Återbetalning & flyg: Komplett guide till att få tillbaka pengarna för dina biljetter

Återbetalning & flyg: Komplett guide till att få tillbaka pengarna för dina biljetter

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Krav på återbetalning av din flygbiljett och ersättning för dina utgifter

Vi har hjälpt resenärer i mer än 6 år att hävda deras rätt gentemot flygbolagen. Bli en av de 200 000 resenärer som sedan tidigare valt att anlita AirAdvisor när det kommer till återbetalning av sina biljetter.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 10 939 recensioner

Kan jag få begära att få tillbaka pengar för ett inställt flyg? Vad gäller vid återbetalning av flygbiljetter i Storbritannien? Hur avbokar jag min resa och får pengarna tillbaka? Kan jag få pengarna tillbaka för en returresa?

Ovanstående frågeställningar, inklusive en rad andra funderingar, är något som vi på AirAdvisor ämnar besvara i denna utförliga guide. Det ska understryka att som resenär har du enligt EU-lagstiftningen (i vissa fall) rätt till att erhålla både återbetalning av din flygbiljett, inklusive adekvat kompensation för den aktuella flygstörningen. För att du ska få en bättre förståelse för vad som gäller i ditt fall kommer vi i denna guide att gå igenom allt som du behöver veta om ämnet i fråga och lite därtill!

Om du anser dig ha rätt till återbetalning i samband med ett inställt flyg behöver du endast klicka på knappen nedan och följa de steg som anges. När vi fått in dina uppgifter kommer vi att genomföra en kostnadsfri granskning av underlaget och meddela dig huruvida du har rätt till återbetalning och kompensation för din inställda avgång.

Kontrollera ersättning

Enligt EU-förordning 261/2004 måste alla flygbolag erbjuda återbetalning avseende den ursprungliga kostnaden för din(a) biljett(er), alternativt erbjuda eller en senarelagd avgång i samband med inställda avgångar.

Direktivet återspeglas av regler och kriterier vilka i sin tur dikterar när en resenär har rätt att kräva ersättning vid inställda flyg. I många fall kan du kräva både återbetalning av biljetten, inklusive kompensation för det inträffade. Vänligen fortsätt läsa vidare för att få reda på mer om dina rättigheter när det kommer till ersättning för inställda avgångar.

Undersök huruvida du har rätt till kompensation för din inställda avgång.Kontrollera om du har rätt att kräva återbetalning för inställda flyg

Kan jag få mina pengar återbetalda i samband med ett inställt flyg?

Genrebild över en kvinna sittandes på golvet med en laptop

Svaret är ja. Faktum är att du kan få tillbaka pengarna i samband med inställda avgångar - oavsett orsak.

Enligt EU-lagstiftningen måste ett flygbolag erbjuda dig som resenär två alternativ vilka du behöver ta ställning till om din avgång blir inställd, nämligen:

1. Full återbetalning av inställda avgångar: Det ansvariga flygbolaget måste erbjuda dig full återbetalning för alla de avgångar som återspeglas via en och samma bokning.

2. Alternativa avgångar: Det ansvariga flygbolaget måste hitta ett ersättningsflyg åt dig för att du ska kunna nå din slutdestination inom ett rimligt tidsfönster. Du kan själv välja om du vill resa med tidigast möjliga avgång eller vid en senare tidpunkt.

Om du inte lyckas hitta ett lämpligt alternativ har du även rätt till att helt avstå från att gå ombord på flyget, samtidigt som du väljer att begära full återbetalning av flygbiljetten.

Om du väljer återbetalning är flygbolaget enligt rådande lag skyldigt att överföra tillbaka den erlagda summan inom en period på 78 dagar. Själva utbetalningen måste initieras i form av banköverföring, check eller dylikt.

Läs mer om dina rättigheter som resenär och vad du behöver göra om din avgång blir inställt.

Återbetalningspolicy gällande ett inställt flyg i Storbritannien

Genrebild över EU-flaggan

I samband med Brexit valde den brittiska regeringen att införa en lag i likhet med EU-261. Det hela innebär att resenärer i Storbritannien har rätt att kräva återbetalning av dina flygbiljetter i händelse av inställda avgångar.

För vissa avgångar, särskilt i de fall där bestämmelserna överlappar varandra, kommer resenärerna att sakna rätt till att bestämma hur deras ärenden ska behandlas, enligt rådande brittiska och/eller EU-lagar.

Har du rätt att kräva återbetalning vid ett inställt flyg från länder utanför EU eller Storbritannien?

Listan över de länder och regioner som omfattas av EC 261 utökas kontinuerligt. Förutom de 27 medlemsländerna i EU omfattar listan även andra länder som Island, Schweiz, Norge, inklusive 9 särskilda territorier vilka för övrigt tillhör EU-länderna.

Som en tumregel kan du kräva tillbaka pengarna för alla avgångar oberoende av var flygbolaget har sitt huvudkontor. Med andra ord spelar det ingen roll huruvida din avgång anländer till eller lyfter från ett land inom EU.

För att du ska få en övergripande förståelse gällande ämnet i fråga kommer vi härnäst att använda oss av en överskådlig tabell som listar alla de avgångar som omfattas av den rådande EU-lagstiftningen:

Resplan för den aktuella avgången

Flygbolag inom EU

Flygbolag utanför EU

inom EU

Ja

Ja

EU-flygplats - icke-EU-flygplats

Ja

Ja

flygplats utanför EU - flygplats inom EU

Ja

Nej

utanför EU

Ja

Nej

Välj oss på AirAdvisor och begär ersättning upp till 7 000 kr i kompensation. Ta reda på hur mycket du kan erhålla redan idag!Kontrollera om du kan yrka på kompensation från det ansvariga flygbolaget

Kan jag få tillbaka pengarna tillbaka för en returresa?

Du har rätt till återbetalning avseende alla delar av din flygbiljett som du inte nyttjat. För att illustrera ett konkret exempel, låt oss anta att du har köpt en returbiljett från Stockholm till New York. Vi leker även med tanken på att flygbolaget väljer att ställa in din returavgång, något som i sin tur resulterar i frågan huruvida du kan begära återbetalning för det inträffade?

Genrebild över en man i solnedgång som väntar på sin flyg

Några av de tänkbara scenarion gällande när du kan kräva återbetalning utgörs av följande punkter:

  • Om ditt anslutningsflyg från Stockholm till New York blir inställt. Du kan få pengarna tillbaka för dina biljetter vilka omfattar både anslutnings- och returflyg.
  • Om din avgång från New York - Stockholm (tur och retur) ställdes in har du rätt att få tillbaka hela summan för biljetten, såvida du inte redan genomfört resan. Om du redan har slutfört resan har du endast rätt till återbetalning för returflyget.

Återbetalning av ett inställt flyg vid anslutande avgångar

Kan jag begära att få tillbaka pengarna för min biljett när min anslutande avgång blivit inställd? Ja, det kan du. Har du även genomfört endast en del av din resa, samtidigt som ditt anslutningsflyg är inställt, har du rätt att begära återbetalning av biljetten för den inställda anslutningsavgången, inklusive alternativt anslutningsflyg till slutdestinationen.

Om du anser att den föreslagna alternativa avgången ej uppfyller din ursprungliga resplan har du rätt att begära att begära återbetalning av flygbiljetten i sin helhet för båda delarna av din bokning (nyttjad och oanvänd). Dessutom måste flygbolaget även erbjuda dig en avgång till den ursprungliga flygplatsen - så snart som möjligt.

Förutom rätten till återbetalning kan du även komma att vara berättigad till kompensation i samband med en missad flyganslutning.

Inställd flyg & återbetalning: Vad är skillnaden?

En viktig skillnad när det kommer till återbetalning av flygbiljett och kompensation är att du alltid har rätt att begära återbetalning av flygbiljetten i de fall då ett flygbolag inom EU väljer att ställa in en avgång.

Å andra sidan har du endast rätt till kompensation i samband med inställda avgångar för EU-flyg, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

  • Du mottog ett meddelande mindre än 14 dagar före avresedatumet.
  • Din avgång blev inställt på grund av ett fel som härleds till flygbolaget (strejk bland flygpersonalen, problem med tidtabellen, tekniska problem etc.).

I samband med inställda avgångar som bedöms ligga utanför flygbolagets kontroll, till exempel begränsningar gällande flygtrafikledningen eller strejker hos flygtrafikledningen, har du i juridisk mening inte rätt att kräva ersättning.

Pengarna som återbetalas avser uteslutande biljettkostnaden. När det kommer till storleken på kompensation baseras det hela främst på den aktuella flygsträckan. Om det hela omfattas av ett ersättningsflyg inkluderas även flygtiden som en del av ersättningen.

Det ska även nämnas att det är fullt möjligt att erhålla ersättning för både biljetten och kompensation - på en och samma gång. För att berättigas det hela måste dock din inställda avgång uppfylla villkoren som nämns ovan.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall rekommenderar vi dig att fylla i dina uppgifter, en process som tar mindre än 2 minuter att slutföra. Efter att du angett de efterfrågade uppgifterna kommer du att få besked avseende din rätt till återbetalning och kompensation, inklusive den maximala summan som du är berättigad till.

Hur avbokar jag min avgång och får tillbaka pengarna?

Genrebild över Eurosedlar i olika valörer

Låt oss anta att du frivilligt önskar avboka din avgång. Skulle du välja det alternativet kommer du endast att erhålla full återbetalning om du även bokat din resa med tillägget "återbetalningsbar". Det ska dock understrykas att reglerna kring återbetalning av flygbiljetter varierar beroende på det flygbolag som du skulle resa med.

Just därför är det rekommenderat att förflytta sig till webbplatsen för det aktuella flygbolaget, eller välja att initiera kontakt med vederbörande via de tillgängliga kommunikationskanalerna för att kräva återbetalning av flygbiljetten.

Om du vet med säkerhet att dina resplaner kan komma att ändras är det naturligtvis alltid fördelaktigt att spendera lite mer pengar och välja återbetalningsbara biljetter. Även om flygbolaget inte tillåter några kostnadsfria avbokningar kan du fortfarande ha möjligheten att få tillbaka mesta delen av dina pengar.

Dessa flexibla biljetter förser dig vanligtvis med en möjlighet att ändra ditt avgångsdatum - helt utan extra kostnader. Det som också är intressant att nämna i sammanhanget är att för alla avgångar inom USA kan du erhålla tillbaka pengarna eller byta datum för avgång - utan extra kostnad - förutsatt att du avbokar din avgång inom 24 timmar efter bokningstillfället.

Kan du avboka en avgång och få pengarna tillbaka i Storbritannien?

Det finns ingen lag i Storbritannien när det kommer till återbetalning av flygbiljetter i de fall där du själv väljer att avboka din resa. Vissa flygbolag är dock fortfarande schyssta nog att erbjuda dig som en chans att ändra dina resplaner - utan extra kostnad.

Två konkreta exempel på det hela återspeglas av Virgin Atlantic och British Airways, vilka erbjuder resenärerna möjligheten att avboka sin avgång inom 24 timmar efter bokning. Det hela innebär således att du slipper betala några avgifter förutsatt att du gör ändringar inom 24 timmar.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Återbetalning för biljetter i särskilda fall

I vissa fall kan avgångar bli inställda på grund av flygbolagets slarv, inklusive andra omständigheter vilka klassas som "extraordinära händelser". På en generell nivå existerar det en rad situationer som berättigar dig till en återbetalning och kompensation avseende flygresan. För att du ska få en bättre förståelse för det hela, låt oss ta en närmare titt på några av de fall när du kan kräva återbetalning för biljetterna:

Återbetalning på grund av coronaviruset

Kan man få tillbaka pengarna för sina flygbiljetter där avgången blivit inställd på grund av coronaviruset? Svaret är ja, du har rätt till att få tillbaka hela summan för din(a) biljett(er) när avgången blivit inställt till följd av Covid-19.

Flygbolaget måste betala ut pengarna inom 7 dagar efter att du genomfört avbokningen. Du kan även välja att boka om ditt flyg till ett senare datum.

Om du har bokat ditt flyg som en del av en paketresa kan du ha rätt att kräva full återbetalning. I det här fallet har du dock inte rätt till kompensation eftersom Covid-19 betraktas som en extraordinär omständighet.

I regel erbjuder flygbolag och resebyråer så kallade resekuponger (voucher) i samband med en senarelagd flygresa. Den så kallade "vouchern" fungerar som ett alternativ när det kommer till återbetalning av flygbiljetten.

Om en resenär väljer att underteckna samtycke till att använda "vouchers" som plåster på såren för den inställda avgången kommer hen inte att få tillbaka några pengar för sin(a) biljett(er). Det är således av stor vikt att kontrollera vilka dokument du undertecknar för att undvika otrevliga överraskningar vid ett senare skede.

Flyg & återbetalning: Kan du få pengarna tillbaka om du missar din avgång?

Huruvida du kan få tillbaka pengarna för din flygbiljett i samband med en missad avgång baseras främst på anledningen till det hela. Tumregeln är att om felet är flygbolagets finns det goda förutsättningar att få tillbaka pengarna. Är fel dock ditt eget blir det väldigt svårt att få tillbaka några pengar.

Notera även att du dessvärre inte har rätt att begära återbetalning av biljetten om du blev sen till incheckningen. I dessa fall måste du stå för alla kostnader ur egen ficka om du fortfarande önskar nå din planerade slutdestination vill säga.

Vi rekommenderar våra läsare att teckna reseförsäkring i samband med bokning av flygbiljetten för att kunna täcka eventuella avgifter vilka uppkommer i samband med missade avgångar.

Återbetalning av flygbiljetten vid graviditet

Genrebild över en man och en gravid kvinna

Du blev varse om att du är gravid efter att du bokat din resa, och nu önskar du avboka ditt flyg. Den fråga som uppstår då är huruvida du har rätt att få din flygbiljett återbetald? Det korta svaret på det hela är dessvärre ett nej!

Enligt rådande lagar är flygbolagen inte skyldiga att återbetala biljetter i samband med graviditet. Du måste därför stå för dina avbokningskostnader i de fall då du önskar göra så.

Ditt försäkringsbolag kan komma att stå för dina kostnader vid avbokning, förutsatt att din avgång omfattas av det hela. Detta gäller dock endast i de situationer där din läkare har avrått dig från att flyga.

Inställda flyg & återbetalning: Kan du begära tillbaka pengarna om avgången är försenad?

Flygbolagen har en tendens att genomföra ändringar i tidtabellen, något som i sin tur leder till försenade flyg. Det hela leder oss till frågan huruvida du kan begära att få pengarna tillbaka i samband med ändrade flygavgångar? Det hela är ingen enkel fråga att besvara och baseras bland annat på vilken väntetid som du står inför.

Du har rätt till återbetalning i samband med flygförseningar om ditt flyg varit försenat mer än 5 timmar och om du inte längre önskar vänta på flyget. Du kan ha rätt till att erhålla återbetalning för hela biljettkostnaden om din avgång ännu befinner sig på marken, alternativt rätt att få tillbaka delar pengarna som du erlagt för biljetten om du redan avverkat hälften av din flygrutt.

Om du kan bevisa att du den inställda avgången resultera i att du missat ett viktigt affärsmöte eller dylikt, kan du ha rätten till att få pengarna tillbaka för alla delar av din bokning – oavsett om du nyttjat dessa eller inte. Förutom återbetalningen kan du också vara berättigad till ersättning för själva flygförseningen.

Genrebild över ett passagerarflygplan i luften

EU:s process gällande återbetalning vid flygförseningar är densamma som vid återbetalning i samband med inställda avgångar. Det hela innebär således att flygbolaget måste ersätta dig inom 7 dagar efter att den aktuella förseningen ägde rum.

Flygbolaget kan även komma att erbjuda dig en voucher som ett alternativ till återbetalning. Just därför är det av yttersta vikt att vara medveten om vad det är egentligen som du skriver under!

Hur är det med ersättning för försenade flyg? Du kan kräva ersättning för byte av flyg om du inte avbröt resan efter den långa förseningen. Kontrollera om du kan få ersättning med vår kostnadsfria räknare i samband med flygstörningar.

AirAdvisor: Hur kan vi hjälpa dig att få tillbaka pengarna för ditt inställda flyg?

AirAdvisor besitter en omfattande kunskap och expertis när det kommer till konsumentens rätt att hävda sin rätt gentemot flygbolaget. Det hela innebär att vi kan hjälpa dig att hävda din rätt till återbetalning och kompensation i samband med inställda avgångar.

När du väljer att anlita oss kommer du inte att behöva ödsla din tid eftersom vi tar hand om hela processen. Det hela innebär att AirAdvisor kommer att försvara dina rättigheter hela vägen till domstol (om så krävs), utan att du behöver betala något för det.

Vi tillämpar en så kallad "ingen vinst, inga avgifter"-modell. Det hela innebär således att om inte du får betalt kommer heller inte vi att få betalt för vårt arbete.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du komma att vara berättigad till en ersättning upp till 7 000 kr i kompensation.Kontrollera om din avgång har rätt till återbetalning

Vanliga frågor gällande återbetalning av flygavgångar

Hur mycket kan jag kräva i återbetalning om min avgång blir inställd?

Inom EU och Storbritannien kan du erhålla upp till 7 000 kr i ersättning om din avgång blir inställd. Vänligen ta del av de steg vi redogjort för ingående i denna guide.

Kan jag avboka mitt flyg i sista minuten och få pengarna tillbaka?

Om du önskar avboka din avgång frivilligt innan avgång måste din bokning erbjuda ett sådant alternativ. Vänligen kontrollera dock villkoren för just din avgång eftersom reglerna skiljer sig beroende på flygbolag.

Kan jag erhålla full återbetalning om avgången flyttas?

Du kan endast få pengarna tillbaka om det hela bedöms handla om en betydande ändring. Om flygbolaget informerar dig gällande avgångstiden endast några timmar innan avgång eller tidigare än den ursprungliga tiden, kan du inte begära återbetalning.

Hur lång tid måste en avgång vara försenad för att kunna kräva en återbetalning?

Så länge du uppfyller alla krav kan du få pengarna tillbaka – oberoende av längden på förseningen. När det kommer till kritan kommer avståndet att diktera hur mycket som du kommer att berättigas i ersättning.