Sprawdź odszkodowanie
Odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką

Odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką

Anton Radchenko
Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: June 20, 2024

Odbierz do 600 EUR za spóźniony lot łączony i spóźniony przylot

Pomagamy pasażerom od ponad 7 lat. Dołącz do ponad 250 000 pasażerów, którzy zaufali AirAdvisor w zakresie roszczeń o odszkodowanie za lot.

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 15 420 recenzji

Opóźniony lot z przesiadką, podobnie jak chociażby odwołany lot jest przykrym doświadczeniem dla każdego podróżnika udającego się w krótszą lub daleką drogę. Jeśli jednak podróżowałeś do lub z Europy albo też miałeś połączenie lotnicze na jakimkolwiek lotnisku w Europie, to możesz być chroniony przez rozporządzenie UE WE 261. Wtedy to wypłacone może zostać odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką do nawet 600 euro.

Dowiedz się więcej o prawach pasażerów linii lotniczych w UE i o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie, gdy miejsce ma temat typu lot z przesiadką opóźnienie. Już teraz możesz bezpłatnie sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Wystarczą tylko 3 minuty.

Sprawdź odszkodowanie

Lot z przesiadką opóźnienie a prawa pasażera

Odszkodowanie za lot z przesiadką to nie wszystko, co musi zostać wykonane przez linię lotniczą. Prawi unijne zakłada, że przewoźnicy w określonych przypadkach są zobowiązane zapewnić:

 • Jedzenie i napoje — w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania na alternatywne połączenie.
 • Zakwaterowanie w hotelu — w przypadku, gdy alternatywny lot odbywa się najwcześniej w następnym dniu.
 • Transport naziemny — między tym portem lotniczym a miejscem noclegu w oczekiwaniu na alternatywne połączenie (hotel lub inne miejsce).
 • Możliwość kontaktu — pasażer ma prawo do wykonania dwóch połączeń telefonicznych, wysłania dwóch wiadomości faksowych lub mailowych.

Gdy miejsce ma opóźniony lot z przesiadką, to linia lotnicza może mieć obowiązek spełniania nawet wszystkich świadczeń z powyższej listy. Zazwyczaj jednak przewoźnik czyni to niechętnie. W takiej sytuacji na mocy obowiązujących przepisów prawa można domagać się refundacji poniesionych kosztów. Właśnie dlatego, gdy występuje lot z przesiadką opóźnienie, warto zachować wszelkie rachunki i faktury, a także korespondencję mailową prowadzoną z linią lotniczą.

warning

Podkreślamy jednak, że każda sytuacja typu lot z przesiadką opóźnienie ma swoją indywidualną specyfikę. Wszystkie sytuacje są więc rozpatrywane indywidualnie. Z tego powodu zapisane tu informacje mają charakter poglądowy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy opóźniony lot transferowy kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, to kliknij przycisk poniżej.

clouds
bubble
Zaoszczędź do 120€ na rodzinę

Ceny AirAdvisor są często o 5% niższe niż u konkurencji.

Lot z przesiadką — jakie mogą być przyczyny zakłóceń?

Zdarza się, że lot z przesiadką opóźnienie jest wynikiem tzw. sytuacji nadzwyczajnej, czyli takiej, na którą przewoźnik nie ma wpływu i nie ponosi za niej odpowiedzialności. Najczęstszymi przykładami tego typu są:

 • Zetknięcie się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, np. burzą.
 • Nagłe przypadki medyczne
 • Strajki pracowników lotniska lub strajki kontroli lotów
 • Ograniczenia ruchu lotniczego,
 • Nagłe awaria radaru na lotnisku.
 • Akty sabotażu
 • Niepokoje polityczne i społeczne
 • Akty terroryzmu.
 • Inne sytuacje będące zagrożeniem bezpieczeństwa.

Gdy opóźniony lot z przesiadką jest wynikiem, której z powyższej sytuacji, to co do zasady odszkodowania za opóźnione połączenia nie będą wypłacone. Zawsze warto jednak dochodzić swoich praw, ponieważ linii lotnicze powołują się na nadzwyczajne okoliczności nadzwyczaj chętnie, by uniknąć odpowiedzialności. 

warning

Lot z przesiadką opóźnienie z winy linii lotniczych na bazie obowiązujących przepisów może z zasady być wynikiem kilku przyczyn. Wśród nich należy wymienić między innymi awarię samolotu albo też strajk pilotów lub innego personelu zatrudnionego przez dane linie lotnicze.

Opóźniony lot transferowy

Lot z przesiadką na jednym bilecie a odszkodowania

Jeśli miejsce ma lot z przesiadką na jednym bilecie, to wyegzekwowanie rekompensat jest relatywnie prostsze. Po pierwsze, w tym przypadku z powodu opóźnienia na linię lotniczą spada obowiązek zapewnienia klientowi połączenia zastępczego.  

warning

Ponadto, gdy lot z przesiadką na jednym bilecie jest opóźniony o przynajmniej 3 godziny, to pasażer może ubiegać się o odszkodowanie przez powołanie się na Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

Co w przypadku lotów na oddzielnych rezerwacjach?

Nierzadko zdarza się, że miejsce ma nie lot z przesiadką na jednym bilecie, a podróż na osobnych rezerwacjach. Jako regułę można uznać to, że jest to mniej korzystna sytuacja z punktu widzenia odszkodowań za loty.

W ramach jednej rezerwacji wszystkie połączenia są bowiem traktowane jako jedna całość.  Lot transferowy na osobnych rezerwacjach sprawia, że każde osobne połączenie jest traktowane jako zupełnie odrębna usługa. Dotyczy to także sytuacji, gdy odrębne rezerwacje dotyczyły przelotu u tego samego przewoźnika.

Co zrobić, gdy miejsce ma opóźniony lot z przesiadką?

Przede wszystkim, należy zapytać załogi lub obsług, dlaczego miejsce miał opóźniony lot z przesiadką. Najlepiej poprosić o pisemne potwierdzenie przyczyny spóźnienia. To bardzo cenny dokument przy ubieganiu się o rekompensaty. Nie należy przy tym wyrzucać żadnej dokumentacji, w tym karty pokładowej.

Można też poprosić linię lotniczą o zmianę rezerwacji. Rezerwację na inny lot do miejsca docelowego powinno się otrzymać bez żadnych kosztów, gdy za opóźnienie odpowiada przewoźnik. Jeśli nie uda się znaleźć loty zastępczego, to można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Chcąc zaś upewnić się, czy należne będzie odszkodowanie za lot z przesiadką, warto kliknąć poniższy przycisk:

clouds
bubble
Wczesne wnioski mają o 72% większą szansę na wypłatę.

Działaj teraz, zanim Twoje roszczenie wygaśnie

Odszkodowanie za lot z przesiadką w Unii Europejskiej

Z zasady odszkodowanie za lot z przesiadką będzie należne na mocy przepisów unijnych, o ile:

 • Lot odbywa się z lotniska w UE i są obsługiwane przez dowolną linię lotniczą.
 • Połączenie kończy się ą na lotnisko w UE i jest obsługiwane przez linie lotnicze zarejestrowane UE.
 • Lot z przesiadką opóźnienie wynosi minimum 3 godziny

Wypłacone może być też odszkodowanie w przypadku kilku krajów nienależących do UE, w tym Islandii, Liechtensteinu Norwegii i Szwajcarii.

Na mocy prawa UE przysługują odszkodowania w wysokości zależnej od długości trasy:

 • €250 - lot transferowy o długości do 1500 km.
 • €400 - odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką  o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km.
 • €600 - odszkodowanie za lot z przesiadką  o długości przekraczającej 3500 km.

Odszkodowanie za lot z przesiadką w Unii Europejskiej

Należy pamiętać, że stronie linii lotniczych leży też obowiązek zapewnienia pasażerom opieki przy dłuższym spóźnieniu, w tym opłacenie posiłków oraz napojów. W uzyskaniu odszkodowania za zakłócone loty, np. odmowę wejścia na pokład, czy właśnie opóźnienie pomaga AirAdvisor.

Odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką poza UE

W zdecydowanej większości przypadków polscy pasażerowi mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką na mocy przepisów Unii Europejskiej. Zdarzają się jednak również takie przypadku, gdy cała podróż lub jej część (pierwszy lot lub lot przesiadkowy)  nie mieszczą się w ramach prawodawstwa unijnego. Wtedy to zwraca się uwagę na inne przepisy. W różnych regionach świata poszczególne instytucje inaczej określają to, w jaki sposób naliczane jest odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką.

Amerykański Departament Transportu określił, że w przypadku krajowych lotów linie lotnicze nie mają żadnego obowiązku, by wypłacać pasażerom odszkodowanie za opóźniony lot. Krótko mówiąc, odszkodowanie za lot z przesiadką, może zostać wypłacone wyłącznie jako akt dobrej woli przewoźnika, który nie jest do niczego zobligowany prawnie. Ustawodawca w USA nie przewiduje też żadnej procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot krajowy i poniesione w związku z tym wydatki. W przypadku lotów międzynarodowych pasażer może zaś posłużyć się Konwencją Montrealską.

Odszkodowanie za opóźniony lot transferowy

Powszechnie stosowaną praktyką jest to, że odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką, nie jest proponowane pasażerom, gdy nie wymusza tego prawo (np. właśnie w USA). Zdarzają się wtedy jednak sytuacje, gdy linie lotnicze częściowo rekompensują pasażerom trudności. Formę rekompensaty pełnią tu często vouchery, czyli środki, które można wykorzystać na przyszłe podróże. Z zasady jednak odszkodowania oparte o przepisy prawa są dużo lepsze dla pasażerów niż jakiekolwiek vouchery. Wynika to z tego, że odszkodowania opiewają na wyższe kwoty, a co równie ważne są wypłacane przelewem na konto bankowe podróżnego.

Jak zdobyć odszkodowanie za lot z przesiadką?

By skutecznie wyegzekwować odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku i powołanie się właściwą podstawę prawną. Do wniosku trzeba też dołączyć załączniki.

Wniosek odszkodowanie za lot z przesiadką

Dlatego też, by zdobyć odszkodowanie za lot z przesiadką, należy operować zwłaszcza następującymi danymi i dokumentami:

 • Kopię zakupionych biletów.
 • Podpisane pełnomocnictwo, gdy rekompensaty uzyskuje się przez pośrednika/
 • Dokument tożsamości do wglądu (na przykład paszport) z podpisem właściciela,  w celu weryfikacji autentyczności podpisu złożonego na pełnomocnictwie
 • Informacje na temat tego, który lot transferowy jest przedmiotem wniosku.

Krótko mówiąc, gdy następuje lot z przesiadką opóźnienie, to należy zachować wszelką dokumentację związaną z konkretnym połączenie.

Rekomendujemy skorzystanie z kalkulatora AirAdivisor na naszej stronie głównej. Tematem odszkodowań lotniczych zajmujemy się od lat. Nasza znajomość wszelkich istotnych przepisów sprawia, że potrafimy szybko i skutecznie wyegzekwować należne odszkodowania dla naszych klientów. Prosimy tylko o podanie kilku potrzebnych danych dotyczących lotu w naszym kalkulatorze.

clouds
bubble
Przejmujemy wszystkie koszty prawne

Wystarczy złożyć wniosek i czekać na wypłatę odszkodowania.

Odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką — FAQ

Jak zdobyć odszkodowanie za lot z przesiadką w UE?

Aby tego dokonać, należy zgłosić się do linii z wnioskiem i powołać się na odpowiednie podstawy prawne.

Jakie odszkodowanie za lot z przesiadką przysługuje?

Każdy pasażer może otrzymać do 600 euro rekompensaty.

Co jest wymagane, by otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką?

Zasadniczo przyczyna opóźnienia musi być zależna od linii lotniczych. Z kolei czas opóźnienia powinien wynosić minimum 3 godziny.

Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką staje się przedawnione?

Uogólniając, ma się 3 lata na złożenie wniosku o odszkodowanie w takich przypadkach.

Czy odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką są wypłacane poza UE?

Tak, takie sytuacje się zdarzają. Wszystko zależy od tego, jakie przepisy obowiązują w przypadku konkretnego lotu.

Kalkulator Odszkodowania za Utracone Połączenie
Kalkulator Odszkodowania za Utracone Połączenie

Kalkulator Odszkodowania za Utracone Połączenie:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Przed Tobą pomogliśmy ponad 250 000
pasażerów

AirAdvisor ma ocenę Doskonała 4,6 na podstawie 15 420 recenzji.

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror