Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot: podróż samolotem nie zawsze jest idealnym doświadczeniem, ponieważ może się zdarzyć, że lot zostanie opóźniony. Czy wiesz, że zgodnie z rozporządzeniem UE WE 261 możesz mieć prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości 600 € za opóźniony lot?

Dowiedz się więcej o przysługujących Ci prawach pasażera linii lotniczych w UE oraz o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot.

Bezpłatne sprawdzenie lotu zajmuje tylko 3 minuty.

Sprawdź odszkodowanie

Prawo do odszkodowania polskich podróżników są takie same jak prawa innych obywateli Unii Europejskiej.

Podstawę prawną do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot stanowi Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Ustanawia ono warunki odszkodowania oraz zasady pomocy dla pasażerów  w sytuacji m. in. opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Prawo pasażerów linii lotniczych do odszkodowania za opóźnienie samolotu ma zastosowanie gdy:

 • przelot planowany był na terenie Unii Europejskiej, a za jego obsługę odpowiedzialna była linia lotnicza z Unii Europejskiej albo z kraju spoza Unii.
 • przelot miał być z kraju Unii Europejskiej do kraju poza Unią, i gdy za jego obsługę odpowiedzialne były linie unijne albo spoza Unii.
 • przelot był planowany z kraju spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, i za jego obsługę odpowiedzialna była linia unijna - w przypadku  nieotrzymanych jeszcze świadczeń, na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza Unii Europejskiej, w związku z trudnościami dotyczącymi  przelotu.

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot

Jeżeli lot jest opóźniony pasażerowie powinni otrzymać pomoc. Mają także prawo do zwrotu kosztów, co zależne jest od długości opóźnienia i długości trasy. Zależności te przedstawia poniższa tabela:

  

Warto zauważyć, że Rozporządzenie nr 261/2004 nie ustala wyraźnego zobowiązania linii lotniczych do wypłaty odszkodowania za opóźniony lot. Jednak Trybunał Europejski orzekł, iż pasażer, którego lot został opóźniony, posiada takie same prawa do odszkodowania jak w przypadku odwołania lotu.

Dlatego, jeżeli Twój lot jest opóźniony więcej niż 3 godziny na lotnisku przylotu lub na lotnisku miejsca docelowego (w przypadku lotów z przesiadkami), jesteś uprawniony do odszkodowania na podstawie Rozporządzenia nr 261/2004.

Dodatkowe prawa pasażera w szczególnych przypadkach opóźnienia lotu:

Ważne jest to, że Rozporządzenie nr 261/2004 precyzyjnie przewiduje, że w przypadkach, gdy linie lotnicze sugerują opóźnienie odlotu:

1)    o 2 godziny i więcej - dla lotów na odległość 1,500 kilometrów lub mniej; lub

2)    o 3 godziny i więcej - dla lotów wewnątrz terytorium UE na odległość ponad 1,500 km/jakiekolwiek inne loty na odległość 1,500 - 3,500 km; lub

3)    o 4 godziny i więcej - w przypadku lotów niepodlegających pod opisy pozycji (1) i (2) powyżej,

Oprócz wypłaty odszkodowania, linia lotnicza zobowiązana jest zaoferować pasażerom:

 • bezpłatne jedzenie i napoje, a także 2 rozmowy telefoniczne, teleksowe, faksowe lub maile; i
 • bezpłatny hotel i transport między lotniskiem, a miejscem zamieszkania - kiedy linia lotnicza spodziewa się opóźnienia lotu co najmniej o dzień od zaplanowanego terminu;
 • zwrot pełnego kosztu biletu lub powrót do miejsca rozpoczęcia podróży przy pierwszej możliwości - w przypadku opóźnienia co najmniej o 5 godzin.

Zastrzeżenie: powyższe dane są podane wyłącznie dla celów informacyjnych. Należy zgłosić się po oddzielną konsultację AirAdvisor lub innych prawników, ponieważ każda sprawa ma swoje szczegóły i może być regulowana odrębnymi przepisami, które mogą zmieniać się od czasu do czasu bez uprzedzenia. Monitorujemy zmiany ustawodawstwa i staramy się dostarczać aktualnych informacji, jednak nie możemy zagwarantować, że te informacje są ważne, kompletne, adekwatne i odpowiadają konkretnym celom. Informacje podane tutaj nie są poradami prawnymi i mogą być zmieniane bez powiadamiania użytkowników.

Zaangażuj AirAdvisor, a nasz zespół ekspertów dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne szanse otrzymania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot

W ostatnich latach przeloty lotnicze stały się coraz bardziej docenianą i popularną formą komunikacji. Podróżujący korzystają z tego środka transportu zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. Nie ma się czemu dziwić. Jest to przede wszystkim olbrzymia oszczędność czasu, co w ferworze pracy i mnogości zadań do wykonania, staje się niemalże wybawieniem w wielu sytuacjach. 

Obecnie przewoźnicy oferują przeloty w bardzo atrakcyjnych cenach - co staje się dodatkowym argumentem, by zdecydować się na tę formę podróży. Mimo wielu udogodnień podróż samolotem - jak z resztą każdym, innym środkiem komunikacji - niesie ze sobą pewne ryzyko. 

Tak jak podróż samochodem niesie za sobą ryzyko stania w korkach, podróż pociągiem prawdopodobieństwo nieplanowanych postojów czy awarii, tak decydując się na podróż samolotem musimy liczyć się np. z opóźnieniem lotu, bowiem większa liczba podróży lotniczych przekłada się niestety na większą ilość odwołanych
i opóźnionych lotów. 

O ile, w przypadku podróży wakacyjnej, opóźniony lot nie zawsze musi nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje, o tyle dla osób podróżujących w celach biznesowych, może on być fatalny w skutkach... 

Słyszymy o sytuacjach, gdy podróżujący nie docierają na umówione spotkania, na których miało dojść do podpisania ważnych umów czy kontraktów. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach przysługuje pasażerom prawo do odszkodowanie za opóźniony samolot.  Niestety olbrzymia część polskich podróżujących nie zna przepisów i nie wie jakie są ich prawa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

Opóźnienie samolotu odszkodowanie - kiedy się nie należy

Niestety nie zawsze w przypadku opóźnionego lotu pasażerowie mają prawo ubiegać się o odszkodowanie finansowe. Taka sytuacja ma miejsce, w przypadku, kiedy opóźnienia lotów nie są zależne, od danego przewoźnika. Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot  nie przysługuje? M. in. gdy:

 • warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu podróży
 • gdy mamy do czynienia z niepewną sytuacją polityczną w państwie, do którego udają się podróżni
 • gdy obowiązują strajki - lub gdy podano informację o alarmie, spowodowanym możliwością ataku terrorystycznego.

 

Opóźnienia lotów - co dalej?

Odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy (lub inny) będzie nam przysługiwało, jeżeli dopilnujemy wszelkich formalności. Pasażerowie powinni już na wstępie:

 • zanotować dane lotu (tu: dokładna długość opóźnienia lotów, harmonogram lotu oraz numer lotu)
 • zgromadzić wszelkie dokumenty podróży (potwierdzenie rezerwacji, bilet, kartę pokładową itd.)
 • zachować paragony/wydatki (za przewóz taksówką, posiłki i napoje - czy noclegi)

 

UWAGA: Zachowajmy czujność! Sugerujemy aby pasażerowie opóźnionego lotu dowiedzieli się od personelu jaka jest przyczyna opóźnienia -  a jeśli personel zasugeruje opóźnienie np. ze względów na złe warunki atmosferyczne - sprawdzili czy inne samoloty także są opóźnione. Ta wiedza, wraz z innymi dowodami, może stanowić podstawę do roszczeń.

WAŻNE:  Nie podpisujmy żadnych dokumentów/ofert, które mogą oznaczać zrzeczenie się Twoich praw.

 

Opóźnienie samolotu - jak zgłosić roszczenie?

Jak postępować, gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Mamy do wyboru dwie opcje działania:

 • działanie samodzielne
 • skorzystanie z pomocy doświadczonego pośrednika, takiego jak airadvisor.com

W przypadku działań na własną rękę pasażerowie muszą mieć na uwadze, że proces ten będzie czasochłonny i stresujący. Będzie on także wymagać od nich szczegółowego zapoznania się z treścią Rozporządzenia, wszelkimi przepisami oraz orzeczeniami, oraz przygotowania  odpowiedniej dokumentacji. Powinni mieć także świadomość, 

że taki proces może mieć swoje zakończenie na drodze sądowej. 

Nie musimy samodzielnie starać się o odszkodowanie za opóźniony lot. Zgłoszenie roszczenia nam pozwoli podróżującym oddać swoją sprawę w ręce specjalistów. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwoli pokrzywdzonym pasażerom zaoszczędzić czas, a przede wszystkim nie narazi ich na stresujące doświadczenia.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Nasi specjaliści posiadają doskonałą znajomość wszelkich procedur i warunków prawnych, które będą mogły być stosowane na rynku lokalnym, ale też europejskim.

Jak to było wcześniej podkreślone, proces starania się o odszkodowanie jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym.

Warto podkreślić, że linie lotnicze zrobią wszystko, by nie ponosić konsekwencji finansowych za opóźnione loty. Bardzo często jednym rozwiązaniem  na uzyskanie finansowej rekompensaty jest skierowanie sprawy do sądu lub innego organu administracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że bez właściwych dokumentów, sam proces uzyskiwania odszkodowania będzie niemożliwy.

 

Co należy dostarczyć?

 • kopię zakupionych biletów
 • podpisane pełnomocnictwo (wzór tego pisma znajdziemy na stronie pośrednika)
 • dokument legitymujący(na przykład paszport), zawierający podpis właściciela,  w celu weryfikacji autentyczności podpisu, złożonego na pełnomocnictwie
 • dowód potwierdzający opóźnienie lotu, którego ma dotyczyć sprawa (może to być np. e-mail od linii lotniczych - lub każdy inny dokument, zaświadczający zaistniałe opóźnienie.

 

Co w sytuacji, gdy powierzymy swoją sprawę pośrednikowi a linie lotnicze skontaktują się nami osobiście?

W sytuacji, gdy podróżujący zdecyduje się na współpracę, a linie lotnicze skontaktują się z podróżującym osobiście, powinien on przede wszystkim zachować należytą ostrożność. 

Zwykle linie lotnicze celowo wyciągają pomocną dłoń do pokrzywdzonego podróżnika, lub starają się go przekonać o małej szansie na uzyskanie odszkodowania, w formie pieniężnej, po to tylko - by uzyskać jego zgodę, potrzebną by niewielkim nakładem i natychmiast zakończyć sprawę. 

Podróżujący muszą mieć świadomość, że linie lotnicze będą wymagać wielu dokumentów, danych i informacji, których pasażerowie mogą nie mieć w posiadaniu, a tym samym mieć problem z merytorycznym przygotowaniem się do polemiki z liniami. 

Zazwyczaj pokrzywdzeni pasażerowie rezygnują z walki, i zgadzaj się na zadośćuczynienie w postaci np. voucherów.

 

Jako doświadczona firma w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźnione loty,  mamy zasoby pracownicze, które na bieżąco zajmują się danymi dotyczącymi linii lotniczych i lotnisk. Mamy także na bieżąco dostęp do informacji o opóźnieniach, warunkach atmosferycznych, i innych niedogodnościach, np. strajkach pracowników lotnisk. 

Zatrudniamy prawników Polsce i współpracujemy z prawnikami z całego świata. Jesteśmy więc w stanie z każdego miejsca wnieść sprawę do sądu, w imieniu poszkodowanego podróżnika.

Bardzo istotne jest to, że poszkodowany nie musi sam stawiać się na rozprawy. 

 

Jaki jest czas oczekiwania na odszkodowanie za opóźniony przelot?

Okres oczekiwania na rekompensatę za opóźniony lot, w zależności od sprawy, może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku lat. Zwykle czas oczekiwania to kilka miesięcy, pod warunkiem, że sprawa nie trafia do sądu. Jeżeli sprawa trafia na drogę sądową ani linie lotnicze czy przewoźnik – ani też firma, która pośredniczy w uzyskaniu odszkodowania, nie mają wpływu na wyznaczone terminy rozpraw. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Jednakże pozytywnie nastrajającą informacją jest fakt, że zdecydowana większość pokrzywdzonych pasażerów otrzymuje wywalczone odszkodowania za opóźniony lot.

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.65 out of 5