Kontrollera ersättning

Vad händer vid flygstrejk: Erhåll ersättning upp till 7 000 kr vid inställda avgångar

Vad händer vid flygstrejk: Erhåll ersättning upp till 7 000 kr vid inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 27, 2024

Ersätt upp till 7 000 kr avseende flygstörningar till följd av en flygstrejk

Vi har hjälpt resenärer i över mer än 7 år att hävda deras rätt gentemot flygbolaget. Bli en av 260 000 passagerare vilka valt att förlita sig på AirAdvisor när det kommer till att begära kompensation i samband med flygstrejker.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 073 recensioner

Blev ditt flyg inställt på grund av strejker på flygplatsen, väder eller andra orsaker? Frukta ej, eftersom du enligt förordning EU261 kan ha rätt till kompensation och återbetalning i samband med inställda flyg vilka härleds till strejker eller andra störningar.

Vad händer om mitt flyg blir inställt på grund av extraordinära omständigheter? Vi på AirAdvisor rekommenderar alltid våra läsare att kontrollera huruvida du är berättigad till ersättning. Ofta hittar flygbolagen på ursäkter för att slippa betala ut pengar. Med andra ord finns det alltid en chans att åberopa EU-bestämmelserna i samband med extraordinära omständigheter.

Läs vidare och lär dig mer om hur du hävdar din rätt till ersättning för ett inställt flyg på grund av strejk eller andra orsaker, inklusive allt annat som anses vara viktigt inom sammanhanget.

I takt med att människor reser mer, tenderar det hela även att sätta press på flygbolagens anställda, något som kan komma att resultera i en strejk när situationen blir ohållbar. Faktum är att idag är strejker mer regel än undantag och tenderar att vara en av de främsta orsakerna till försenade och inställda avgångar.

warning

I samband med att flygledare eller markpersonal tar beslutet om att gå ut i strejk kommer det praktiskt taget bli omöjligt att lyfta i tid, något som i sin tur (oftast) leder till kaos, där resenärerna får ta smällen.

Innan vi diskuterar dina rättigheter som resenär är det viktigt att förstå skillnaden mellan ekonomisk ersättning och kompensation. På en generell nivå har du rätt att i händelse av strejk åberopa EU-förordning 261, något som i sin tur gör dig berättigad till en kombination av följande:

 • Transport: flygbolaget är skyldigt att ordna en alternativ transport till din avsedda destination.
 • Mat och drick: om du får vänta länge på flygplatsen måste flygbolaget förse dig med mat och förfriskningar vilka står i proportion till den aktuella väntetiden, inklusive två kostnadsfria telefonsamtal och, i vissa fall, övernattning.
 • Återbetalning av biljetten: flyg som återspeglas av en försening på minst 5 timmar eller mer kan komma att omfattas av rätten till återbetalning?
 • Kompensation: om flygpersonalen strejkar (i motsats till exempelvis en nationell strejk) kan du ha rätt till 7 000 kr per resenär (detta basera på hur länge förseningen varar, inklusive det aktuella avståndet mellan din avgångs och slutdestination).

Med detta i åtanke ska vi titta närmare på ersättning för ekonomisk strejk och när du har rätt till det enligt lag.

clouds
bubble
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Genrebild av en flygplansvinge

Kompensation vid flygstrejk: När kan jag begära ersättning?

Om och när flygbolagets personal beslutar för att gå ut i strejk, kommer det hela (vanligtvis) leda till att flygverksamheten försämras på grund av strejken, måste flygbolaget betala ersättning för det inträffade, förutsatt att en av nedanstående punkter uppfylls:

 • En försenad avgång på 3 timmar eller mer
 • En inställd avgång
 • I händelse av en incident med nekad ombordstigning där du anses vara oskyldig

Under 2018 slog EU-domstolen fast att alla strejker som anses ha utlysts av flygpersonal ligger inom flygbolagets kontroll. I och med föregående år omfattas resenärer av rätten till kompensation för den ekonomiska lidelse som de kan ha drabbats av på grund av strejken.

Dessa situationer är allmänt kända som "vilda strejker", något som även inkluderar alla de strejker som initieras av flygpersonal i sista minuten, i motsats till en strejk som kommit att annonseras i förväg.

warning

Tack vare EU:s förordning EG 261 är flygbolagen idag skyldiga att kompensera alla de resenärer som uppfyller kriterierna gällande flygstörningar som de är ansvariga för, i händelse då "okontrollerade och oannonserade strejker" uppstår.

Du kan också ha rätt till ersättning om en strejk inträffar under din flygrutt. Om en strejk till exempel skulle inträffa dagen före din avgång, samtidigt som den hävs dagen efter, har du enligt lag fortfarande rätt att begära ersättning för eventuella förseningar.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Vad gäller vid flygstrejk: När är jag inte berättigad att kräva kompensation?

Enligt de kriterier som återspeglas i EU Reg 261 är ersättningsanspråk i samband med flygstrejk i hög grad beroende av vem som anses utgöra den utlösande faktorn. De flesta typer av strejker anses ligga utanför flygbolagets kontroll och betraktas således som extraordinära omständigheter.

Strejk som härleds till flygledare, piloter, flygplatsanställda, bagagehanterare, inklusive nästan alla andra strejker (utom en vild strejk) betraktas ej som ett godtagbart skäl när det kommer till begäran om ersättningsanspråk.

Om ett flyg försenas till följd av detta hålls flygbolaget vanligtvis inte ansvarigt för det inträffade, eftersom de ansvariga ofta hävdar att dessa strejker klassas som "extraordinära". Det hela medför att flygbolaget i regel vägrar betala ersättning. Det hela kan således göra det ytterst svårt för dig som resenär att hävda din rätt till ersättning, något som vi på AirAdvisor har som mål att förhindra!

En avgång som påverkas av en strejk kan upplevas som en ytterst stressig upplevelse, särskilt när man sett fram mot resan under en lång tid. Dessutom finns det en mängd lagar och regler som ett flygbolag kan välja att åberopa som ett sätt att försöka kringgå sina skyldigheter gällande ersättning.

warning

För att ta reda på huruvida din avgång kvalificerar dig för ersättning rekommenderar vi dig att använda vårt kostnadsfria verktyg. Via denna kommer du att snabbt kunna kontrollera huruvida du har rätt till ersättning för det inträffade.

Om din avgång uppfyller alla nödvändiga kriterier kan vi hjälpa dig att driva din fordran, utan att du behöver involvera dig personligen i själva processen. Följande översikt återspeglas alla de rättigheter som du har rätt till i samband med en försenad avgång:

Förutom kompensation, vilka rättigheter har jag rätt till i samband med en försening eller inställd avgång som härleds till strejk?

Även om förseningen eller den inställda avgången anses vara extraordinär är flygbolaget enligt EU-förordning 261 skyldigt att förse dig med kompensation på plats. Efter en försening på 2 timmar eller mer (även om du bara väntar på information gällande din avgång) måste flygbolaget förse dig med kuponger för mat och dryck. Skulle du inte erhålla några matkuponger rekommenderas du att spara dina utlägg och begära ersättning för dessa i samband med ditt ersättningsanspråk.

warning

Värdet på mat och dryck kupongerna baseras på din väntetid. Vid förseningar på 5 timmar eller mer kan du få pengarna tillbaka eller be om alternativ transport, alternativt övernattning på hotell.

Kom ihåg att du alltid har rätt till kompensation på plats i samband med en lång försenad/inställd avgång, även om den härleds till extraordinära omständigheter.

Avstånd mellan avgångar

Fördröjning

Kompensation från flygbolaget

upp till 3 500 km

2-4 timmar

Mat och dryck, inklusive två telefonsamtal, e-postmeddelanden eller fax.

Alla avgångar

5+ timmar

Mat och dryck inklusive två telefonsamtal, e-postmeddelanden eller fax. Möjligheten att tacka nej till avgången, samtidigt som du erhåller full ersättning och alternativ transport.

Alla avgångar

Följande dag

Övernattning på ett närbeläget hotell med transport till och från flygplatsen.

Kan jag boka om min avgång?

Som passagerare kan du ha rätt till ersättning om du anländer till din slutdestination minst 3 timmar senare än avtalad tid. Om flyget anländer till din destination med minst 3 timmars försening, samtidigt som orsaken till det inträffade härleds till en oplanerad strejk, är chansen stor att du har rätt till ersättning.

Om din avgång har ställts in eller blivit försenad med mer än 5 timmar har du rätt att avboka din avgång och få pengarna tillbaka för hela flygresan. Du kan också välja att acceptera en alternativ avgång som det ansvariga flygbolaget erbjuder för att kunna ta dig till din slutdestination. Läs mer om dina rättigheter i samband med ombokning av flyg.

Genrebild över eurosedlar och mynt i olika valörer

Ersättning flyg vid strejk: Hur stor är kompensationen i samband med försening vid en eventuell flygstrejk?

Om du anländer till slutdestinationen med en försening längre än 3 timmar, samtidigt som orsaken till det hela anses bero på en oannonserad strejk, kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr.

Storleken på din ersättning baseras framför allt på den aktuella flygsträckan. Om du vill ta reda på huruvida du har rätt att söka ersättning rekommenderar vi dig att använda vårt kostnadsfria verktyg där du snabbt kan få reda på huruvida du uppfyller kraven för ersättning i samband med en flygstrejk.

Är du sugen på att få reda på vad som gäller i just ditt fall? Då rekommenderar vi dig att använda dig av vårt intuitiva verktyg. Själva processen kräver i regel endast 3 minuter, förutsatt att du har tillgång till alla underlag som krävs för att beräkna ditt ersättningsanspråk.

På en generell nivå existerar det fyra möjliga alternativ när det kommer till monetär kompensation vid flygförseningar. Det som avgör det hela dock baseras i grund och botten på den aktuella flygsträckan, något som även specificeras i EU 261 strejk.

Härnäst kommer vi att presentera en övergripande tabell där vi redogör för de vanligaste fall för när du kan söka ersättning i samband med att en flygstrejk uppstår:

Mindre än 3 timmar

3 - 4 timmar

Mer än 4 timmar

Anlände aldrig

Avstånd

kr-

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

Alla avgångar 1 500 km eller kortare

kr-

4 500 kr

4 500 kr

4 500 kr

EU-avgångar över 1 500 km

kr-

4 500 kr

4 500 kr

4 500 kr

Avgångar utanför EU mellan 1 500 km och 3 500 km

kr-

3 500 kr

7 000 kr

7 000 kr

Avgångar utanför EU över 3 500 km

 
 
Har din avgång försenats med över 3 timmar eller blivit inställt? Undersök om AirAdvisor kan hjälpa dig med dina ersättningsanspråk.

Hur stor är kompensationen för en inställd avgång i samband med strejk?

Om ditt flyg ställdes in på grund av en okontrollerad och oplanerad strejk har du enligt lag rätt till ytterligare ersättning om du informerats om strejken mindre än 14-dagar innan avgång.

Det hela gäller även om flygbolaget inte kunnat/velat erbjuda dig en full återbetalning av kostnaden för dina flygbiljetter, alternativt tillhandahålla en likvärdig avgång som återspeglas av samma pris och klass.

Det är viktigt att flygbolaget i fråga skriftligen specificerar den egentliga orsaken till din avbokning. Underlaget kan i sin tur användas till att bland annat stärka dina ersättningsanspråk för den inställda avgången.

warning

Du har för närvarande fem möjliga alternativ när det kommer till ersättning i samband med ett inställt flyg. Hur stor ersättning du erbjuds baseras framför allt på den aktuella flygsträckan, något som även specificeras i EU-förordningen 261.

Härnäst återger vi en sammanställning gällande hur mycket som du kan komma att kompenseras för i samband med inställda avgångar på grund av strejk:

Mindre än 2 timmar

2 - 3 timmar

3 - 4 timmar

Mer än 4 timmar

Kom aldrig fram

Avstånd

1 500 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

Alla avgångar 1 500 km eller kortare

3 000 kr

3 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

EU-avgångar över 1 500 km

2 500 kr

2 500 kr

4 500 kr

4 500 kr

4 500 kr

Avgångar utanför EU mellan 1 500 km och 3 500 km

3 500 kr

3 500 kr

3 500 kr

7 000 kt

3 500 kr

Avgångar utanför EU över 3 500 km

Tveka inte att ta reda på huruvida du har rätt till ersättning genom att komma i kontakt med AirAdvisor-teamet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att snabbt förse dig med ett preliminärt svar på huruvida du kvalificerar dig för ersättning eller ej.

Genrebild över en kvinna som sitter och antecknar vid datorn

Kan jag kräva ersättning om mitt flyg ställdes in på grund av en strejk?

Det viktigaste att fokusera på när det kommer till orsaken gällande din avgång är huruvida den ställdes in eller försenades. Om orsaken kan härledas till en okontrollerad och oplanerad strejk (en strejk bland flygpersonalen som inleds i sista minuten) skulle det, förutom din rätt till "kompensation", även berättiga dig till ytterligare ekonomisk ersättning.

På en generell nivå kommer du att ha rätt till kompensation om ditt flyg antingen lyfte från ett land som återfinns som medlem i den Europeiska unionen eller om det landat i ett EU-land. Det ska även nämnas att vissa regioner vilka nödvändigtvis inte återspeglas som medlemmar i EU men kontrolleras av utvalda EU-stater kan komma att inkluderas av rätten till ersättningen i samband med strejk.

Här nedan följer en kort sammanställning av de strejker vilka i sin tur uppfyller kriterierna när det kommer till ersättningskrav:

 • Pilotstrejk i sista minuten (Wildcat-strejk)
 • Strejk bland flygpersonal i sista minuten (Wildcat-strejk)

Nedan listar vi några av de strejker som inte anses vara ett godtagbart skäl när det kommer till ersättningsanspråk.

 • Strejk inom flygtrafikledningen
 • Strejk bland flygplatspersonal
 • Bagagehanterare och markpersonal strejkar (vissa fall)
 • Annonserad pilotstrejk
 • Strejk bland flygpersonal
clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Mitt flyg har blivit försenat eller inställt på grund av strejk bland bagagehanterare/flygplatspersonal/piloter

Ersättningsanspråk i samband med flygstrejk är i hög grad beroende av vem som utlyser strejken. När det kommer till strejker bland personalen som ansvarar för hantering av bagaget, flygplatsens anställda eller piloter är lagen inte lika tydlig. Därför kan det krävas att saken prövas i domstol för att kunna definiera och komma fram till de specifika omständigheterna för just ditt fall.

Vår kostnadsfria tjänst kan hjälpa dig att begära adekvat ersättning, utan att du debiteras några avgifter. Vi får endast betalt när du får betalt. Med andra ord blir vi utan ersättning om inte du berättigas en adekvat kompensation för det inträffade. Vänligen använd dig av vår checklista för att undersöka huruvida just ditt fall kvalificerar sig när det kommer till ersättning i samband med en flygförsening.

Genrebild över flygplan ståendes på flygplatsen i solsken

Hur får jag kompensation i samband med en flygstrejk?

För att komma runt kravet på kompensation i samband med flygstrejker är det mer regel än undantag att det ansvariga flygbolaget väljer att initiera strejken, något som i sin tur faller inom kategorin för "extraordinära omständigheter".

Det hela medför således att flygbolaget vägrar att betala ut kompensation till resenärerna, vilket är just där som våra duktiga jurister kommer in i bilden. Vi kommer att använda oss av en rad experter för att undersöka de bakomliggande aspekterna gällande flygbolagets vägran att betala ut ersättning, där vi sedan verkställer ditt rättmätiga anspråk gällande kompensation.

Som vi nämnde tidigare opererar vi på en "ingen ersättning, inga avgifter", något som mer konkret innebär att vi endast får betalt när vi lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk.

För att kontrollera huruvida du har rätt till ersättning rekommenderar vi dig att använda dig av vårt intuitiva verktyg där du kommer kunna kontrollera om ditt fall uppfyller kraven.

När du fyllt in de efterfrågade uppgifterna kommer vårt duktiga team att utvärdera den information som du angett, varav vi sedan återkommer till dig med ett utlåtande gällande hur vi går vidare inom kortast möjliga tid.

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Täcker reseförsäkringen flygstrejker?

Så länge flygstrejken ej utannonserats till allmänheten eller på något annat sätt exponeras i samband med bokningen av din resa och/eller tecknade din reseförsäkring (beroende på vilket som inträffade senast), medan strejkerna pågick, kan du ha rätt till att begära ersättning för en avbruten resa, förutsatt att du är försäkrad mot det hela vill säga.

Täcker reseförsäkringen strejkåtgärder vid inställt flyg?

När ett flygbolag ställer in ditt flyg, något som i sin tur resulterar i att du inte kan ta dig till din destination eller hem från din resa på grund av strejken - är har det aktuella flygbolaget skyldigt att erbjuda dig full återbetalning av biljetterna, alternativt tillhandahålla en alternativ avgång till din slutgiltiga destination.

Om du drabbas av ekonomiska förluster till följd av strejken kan dessa dock komma att ersättas av en reseförsäkring i samband med anspråk på din ersättning. Med tanke på att de flesta flygresor bokas idag med ett konto-/kreditkort kommer den aktuella kortutfärdaren stå för dina ersättningsanspråk.

Det hela är dock något som resenärerna knappast behöver bemöda sig med tanke på att vi sköter hela processen, från att du lämnar in ditt yrkande på kompensation, till att det hela betalas ut till det valda bankkontot.

Täcker reseförsäkringen strejkåtgärder vid försenat flyg?

Om du drabbas av en flygförsening på grund av strejk där du inte kan ta dig till din tänka slutdestination enligt den tidtabell som återspeglas på flygbiljetten, där du även lyder ekonomiska förluster vilka i sin tur uppstår som en biprodukt av dessa förseningar kan du ha rätt till försening.

Det hela förutsätter dock att du har valt att checka in din avgång, men även att din reseförsäkring täcker förseningar vilka härleds till strejk eller andra skäl vilka faller inom samma kategori. I de fall kan du välja att begära kompensation när din avgång varit försenad under ett visst antal timmar (vanligtvis 12).

Det ska dock understrykas att det hela varierar kraftigt, något som du endast kan få svar på genom att först skicka in dina underlag till oss, varav vi sedan undersöker huruvida du har rätt till kompensation och i så fall vilken summa du kan förvänta dig att erhålla i slutändan.

Vanliga frågor och svar

Kan jag begära ersättning för strejk bland flygledare?

Strejk hos flygtrafikledningen betraktas som en "extraordinär omständighet" och det är därför osannolikt att du kommer lyckas driva igenom kravet gällande kompensation. Men även om förseningen eller den inställda avgången anses vara av extraordinär karaktär har du fortfarande rätt till en alternativ avgång eller en återbetalning. Det hela förutsätter att avgången anses uppfylla de kriterier som återges i EU-förordning 261.

Hur länge och kan jag få ersättning från flygbolaget vid försenade avgångar på grund av en pilotstrejk?

Hur länge en pilotstrejk varar är omöjligt att säga på förhand. Men med tanke på att flygbolagen förlorar pengar för varje minut som flygplanen blir stående på marken, tenderar det hela att lösas vanligtvis inom några dagar.

I samband med en försenad avgång har du rätt till bland annat mat, telefonsamtal och dylikt. Det ska dock nämnas att enligt EU-förordning 261 kan du även ha rätt till ekonomisk kompensation om ditt flyg blivit försenat med 3 timmar eller mer, förutsatt att det hela kan härledas till en pilotstrejk.

Det hela är dock föremål för en del subjektiv bedömning, något som innebär att vi först behöver få in nödvändiga underlag för att kunna förse dig med en preliminär bedömning gällande huruvida du kan komma att ha rätten till kompensation eller om oddsen för att det hela ska bära frukt är mikroskopiska.

Vad händer om ditt flygbolag väljer att inleda en flygstrejk?

I samband med en flygstrejk väljer de anställda som utgör personalstyrkan hos ett flygbolag att gå ut i strejk. Det hela leder naturligtvis till att avgångarna drabbas på flera olika plan, något som bland annat återspeglas av inställda avgångar och allmänt kaos bland resenärerna.

Drabbade resenärer kan i dessa fall komma att erbjudas återbetalning för sin biljett, där de även kan ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr om strejken härleds till flygbolaget. Ytterligare kompensation i samband med strejker bland flygpersonal är vanligt förekommande.

Kompenserar flygbolagen resenärer vid inställda flyg i samband med strejker på flygplatsen?

När det kommer till strejker på flygplatser har du, förutom ekonomisk kompensation, rätt till återbetalning och kompensation på plats. Med AirAdvisors kostnadsfria verktyg kan du snabbt och smidigt ta reda på om du har rätt att söka ersättning för det inträffade.

Kompensation från flygbolag i samband med extraordinära omständigheter

Enligt EU-lagstiftningen har passagerare rätt till ersättning om deras avgång är försenad med minst 3 timmar eller mer. Dock faller rätten till ersättning om det aktuella flygbolaget lyckas bevisa att förseningen i fråga i själva verket berodde på "extraordinära omständigheter".

För att ge dig en inblick i vad som kan anses falla inom kategorin "extraordinära omständigheter" tenderar en av de vanligaste "extraordinära omständigheterna" att härledas till en fågelkollision med flygplanet.

Mer konkret innebär det hela att om fågeln "råkar" förolyckas med exempelvis flygplanets motor kommer det att kräva en detaljerad felsökning, där tekniker behöver ta reda på huruvida motorn är tillräcklig säker för att kunna nyttjas för den aktuella avgången flygresan.

Just därför anses det hela vara en "extraordinär omständighet", något som i sin tur innebär att flygbolaget i juridisk mening inte behöver betala ut kompensation till drabbade resenärer.

Flygbolag & strejk: Kan jag räkna med ersättning när flygbolaget väljer att strejka?

Om du blivit drabbad av en flygstrejk är chansen stor att du blivit kvar på den aktuella flygplatsen, utan att du varken erhållit adekvat information om det inträffade, samtidigt som du varken blivit erbjuder kompensation i form av matkuponger, telefonsamtal eller till och med ersättningsboende, om det anses vara nödvändigt vill säga.

Ytterligare krav på ersättning är i hög grad beroende av vem som väljer att utlysa den aktuella strejken. För att ta reda på huruvida du är berättigad till ersättning i samband med strejken, vänligen använd dig av AirAdvisors kostnadsfria verktyg för att kontrollera rätten till kompensation.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror