Kontrollera ersättning
Inställda flyg & ersättning: Guide till att begära kompensation upp till 7 000 kr

Inställda flyg & ersättning: Guide till att begära kompensation upp till 7 000 kr

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 24, 2024

Erhåll upp till 7 000 kr för ett inställt flyg

Vi har hjälpt resenärer i mer än 7 år att hävda sig när det kommer till rätten gällande ersättning för inställda avgångar. Mer än 260 000 likasinnade har redan valt AirAdvisor när det kommer till att söka ersättning.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 194 recensioner

Har du nyligen drabbats av ett inställt flyg? Då vill vi göra dig uppmärksam på att du kan ha rätt till ersättning för det inträffade med upp till 7 000 kr!

Om du har som mål att stärka dina chanser till ersättning när det kommer till inställda avgångar rekommenderar vi att klicka på knappen "Kontrollera ersättningen" (se nedan) där du får hjälp med att lämna in dina ersättningsanspråk.

Vi arbetar enligt principen "ingen vinst - ingen betalning". Med andra ord kommer du inte att debiteras några avgifter om vi inte lyckas driva igenom dina krav på ersättning.

Kontrollera ersättning

Inställda flyg & ersättning - Vilka är dina rättigheter?

I det här avsnittet går vi igenom alla dina rättigheter som resenärer enligt EU:s- och Sveriges lagstiftning. Vänligen notera att du i rollen som resenär har betydligt högre rättigheter än i jämförelse med exempelvis Montrealkonventionen.

europeiska flagga på en sedel

Dessa rättigheter kan endast åberopas om din avgång uppfyller följande villkor:

 • flygbolaget ställde in ditt flyg mindre än 14 dagar före planerad avgång
 • ditt inställda flyg trafikeras av ett flygbolag i EU eller skulle ha lyft från en flygplats i EU
 • ditt flyg ställdes in på grund av fel vilka anser bero på flygbolagets slarv
 • du har genomfört en bokning för den aktuella avgången och har bevis vilka styrker det hela
warning

Om du inte uppfyller dessa villkor kan du inte göra anspråk gällande ersättning eller ta del av några av de rättigheter som återges nedan.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Återbetalning av biljetten eller alternativ avgång

I samband med inställda avgångar måste flygbolaget först och främst återbetala din flygbiljett i sin helhet, alternativt erbjuda dig en alternativ avgång så snart som möjligt - dock under likvärdiga villkor.

Förutom en alternativ återbetalning och ombokning har du även möjligheten att nyttja ett tredje alternativ, nämligen att ombokas till en avgång vid ett senare datum. Det sistnämnda gäller endast om det finns lediga platser på det valda datumet.

Återbetalning

Enligt EU- och svensk lagomfattar inte endast återbetalning av biljettpriset, utan även biljetter som inte kunde nyttjas på grund av den inställda avgången. Det sistnämnda inkluderar till exempel anslutningsflyg där den missade avgången resulterat att övriga biljetter förverkas, utan att du egentligen nyttjat dessa.

Exempel:

Du reser från Sverige till New York för att delta i en konferens, där din bokning utgörs av två separata avgångar: Stockholm till Amsterdam och Amsterdam till New York. I samband med landningen i Amsterdam informerar flygbolaget dig om att din andra avgång har ställts in.

Det alternativa flyg som flygbolaget erbjuder lyfter dock först om två dagar, något som innebär att konferensen vid det här laget redan avslutats. I en sådan situation är flygbolaget juridiskt skyldiga att återbetala kostnaden för biljetterna, något som även inkluderar flygbiljetter från Stockholm till Amsterdam.

Alternativ avgång

Lagen nämner dock ingenting om huruvida flygbolaget är juridiskt bunden att erbjuda en likvärdig biljett via ett alternativt flygbolag.

Om det alternativa flyget landar på en annan flygplats än den ursprungliga avgången måste flygbolaget dessutom stå för den kostnad som härleds till den ursprungliga flygplatsen eller till en annan plats i överenskommelse med resenären.

Om du exempelvis hade bokat ett Wizz Air-flyg som i sin tur skulle landa på Heathrow London, men som istället omdirigeras till London Stansted, måste Wizz Air även tillhandahålla alternativ transport till Heathrow.

warning

Om din nya alternativa avgång uppgraderades till en högre klass kan flygbolaget inte begära ytterligare betalning. Om din avgång istället degraderades dock en lägre klass har du rätt att begära en återbetalning på mellan 30-70 % av det ursprungliga biljettpriset.

man väntar på sin avgång i en flygterminal

Rätten till ersättning

Om din avgång blivit inställt har du (med största sannolikhet) även rätt till adekvat kompensation. Ersättningsbeloppet är detsamma, både när det kommer till försenade eller inställda flyg.

Ersättningsnivån baseras på den aktuella flygsträckan, inklusive varaktigheten hos förseningen (gäller endast i samband med försenade avgångar, dock ej inställda flyg). Vi kommer att diskutera föregående i detalj i nästkommande avsnitt.

Flygbolagets skyldigheter

Du har förutom ovanstående även rätt att begära kompensation direkt på plats, i de fall då flygbolaget väljer att ställa in din avgång. Några av de skyldigheter som flygbolaget har gentemot dig som resenär inkluderar men begränsas ej till följande:

 • Flygbolaget ska informera dig skriftligen om varför avgången ställts in - kom ihåg dock att säkerställa att det tillhandahållna dokumentet återspeglar alla uppgifter gällande avgången i fråga
 • Flygbolaget skall erbjuda dig 2 telefonsamtal, möjligheten att skicka e-postmeddelanden eller fax, måltider och förfriskningar, inklusive hotellrum (övernattning) om ditt ersättningsflyg går nästa dag - helt utan extra kostnad - under tiden som du väntar på flygplatsen

Gratis måltider och telefonsamtal erbjuds i regel endast om du på grund av ett inställt flyg måste vänta på flygplatsen under flera timmar, vilket tydligt framgår av tabellen nedan.

Flygsträcka

alla avgångar, kortare än 1 500 km

alla inrikesavgångar inom EU, längre än 1 500 km

alla icke-inrikesavgångar inom EU mellan 1 500-3 500 km

alla icke-internationella EU-avgångar, längre än 3 500 km

Din väntetid på flygplatsen

2+ timmar

3+ timmar 

3+ timmar 

4+ timmar

Upptäck om du har rätt till ersättning via AirAdvisor verktyget, en process som tar mindre än 3 minuter att slutföra!

Vanliga orsaker till inställda avgångar

Du har vid det här laget förmodligen ställt dig frågan varför avgångar ställs in över huvud taget, samt huruvida du löper risk för att råka ut för en sådan? För att bredda din förståelse kring det hela kommer vi att nedan lista några av de vanligaste orsakerna till att en avgång ställs in:

 • Besättningen hamnar i tidsnöd - planet som skulle hämta dig landar med en försening, något som medför att besättningen får ont om tid att hinna med nästa avgång inom den utsatta tidsramen.
 • För få passagerare - ibland kan ett flygbolag besluta sig för att ställa in en avgång eftersom de inte sålt tillräckligt många biljetter. Med andra ord blir det billigare att betala ut ersättning i stället för att transportera resenärerna till den valda destinationen.
 • Inget tillgängligt flygplan - ibland kan det flygplan som skulle nyttjas till avgången bli otillgänglig p.g.a. av diverse orsaker, något som resulterar i att flygbolaget måste ställa in den aktuella avgången.
 • Mekaniska problem - om det uppstått ett mekaniskt fel hos flygplanet innan start, samtidigt som de ansvariga inte kan åtgärda eller hitta ett annat flygplan med kort omnejd, kommer flygbolaget sannolikt att ställa in avgången.
 • Piloten bedöms som icke-lämplig - detta är en ovanlig men förekommande situation som kan leda till att en avgång blir inställd med kort omnejd. Skulle piloten bedömas som icke-lämplig, samtidigt som flygbolaget inte lyckas hitta en ersättare, kommer avgången att ställas in.

Ovanstående utgör endast några av de exempel när det kommer till de vanligaste orsakerna till inställda flygavgångar, vilka i sin tur även resulterar i att flygbolaget blir juridiskt skyldiga att betala ut ersättning till de drabbade.

warning

Det förekommer dock även omständigheter vilka bedöms ligga utanför flygbolagets kontroll. Dessa faller inom kategorin för "extraordinära omständigheter", något som resulterar i att resenärerna inte har rätt till ersättning för den inställda flygavgången.

clouds
bubble
Har din flygresa blivit inställd? Då kan du ha rätt till kompensation med upp till 7 000 kr!

Inställda flyg & avgångar under extraordinära omständigheter

Nu ska vi gå igenom några av de vanligaste extraordinära omständigheter vilka kan komma att leda till att ett flygbolag väljer att ställa in en avgång:

 • Dåligt väder som riskerar att orsaka allvarliga störningar
 • Säkerhetsskäl - t.ex. oroligheter på resmålet eller terroristhot
 • Restriktioner hos flygtrafikledningen - t.ex. avstängd landningsbana
 • Kollisioner med djur och fåglar vilka orsakat skador på flygplanet
 • Strejker hos flygtrafikledningen vilka omöjliggör dirigering av flygplanet

Alla dessa situationer, och många fler, betraktas som extraordinära omständigheter som anses lika utanför flygbolagets kontroll. Därför anses flygbolaget inte ha några skyldigheter, åtminstone rent juridiskt, att betala ut ersättning för det inträffade.

Alla avgångar omfattas inte av rätten till ersättning

Som du förmodligen förstått vid det här laget omfattas inte alla inställda avgångar av EU 261-förordningen. I det här avsnittet går vi igenom övergripande när du har rätt att yrka på ersättning för det inträffade. Generellt sett behöver följande två kriterier uppfyllas för att du ska ha rätt till ersättning:

 • avgångar som utförs av ett EU- eller svenskt flygbolag, eller
 • om avgången avgår från en EU-flygplats (EES-zon)

Följande tabell redogör koncist för de fall där du har rätt till ersättning i samband med inställda avgångar.

Flygresa

EU-flygbolag

Flygbolag utanför EU

inom EU

Ja

Ja

EU-flygplats - icke-EU-flygplats

Ja

Ja

flygplats utanför EU - flygplats inom EU

Ja

Nej

utanför EU

Ja

Nej

Du bör vidta följande i samband med en inställd avgång

Om du har drabbats av en inställd avgång skall du inte förvänta dig att flygbolagets representanter självmant guidar dig genom hela processen när det kommer till ersättningsanspråk.

Istället vilar ansvaret helt och hållet på dina axlar. Mer konkret innebär det hela att du behöver lämna in ditt krav på ersättning, dock ej innan du samlat in alla underlag vilka påvisar att du bokat och betalat för resan i fråga.

Här nedan redogör vi kortfattat för alla de steg som krävs för att säkerställa att du får ut din ersättning när det kommer till din(a) inställda avgång(ar):

 • Be den aktuella besättningen att redogöra för den bakomliggande orsaken till den inställda avgången (förslagsvis skriftligt)
 • Spara alla dokument i form av rese- och flyguppgifter (boardingkort, bokningsnummer etc.).
 • Sammanställ underlag för den inställda flygavgången (foto av kvitto, boardingkort m.fl.)
 • Be att få tillbaka kostnaden för din biljett och/eller att bokas om via en annan avgång (notera den faktiska ankomsttiden till destinationen, be om gratis måltider och förfriskningar om förseningen är mer än 2 timmar, inklusive hotellrum och transport om förseningen varar till nästa dag).
 • Spara alla kvitton avseende extra kostnader vilka uppkommit som en följd av den inställda flygavgången, inklusive måltider, förfriskningar och i vissa fall kostnader avseende hotellvistelse, taxi etc.
 • Var försiktig i samband med erbjudandet av resekuponger – accepterar du dessa riskerar du att avstå från din rätt till ersättning (i regel återspeglas de flesta kuponger av ett undantag där du avstår din rätt till ersättning när du tar emot dessa).
clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

person håller EURO-sedlar i olika valörer

Inställda flyg & ersättning: Hur mycket kan du begära i kompensation?

När det kommer till inställda flyg & ersättning baseras ersättningsanspråket på flera aspekter. Enligt EU-lag måste dock flygbolaget erbjuda en kompensation mellan 1 500 - 7 000 kr. Det exakta ersättningsbeloppet som du i slutändan kan räkna med baseras på följande:

 • tidpunkten för när flygbolaget meddelade dig om det inträffade
 • avståndet för den aktuella flygrutten
 • om din avgång äger rum inom eller utanför EU
 • om du erbjudits en annan avgång och om du i sin tur valde att acceptera det hela

I följande tabeller återspeglas alla de fall för vilka du har rätt att begära ersättning i samband med ett inställt flyg:

Kompensation för inställda avgångar vilka klassas som korta

under 1 500 km, till exempel. Stockholm - Köpenhamn

Erbjuds alternativ avgång?

JA

Nej, eller så tackade du nej till erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagar

< 7 dagar

3 000 kr

1 500 kr

den nya avgången ankommer tidigare än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

3 000 kr

ny avgång anländer mer än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

Ingen

den nya avgången lyfter mindre än 2 timmar före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången lyfter mindre än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

Kompensation för inställda avgångar vilka klassas som medellånga

1 500 km - 3 500 km, till exempel. Stockholm - Amsterdam

Erbjuds alternativ flygning?

JA

Nej, eller så tackade du nej till erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagar

< 7 dagar

5 000 kr

2 500 kr

den nya avgången är planerad att avgå mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången, varav ankomsttiden är mindre än 3 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången lyfter mer än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 3 timmar efter den ursprungliga avgången

5 000 kr

den nya avgången lyfter mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången och anländer 3 till 4 timmar efter den ursprungliga avgången

N/A

5 000 kr

ny avgång anländer mer än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

ny avgång anländer mer än 3 timmar efter den ursprungliga avgången

Kompensation för inställda avgångar vilka klassas som långa

mer än 3 500 km

Erbjuds alternativ avgång?

JA

Nej, eller så tackade du nej till erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagars varsel

< 7 dagars varsel

för avgångar mellan städer i och utanför EU

för avgångar mellan två städer i EU

3 500 kr

den nya avgången lyfter mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången avgår mer än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

7 000 kr

ex, Stockholm - New York

5 000 kr

ex, Stockholm - Reykjavik

7 000 kr

den nya avgången anländer mer än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

Inställda flyg & ersättning: Situationer när du inte kan kräva kompensation

Som tidigare nämnts förekommer det vissa situationer då du inte kan hävda din rätt till ersättning om din avgång har ställts in. Några av de vanligaste situationer för det hela återspeglas av följande:

 • avgången ställdes in på grund av extraordinära omständigheter
 • flygbolaget underrättade dig gällande den inställda avgången 14 dagar före avresan
 • flygbiljetten bokades till ett rabatterat pris (ej tillgänglig för allmänheten) eller erbjuds utan extra kostnad till passageraren.

Alla ovanstående omständigheter, inklusive en rad andra vilka ej återspeglas ovan, betraktas som omständigheter som med rimliga åtgärder inte kan påverkas av flygbolaget och som därför ej berättigar dig till ersättning.

Tidsfrist när det kommer till att begära kompensation för ett inställt flyg

När du har drabbats av en inställd avgång, samtidigt som du är medveten om din rätt gällande ersättning, har du upp till tre år på dig att lämna in dina krav, enligt den rådande EU-lagstiftningen. Vänligen notera att andra länder vilka ej återspeglas inom EU kan ha sina egna tidsfrister.

Även om du har en ganska lång framhållning när det kommer till att begära ersättning bör du inleda processen omgående, detta eftersom det kommer att ta lite tid för flygbolaget att återkomma med svar. Detta ger dig också tillräckligt med tid för att vidta ytterligare åtgärder om dina krav skulle avslås, något som vi för övrigt kommer att diskutera ingående nedan.

clouds
bubble
Vi säljer inte din information

Alla dina uppgifter förblir konfidentiella.

man dricker kaffe och skrattar åt något på hans dator

Ersättning & inställda flyg: Så här begär du kompensation

När du begär ersättning vid inställda flyg måste du först gå igenom de steg som beskrivs i det tidigare avsnittet "Vad du ska göra om ditt flyg ställs in".

Därefter ska du skicka ditt krav om kompensation till det specifika flygbolaget. Du kan göra detta antingen genom att skicka ett e-postmeddelande eller fylla i ett formulär via deras officiella webbplats.

Sedan är det bara att vänta på svar, något som för övrigt kan komma att dröja allt ifrån några dagar upp till en månad. Lagen gällande "inställt flyg & kompensation" har inga fastställda tidsgränser inom vilka flygbolaget måste tillhandahålla ett svar på dina yrkanden.

Enligt vår personliga erfarenhet tenderar flygbolaget i regel att ta på sig så lång tid som möjligt när det kommer till ersättningsanspråk. I många fall kan de även komma att avslå dina anspråk, trots att du i juridisk mening har rätt till ersättning.

Det sistnämnda baseras främst på att flygbolag förlitar sig på att de flesta resenärer saknar kännedom om sina rättigheter och kommer således inte att vidta några ytterligare när det kommer till ersättningsanspråk. Med andra ord chansar flygbolaget att du saknar insikt om det hela, något som vi på AirAdvisor är väl medvetna om.

genrebild av ett arbetsbord med laptop, anteckningsbok, kopp och blommor

Hur kan AirAdvisor hjälpa till med ersättning för avbokade avgångar?

Om du drabbas av en bokad avgång rekommenderar vi dig att kontakta oss omedelbart. Vårt team av jurister har stor erfarenhet när det kommer till att driva ersättningsanspråk, något som vi även kan hjälpa dig med.

Om du vill öka dina chanser till att driva igenom ditt ersättningsanspråk rekommenderar vi att låta oss driva ditt ärende redan från början. För att övertyga dig ytterligare om det hela ämnar vi härnäst redogöra för de främsta anledningarna till att du bör överväga att samarbeta med AirAdvisor:

 • vi känner till europeisk lagstiftning gällande inställda flygavgångar i detalj
 • vi har hjälpt mer än 260 000 resenärer från mer än 214 länder
 • vi kan hjälpa dig med eventuella flygstörningar vilka inkluderar men begränsas ej till nekad ombordstigning, inställda avgångar eller ersättning vid förseningar
 • vi hanterar hela processen åt din räkning så att du inte behöver stressa upp dig över det hela
 • vi kommer att hålla dig uppdaterad under tiden som ditt ärende behandlas
 • vi får endast ersättning när du får betalt, utan några som helst andra förpliktelser

Kräv kompensation för inställt flyg med AirAdvisor

Vårt team av jurister står sig redo att ta sig an ditt ärende under varje given tidpunkt på dygnet. Allt du behöver göra är att klicka på knappen "Kontrollera rätten till ersättning" och fylla i den information som efterfrågas. Därefter tar vi över och driver processen vidare, även om det innebär att vi måste ta flygbolaget till domstol!

Alla våra tjänster är kostnadsfria om vi skulle förlora. Om vi vinner ditt ärende behåller vi endast en provision på 30 % av den summa som flygbolaget betalar ut som ersättningsanspråk.

warning

Kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig att erhålla den ersättning som du förtjänar!

Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Andra vanliga flygstörningar

Förutom flygförseningar existerar det andra fall då ett flygbolag måste betala ersättning till dig.

Försenade avgångar

Om din avgång är försenad med mer än 3 timmar kan du ha rätt till ersättning på mellan 1 500 - 7 000 kr. Detta gäller även vid försenade ersättningsflyg i samband med inställda avgångar.

Nekad ombordstigning

Ett annat vanligt fall återspeglas av att du nekas ombordstigning på grund av överbokning. I sådana fall har du också rätt till kompensation på upp till 7 000 kr, inklusive återbetalning alt. ombokning till en annan avgång. Läs mer i vår guide om vad som gäller om du nekas ombordstigning och vad som gäller vid överbokat flyg & ersättning.

Förlorat eller skadat bagage

En annan vanlig situation där våra tjänster kan komma till nytta är om ditt bagage skadats eller gått förlorat.

FAQ - Vanliga frågor om kompensation vid inställda flyg

Hur många flygavgångar ställs in varje år?

Antalet inställda flygavgångar är betydligt större än du kanske tror. Till exempel var enbart amerikanska flygbolag tvungna att ställa in över 103 000 flygavgångar under 2021.

Var hittar jag de senaste inställda avgångarna?

Du kan i regel identifiera inställda avgångar via den aktuella flygplatsen från vilken avresan är planerad att avgå ifrån.

Kan jag begära ersättning för ett inställt flyg?

Ja, men bara under vissa förutsättningar, nämligen att avgången har ställts in 14 dagar före avgång och inga extraordinära omständigheter anses ha orsakat det hela.

Vilka rättigheter har du om ditt flyg ställs in?

Du har rätt till ersättning på upp till 7 000 kr i ersättning eller ombokning till en likvärdig avgång, kompletterande måltider och övernattning - om så anses nödvändigt.

Hur begär jag ersättning för inställda flyg?

För att kräva ersättning för inställda flyg måste du först och främst skicka in ditt ärende till flygbolaget. Ett enklare sätt dock är att kontakta AirAdvisor och låta oss göra det hela åt din räkning.

När har jag rätt att begära ersättning i samband med avresa från en flygplats i EU vid inställda avgångar?

Du kan begära ersättning för ett inställt flyg om du uppfyller alla krav som återspeglas nedan: det ursprungliga flyget ställdes in mindre än 14 dagar före avresan, den aktuella avgången blev inte inställd på grund av extraordinära omständigheter (t.ex. tekniskt fel) och biljetten köptes ej till rabatterat pris.

Vad har jag för rättigheter vid inställda flyg i Storbritannien?

Dina rättigheter enligt brittisk lag återspeglas av rätten till återbetalning eller ersättningsflyg, kompensation, kompletterande måltider och övernattning - vid behov.

Kan jag begära ersättning för ett inställt flyg i samband med tekniska problem eller dåligt väder?

Ja, du kan begära ersättning för inställda flyg på grund av tekniska problem eller dåligt väder. Enligt lagen bedöms de flesta tekniska problem ligga inom flygbolagets kontroll. Flygbolaget är således ansvarigt för att ersätta resenären i dessa fall. Det enda undantaget härleds till dolda tillverkningsfel.

Hur mycket kostar det att begära ersättning för ett inställt flyg via AirAdvisor?

Det är helt gratis att begära kompensation för ett inställt flyg via AirAdvisor. Vi kommer endast att få ersättning om vi lyckas förmå flygbolaget att betala ersättning för den inställda avgångar. I dessa fall kommer provisionen att dras från en ersättning som vi lyckas förhandla fram åt din räkning!

Jag har anslutningsflyg - kan jag begära ersättning för hela min resa?

Ja, det är fullt möjligt. Men för att kunna realisera det hela måste din avgång uppfylla följande kriterier: alla flygresor som ingår i rutten har köpts via en enda bokning, samtidigt som du omfattas av antingen brittisk eller EU-lagstiftning.

Vilken är tidsfristen när det kommer till att anmäla en inställd avgång enligt EU-lagstiftningen?

Det hela beror främst på vilket land huvudkontoret för det flygbolag som ansvarar för den inställda flygningen återspeglar. Varje land har sin egen tidsfrist, men i regel tenderar den att utgöras av 3 år eller 36 månader.

Räkan ut Din Kompensation vid Inställt Flyg
Räkan ut Din Kompensation vid Inställt Flyg

Räkan ut Din Kompensation vid Inställt Flyg:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 16 194 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror