Sprawdź odszkodowanie
Wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom lotniczym: rozporządzenie UE nr 261 z 2004 r.

Wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom lotniczym: rozporządzenie UE nr 261 z 2004 r.

Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane: March 21, 2024

Podczas planowania podróży warto zadbać nie tylko o dobre spakowanie bagażu, ale również o zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów, które chronią prawa pasażerów linii lotniczych. Wiele dokumentów reguluje kwestie odszkodowania i pomocy dla pasażerów. 

Z pomocą AirAdvisor zapoznaj się dokładnie z rozporządzeniem, które chroni praw podróżujących w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotów bądź innych zakłóceń. Mowa tutaj o Rozporządzeniu WE 261/2004. Dowiedz się, w jaki sposób oraz na podstawie jakich praw, możesz wyegzekwować należne odszkodowanie.

Sprawdź odszkodowanie

Czym jest Rozporządzenie WE 261/2004?

Za najważniejszy dokument, przy ubieganiu wszelkich roszczeń lotniczych uznaje się rozporządzenie unijne, a dokładniej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku. Ten akt prawny został utworzony w celu ochrony praw pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu, opóźnienia bądź odwołania lotu.

To właśnie Rozporządzenie WE 261 z 2004 r. chroni Cię w przypadku zakłóceń lotu. W związku z tym, tak ważna jest znajomość odpowiednich przepisów, praw oraz wymogów, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o należne rekompensaty.

Do najważniejszych kwestii, które określa Rozporządzenie 261 2004 WE zalicza się regulacje dotyczące wypłaty odszkodowania pasażerom przez linie lotnicze, wymogi jakie lot musi spełnić, aby ubiegać się o odszkodowanie oraz orientacyjne wartości możliwych rekompensat. Dodatkowo niniejsze rozporządzenie określa również obowiązek wsparcia pasażerów, czyli prawo do opieki czy informacji.

Wobec powyższego, unijne rozporządzenie należy traktować jako punkt odniesienia, jeśli chodzi o ubieganie się o odszkodowanie oraz o egzekwowanie pozostałych praw pasażera lotniczego. Warto więc wiedzieć na jakiś zasadach się to wszystko odbywa oraz w jakich przypadkach odpowiedzialność spoczywa na liniach lotniczych.

Kluczową informacją, którą należy zapamiętać, jest zastosowanie rozporządzania. Otóż regulacja ta jest wiążąca zawsze, gdy lot odbywa się z lotniska w Unii Europejskiej lub, jeśli lot jest obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE. Nie ma tutaj znaczenie obywatelstwo czy miejsce zamieszkania pasażera.

Dowiedz się więcej o pasażerskich prawach wynikających z unijnego rozporządzenia WE 261.Przeczytaj więcej!

Opóźniony lot UE 261 04

Prawa pasażerów linii lotniczych: kiedy można się powołać na Rozporządzenie WE 261?

Natrafiając na niedogodność podczas podróży samolotem, warto wiedzieć, w jakich konkretnie przypadkach zastosowanie ma Rozporządzenie WE nr 261 z 2004 r. Tylko spełnienie określonych wymogów kwalifikuje lot do ubiegania się o odszkodowanie, które według niniejszej regulacji, może wynieść nawet 600 euro.

Zatrzymajmy się najpierw nad kwestią opóźnień. Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje, gdy pasażer zmuszony jest oczekiwać na lot dłużej niż trzy godziny. Co więcej, regulacje ustanawiające wspólne zasady odszkodowania, zwracają uwagę na przyczynę opóźnienia. Odpowiedzialność za opóźnienie musi ponosić linia lotnicza (np. strajk pracowników).

Analogicznie będzie w przypadku odwołanych lotów. Przewoźnik lotniczy jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeśli przyczyną odwołania bądź opóźnienia były tak zwane nadzwyczajne okoliczności (np. klęska żywiołowa).

Dodatkowo w przypadku anulacji lotu, ważny jest moment poinformowania tym. Przepisy niniejszego rozporządzenia głoszą, iż linia lotnicza powinna poinformować pasażera o anulacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Czas ten może ulec skróceniu do siedmiu dni, ale przewoźnik musi zaoferować lot alternatywny.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój lot spełnia powyższe wymogi i przysługuje Ci odszkodowanie, nasz kalkulator do wyliczania odszkodowań AirAdvisor, może okazać się pomocny.

Jakie loty obejmuje Rozporządzenie WE 261/2004?

Kolejno Rozporządzenie UE nr 261 2004, ściśle określiło zasady dotyczące lotów, które mogą się kwalifikować do ubiegania o rekompensatę. W związku z tym o odszkodowanie w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu, można się ubiegać, gdy:

 • Zakres terytorialny lotu mieścił się w terytorialnym obrębie Unii Europejskiej. Skąd pochodzi linia lotnicza, w tym przypadku, nie ma znaczenia. Przykładem takie lotu jest rejs na linii Warszawa - Berlin.
 • Lot rozpoczął się na lotnisku w Unii Europejskiej, ale miejsce docelowe znajduje się już poza terytorium UE. W tym przypadku również kraj pochodzenia linii lotniczej nie jest istotny. Dotyczy to na przykład lotu Kraków - Kijów.
 • Lot jest obsługiwany przez linię lotniczą zarejestrowaną w Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, nie ma znaczenia skąd rozpoczyna się podróż. Na przykład, podróż rozpoczyna się w Azji, kończy w Polsce, a cały rejs obsługiwany jest przez polską linię lotniczą LOT.

Warto mieć na uwadze, że Rozporządzenie 261 2004 Parlamentu Europejskiego jest również wiążące dla kilku innych krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. Mowa tutaj o Szwajcarii, Norwegii czy Islandii. Poniższa tabela prezentuje obrazowe podsumowanie tego, co zostało przedstawione powyżej.

Lotnisko startowe

Lotnisko docelowe

Przewoźnik europejski

Przewoźnik spoza Unii Europejskiej

UE

UE

Tak

Tak

UE

Poza UE

Tak

Tak

Poza UE

UE

Tak

Nie

Poza UE

Poza UE

Tak

Nie

Jeśli chcesz mieć pewność czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania bądź nie chcesz przechodzić przez proces odszkodowawczy samodzielnie, możesz skorzystać ze wsparcia AirAdvisor. Specjaliści w dziedzinie odszkodowań lotniczych są gotowi, aby Ci pomóc.

Czas zgłoszenia roszczenia regulowany przez Rozporządzenie UE 261/2004

Chcąc ubiegać się o należną rekompensatę, warto zweryfikować, ile posiada się czasu na złożenie wniosku. Unijne rozporządzenie reguluje termin, po którym roszczenie staje się przedawnione. Długość okresu na złożenie wniosku, zależna jest od kraju, w którym znajduje się siedziba linii lotniczych.

Przykładowo w Polsce i Belgii czas ten sięga do roku, w Austrii i Czechach do 3 lat, zaś w Szwajcarii są to 2 lat. Dane te są orientacyjne, dlatego zawsze warto zorientować się, jakie ramy czasowe obowiązują w konkretnym przypadku.

Zachęca się do jak najszybszego rozpoczęcia procedury uzyskania odszkodowania. Nie ma sensu zwlekać. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz należną rekompensatę. Nie chcąc przechodzić przez to samemu, możesz skorzystać ze wsparcia AirAdvisor.

Poznaj prawa przysługujące pasażerom na podstawie unijnego rozporządzenia.Sprawdź!

Jakie prawa mogą przysługiwać pasażerom na podstawie Rozporządzenia WE 261?

Jakie prawa mogą przysługiwać pasażerom na podstawie Rozporządzenia WE 261?

Warto mieć świadomość, że oprócz prawa do odszkodowania, pasażerom lotniczym przysługują również inne prawa. Rozporządzenie UE 261 2004 reguluje między innymi:

 • Prawo do informacji, wobec którego, przewoźnik ma obowiązek poinformowania pasażerów o przysługujących im prawach, zgodnie z rozporządzeniem WE 261.
 • Prawo do zwrotu należności za bilet i inne poniesione koszty, reguluje możliwość otrzymania nie tylko odszkodowania, ale również zwrotu pełnej wartości biletu, a także poniesionych kosztów (np. wyżywienie czy nocleg).
 • Prawo do opieki, które reguluje zapewnienie przez linie lotnicze odpowiedniej opieki pasażerom. Zwłaszcza, gdy czas oczekiwania na lot się wydłuża. Opieka może polegać na możliwości rozmowy telefonicznej, otrzymania posiłku, transportu czy pożywienia.

Znajomość tych praw jest niezwykle istotna podczas podróży samolotem. Nieznajomość prawa szkodzi, warto więc zapoznać się z regulacjami, które posiadają zastosowania w przypadkach zakłóceń lotu.

rozporządzenie nr 261 04 wniosek

Rozporządzenie UE 261/04 - jak aplikować o odszkodowanie?

Wiedząc już czym jest Rozporządzenie WE 261 oraz w jakich sytuacjach jest wiążące, warto zweryfikować czy obejmuje Twój lot. Przy większości lotów polskich pasażerów, owa regulacja ma zastosowanie. Jeśli taki jest w Twoim przypadku, pora złożyć odpowiedni wniosek!

Należy to zrobić bezpośrednio do linii lotniczej, która obsługiwała Twój lot. Istnieją dwie możliwości. Pierwsza dotyczy samodzielnego przechodzenia przez proces odszkodowawczy. Druga zaś uwzględnia skorzystanie ze wsparcia specjalistów od odszkodowań lotniczych. Znajdziesz ich w AirAdvisor.

Zgłoś się do nas, a my przejmiemy nadzór nad wszelkimi formalnościami. AirAdvisor od wielu lat działa na rynku odszkodowań lotniczych, posiadając nieocenione doświadczenie oraz stale poszerzającą się wiedzę. Nasze działanie jest szybkie oraz transparentne. Wystarczy, że zgłosisz się do nas z odpowiednimi dokumentami, a my wyegzekwujemy dla Ciebie należne odszkodowanie w możliwie najkrótszym terminie.

Zgłoś się do AirAdvisor, poznaj prawa pasażera i uzyskać należną rekompensatę finansową.Dowiedz się jak to zrobić!

Kalkulator odszkodowania za opóźniony lot
Kalkulator odszkodowania za opóźniony lot

Kalkulator odszkodowania za opóźniony lot:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Przed Tobą pomogliśmy ponad 230 000
pasażerów

AirAdvisor ma ocenę Doskonała 4,6 na podstawie 14 276 recenzji.

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror