Żądaj odszkodowania za odwołany lot i zwrotu kosztów

Roszczenie o odszkodowanie za odwołany lot

Podróże lotnicze nie zawsze odbywają się zgodnie z planem i czasami może zdarzyć się, że lot zostanie odwołany. Czy wiesz, że zgodnie z rozporządzeniem UE WE 261 możesz ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 600 € za odwołany lot? Działa to nawet wtedy, gdy linia lotnicza zapewniła lot alternatywny. Przeczytaj więcej o swoich prawach pasażerów lotniczych oraz o tym, jak uzyskać zwrot pieniędzy i odszkodowanie za odwołany lot.

Zwrot kosztów za lot odwołany z powodu koronawirusa: Loty odwołane z powodu COVID nie kwalifikują się do odszkodowania, ale masz prawo do uzyskania zwrotu kosztów lotu. Przeczytaj poniżej, jak ubiegać się o zwrot kosztów za lot.

Sprawdź swoje poprzednie loty z ostatnich 3 lat, aby zobaczyć, czy przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości do 600 €. Bezpłatne sprawdzenie Twoich uprawnień zajmuje tylko 3 minuty.

Sprawdź odszkodowanie

Odwołany lot - odszkodowanie

Podróże lotnicze to bardzo wygodny i szybki sposób transportu. Niestety, nie zawsze wszystko odbywa się tak jak byśmy sobie tego życzyli. Czasami linie lotnicze z różnych powodów odwołują lot, a my zostajemy na lotnisku z rozbitymi planami wakacyjnymi lub nie możemy dostać się na ważne biznesowe spotkanie i nasza firma straci z tego powodu duży kontrakt.

 

Europa

europa regulacja

W zamieszaniu i stresie związanym z odwołaniem lotu należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy skazani tylko na dobrą wolę przewoźnika. Linie lotnicze muszą bowiem respektować postanowienia zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Regulacje te obejmują pasażerów nie tylko na trasach wewnątrz Unii Europejskiej ale także na tych trasach, które zaczynają się lub kończą w jednym z państw członkowskich UE. Przepisy te w takim samym stopniu obowiązują wszystkich przewoźników, niezależnie od tego czy korzystamy z usług tradycyjnej linii lotniczej, czy też niskokosztowego przewoźnika.

W przypadku odwołanego lotu, zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, pasażerowie są uprawnieni do następujących odszkodowań (chyba że linie lotnicze powiadomiły pasażera z wyprzedzeniem i zaproponowały alternatywę, jak opisano na poniższym przykładzie):

 

 

Przykład:

Olivia, Marcin i John mieli lecieć z Warszawy do Nowego Jorku, jednak linia lotnicza odwołała lot, a pasażerom zaproponowano alternatywne połączenie, którym dotrą do celu 3 godziny później. Odległość pomiędzy Nowym Jorkiem, a Warszawą to 6866 km.

John zgodził się na propozycję, ponieważ zależało mu, by dotrzeć do domu. W tym przypadku odszkodowanie wyniosło 300 EUR.

Olivia również skorzystała z alternatywnego połączenia, ale w Nowym Jorku miała przesiadkę do Chicago, gdzie dotarła z ponad 4-godzinnym opóźnieniem. Z tego względu jej odszkodowanie powinno wynieść 600 EUR.

Marcin zrezygnował z lotu, dlatego w jego przypadku odszkodowanie również powinno opiewać na kwotę 600 EUR.

Warto zauważyć, że linie lotnicze mogą zmniejszyć wysokość odszkodowania o połowę, jeśli opóźnienie połączenia alternatywnego względem pierwotnego jest mniejsze niż:

 • 2 godziny – dla lotów o długości do 1500 km;
 • 3 godziny – dla lotów o długości 1500-3500 km;
 • 4 godziny – dla lotów dłuższych niż 3500 km.

 

USA

usa regulacje

Amerykański Departament Transportu określił, że w przypadku krajowych lotów linie lotnicze nie mają żadnego obowiązku, by wypłacać pasażerom odszkodowanie w przypadku odwołanego lotu. Krótko mówiąc, przewoźnik może zupełnie zignorować problemy, z jakimi spotka się pasażer odwołanego lotu. Stali klienci mogą próbować wynegocjować z linią lotniczą drobną rekompensatę w postaci dodatkowych mil, ale wszystko w tym przypadku jest uzależnione od dobrej woli przewoźnika.

Ustawodawca nie przewiduje też żadnej procedury ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot krajowy i poniesione w związku z tym wydatki. W przypadku lotów międzynarodowych pasażer może posłużyć się Konwencją Montrealską, a jeśli docelowe lotnisko znajduje się na terenie Unii Europejskiej, może podjąć próbę dochodzenia odszkodowania na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

 

Kanada

kanada regulacje

Podobne przepisy obowiązują obecnie w Kanadzie, jednak od 15 grudnia 2019 roku ulegną one zmianie i przewoźnicy będą musieli wypłacić odszkodowanie za odwołany lot, jeśli odwołanie nastąpiło z ich winy. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od rozmiaru linii lotniczej i wielkości opóźnienia alternatywnego lotu względem odwołanego. Za opóźnienie sięgające 3-6 godzin duże linie lotnicze zapłacą 400 CAD, a małe 125 CAD, w przypadku opóźnienia 6-9 godzin kwoty te wyniosą odpowiednio 700 i 250 CAD, a za opóźnienie powyżej 9 godzin pasażerowie otrzymają rekompensatę w wysokości 1000 i 500 CAD. Jeśli linia nie zapewni alternatywnego połączenia, będzie musiała opłacić pasażerowi przelot inną linią lotniczą.

 

Kiedy linie lotnicze mogą zostać zwolnione z obowiązku zapłaty odszkodowania?

Są jednak przypadki, w których pasażer nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za odwołany lot. Z taką sytuacją mamy do czynienia jeżeli:

 • Linie lotnicze poinformowały pasażera o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem lotu;
 • Linie lotnicze poinformowały pasażera o odwołaniu lotu na mniej niż 14 dni, ale nie później niż 7 dni przed planowanym terminem lotu i jednocześnie zaproponowały pasażerowi alternatywną trasę przelotu, która rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 godziny przed pierwotnie zaplanowanym lotem i pozwoli na dotarcie do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu;
 • Linie lotnicze poinformowały pasażera o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem lotu i jednocześnie zaproponowały pasażerowi alternatywną trasę przelotu, która rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 godzinę przed pierwotnie zaplanowanym lotem i pozwoli na dotarcie do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu;
 • Pasażer nie otrzyma odszkodowania również w przypadku, gdy lot został odwołany z przyczyn niezależnych od linii lotniczej, a przewoźnik jest w stanie udowodnić, że odwołanie było następstwem nadzwyczajnych okoliczności.

Trzy pierwsze przypadki są dość oczywiste, natomiast sporo niejasności często wywołują nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu. O ile w przypadku pogody uniemożliwiającej przelot, niestabilnej sytuacji politycznej lub strajków np. kontrolerów lotów sprawa jest prosta, to już w przypadku awarii samolotu bywa różnie. Usterki techniczne nie są traktowane jako okoliczność nadzwyczajna, jednakże za nadzwyczajne mogą zostać uznane zdarzenia, które doprowadziły do awarii. Linie często twierdzą, że odwołanie lotu jest efektem nadzwyczajnych okoliczności, jednak zwykle robią to w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania.

 

Odwołany lot – co robić?

odwołany lot - co zrobić?

 • Przede wszystkim zachowaj kartę pokładową i inne dokumenty związane z podróżą. Jeżeli odprawiasz się za pomocą aplikacji mobilnej, zachowaj numer rezerwacji składający się z kombinacji 6 cyfr lub liter.
 • Uzyskaj informację o przyczynach odwołania lotu. Jest to bardzo ważne i pomocne w przypadku składania wniosku o odszkodowanie z tytułu odwołanego lotu. Nie pozwól się zbyć ogólnikową odpowiedzią i domagaj się szczegółowych informacji.
 • Zwróć się do przedstawicieli linii lotniczej o zapewnie alternatywnego połączenia do Twojego docelowego miejsca podróży lub zwrot poniesionych kosztów. Jeśli odwołano jeden z etapów twojej trasy i nie chcesz kontynuować podróży, linia powinna też zapewnić Ci powrót do miejsca wylotu.
 • Zapisz lub zapamiętaj czas przylotu na lotnisko docelowe. W przypadku zmiany trasy lotu wysokość odszkodowania jest uzależniona od całkowitego opóźnienia względem pierwotnego planu Twojej podróży.
 • Zachowaj rachunki za posiłki i napoje kupione na lotnisku w trakcie oczekiwania na alternatywny lot. Linia lotnicza ma obowiązek zapewnienia tych rzeczy, ale linie nie zawsze się z niego wywiązują.
 • Pamiętaj, by nie akceptować żadnych ofert i propozycji przedstawianych przez przedstawicieli linii lotniczej. Zdarza się, że linie proponują jakieś świadczenia w zamian za zrzeczenie się prawa do odszkodowania.
 • Zachowaj rachunki związane z noclegiem, jeśli alternatywny lot zaplanowano dopiero następnego dnia. Linia lotnicza powinna pokryć koszty noclegu oraz przejazdu z i na lotnisko.
 • Zachowaj rachunki za wszelkie inne wydatki związane z odwołanym lotem. Rzetelna dokumentacja ułatwi uzyskanie odszkodowania.

Poza ewentualnym odszkodowaniem rozporządzenie 261/2004 nakłada na przewoźników także dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim w wypadku odwołania lotu linie lotnicze powinny zapewnić podróżnym bezpłatną opiekę w czasie oczekiwania na alternatywne połączenie. W ramach tej opieki pasażerom należą się napoje i posiłki w ilości dostosowanej do czasu oczekiwania, nocleg w hotelu, jeżeli alternatywny lot odbywa się następnego dnia lub później, a także możliwość odbycia 2 rozmów telefonicznych, wysłania 2 faksów i 2 maili.

Warto zauważyć, że w przypadku odwołania jednego etapu kilkuetapowej podróży kwestia odszkodowania za inne części trasy uzależniona jest od tego, czy są one wszystkie na jednym bilecie, czy też na osobnych. Jeśli na jednym bilecie mamy lot „tam” i „z powrotem”, to w przypadku odwołania lotu „tam” linia powinna zwrócić nam również koszt biletu powrotnego. Jeśli jednak odcinki podróży są na różnych rezerwacjach, wówczas linia zwróci nam pieniądze tylko za odwołany lot.

Świadczenia opisane powyżej powinny zostać spełnione przez linię lotniczą, jednak nierzadko przewoźnicy uchylają się od wykonywania swych obowiązków. W takiej sytuacji na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy domagać się refundacji poniesionych kosztów. Właśnie dlatego warto zachować wszelkie rachunki i faktury, a także korespondencję mailową prowadzoną z linią lotniczą, by wykazać, że podjęliśmy określone działania.

Zastrzeżenie: powyższe dane są podane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zalecamy konsultację z AirAdvisor lub z innymi prawnikami, ponieważ każda sprawa może mieć swoje szczególne okoliczności i może być regulowana odrębnymi przepisami, które mogą podlegać zmianom. Monitorujemy zmiany w prawie i staramy się dostarczać aktualnych informacji, nie możemy jednak zagwarantować, że przedstawione informacje są ważne, kompletne, adekwatne i odpowiadają konkretnym celom. Informacje podane tutaj nie są poradami prawnymi i mogą być zmieniane bez powiadamiania użytkowników.

Zaangażuj AirAdvisor, a nasz zespół ekspertów dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne szanse otrzymania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład.

 

Odwołanie lotu - jak zgłosić roszczenie?

Jak postępować, gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

Jeśli chcemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu odwołanego lotu, możemy wybrać dwie drogi:

 • działanie samodzielne
 • skorzystanie z pomocy doświadczonego pośrednika, takiego jak airadvisor.com

W przypadku działań na własną rękę pasażerowie muszą mieć świadomość, że proces ten będzie czasochłonny i stresujący. Niezbędna będzie również szczegółowa znajomość Rozporządzenia, przepisów i orzeczeń, oraz przygotowanie  odpowiedniej dokumentacji. Warto przy tym pamiętać, że taki proces może mieć swoje zakończenie na drodze sądowej. 

O odszkodowanie nie musimy jednak starać się samodzielnie. Możemy przekazać swą sprawę w ręce specjalistów takich jak AirAdvisor.com. Dzięki temu pokrzywdzony pasażer zaoszczędzi swój czas, a przede wszystkim nie będzie narażony na dodatkowe stresujące doświadczenia.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

odwołany lot - dokumenty

Nasi specjaliści posiadają doskonałą znajomość wszelkich procedur i warunków prawnych, które będą mogły być stosowane na rynku lokalnym, ale też europejskim. Jak to było wcześniej podkreślone, proces starania się o odszkodowanie jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Warto również dodać, że linie lotnicze zrobią wszystko, by nie ponosić konsekwencji finansowych za opóźnione loty. Bardzo często jednym rozwiązaniem  na uzyskanie finansowej rekompensaty jest skierowanie sprawy do sądu lub innego organu administracyjnego. Należy jednak pamiętać, że bez właściwych dokumentów, sam proces uzyskiwania odszkodowania będzie niemożliwy.

 

Co należy dostarczyć?

 • kopię zakupionych biletów
 • podpisane pełnomocnictwo (wzór tego pisma znajdziemy na stronie pośrednika)
 • dokument tożsamości (na przykład paszport) z podpisem właściciela,  w celu weryfikacji autentyczności podpisu złożonego na pełnomocnictwie
 • potwierdzenie odwołania lotu, którego ma dotyczyć sprawa (np. e-mail od linii lotniczych - lub każdy inny dokument informujący o odwołaniu lotu).

Jako firma z dużym doświadczeniem w uzyskiwaniu odszkodowań za odwołane loty,  dysponujemy personelem, który na bieżąco zajmują się danymi dotyczącymi linii lotniczych i lotnisk. Mamy także dostęp do bieżących informacji o warunkach atmosferycznych, i innych niedogodnościach (np. strajkach pracowników lotnisk), które mogą wpłynąć na odwołanie lotu. Zatrudniamy prawników Polsce i współpracujemy z prawnikami z całego świata, dlatego jesteśmy w stanie z każdego miejsca wnieść sprawę do sądu, w imieniu poszkodowanego podróżnika. Bardzo istotne jest to, że poszkodowany nie musi sam stawiać się na rozprawy. 

 

Jaki jest czas oczekiwania na odszkodowanie?

lotnisko - oczekiwanie

Nawet gdy powód odwołania lotu jest oczywisty i pasażer ma podstawy do otrzymania odszkodowania, linie często próbują zniechęcić podróżnych do ubiegania się o rekompensatę. Z tego powodu sprawa często kończy się dłuższą wymianą korespondencji z przewoźnikiem lub nawet trafia do sądu. Wówczas okres oczekiwania na pieniądze może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku lat. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i m.in. dlatego warto przekazać swą sprawę specjalistom takim jak Airadvisor.

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.91 out of 5
"Excellent" - 
1832 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
NBC Logo
USA Today Logo
Fox News Logo
CBS News logo