do każdego innego najbliższego lotniska po uzgodnieniu z pasażerem;

2) powinny zaoferować poszkodowanemu pasażerowi nieodpłatnie:

 • jedzenie i napoje (w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania na alternatywne połączenie);
 • zakwaterowanie w hotelu (w przypadku, gdy alternatywny lot odbywa się najwcześniej w następnym dniu);
 • transport naziemny między tym portem lotniczym, a miejscem noclegu w oczekiwaniu na alternatywne połączenie (hotel lub inne miejsce);
 • możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych, wysłania dwóch wiadomości faksowych lub mailowych.

Świadczenia opisane powyżej powinny zostać spełnione przez linię lotniczą, jednak nierzadko przewoźnicy uchylają się od wykonywania swych obowiązków. W takiej sytuacji na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy domagać się refundacji poniesionych kosztów. Właśnie dlatego warto zachować wszelkie rachunki i faktury, a także korespondencję mailową prowadzoną z linią lotniczą, by wykazać, że podjęliśmy określone działania.

usa

Odmowa wejścia na pokład w USA

Regulacje prawne obowiązujące w USA przewidują odszkodowania dla pasażerów, którzy nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu z powodu overbookingu. Warunkiem jest w tym przypadku, by pasażer nie rezygnował dobrowolnie z miejsca w samolocie w zamian za zwrot kosztów, dodatkowe mile lub inne korzyści.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od następujących czynników:

 • Jeśli alternatywne połączenie krajowe dociera na miejsce przeznaczenia o 1-2 godziny później niż pierwotny lot, wówczas linia musi zapłacić pasażerowi odszkodowanie w wysokości 200% ceny biletu w jedną stronę (maksymalnie 675 USD). W przypadku lotów międzynarodowych taka kwota odszkodowania przysługuje, jeśli alternatywny lot jest opóźniony w stosunku do pierwotnego maksymalnie o 4 godziny.
 • Jeśli alternatywne połączenie krajowe dociera na miejsce przeznaczenia o ponad 2 godziny później niż pierwotny lot (ponad 4 godziny później w przypadku lotów międzynarodowych), wówczas linia musi zapłacić pasażerowi odszkodowanie w wysokości 400% ceny biletu w jedną stronę (maksymalnie 1350 USD). Takie odszkodowanie obowiązuje również w przypadku, gdy linia nie zapewni pasażerowi alternatywnego połączenia.

Rodzaj lotu

Opóźnienie w stosunku do planowego przybycia do miejsca przeznaczenia

0-1 godz.

1-2 godz.

2-4 godz.

Ponad 4 godz.

Lot krajowy

Brak odszkodowania

200% ceny biletu w jedną stronę (maks. 675 USD)

400% ceny biletu w jedną stronę (maks. 1350 USD)

400% ceny biletu w jedną stronę (maks. 1350 USD)

Lot międzynarodowy

Brak odszkodowania

200% ceny biletu w jedną stronę (maks. 675 USD)

200% ceny biletu w jedną stronę (maks. 675 USD)

400% ceny biletu w jedną stronę (maks. 1350 USD)

clouds
bubble
 
 
 
Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład w związku z overbookingiem?

Zachowaj wszelkie dokumenty związane z zaplanowanym lotem i połączeniem alternatywnym, w tym przede wszystkim karty pokładowe, potwierdzenie rezerwacji itd. Niezbędne będą również rachunki za dodatkowe wydatki poniesione z powodu odmowy wejścia na pokład.

Linia lotnicza powinna przekazać pasażerowi, który nie zrezygnował z lotu dobrowolnie, dokument określający jego prawa oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki przewoźnik decyduje kto wejdzie na pokład, a kto nie. Zachowaj ten dokument, ponieważ stanowi on podstawę do odszkodowania nawet jeśli linia lotnicza nie może znaleźć twojej rezerwacji w systemie.

Czas na ubieganie się o odszkodowanie różni się w zależności od linii lotniczej. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami przewozu umieszczonymi na stronie internetowej danego przewoźnika. Zalecamy jednak, by złożyć stosowny wniosek jak najszybciej po zaistnieniu takiej sytuacji.

canada

Odmowa wejścia na pokład w Kanadzie

Obecne przepisy obowiązujące w Kanadzie są zbliżone do amerykańskich, a wartość odszkodowania uzależniona jest od przewoźnika. 15 lipca bieżącego roku w życie wejdą zmiany w prawie chroniącym pasażerów linii lotniczych, które obejmują m.in. ochronę podróżnych w przypadku overbookingu.

Zanim przewoźnik odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu z powodu zależnego od przewoźnika, musi on zorientować się, czy w gronie podróżnych nie ma osób, które dobrowolnie zrezygnują z lotu. Jeśli takowi się znajdą, linia musi pisemnie wskazać uzgodnione świadczenia na rzecz takiego pasażera, które uzgodniono jeszcze przed startem samolotu.

Pasażer, któremu odmówiono wstępu na pokład z przyczyn zależnych od linii lotniczej – czy to z powodu overbookingu, czy też z powodu zmiany samolotu na mniejszy – będzie miał prawo do odszkodowania. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od rozmiaru opóźnienia, z jakim pasażer dotrze do docelowego miejsca podróży.

Minimalna kwota odszkodowania

Opóźnienie

Kwota (CAD)

0-6 godz.

900

6-9 godz.

1800

9+ godz.

2400

Linia obsługująca dany lot powinna wypłacić odszkodowanie w momencie, gdy pasażer otrzymuje informację o odmowie wejścia na pokład. Suma odszkodowania może zostać zwiększona, jeśli opóźnienie pasażera w dotarciu do celu zwiększy się, a odszkodowanie zostało już wcześniej wypłacone. Jeśli nie ma możliwości wypłaty odszkodowania przed nowym terminem odlotu pasażera, linia ma 48 godzin na dokonanie płatności.

Pasażer, któremu odmówiono wejścia na pokład ma prawo do bezpłatnej zmiany biletu. Ponadto linia lotnicza powinna zapewnić pasażerowi oczekującemu na późniejszy lot takie same świadczenia jak w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu.

clouds
bubble
Potrzebujesz pomocy z wnioskiem o zwrot kosztów?

Wprowadź dane lotu i złóż wniosek w zaledwie 3 minuty bez ryzyka.

Odmówiono mi wejścia na pokład – co zrobić?

Jeśli z powodu overbookingu linia odmówiła Ci skorzystania z wykupionego lotu, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby to uczynić, zachowaj niezbędne dokumenty przelotowe (kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji) oraz zadbaj o to, by linia lotnicza przekazał Ci dokument potwierdzający odmowę świadczenia usług na pokładzie zarezerwowanego samolotu. Zachowaj również rachunki za wydatki poniesione w czasie oczekiwania na alternatywne połączenie, jeśli linia lotnicza nie zapewniła Ci posiłków i napojów. O odszkodowanie możesz ubiegać się samodzielnie, ale możesz również oszczędzić sobie papierkowej pracy i oddać swą sprawę w ręce specjalistów z AirAdvisor.com. Dzięki temu zaoszczędzisz cenny czas i unikniesz stresujących doświadczeń. Nasi eksperci posiadają doskonałą znajomość wszelkich procedur i warunków prawnych, które będą mogły być stosowane na rynku lokalnym, ale też europejskim.

warning

Zastrzeżenie: powyższe dane są podane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zalecamy konsultację z AirAdvisor lub z innymi prawnikami, ponieważ każda sprawa może mieć swoje szczególne okoliczności i może być regulowana odrębnymi przepisami, które mogą podlegać zmianom. Monitorujemy zmiany w prawie i staramy się dostarczać aktualnych informacji, nie możemy jednak zagwarantować, że przedstawione informacje są ważne, kompletne, adekwatne i odpowiadają konkretnym celom. Informacje podane tutaj nie są poradami prawnymi i mogą być zmieniane bez powiadamiania użytkowników.

Zaangażuj AirAdvisor, a nasz zespół ekspertów dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne szanse otrzymania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror