Odszkodowanie za spóźniony lot z przesiadką. Poznaj swoje prawa pasażera

Spóźnienie się na lot z przesiadką jest przykrym doświadczeniem dla każdego podróżnika udającego się w daleką podróż. Jeśli jednak podróżowałeś do lub z Europy lub miałeś połączenie lotnicze na jakimkolwiek lotnisku w Europie, możesz być chroniony przez rozporządzenie UE WE 261. Zapewnia ono prawo do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości do 600 € za każdy niezrealizowany lot, który doprowadził do opóźnienia po Twoim ostatecznym przylocie.

Dowiedz się więcej o prawach pasażerów lotniczych w UE i o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie za utracone połączenie.

Wystarczą tylko 3 minuty, aby bezpłatnie sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Sprawdź odszkodowanie

Opóźnienie podczas lotu z przesiadką w Europie

spóźnienie na przesiadkę

Mimo rozbudowanej siatki połączeń lotniczych nie zawsze mamy możliwość bezpośredniego dotarcia do docelowego miejsca naszej podróży. Często, nie tylko na dalekich, międzykontynentalnych trasach musimy skorzystać z co najmniej jednej przesiadki. Rozsądek podpowiada wówczas, by czas między jednym lotem a drugim był na tyle duży, by spokojnie przejść niezbędne odprawy i uwzględnić minimalny zapas na wypadek drobnego opóźnienia. Co jednak w przypadku, gdy opóźnienie jest tak duże, że nie uda się nam zdążyć na drugą część podróży? Jakie mamy wówczas prawa i co powinien zagwarantować nam przewoźnik? Jak zawsze w takich sytuacjach – wszystko zależy od okoliczności.

Najwięcej zależy od tego, czy wszystkie etapy naszej podróży znajdują się na jednej rezerwacji, czy na osobnych rezerwacjach. Obie opcje możemy przedstawić na przykładzie lotu z Katowic do Miami z przesiadką w Warszawie. W pierwszym przypadku kupiliśmy całą podróż na jednym bilecie, natomiast w drugim przypadku dokonaliśmy dwóch odrębnych rezerwacji. W obu wypadkach mamy 2,5 godziny na przesiadkę w Warszawie. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że samolot z Katowic dociera do Warszawy z 2,5-godzinnym opóźnieniem i nie udaje nam się zdążyć na lot do Miami. Co wtedy?

Linie lotnicze muszą bowiem respektować postanowienia zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Regulacje te obejmują pasażerów nie tylko na trasach wewnątrz Unii Europejskiej ale także na tych trasach, które zaczynają się lub kończą w jednym z państw członkowskich UE. Przepisy te w takim samym stopniu obowiązują wszystkich przewoźników, niezależnie od tego czy korzystamy z usług tradycyjnej linii lotniczej, czy też niskokosztowego przewoźnika.

opóźnienie lotu odszkodowania tabela

 

Opóźnienie w przypadku dwóch oddzielnych rezerwacji

Jeśli nie zdążymy na przesiadkę przy założeniu, że posiadamy dwa oddzielne bilety, nasza sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Opóźnienie lotu z Katowic do Warszawy jest mniejsze niż 3 godziny, dlatego z tego tytułu nie możemy domagać się odszkodowania. Co więcej, nie zdążyliśmy na lot do Miami, więc z biletem w ręku zostaliśmy na lotnisku w stolicy. Dwie odrębne rezerwacje sprawiają, że przewoźnik traktuje to jako dwie odrębne usługi i nie ma nawet znaczenia, że obydwa loty mieliśmy odbywać na pokładzie tej samej linii lotniczej. Nie należy się nam również zwrot za bilet, z którego nie skorzystaliśmy, a także zwrot kosztów posiłków oraz zakwaterowania w oczekiwaniu na kolejny lot, który zresztą musimy sobie kupić jeszcze raz. Niestety często zdarza się, że koszty przelotu kupowanego w takim momencie są na tyle wysokie, że pasażerowie rezygnują z dalszej podróży. Nie uzyskamy w tym przypadku odszkodowania za utracone połączenie i nie mamy możliwości, by pociągnąć linię lotniczą do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

Opóźnienie w przypadku lotów na jednej rezerwacji

W takim przypadku pasażer ma nieporównywalnie większe prawa niż w poprzedniej sytuacji. Przede wszystkim linia lotnicza powinna zapewnić nam możliwość kontynuowania podróży do miejsca docelowego. Co więcej, jeśli dotrzemy do celu z opóźnieniem większym niż 3 godziny względem pierwotnego planu podróży, przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zgodnie z Rozporządzeniem 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem w przypadku opóźnienia przekraczającego 3 godziny na lotnisku przylotu lub na lotnisku miejsca docelowego (w przypadku lotów z przesiadkami), jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o odszkodowanie.

 

Dodatkowe prawa pasażera w szczególnych przypadkach opóźnienia lotu

prawa pasażera

Dodatkowo, poza wypłatą odszkodowania za opóźnienie linie lotnicze są zobowiązane do spełnienia innych świadczeń wobec pasażera, jeśli musi on czekać na alternatywne połączenie do miejsca docelowego:

 • jedzenie i napoje (w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania na alternatywne połączenie);
 • zakwaterowanie w hotelu (w przypadku, gdy alternatywny lot odbywa się najwcześniej w następnym dniu);
 • transport naziemny między tym portem lotniczym, a miejscem noclegu w oczekiwaniu na alternatywne połączenie (hotel lub inne miejsce);
 • możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych, wysłania dwóch wiadomości faksowych lub mailowych.

Świadczenia opisane powyżej powinny zostać spełnione przez linię lotniczą, jednak nierzadko przewoźnicy uchylają się od wykonywania swych obowiązków. W takiej sytuacji na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy domagać się refundacji poniesionych kosztów. Właśnie dlatego warto zachować wszelkie rachunki i faktury, a także korespondencję mailową prowadzoną z linią lotniczą, by wykazać, że podjęliśmy określone działania.

Zastrzeżenie: powyższe dane są podane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zalecamy konsultację z AirAdvisor lub z innymi prawnikami, ponieważ każda sprawa może mieć swoje szczególne okoliczności i może być regulowana odrębnymi przepisami, które mogą podlegać zmianom. Monitorujemy zmiany w prawie i staramy się dostarczać aktualnych informacji, nie możemy jednak zagwarantować, że przedstawione informacje są ważne, kompletne, adekwatne i odpowiadają konkretnym celom. Informacje podane tutaj nie są poradami prawnymi i mogą być zmieniane bez powiadamiania użytkowników.

Zaangażuj AirAdvisor, a nasz zespół ekspertów dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne szanse otrzymania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład.

Jeśli więc zdarzy się nam opóźniony lot z przesiadką w ramach jednej rezerwacji, warto pamiętać o kilku rzeczach, które później ułatwią nam ubieganie się o ewentualne odszkodowanie i dochodzenie swoich praw:

 • Zapamiętaj lub zapisz godzinę przybycia do portu docelowego – jeśli opóźnienie jest większe niż 3 godziny, wówczas przysługuje Ci odszkodowanie.
 • Zachowaj bilet potwierdzający przelot. Ważne, by cała trasa odbyła się w ramach jednej rezerwacji. W przypadku oddzielnie zakupionych odcinków podróży, nawet u tego samego przewoźnika, wszystkie części przelotu będą rozpatrywane oddzielnie.
 • Dowiedz się jakie były przyczyny opóźnienia. Odszkodowanie przysługuje Ci tylko wtedy, gdy przyczyny opóźnienia zależą od przewoźnika. Jeśli leżą poza jego kontrolą, wówczas odszkodowanie nie przysługuje. Jeśli jednak usłyszysz, że są to przyczyny techniczne, zgłoś się do AirAdvisor.com, a pomożemy Ci uzyskać rekompensatę z tego tytułu.
 • Zachowaj dokumenty potwierdzające przelot, przede wszystkim karty pokładowe każdego etapu podróży.
 • Jeśli nie jesteś pewny, czy Twoja sytuacja upoważnia Cię do odszkodowania, skontaktuj się z AirAdvisor.com, a nasi eksperci ocenią Twój przypadek i określą wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać.

Podróżując z przesiadkami warto zatem zadbać o to, by wszystkie etapy znalazły się na jednej rezerwacji. Dzięki temu zyskamy znaczną ochronę naszych praw, a przewoźnik (lub przewoźnicy) będzie musiał traktować naszą podróż całościowo.

Wróćmy do naszego przykładowego połączenia z Katowic do Miami przez Warszawę. Jeśli pierwszy odcinek lotu będzie opóźniony lub odwołany, to linie lotnicze odpowiadają za całą trasę naszej podróży i muszą wywiązać się z przetransportowania nas z Katowic do Miami. Nie ma więc zagrożenia, że zostaniemy pozostawieni samym sobie w Warszawie lub będziemy musieli kupić nowy bilet na drugą część podróży.

Jeśli do celu podróży dotrzemy z opóźnieniem większym niż 3 godziny, wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeśli poszczególne etapy podróży zakończyły się z opóźnieniami mniejszymi niż 3 godziny. Zawsze podstawą do odszkodowania jest opóźnienie, z jakim docieramy do miejsca docelowego. Linie lotnicze często próbują wmówić pasażerom, że jeśli opóźnienie na poszczególnych odcinkach było mniejsze, to nie mają oni prawa do odszkodowania. Warto o tym pamiętać, by uzyskać dokładnie taką rekompensatę, jaka przysługuje nam zgodnie z obowiązującym prawem.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości trasy przelotu i przy podróży z przesiadkami dystans ten liczony jest dla całej trasy przelotu. Jeśli podróżujemy na odrębnych rezerwacjach, wówczas za ponad 3-godzinne opóźnienie pierwszego etapu będziemy mogli otrzymać 250 EUR. Jeśli jednak lecimy w ramach jednej łącznej rezerwacji i opóźnienie utrzyma się do końca podróży, wówczas przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 600 EUR.

Nasi specjaliści w AirAdvisor.com posiadają doskonałą znajomość wszelkich procedur i warunków prawnych, które będą mogły być stosowane na rynku lokalnym, ale też europejskim. Proces ubiegania się o odszkodowanie jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Warto również dodać, że linie lotnicze zrobią wszystko, by nie ponosić konsekwencji finansowych za opóźnione loty. Bardzo często jednym rozwiązaniem  na uzyskanie finansowej rekompensaty jest skierowanie sprawy do sądu lub innego organu administracyjnego. Należy jednak pamiętać, że bez właściwych dokumentów, sam proces uzyskiwania odszkodowania będzie niemożliwy.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

dokumenty

 • kopię zakupionych biletów
 • podpisane pełnomocnictwo (wzór tego pisma znajdziemy na stronie pośrednika)
 • dokument tożsamości (na przykład paszport) z podpisem właściciela,  w celu weryfikacji autentyczności podpisu złożonego na pełnomocnictwie
 • potwierdzenie opóźnienia lotu, którego ma dotyczyć sprawa (np. e-mail od linii lotniczych - lub każdy inny dokument informujący o opóźnieniu lotu).

Jako firma z dużym doświadczeniem w uzyskiwaniu odszkodowań za odwołane loty,  dysponujemy personelem, który na bieżąco zajmują się danymi dotyczącymi linii lotniczych i lotnisk. Mamy także dostęp do bieżących informacji o warunkach atmosferycznych, i innych niedogodnościach (np. strajkach pracowników lotnisk), które mogą wpłynąć na odwołanie lotu. Zatrudniamy prawników Polsce i współpracujemy z prawnikami z całego świata, dlatego jesteśmy w stanie z każdego miejsca wnieść sprawę do sądu, w imieniu poszkodowanego podróżnika. Bardzo istotne jest to, że poszkodowany nie musi sam stawiać się na rozprawy. 

 

Odszkodowanie za opóźniony lot w USA

odszkodowania lotnicze usa

Amerykański Departament Transportu określił, że w przypadku krajowych lotów linie lotnicze nie mają żadnego obowiązku, by wypłacać pasażerom odszkodowanie w przypadku opóźnionego lotu. Krótko mówiąc, przewoźnik może zupełnie zignorować problemy, z jakimi spotka się pasażer opóźnionego lotu. Stali klienci mogą próbować wynegocjować z linią lotniczą drobną rekompensatę w postaci dodatkowych mil, ale wszystko w tym przypadku jest uzależnione od dobrej woli przewoźnika.

Ustawodawca nie przewiduje też żadnej procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot krajowy i poniesione w związku z tym wydatki. W przypadku lotów międzynarodowych pasażer może posłużyć się Konwencją Montrealską, a jeśli docelowe lotnisko znajduje się na terenie Unii Europejskiej, może podjąć próbę dochodzenia odszkodowania na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot w Kanadzie

odszkodowania lotnicze kanada

Podobne przepisy obowiązują obecnie w Kanadzie, jednak od 15 grudnia 2019 roku ulegną one zmianie i przewoźnicy będą musieli wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot, jeśli opóźnienie nastąpiło z ich winy. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od rozmiaru linii lotniczej i wielkości opóźnienia. Za opóźnienie sięgające 3-6 godzin duże linie lotnicze zapłacą 400 CAD, a małe 125 CAD, w przypadku opóźnienia 6-9 godzin kwoty te wyniosą odpowiednio 700 i 250 CAD, a za opóźnienie powyżej 9 godzin pasażerowie otrzymają rekompensatę w wysokości 1000 i 500 CAD.

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.91 out of 5
"Excellent" - 
1832 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
NBC Logo
USA Today Logo
Fox News Logo
CBS News logo