Kontrollera ersättning

Nekad ombordstigning: Så här gör du för att begära ersättning för överbokat flyg upp till 7 000 kr!

Nekad ombordstigning: Så här gör du för att begära ersättning för överbokat flyg upp till 7 000 kr!
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 20, 2024

Gör anspråk på upp till 7 000 kr i samband med en nekad ombordstigning

Vi har hjälpt passagerare att få rätt i samband med nekad ombordstigning i mer än 7 år. Bli en av de 250 000 resenärer som anlitat AirAdvisor för att driva igenom deras krav på ersättning vid överbokade flygplan!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 420 recensioner

Har du blivit nekad ombordstigning utan en specifik anledning? Anser du i likhet med oss att det hela är ytterst oprofessionellt och upprörande? Även om det vid första anblicken är en klen tröst behöver du vara medveten om att du har rätt att kräva adekvat ersättning i samband med en nekad ombordstigning.

För att få reda på hur du går tillväga rent konkret när det kommer till kompensation i samband med överbokade avgångar inom bland annat Storbritannien, Kanada och USA rekommenderar vi dig att fortsätta läsa vidare!

Om du upplever ett behov av att anlita professionell hjälp för att kunna driva dina ersättningsanspråk vid nekad ombordstigning står AirAdvisor-juridiska teamet till ditt förfogande. Vi arbetar via en modell som innebär att om vi inte lyckas med ditt ärende, kommer inte heller vi att få betalt för vårt hårda arbete. Vänligen klicka på knappen nedan för att komma igång med processen redan idag!

clouds
bubble
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Varför nekar flygbolag resenärer att gå ombord på ett flygplan?

Vad innebär egentligen en nekad ombordstigning? Enkelt förklarat återspeglas det hela av en situation där en passagerare inte har lov att gå ombord på ett flygplan som blivit överbokat, trots att resenärer i fråga faktiskt bokat och betalat för sin flygbiljett.

Den främsta anledningen till överbokade plan härleds till att flygbolaget "chansar" på att en procentandel av resenärer väljer att avboka sin resa innan avgång, eller väljer helt enkelt att inte dyka upp. Det hela medför att ett antal flygstolar blivit tomma i samband med avgången för rutten.

Eftersom flygbolagen vill säkerställa att den aktuella avgången är fullbokad, då man önskar maximera vinsten för den specifika sträckan, väljer de ansvariga att (ibland) sälja betydligt fler biljetter än vad det faktiskt finns flygstolar. Detta i sin tur resulterar (vanligtvis) i en så kallad "överbokad avgång" där ett antal resenärer blir kvar i vänthallen - trots att de bokat, betalt och checkat in sin resa!

Det är även vanligt att flygbolagen (bakom kulisserna) upprättar en egen prioriteringslista gällande vilka resenärer som ska ha förtur, något som innebär att utvalda resenärer kan komma att bli nekad ombordstigning om du står med på denna lista. Till följd av denna skadliga praxis drabbas tusentals passagerare varje år i samband med ett överbokat flyg!

väntar på sin flygavgång i en vänthall

Överbokat flyg & rättigheter: Vad gäller i dessa fall?

Vi är väl medvetna om att situationen är orättvis, men tyvärr fokuserar utvalda flygbolag endast på vinsten, istället för att tillhandahålla de tjänster för vilka du som resenär betalat för!

Det är just därför som du behöver känna till dina rättigheter, så att även du kan hävda din rätt när dessa inte respekteras fullt ut. Vi på AirAdivsor står redo för att hjälpa dig att hävda din rätt till ersättning, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att du ska erhålla den högsta möjliga kompensation vid en nekad ombordstigning.

warning

Det första steget mot det hela är att känna till skillnaden gällande de två typerna av nekad ombordstigning, vilka återspeglas som frivilliga och ofrivilliga.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Ofrivillig nekad ombordstigning

Du nekas ofrivilligt ombordstigning om ditt flygbolag vägrar att låta dig gå ombord på flygplanet, trots att det inte föreligger några risker gällande hälsa, säkerhet eller trygghet, samtidigt som du har:

 • en giltig flygbiljett;
 • resehandlingar vilka du behöver ha i ditt ägo för att beviljas ombordstigning;
 • tillräckligt med tid för att genomföra procedurer relaterade till incheckning, säkerhet och ombordstigning.

Frivillig nekad ombordstigning

Om den aktuella avgången är överbokad kommer flygbolaget att uppmana frivilliga att avstå från sina platser i utbyte mot specifika förmåner. Om ett flygbolag väljer detta alternativ, samtidigt som ett otillräckligt antal passagerare erbjuder sig att avstå från sina flygstolar, kommer de passagerare som inte valt att erbjuda sig från att avstå sina platser ofrivilligt att nekas ombordstigning.

Om du frivilligt har överlåtit din flygstol har du rätt till vissa förmåner. Några av de vanligaste återspeglas av följande:

 • förslag på ombokning till alternativa avgångar, så snart som möjligt;
 • ombokning till ett senare datum, när det passar dig;
 • återbetalning av det erlagda beloppet för den outnyttjade flygbiljetten.

Den europeiska unionens flagga

Överbokat flygersättning i EU

Om du ofrivilligt nekats ombordstigning utan en giltig och rättslig grund har du all rätt att kräva kompensation för den uteblivna avgången. Utöver den ekonomiska ersättningen har du även rätt att begära adekvat kompensation direkt på plats.

Rätten till kompensation på plats gäller även de passagerare som drabbas av betydande förseningar. De avgörande parametrarna baseras främst på avståndet, vanligtvis från 4-12 timmar. De tjänster vilka du har rätt till återspeglas av b.la följande:

 • Ersättning för biljettkostnaden inom 7 dagar eller en returresa till den första avreseorten eller ombokning (alt. ersättningsflyg) till den slutliga destinationen;
 • Vård (förfriskningar, måltider, hotellrum, transport mellan flygplatsen och inkvarteringen, två kostnadsfria telefonsamtal, fax- och/eller e-post);
 • Kompensation i form av ett belopp som återspeglas av:
  • 3 000 kr för alla avgångar som utgörs av en sträcka på 1 500 km eller mindre;
  • 5 000 kr avseende alla avgångar vilka äger rum inom EU som i sin tur överstiger en sträcka längre än 1 500 kilometer, inklusive alla avgångar vilka faller inom 1 500 och 3 500 kilometer;
  • 7 000 kr för alla andra avgångar.

Samma belopp ska betalas ut om du accepterar en ombokning men anländer minst 3 timmar senare, jämfört med din ursprungliga avgång. Om du blir nedgraderad, t.ex. där du tilldelas en plats på planet som motsvarar en lägre serviceklass än den du initialt bokade, ska flygbolaget enligt lag ersätta mellan 30 och 75% av det pris som du betalat för flygbiljetten, beroende på sträckan.

clouds
bubble
 
 
 
 
Tillsammans kan vi kämpa för att du ska få den ersättning som du förtjänar

Vårt team hjälper dig att göra din röst hörd eftersom vi själva befunnit oss i samma situation.

Kompensation för ombordstigning som i EU

Enligt EU:s förordning 261/2004 gällande kompensation avseende de kostnader vilka uppkommer i samband med din avgång kan du ha rätt att begära kompensation för den aktuella flygrutten, förutsatt att den återspeglas som en lågprisresa och/eller charter, inklusive en del av ett semesterpaket, som även påbörjades inom en EU-stat eller där planet landat inom EU, inkluderat av ett flygbolag med huvudkontor inom den europeiska unionen.

Det hela innebär att 28 EU-länder: (Österrike, Lettland, Belgien, Litauen, Bulgarien, Luxemburg, Tjeckien, Malta, Republiken Cypern, Polen, Kroatien, Portugal, Danmark, Storbritannien, Estland, Rumänien, Finland, Slovakien, Frankrike, Slovenien, Tyskland, Spanien, Grekland, Sverige, Irland, Nederländerna, Italien, Ungern), men även Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna tillsammans med Island, Norge och Schweiz omfattas av EU:s förordning 261/2004.

Du har ej rätt att begära ersättning om:

 • du frivilligt väljer att avstå från din plats på flygbolagets begäran;
 • du checkade inte in i tid (tidsfristen för att checka in för ditt flyg återspeglas via din bokningsbekräftelse, inklusive flygbolagets webbplats);
 • du anlände inte till gaten i tid för säkerhetskontrollen;
 • du bedöms sakna viktiga resehandlingar för att beviljas ombordstigning;
 • du anses utgöra ett allvarligt säkerhetshot mot övriga resenärer;
  du anses ha ett sjukdomstillstånd som kan äventyra din eller andra passagerares säkerhet.

Kräv ersättning vid nekad ombordstigning i Storbritannien

Fram till 2020 omfattades de resenärer som nekats ombordstigning i Storbritannien av EU-lagstiftningen. Efter Brexit kan dock inte denna lag tillämpas länge, något som resulterat i att den brittiska regeringen valt att praktiskt taget kopiera EU261 vilka de sedan omformulerat som en ny lag i form av UK 261. Enligt denna lag har du rätt till följande kompensation för nekad ombordstigning:

 • 3 000 kr för korta flygresor (under 1 500 km).
 • 5 000 kr för medellånga flygresor (mellan 1 500 och 3 500 km).
 • 7 000 kr för långa flygresor (över 3 500 km).

Den amerikanska flaggan (USA)

Resenärernas rättigheter till ersättning i USA

Även om flygpassagerares rättigheter inte är lika väl reglerade i USA som i EU, har en resenär som inte tilläts gå ombord på ett flygplan kräva ersättning för det inträffade. Det belopp som resenären erhåller kommer dock att grundas på följande villkor:

 • om du bokats på avgång inom Förenta staternas gränser, alternativt en internationell avgång.
 • sen ankomst på slutdestinationen för den alternativa flygningen (om du valt en annan resväg).
 • biljettkostnaden avseende den bokade flygrutten.

Om du väljer att på egen hand boka ett alternativ avgång kommer ersättningen att utgöras av en full återbetalning av kostnaden för biljetten. Om du blir försenad till din destination jämfört med din planerade avgång har du rätt till ersättning, beroende på hur lång förseningen är.

 

1-2 timmar

2-4 timmar

mer än 4 timmar

Inrikesavgångar

200% av biljettpriset till din slutdestination (max.9 000 kr)

400% av biljettpriset till din slutdestination (max. 18 500 kr)

400% av biljettpriset till din slutdestination (max. 18 500 kr)

Internationella avgångar

200% av biljettpriset till din slutdestination (max. 9 000 kr)

200% av biljettpriset till din slutdestination (max. 9 000 kr)

400% av biljettpriset till din slutdestination (max. 18 500 kr)

Skulle du bli nekad att gå ombord på flygplanet som ett resultat av en överbokning behöver du ha följande i åtanke för att säkerställa rätten till adekvat ersättning.

Först och främst ska du spara alla dokument gällande din avgång och/eller eventuella alternativa avgångar, till exempel boardingkort i pappersformat, e-biljett, bokningsbekräftelse, bagagetag etc. Du måste även spara dina kvitton för extra kostnader som orsakats av nekad ombordstigning.

Varje flygbolag är enligt lag skyldiga att förse alla passagerare som ofrivilligt nekats ombordstigning en skriftlig redogörelse där deras rättigheter återspeglas, samtidigt som de redogör för varför de beslutat att gå vidare med nekandet av ombordstigning.

warning

Du har i regel 30 dagar på dig att hävda din rätt till ersättning och förhandla om ett större belopp.

clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Kompensation vid överbokat flyg: Turkiet

Enligt turkisk lag måste det flygbolag som ansvarar för själva avgången i händelse av nekad ombordstigning efterlysa passagerare vilka kan tänkas att frivilligt avstå från sina platser i utbyte mot förmåner som passageraren och flygbolaget kommit överens om.

Flygbolaget är också skyldiga att hjälpa de frivilliga vilka valt att avstå sina platser att förse vederbörande med alternativa flygalternativ och nödvändig service, något som bland annat inkluderar måltider och förfriskningar, transportmedel, logi etc.

Ersättningsbeloppet kan betalas ut via elektronisk överföring, bankgiro eller bankcheck. Den kan emellertid också betalas ut i form av resekuponger och/eller andra tjänster, förutsatt att du som passagerare samtycker till det hela.

passagerare betraktar ett flygplan med sitt boardingkort och pass i handen

Ersättning vid överbokat flyg: Israel

Om du nekas ombordstigning i Israel har du rätt till att begära kompensation, förutsatt att:

 • ditt flyg är planerat att avgå från en flygplats i Israel eller till Israel;
 • du kan uppvisa en bekräftad bokning gällande flygrutten i fråga;
 • du har uppfyllt den tillämpliga tidsfristen gällande incheckning;
 • du inte reser utan någon biljettavgift eller till ett reducerat pris som inte är direkt eller indirekt tillgängligt för allmänheten, och
 • du nekas ombordstigning på grund av brott mot flygbolagets transportvillkor eller av andra rimliga skäl.

I regel har du möjligheten att ta del av följande 3 alternativ:

 • Återbetalning avseende det erlagda beloppet för den del av transporten som inte använts, och för de delar av transporten som använts om avgången, till följd av nekad ombordstigning, inte längre är relevant för din ursprungliga resplan. Om nödvändigt kommer du att transporteras till den första avreseorten via den tidigaste möjliga avgången eller,
 • Ombokas (alternativ flygning) på den tidigaste möjliga avgången till din slutliga destination (eller till en annan flygplats i samma stad eller region, i vilket fall du kommer att erbjudas alternativa transportmedel för att ta dig till din slutliga destination), eller,
 • En senare ombokning på en avgång till din slutliga destination (eller till en annan flygplats i samma stad, ort eller region, i vilket fall du kommer att erbjudas alternativa transportmedel för att kunna ta dig till din slutliga destination).
warning

Om du skulle komma att nekas ombordstigning mot din vilja, samtidigt som du ofrivilligt avstår från din bekräftade bokning, har du rätt att yrka på ekonomisk ersättning.

Flygsträcka

Schemalagd landningstid

Kompensation

upp till 2 000 km

Inom 4 timmar från utsatt tid

Mer än 4 timmar från utsatt tid

2 000 kr*

4 000 kr*

upp till 4 500 km

Inom 4 timmar från utsatt tid

Mer än 4 timmar från utsatt tid

3 000 kr*

6 000 kr*

över 4 500 km

Inom 4 timmar från utsatt tid

Mer än 4 timmar från utsatt tid

4 500 kr*

9 000 kr*

Om du skulle nekas ombordstigning mot din vilja har du rätt till följande:

 • måltider och förfriskningar;
 • två telefonsamtal inklusive ett fax eller e-postmeddelande (eller ersättning för kostnaden avseende telefonsamtalet);
 • hotellvistelse och transport mellan flygplatsen och platsen för den kostnadsfria vistelsen, förutsatt att du måste stanna en eller flera nätter.

genrebild av ett kontrakt mellan två parter

Hur du går tillväga för att begära ersättning vid överbokning

Nekad ombordstigning kan verkligen orsaka en hel del problem och olägenheter, något som i slutändan riskerar att störa dina resplaner. Om dessa situationer uppstår behöver du vara beredd på att hantera det hela utifrån dina rättigheter för att säkerställa en adekvat ersättning.

Samtidigt behöver du även vara medveten om vem som du kan vända dig till när det kommer till att hävda din rätt till kompensation. Kom ihåg att du inte ska acceptera att ge upp din plats frivilligt för att kunna hävda rätten till kompensation vid nekad ombordstigning.

Du skall heller inte acceptera det som flygbolaget erbjuder dig i utbyte mot din plats på den aktuella flygrutten. Kom ihåg att om det inte finns tillräckligt många frivilliga som ställer upp kan det hela medföra att en eller flera resenärer nekas ombordstigning mot sin vilja. Om du är en av dessa resenärer rekommenderar vi att lämna in en begäran om ersättning så snart som möjligt.

Men att hävda din rätt mot flygbolaget är enklare sagt än gjort, särskilt om du inte väljer att lämna in begäran om kompensation på egen hand. För att stärka sannolikheten för en positiv utkomst där du även kompenseras adekvat, rekommenderar vi att ta hjälp av aktörer vilka har som affärsidé att driva igenom resenärernas krav på ersättning.

Advokater är sällan det bästa alternativet eftersom du måste betala arvode, oavsett om du berättigas kompensation eller ej. Vi på AirAdvisors däremot får betalt endast om vi lyckas driva igenom dina krav på ersättning.

Processen i sig är ytterst enkel. För din del kräver åtagandet cirka 3 minuter av din tid. När du skickat in din begäran om ersättning för den nekade ombordstigningen tar vårt expertteam över. Vänligen notera att du kan begära ersättning för den nekade ombordstigningen som ägt rum under de senaste 3 åren.

Vi behåller i regel 30% av den inkasserade ersättningen. Därför ligger det inte bara i ditt intresse att låta oss göra jobbet åt dig, utan det ligger även i vårt intresse att lyckas hävda din rätt gentemot flygbolaget. Därför kommer vi att göra allt i vår makt för att hjälpa dig att få rätt, även om det innebär att vi måste ta ärendet till domstol.

Flygbolagen har således inte möjligheten att avfärda våra krav eftersom de är väl medvetna om att vi är förberedda på att driva ärendet tills vi når det önskade resultatet!

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

FAQ: Nekad ombordstigning & kompensation

Har jag rätt att få tillbaka de pengar jag betalat för biljetten om jag nekas ombordstigning?

Ja, du kan få pengarna tillbaka i samband med överbokade flyg, inklusive kompensation för den nekade ombordstigningen som uppgår till 7 000 kr (inom den europeiska unionen).

Hur mycket kan jag kräva i ersättning för den nekade ombordstigningen?

Inom den europeiska unionen har du rätt att söka ersättning ända upp till 7 000 kr. Vänligen uppmärksamma att det totala ersättningsbeloppet baseras uteslutande på den aktuella flygsträckan.

Vad innebär EU-förordningen gällande kompensation i samband med nekad ombordstigning?

En sådan avvikelse omfattas av EU-lag 261 från 2004. EU-förordningen omfattar även försenade och inställda avgångar, inklusive missat anslutningsflyg.

Vad händer om du nekas ombordstigning?

Om du skulle nekas ombordstigning kan du välja mellan att boka om din biljett eller krediteras tillbaka de pengar som du spenderat på biljetten. Utöver detta måste flygbolaget även betala ut kompensation för det inträffade. Hur mycket ersättning du kan erhålla baseras främst på flygplatsens geografiska placering, inklusive den aktuella flygsträckan.

Är flygbolagen skyldiga att kompensera resenärer i samband med inställda flyg?

Ja, flygbolagen måste kompensera resenärer i de fall då de nekas ombordstigning, utan att för den delen kunna påvisa extraordinära omständigheter till det inträffade.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror