Odszkodowanie za odwołany lot i zwrot kosztów

Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Podróże lotnicze nie zawsze odbywają się zgodnie z planem i czasami może zdarzyć się, że lot zostanie odwołany. Dobrze więc wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem UE WE 261 można ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot w wysokości do 600 €.? Działa to nawet wtedy, gdy linia lotnicza zapewniła lot alternatywny. Przeczytaj więcej o swoich prawach pasażerów lotniczych oraz o tym, jak uzyskać zwrot pieniędzy i odszkodowanie za odwołany lot.

Już teraz możesz sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie za odwołany lot z ostaniach 3 lat. Wystarczy, że klikniesz przycisk poniżej i wypełnisz krótki formularz, co zajmie dosłownie chwilę. Wtedy do dowiesz się, czy w twoim przypadku jest sens składać wzór pisma o odszkodowanie za odwołany lot i jaka kwota rekompensaty może Ci się należeć.

Sprawdź odszkodowanie

Kiedy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi odszkodowań za podróż, odszkodowanie za odwołany lot przysługuje gdy:

  • Pasażerowie zostali poinformowani  o odwołaniu lotu na mniej niż 14 dni przed odlotem.
  • Odwołany lot jest obsługiwany przez linie lotnicze z Unii Europejskiej lub miał odlecieć z lotniska w UE.
  •  LOT został odwołany z winy linii lotniczej (problemy techniczne, błędy pracowników, strajki personelu pokładowego itp.).
  • Dokonano rezerwacji i można to potwierdzić.
  • Złożono wniosek w terminie.

W mniej niż 3 minuty możesz dowiedzieć się, czy Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty i czy warto składać odszkodowanie za odwołany lot wzór. Skorzystaj z kalkulatora odszkodowań lotniczych od AirAdvisor. 

 

Odszkodowanie od linii lotniczych za odwołany lot w UE

Zastanawiając się nad tym, jak starać się o odszkodowanie za odwołany lot, trzeba prześledzić połączenie i to, czy można powołać się na rozporządzenie unijne. Określa to zestawienie poniżej.

Geograficzny zakres połączenia

Przelot liniami lotniczymi zarejestrowany w UE 

Przewoźnik zarejestrowany poza UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Tak

Spoza UE do UE

Tak

Nie

Poza UE

Nie

Nie

Należy zawyżyć, że przepisy UE w zakresie rekompensat za zakłócone loty obejmują też takie kraje, jak Norwegia, czy Szwajcaria.

Odszkodowanie od linii lotniczych za odwołany lot w UE

Z kolei odpowiedź na kwestię, odszkodowanie za odwołany lot ile czasu, brzmi do 3 lat. Zaleca się jednak możliwie najszybsze złożenie wniosku o rekompensaty.

 

W jakich sytuacjach odszkodowanie za odwołany lot nie jest należne?

Unijne rozporządzenie ma szerokie zastosowanie. Na jego mocy można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot, ale też za spóźnione połączenie, opóźnienie lotu z przesiadką, czy odmowę wejścia na pokład. Niemniej określone są też sytuacje, gdy odszkodowanie za odwołany lot rozporządzenie nie ma zastosowania, a więc odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Do tych sytuacji zalicza się:

  • Lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności (niekorzystne warunki pogodowe, strajki kontroli lotów, strajki pracowników lotniska, niepokoje społeczne, terroryzm i inne)
  • Linia lotnicza powiadomiona o odwołaniu lotu na 14 dni przed wylotem
  • Bilet lotniczy  został przekazany pasażerowi bezpłatnie w ramach programu promocyjnego.  

Zakłócony lot? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do odszkodowania mogącego wynosić nawet 600 euro.Sprawdź Swój Lot

Odszkodowanie za odwołany lot i prawa pasażerskie

Możliwość ubiegania się np. o odszkodowanie za odwołany lot z powodu strajku to sposobność do uzyskania kilkuset euro rekompensaty za zakłóconą podróż. Prawa pasażerów linii lotniczych Unii Europejskiej przewidują jednak możliwość ubiegania się nie tylko o odszkodowania.

Odszkodowanie za odwołany lot do 600 euro

Ponadto pasażer może zażądać zapewnienia alternatywnego lotu lub zwrotu kosztu biletu. Linie lotnicze są też zobligowane do tego, by zagwarantować darmowe posiłki i napoje, gdy pasażer jest zmuszony oczekiwać na lotnisku ze względu na zakłócenia. Jeśli oczekiwania przedłuża się do następnego dnia, to przewoźnik zapewnia zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem z i na lotnisko. Ponadto pasażer ma prawo wykonać na koszt linii lotniczych dwie rozmowy telefoniczne. 

 

W jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

Standardowo wniosek o odszkodowanie za odwołany lot na mocy przepisów unijnych opiewa na kwoty zależne od długości trasy i zakresu terytorialnego. Szczegóły prezentuje tabela poniższej.

Dystans lotu

Wysokość odszkodowania w euro

Do 1500 km

250 

Od 1500 km do 3500 km

400 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 

Odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50%, gdy przedstawione pasażerowi połączenie zastępcze dotrze na miejsce w określonym czasie. W takim przypadku wysokość rekompensat określa się tak, jak poniżej.

Odległość

Opóźnienie lotu zastępczego 

Odszkodowanie w euro

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 

Więcej niż 3500 km poza granicami UE

Do 4 godzin

300 

Należy tu jeszcze zauważyć, że standardowy 14-dniowy termin na poinformowanie klienta o anulacji lotu (oznaczający brak obowiązku wypłaty rekompensaty), może zostać skrócony do 7 dni, o ile przewoźnik przedstawi inne połączenie o podobnych parametrach czasowych.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot w UE?

Chcąc złożyć odszkodowanie za odwołany lot wzór pisma, warto pamiętać, o kilku kwestiach”

1. Należy poprosić pracownika linii lotniczych o podanie przyczyn anulowania lotu w formie pisemnej.

2. Koniecznie trzeba zachować wszystkie dokumenty związane z lotem, w tym bilet.

3. Warto zrobić zdjęcie tablicy lotów, aby mieć potwierdzenie tego, że połączenie zostało odwołane.

 jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot

4. Pasażer powinien zapytać przewoźnika o połączenie alternatywne lub też zwrot kosztów biletu.

5. Należy zachować wszelkie paragony i rachunki, np. za wydatki na posiłki i napoje poniesione podczas przedłużającego się oczekiwania na lotnisku.

6. Nie należy nic podpisywać bez dokładnego sprawdzenia. Linie lotnicze często proponują za anulowany lot niewielkie vouchery, których przyjęcie może być równoznaczne ze zrzeknięciem się praw do odszkodowania.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot ze wsparciem AirAdvisor?

O odszkodowanie za odwołany lot można ubiegać się samemu. Jednakże bez znajomości potrzebnych przepisów i doświadczenia może to być skomplikowane zadanie. Przewoźnicy lubią odwlekać postępowania odszkodowawcze i odrzucać wnioski pasażerów.

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot

Właśnie dlatego polecamy skorzystać z profesjonalnych usług AirAdvisor. Prosimy Cię tylko o to, abyś wcisnął przycisk poniżej i podał parę potrzebnych danych. Wtedy to nasi specjaliści od prawa odszkodowawczego przeanalizują twoją sytuację, a gdyby będzie to możliwe, wyegzekwujemy dla Ciebie należne odszkodowanie. Nie pobieramy żadnych opłat z góry.

 

FAQ — odszkodowanie za odwołany lot

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Kiedy odszkodowanie za odwołany lot zostaje wypłacone?

Zależy to od obowiązujących dla danego połączenia przepisów. W UE za odwołany lot przysługuje odszkodowanie do 600 euro, o ile przyczyna opóźnienia była zależna od przewoźnika.

 

Odszkodowanie za odwołany lot podstawa prawna — na jaki przepis się powołać?

Na terenie odszkodowanie za odwołany lot przysługuje na mocy rozporządzenia UE 261 z 2004 roku Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za odwołany lot?

Wzór wniosku o odszkodowanie za odwołany lot powinien zawierać dane pasażera, informacje o locie oraz dokumentację lotniczą (np. kopię biletu). Wniosek o odszkodowanie za odwołany lot wzór powinien też zawierać podstawę prawną, na której bazie, chce się zdobyć rekompensatę.

 

Czy odszkodowanie za odwołany lot z powodu mgły zostanie wypłacone?

Gdy lot został odwołany z powodu silnej mgły, która uniemożliwiała bezpieczną podróż, to z zasady odszkodowanie nie jest należne. Jest to bowiem czynnik nadzwyczajny, na który linia lotnicza nie ma żadnego wpływu.

 

Jakie odszkodowanie za odwołany lot jest należne?

Przy locie o długości do 1500 km wypłacane jest odszkodowanie za odwołany lot 250 euro. 400 euro to kwota wypłacana przy lotach do 3500 km. Z kolei 600 euro można otrzymać przy dłuższych połączeniach, o ile odbywały się one poza UE.

 

Strajk a odszkodowanie za odwołany lot — czy zostanie wypłacone?

Odszkodowanie za odwołany lot strajk będzie wypłacone, gdy przewoźnik lotniczy zatrudnia strajkujący personel (np. strajk pilotów). Ubiegać się o odszkodowanie nie można zaś wtedy, gdyż strajkuj personel naziemny, np. kontrolerzy ruchu.

 

Kiedy następuje odszkodowanie za odwołany lot przedawnienie?

Jako zasadę można przyjąć, że uzyskać odszkodowanie za odwołany lot można w ciągu trzech lat. Zaleca się jednak to aby od razu po tym, jak  nastąpił anulowany lot pasażer zgłosił stosowny wniosek.

 

Czy można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot czarterowy?

Tak, odszkodowanie za odwołany lot można zdobyć także w przypadku lotów transferowych.

 

Czy można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot krajowy?

Można skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot także w przypadku połączeń krajowych.