Sprawdź odszkodowanie
Prawa pasażera linii lotniczych w UE w przypadku zakłócenia lotu

Prawa pasażera linii lotniczych w UE w przypadku zakłócenia lotu

Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane: May 09, 2024

Odbierz do 600 EUR za zakłócenia lotu

Każdorazowo, gdy doświadczysz zakłócenia lotu  podczas podróży rozpoczynającej lub kończącej się w Unii Europejskiej, przysługują Ci określone przepisy UE dotyczące praw pasażerów. Zostały one uregulowane w rozporządzeniu 261/04. Również w przypadku, gdy lot był obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE, niezależnie od zakresu terytorialnego przelotu, europejskie prawa pasażerów linii lotniczych również obowiązują.

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 14 889 recenzji

AirAdvisor pomaga pasażerom od ponad 7 lat. Dołącz do ponad 240 000 pasażerów, którzy  skorzystali z pomocy AirAdvisor i uzyskali odszkodowanie za zakłóconą podróż.

Chcesz poznać prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie!

Sprawdź odszkodowanie

Kiedy można się powołać na prawa pasażera linii lotniczych w UE?

Nikt nie chce doświadczyć niedogodności związanych z zakłóceniem lotu. Mogą się one jednak przytrafić każdemu, co wpływa na zmiany planu podróży. W takich sytuacjach warto wiedzieć jakie prawa przysługują pasażerom oraz czy możesz domagać się prawa do odszkodowania.

warning

Na terenie Unii Europejskiej prawa pasażerów lotniczych regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Regulacje te określają sytuacje, w których przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań (oraz innych świadczeń) poszkodowanym klientom.

Najczęstsze sytuacje, w których można skorzystać z praw pasażera i ubiegać się o odszkodowanie są następujące:

 • Odwołany lot, jeśli pasażer o anulacji został poinformowany w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu. Okres ten może ulec skróceniu do 7 dni przed planowanym odlotem, jeśli przewoźnik zaproponuje alternatywny lot o zbliżonych parametrach czasowych. Dodatkowo przyczyna anulacji lotu musi wynikać wyłącznie ze strony linii lotniczej.
 • Opóźniony lot, jeśli za przyczynę opóźnienia odpowiada wyłącznie linia lotnicza oraz lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny.
 • Ma miejsce lot transferowy (z przesiadką), gdy podróż odbyła się w ramach jednej rezerwacji. O odszkodowanie w oparciu o EC261 można więc ubiegać się, gdy przynajmniej jeden lot został zakłócony i był częścią tej samej rezerwacji.
 • Nastąpiła odmowa przyjęcia na pokład, choć pasażer stawił się na odprawę punktualnie, z odpowiednimi dokumentami.

Prawa pasażera linii lotniczych UE

Co więcej przepisy Parlamentu Europejskiego określają również pewne warunki, które lot musi spełniać, aby odszkodowanie zostało wypłacone. Są one następujące:

 • Lot odbywał się z lotniska znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej lub był obsługiwany przez linię lotniczą zarejestrowaną w UE.
 • Zakłócenie lotu powstało w wyniku winy linii lotniczej. Przykładowo opóźnienie nastąpiło w wyniku problemu z załogą samolotu, a anulacja lotu wynikła z awarii maszyny.

Szczególną uwagę warto zwrócić przy locie, który był obsługiwany przez przewoźnika brytyjskiego. Należy bowiem pamiętać, że poprzez Brexit, Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach przepisy UE mają jednak nadal zastosowanie. Warto zapoznać się również z przepisami względem przewoźnika spoza UE.

clouds
bubble
 
 
 
 
Jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład bądź Twój lot był opóźniony lub odwołany w ciągu ostatnich 3 lat, przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości do €600.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, dużego opóźnienia lub odwołania lotu?

Prawa pasażerów nie obejmują zakłóceń, które zostały spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od linii lotniczych. Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom, jeśli miejsce miała następująca sytuacja:

 • Ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne.
 • Ryzyko zajścia ataku terrorystycznego.
 • Strajk kontrolerów lotu.
 • Katastrofy naturalne, np. powódź, pożar lub wybuch wulkanu.

Należy zawsze dokładnie dowiedzieć się przyczyny anulacji bądź opóźnienia lotu. Może okazać się to kluczowe przy ubieganiu się odszkodowania i pomocy dla pasażerów. Warto uzyskać od pracowników linii lotniczej, pisemny opis przyczyny zakłócenia. Im dokładniejszy, tym lepiej. Specjaliści z AirAdvisor służą pomocą w sprawdzeniu, czy Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty.

Prawa pasażera linii lotniczych w UE

Prawa pasażerów w transporcie lotniczym w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia — bezpłatne wsparcie od AirAdvisor

Zespół ekspertów AirAdvisor jest po to, aby pomagać pasażerom zdobyć przysługujące odszkodowanie, na podstawie obowiązujących praw. AirAdvisor oferuje szereg usług i pomocy dla pasażerów, w przypadku odwołania bądź opóźnienie lotu oraz w przypadku odmowy przyjęcia na pokład.

Otrzymasz wsparcie, gdy składasz wniosek o odszkodowanie oraz, gdy egzekwujesz należną rekompensatę. Kierujemy się zasadą - płacisz dopiero po skutecznym uzyskaniu odszkodowania. Dokładamy wszelkich starań, aby prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub innych zakłóceń były egzekwowane, bowiem w określonych sytuacjach linie lotnicze mają obowiązek wypłaty rekompensaty.

Podczas ubiegania się praw pasażera, warto skorzystać z pomocy AirAdvisor, ponieważ:

 • Jesteśmy ekspertami w dziedzinie praw pasażera linii lotniczych. Pracujący specjaliści skrupulatnie znają przepisy obowiązujące w przypadku lotu zakłóconego. Dobrze znane są zapisy rozporządzeń UE i innych istotnych aktów prawnych. Tak dobra znajomość prawa, umożliwia nam skuteczne egzekwowanie roszczeń.
 • Działamy kompleksowo i pomagamy w przypadku każdego typu zakłóceń lotu. Z nami można więc skutecznie wyegzekwować zwrotu pełnej ceny biletu, odszkodowania czy dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zakłócenia.
 • Skorzystanie z pomocy AirAdivosr to oszczędność czasu, bowiem specjaliści złożą za Ciebie wniosek oraz przejdą wszelkie wymagane procedury.
 • AirAdvisor działa według zasady: No win. No fee. Tak więc decydując się na naszą pomoc, nie ponosisz żadnego ryzyka.
clouds
bubble
 
 
 
 
Chcesz wyegzekwować prawa pasażera w przypadku odwołania lotu lub innych zakłóceń? Skorzystaj ze wsparcia AirAdvisor i zdobądź rekompensatę do 600 euro.

Prawa pasażera linii lotniczych w wyniku zakłócenia lotu — czego można żądać?

W ramach Rozporządzenia WE nr 261/2004 istnieją pewne regulacje chroniące podróżnych. Pasażer ma możliwość ubiegania się prawa do odszkodowania i opieki. W przypadku lotu opóźnionego, gdy zostanie spełniony warunek co do czasu oczekiwania (zależny od długości trasy), pasażerowie mają prawo do:

 • Dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych.
 • Zapewnienia posiłków i napojów ze zwrotem kosztów.
warning

Jeśli w wyniki zakłócenia wymagany jest nocleg, pasażer ma prawo do zakwaterowania w hotelu. Linia lotnicza powinna zapewnić swoim klientom nocleg oraz transport z i na lotnisko.

Prawa pasażera linii lotniczych unijny formularz skargi

W przypadku odwołania lotu na kilka godzin przed wylotem, pasażer ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów biletów, w pełnej jego wartości. Kwota odszkodowania, w ramach przepisów UE, jest różna w zależności od długości trasy lotu. Zasadniczo można więc uzyskać:

 • 250 euro dla trasy krótszej niż 1500 km.
 • 400 euro dla trasy o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 400 euro dla trasy ponad 3500 km wewnątrz UE.
 • 600 euro dla trasy ponad 3500 km poza terytorium UE.
warning

Powyższe kwoty podane są w przeliczeniu na jednego pasażera i są one orientacyjne. Każdy przypadek odszkodowania lotniczego rozpatrywany jest indywidualnie.

Znajdując się w sytuacji, w której doświadczyłeś zakłócenia lotu, warto zadbać o następujące kwestie:

 • Poproszenie członków załogi o dokładne wyjaśnienie przyczyny zakłócenia lotu. Informacje w formie pisemnej są najlepszą opcją.
 • Zachowanie dokumentów podróży (kartę pokładową itp.) oraz rachunków. Należy je dołączyć do formularza o odszkodowanie.
 • Chcąc ubiegać się o odszkodowanie nie przyjmować proponowanych voucherów. Przyjęcie bonu równoznaczne jest z zrzeczeniem się prawa do ubiegania o odszkodowanie.
 • Wykorzystać nasz kalkulator odszkodowania online. Wystarczy wypełnić krótki formularz online, a specjaliści z AirAdvisor zajmą się resztą.

W Unii Europejskiej funkcjonują regulacje, które chronią pasażerów. Warto wiedzieć co przysługuje podróżnym w danej sytuacji. Istotnym jest zwracanie uwagi na takie kwestie jak, skąd zaczyna się dany lot, skąd jest przewoźnik lotniczy, kiedy została podana informacja o anulacji lotu, z jakiej przyczyny odmówiono Ci przyjęcia na pokład i wiele innych. Im dokładniejsze informacje i skrupulatniejsza dokumentacja, tym większe szanse na uzyskanie odszkodowania.

clouds
bubble
Wczesne wnioski mają o 72% większą szansę na wypłatę.

Działaj teraz, zanim Twoje roszczenie wygaśnie

Zmiana godzin lotu prawa pasażera

FAQ

Prawa pasażera opóźnienie lotu — jak je wyegzekwować?

Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą specjalistów. Skorzystanie z pomocy AirAdvisor to skorzystanie z pomocy specjalistów w kwestii egzekwowania praw pasażera.

W jakich przepisach przedstawione są prawa pasażera linii lotniczych?

Na całym świecie prawa pasażera linii lotniczych są ukazane w różnych aktach prawnych. W Unii Europejskiej kluczowym aktem prawnym jest rozporządzenie WE nr 261/2004.

Czym są okoliczności nadzwyczajne i jak wpływają na prawa pasażera?

Okoliczności nadzwyczajne to takie, które występują niezależnie od linii lotniczej (np. złe warunki pogodowe czy zagrożenie terrorystyczne). Gdy nastąpią okoliczności nadzwyczajne, pasażerom nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Kiedy mogę wykorzystać prawa pasażera opóźniony lot na podstawie przepisów WE nr 261/2004?

Przysługujące prawa pasażera są możliwe do wykorzystania, gdy spełnione są pewne warunki. Między innym opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny oraz wynika wyłącznie z winy linii lotniczej.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Przed Tobą pomogliśmy ponad 240 000
pasażerów

AirAdvisor ma ocenę Doskonała 4,6 na podstawie 14 889 recenzji.

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror