Integritetspolicy

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Vi, AirAdvisor International Inc. ("AirAdvisor") är redo att tillhandahålla våra tjänster till alla internetanvändare. Du kan använda vår tjänst via webbplatsen https://airadvisor.com. Integritetspolicyn ("Policy") är en integrerad del av villkoren.

1.2. Vi utformade policyn för att bekräfta att de tjänster som tillhandahålls av AirAdvisor överensstämmer med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende av behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") och andra rättsakter som reglerar interaktioner med personuppgifter från internetanvändare.

1.3. Vi respekterar personuppgifter. Genom att använda AirAdvisors tjänster förlitar du din personliga information till oss. Vi gör vårt bästa för att säkerställa säkerheten för denna data och ger dig samtidigt möjlighet att hantera den.

1.4. Observera att policyn gäller alla personuppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in på egen hand medan du använder AirAdvisors tjänster (inklusive cookies).

1.5. Med denna policy vill vi berätta om:

- vilka vi är;

- hur vi arbetar med personuppgifter;

- vilka personuppgifter vi samlar in;

- vad syftet är med att behandla personuppgifter;

- var och varför vi överför personuppgifter;

- hur länge vi behåller personuppgifter;

- vilka rättigheter du har som föremål för personuppgifter;

- hur vi håller personuppgifter konfidentiella;

- hur du kontaktar oss.

1.6. För oss är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, i enlighet med artikel 6 i GDPR, separat eller samtidigt:

- samtycke till behandling av dina personuppgifter och personuppgifter från tredje part, du agerar för och på uppdrag av, för att tillhandahålla våra tjänster;

- behovet av att utföra ett kontrakt med dig eller tredje part, du agerar för och på uppdrag av.

1.7. Behandlingen av en särskild kategori av personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) kommer att utföras endast om det finns lämpligt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter och personuppgifter från tredje part, du agerar för och på uppdrag av, och/eller behovet för leverantörer att tillhandahålla särskilda tjänster relaterade till passagerarens hälsa.

1.8. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn när som helst och av vilken anledning som helst. Det senaste datumet för uppdatering av policyn kommer att anges på raden "Senaste uppdatering" i slutet av denna sida.

2. Samtycke till behandling av personuppgifter

2.1. Innan du skickar in ett anspråk till AirAdvisor via webbplatsen genom att placera en "bock" nära fältet "Jag bekräftar att all information som jag lämnat är sann. Jag godkänner alla villkor och integritetspolicyn", anser vi att du:

- accepterar villkoren i policyn i sin helhet, utan förbehåll och eventuella ändringar;

- är medveten om att insamling av dina personuppgifter och personuppgifter från tredje parter som du agerar för och på uppdrag av, samt deras behandling med hjälp av AirAdvisors tekniska kapacitet kan utföras på denna webbplats;

- ger samtycke till insamling och behandling av alla personuppgifter du tillhandahåller för de ändamål som anges i policyn;

- ger samtycke till behandling av en särskild kategori av personuppgifter (t.ex. hälsoinformation) relaterade till dig eller tredje part som du agerar för och på uppdrag av, i händelse av att det är nödvändigt att tillhandahålla särskilda tjänster som är direkt kopplade till denna kategori av personuppgifter

- ger samtycke till behandling och gränsöverskridande överföring av dina personuppgifter och personuppgifter från de tredje parter som du agerar för och på uppdrag av, om det krävs enligt villkoren för tillhandahållande av tjänster;

- ger samtycke till kommunikation av personuppgifter till tredje part i syfte att uppfylla avtalsvillkoren och tillhandahålla lämplig AirAdvisor-tjänst;

- ger samtycke till insamling och lagring av dina personuppgifter och personuppgifter från de tredje parter du agerar för och på uppdrag av, utan begränsning av giltighetstiden, tills du eller den tredje part du agerar för och på uppdrag av lämnar ett krav eller begäran om uppsägning av behandling av personuppgifter och/eller förstörelse av dessa, och/eller fram till tidpunkten för uppsägning av förhållandet initierat av AirAdvisor och/eller på annat sätt i enlighet med bestämmelserna i policyn och kraven i lagstiftningen.

2.2. Genom att acceptera villkoren i policyn erkänner du att du är en myndig person som har fyllt 18 år.

2.3. Genom att acceptera villkoren i policyn samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och personuppgifter från de tredje parter som du agerar för och på uppdrag av under de villkor som anges i denna integritetspolicy.

2.4. När du lämnar uppgifter om tredje part bekräftar du att ovan nämnda tredje part är medveten om policybestämmelserna och att han/hon ger obegränsat och ovillkorligt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med villkoren i policyn.

2.5. Om du använder AirAdvisors tjänst för och på uppdrag av tredje part (t.ex. dina kunder), ska informationen om dessa tredje parter som du tillhandahåller samlas in och behandlas av AirAdvisor på samma villkor som dina egna personuppgifter behandlas.

2.6. I händelse av otydlighet mellan termer på engelska och ett annat språk ska termer på engelska ha företräde.

3. Personuppgifter vi samlar in och behandlar

3.1. Vi tar emot och lagrar all information du tillhandahåller via webbplatsen https://airadvisor.com, kommunicerar till vår supportavdelning eller överför till AirAdvisor oavsett form och med vilket medium som helst i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster, förbättra tjänsten och uppfylla avtalsförpliktelser gentemot dig eller de tredje parter du agerar för och på uppdrag av.

3.2. Ovan nämnda data inkluderar följande:

- information som kan användas för att identifiera en person som använder AirAdvisor-tjänsten direkt, särskilt efternamn, namn, mobiltelefonnummer, e-postadress

- information som kan användas för att identifiera en passagerare som begär ersättning, särskilt efternamn, namn, födelsedatum, kön, nationalitet, mobiltelefonnummer, postadress, e-postadress;

- uppgifter om flygningen.

- uppgifter om identifikationshandlingar.

- uppgifter om bankkonto;

- uppgifter om de dokument som behövs för att erhålla kompensation (t.ex. bokningsreferensnummer, bokningskod, identifieringsnummer för bagagebrickor);

- tekniska data, såsom IP-adress som används för internetanslutning, dina registreringsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszon, typ och version av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform;

- profildetaljer (inställningar, sökhistorik, boknings- och marknadsföringshistorik);

- data om ditt besök, klickström och historik över övergångar från vår webbplats (inklusive datum och tid), tjänster du har letat efter eller bläddrat efter, sidas svarstid, nedladdningsfel, tid som spenderats på vissa sidor, information om aktivitet på sidan (t.ex. rullning, klick, musövergångar), sidövergångsmetoder;

- information som kommuniceras under telefonsamtal, via e-post, vår webbplats, sociala medier, supportavdelning, etc.;

- information som krävs för ingående eller fullgörande av avtalet med dig eller med tredje part som du agerar för och på uppdrag av;

- information om aktiviteter som involverar dig och oss eller tredje part som du agerar för och på uppdrag av;

- strikt nödvändiga cookie-filer av hög betydelse, och cookie-filer som samlas in och skickas till Amplitude och Intercom för att möjliggöra användning av verktygen för dessa i syfte att förbättra webbplatsens funktion;

- annan information som du frivilligt lämnar på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, vad som hände dig under resan, information relaterad till flygbolagets tjänster och kommunikation, utgifter för egen del, etc.

3.3. Om du inte vill att vi ska arbeta med dina personuppgifter eller personuppgifter från tredje parter som du agerar för och på uppdrag av, vänligen ge oss inte sådan information.

3.4. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år, använd eller tillhandahåll inte någon information på vår webbplats eller på eller genom våra tjänster. Om vi får reda på att personuppgifterna inte har lämnats in av en av föräldrarna till barnet (det vill säga en person under 18 år) eller vårdnadshavaren eller användaren som är direkt auktoriserad av dem, kommer vi omedelbart att ta bort sådana uppgifter.

4. Cookiepolicy

4.1. Som de flesta använder vi cookies – de är textfiler som innehåller små mängder information som skickas till din webbläsare och lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats.

4.2. Informationen som tillhandahålls av cookies är anonym. Vi använder den för att förenkla användningen av vår webbplats på grund av att den känner igen användaren under hans besök eller under en session.

4.3. Vi informerar dig om att du kan blockera eller ta bort cookies och begränsa deras åtgärder i inställningarna för din webbläsare. De nödvändiga åtgärderna för detta i olika webbläsare kan variera. Observera att vissa sidor på vår webbplats endast är tillgängliga genom att använda cookies. Att inaktivera cookies kan leda till begränsad åtkomst till vårt innehåll och otillräcklig funktionalitet på vår webbplats.

4.4. Inaktiverade cookies kan ha en inverkan på din användarupplevelse. Besök supportflikarna i din webbläsare eller www.allaboutcookies.org för mer information. Genom att fortsätta använda denna webbplats utan att ändra dina inställningar samtycker du till att använda cookies enligt beskrivningen.

5. De syften för vilka personuppgifter kommer att användas 

5.1. Vi använder dina personuppgifter och personuppgifter från de tredje parter som du agerar för och på uppdrag av i syfte att tillhandahålla tjänster av full kvalitet av AirAdvisor enligt villkoren.

5.2. Vi kan också använda personuppgifter för att ge dig kvalitetssvar eller annan information från AirAdvisor baserat på dina förfrågningar eller förfrågningar från tredje part som du agerar för och på uppdrag av.

5.3. Syftet med att behandla personuppgifter är också att använda dem för marknadsförings- och reklamändamål, inklusive direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och statistik.

5.4 Vi använder också personuppgifter för att kontinuerligt förbättra AirAdvisors tjänster, förbättra din upplevelse av att använda vår webbplats https://airadvisor.com.

5.5. Vi kan anonymisera information relaterad till dina kommentarer/klagomål som beskriver vad som hände med ditt flyg och flygbolags servicenivå och publicera på vår webbplats (håller din identitet konfidentiell) för att hjälpa andra passagerare att vara medvetna om flygbolagens svagheter och problem med kundbehandling.

Vi kommer att ge dig ett alternativ att ge oss ditt samtycke till att publicera dina kommentarer/klagomålsinformation "i befintligt skick" utan anonymisering, med förbehåll för rimlig moderering för att undvika problem med ärekränkning/förtal.

Du ska endast ge sanningsenlig information om dina upplevelser. I ett sådant fall kommer vår webbplats att vara en mellanhand som tillåter yttrandefrihet från konsumenter och du kommer att anses ta alla risker för eventuella stämningar som dina nedsättande kommentarer/klagomål kan leda till. Vanligtvis bör dock sanningsenlig feedback/klagomål om vad som hände inte leda till stämningar, men individuella lagar i ditt land och flygbolagets land kan reglera sådana frågor på olika sätt.

6. Överföring av personuppgifter 

6.1. Dina uppgifter kan överföras till tredje part endast i syfte att korrekt tillhandahålla AirAdvisor-tjänster som inte hade kunnat tillhandahållas utan sådan överföring av dina personuppgifter eller personuppgifter från de tredje parter som du agerar för och på uppdrag av. Till exempel kan personuppgifter överföras till leverantörer i syfte att kräva ersättning.

6.2. Dessutom kan vi tillhandahålla dina personuppgifter eller personuppgifter från de tredje parter som du agerar för och på uppdrag av till AirAdvisor associerade personer, tjänstemän, representanter, agenter, anställda eller partners för AirAdvisor för att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster för du.

6.3. AirAdvisor använder Google Analytics på sin webbplats. Detta är ett webbanalysverktyg som hjälper till att förstå hur användare interagerar med webbplatsen. Amplitude samlar in data om webbläsaren, enhetstyp och modell, plats, land, stad, tjänsteleverantör, (mobiltelefon) skärmupplösning, tid på webbplatsen, språk, operativsystem, besökta webbsidor. Amplitude använder information för att studera webbplatsanvändning, utarbeta rapporter om platsdrift och erbjudanden om andra tilläggstjänster. Var uppmärksam på att Amplitude tar emot dina cookie-filer. Det är omöjligt att använda Google Analytics utan dessa cookie-filer. För att se Googles integritetspolicy kan du besöka deras officiella webbplats genom att klicka på länken. (link)

6.4. Dessutom kan vi komma att avslöja din information:

- som svar på en exekutionstitel, stämningsbrev eller domstolsbeslut;

- för skydd mot lagliga och/eller olagliga anspråk;

- för efterlevnad av andra juridiska och/eller andra krav på efterlevnad;

  • om vi anser det lämpligt att reagera på olagliga handlingar eller utföra analys av olaglig handling för att kräva att en sådan analys utförs eller vidta motsvarande åtgärder; 
  • för att skydda eller reservera våra rättigheter, egendom eller säkerhet för AirAdvisor.

6.5. Om dataöverföring utförs på andra grunder än vad som anges i policyn kommer du att meddelas om sådan överföring och du kommer att kunna aktivera eller inaktivera överföringen av dina personuppgifter till tredje part.

6.6. Vid överföring av personuppgifter använder vi alltid de säkraste och mest beprövade metoderna.

7. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

7.1. Du samtycker till att AirAdvisor, för att kunna tillhandahålla tjänsterna, kan lagra och behandla dina personuppgifter, inklusive att utföra säkerhetskontroller av transaktioner på servrarna och resurserna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du ger ditt ovillkorliga samtycke till överföring av någon eller alla dina personuppgifter och personuppgifter från tredje parter som du agerar för och på uppdrag av utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast för att erhålla rätt nivå på de beställda tjänsterna. Lagring och behandling av dina personuppgifter kan hållas på de servrar och resurser som ägs av AirAdvisor eller dess oberoende entreprenörer, och kan vara belägna i alla länder i världen (t.ex. USA, Kanada).

7.2. Om du använder denna webbplats ger du härmed ditt samtycke till överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du är medveten om och samtycker till att dina personuppgifter också kan överföras till USA. All gränsöverskridande överföring av data ska endast hållas för att uppfylla syftet att uppfylla villkoren i relevanta förfrågningar, kontrakt, denna policy och för att tillhandahålla AirAdvisor-tjänsten. All gränsöverskridande överföring av data ska begränsas till de kategorier av data och mottagare som krävs för att uppfylla de verkställande kontrakten, dessa villkor och tillhandahållandet av de beställda tjänsterna.

8. Tid för lagring av personuppgifter 

8.1. Vi lagrar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Det beror på syftet med datainsamlingen eller på närvaron av permanenta lagliga grunder för datalagring (t.ex. uppfyllande av bestämmelserna i avtalet mellan oss, tillhandahållande av tjänster som du begärt). Vi garanterar dig att där det inte finns någon anledning eller laglig nödvändighet att behandla dina personuppgifter kommer vi att förstöra dem eller fortsätta att lagra dem på ett sätt som inaktiverar din identifiering.

8.2. Lagringstiden för olika typer av personuppgifter beror på följande kriterier:

- syftet med att samla in personuppgifter;

- den tid det tar att uppnå syftet;

- någon specifik anledning eller strikt laglig skyldighet att lagra personuppgifter under en viss tid.

8.3. Om du har ett kundkonto på vår webbplats kommer vi att behålla sådana personuppgifter som din e-postadress, namn, efternamn, företagsnamn där du är anställd och mobiltelefon för att du ska kunna gå in i systemet och få tillgång till vår tjänst för en tidpunkt då ditt konto existerade.

8.4. När vi bestämmer lagringstiderna för personuppgifter tar vi även hänsyn till den lagringstid som krävs för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig eller tredje part som du agerar för och på uppdrag av, till tillsynsmyndigheter, samt för att lämna bokförings- och skatterapporter.

9. Användarens rättigheter (relevanta personuppgifter)

9.1. Vi respekterar dina rättigheter i förhållande till personuppgifter och hjälp med att utöva dem. Du kan kontakta AirAdvisor med en begäran om att utöva dina rättigheter med hjälp av informationen som visas nedan. Vi säkerställer att din förfrågan utförs inom en rimlig tidsperiod men inte senare än 1 (en) månad från det att begäran mottogs. Denna period kan förlängas till 3 (tre) månader med vederbörlig hänsyn till komplexitet eller ett stort antal förfrågningar från AirAdvisors kunder. Vi kommer att informera dig om en sådan tidsförlängning i förväg via e-post med den adress som anges vid registreringen.

9.2. Du kan utöva rättigheter till:

- tillgång till information som faller inom ramen för denna integritetspolicy;

- tillgång till information som faller inom ramen för avtalet mellan oss;

- skaffa en elektronisk kopia av behandlade personuppgifter;

- förtydligande och/eller korrigering av dina personuppgifter, varvid vi underrättar alla personer som vi tidigare delat dina personuppgifter med, förutsatt att ett sådant meddelande inte är omöjligt eller inte kräver oproportionerliga ansträngningar från vår sida;

- direkt överföring av dina personuppgifter från AirAdvisor till tredje part;

- begränsning eller helt eller delvis återkallande av ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på ett eller annat sätt;

- förstörelse av dina personuppgifter på din begäran, eller om ditt samtycke till behandling återkallas, eller om behovet av att behandla dina personuppgifter inte längre är relevant.

9.3. Om du anser att dina rättigheter och/eller juridiska intressen kränks har du rätt att lämna in ett krav eller klagomål till den behöriga statliga myndigheten.

10. Skydd av konfidentialitet för personuppgifter 

10.1. Vi vidtar en rad tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller oavsiktlig åtkomst, insamling, lagring, användning, kommunikation eller förstörelse av data, samt mot andra obehöriga handlingar eller oavsiktlig förlust av data.

11. Kontakt

11.1. Du kan kontakta oss via e-post: info@airadvisor.com

11.2. Du kan också skicka ett brev till: AirAdvisor International Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, DE, 19958, USA.

Senaste uppdatering: 25 juni 2023

Vi hjälper dig att få kompensation för de senaste 3 åren om ditt flyg blev försenat, inställt eller om du nekades ombordstigning.

Kontrollera ersättning

detta tar några minuter


4.6 out of 5
"Excellent" - 
13317 reviews
AIRADVISOR HAR FIGURERAT I:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo