Kontrollera ersättning
EU förordning 261: Resenärens rätt till ersättning i samband med flygstörningar

EU förordning 261: Resenärens rätt till ersättning i samband med flygstörningar

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 27, 2024

När du drabbas av flygstörningar behöver du komma ihåg att du skyddas av EU-lagstiftningen. Den europeiska förordningen EG 261 omfattar alla flyg som avgår från en flygplats inom EU eller som arrangeras av ett flygbolag med bas i EU.

Tyvärr väljer upp till 90% av flygpassagerarna att avstå från att lämna in krav enligt de som återfinns i EU 261, helt enkelt eftersom de inte känner till att de faktiskt har rättigheten att göra så.

I den här guiden går vi igenom allt som du behöver veta om EU261-lagen, dina rättigheter och hur du går tillväga för att lämna in ett anspråk när det kommer till ersättning vid försenade och inställda avgångar.

Om du har drabbats av en flygstörning och anser att du har rätt till ersättning enligt EC 261-lagen, vänligen klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så som det anges. Vårt team kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig att få ut den ekonomiska ersättningen som du enligt lag har rätt till.

Ta reda på hur mycket du kan begära i ersättning

Vad är EU-förordning 261/2004?

Fram till 2004 existerade det ingen "universell lag" som EU:s resenärer kunde åberopa när det kommer till att skydda deras rättigheter i samband med flygstörningar. 

Istället fick resenärer förlita sig på att hävda sina rättigheter via nationella lagar, alternativt förlita sig på flygbolagens välvilja att skydda deras rätt som konsument. Den enda europeiska lag som till viss del omfattade resenärernas rättigheter utgjordes av (EEG) nr 295/91, som dock endast omfattar fall där resenärer nekas ombordstigning.

Allt detta förändrades dock under 2004 i samband med att Europaparlamentet röstade igenom och antog en ny lag som krävde att flygbolagen skulle kompensera passagerarna i samband med följande flygstörningar:

Lagen, som för närvarande går under förkortningen EU261 (eller EC 261), ger dig som resenär rätt till ersättning på mellan 3 000 - 7 000 kr, beroende på flygsträcka.

Den nya lagen trädde i kraft den 17 februari 2005 och kan åberopas i EU-länderna, inklusive ett antal andra länder som valt att ingå ett bilateralt avtal med EU.

tip

Tack vare denna lag kommer alla resenärer som drabbas av flygstörningar i samband med avgångar inom Europa att vara betydligt mer skyddade i jämförelse med andra regioner!

 

Högkvarter för EU i Bryssel

Avgångar som omfattas av EU 261

Du har möjligheten att ansöka om ersättning enligt EU261 för alla avgångar inom den europeiska unionen. Utöver dessa omfattar förordning 261 2004 även Island, Schweiz, Norge och 9 särskilda områden vilka har en nära koppling till medlemsländerna

Dessa territorier benämns även som den Europeiska unionens yttersta randområden och inkluderar franska Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Azorerna, Madeira samt Kanarieöarna.

warning

I teorin skulle ersättningen enligt EU 261 2004 kunna tillämpas för alla avgångar med exempelvis Panama Copa Airlines via Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vidare till Miami (Förenta staterna).

För att förenkla ovanstående diskussion återspeglar nedanstående tabell några vanliga exempel på avgångar som omfattas av EG 261 2004:

Resplan

EU flygbolag

Flygbolag utanför EU

Inom EU

Ja

Ja

EU-flygplats - icke-EU-flygplats

Ja

Ja

flygplats utanför EU - flygplats inom EU

Ja

Nej

utanför EU 

Ja

Nej

Vanligen noter att förordningen EU261 2004 inkluderar alla typer av kommersiella flygbolag.

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning

Dina rättigheter enligt EU261

Nedan redogör vi för alla dina rättigheter som EU-resenär, baserat på var och en av de fyra scenarierna vilka illustreras i föregående kapitel (se tidigare tabell).

avgångshall för flygresenärer

EU261 Rättigheter vid försenat flyg

En försenad avgång är förmodligen det vanligaste scenariot du kan råka ut för som resenär. Beroende på den aktuella flygsträckan, inklusive avståndet till slutdestinationen, kan du ha rätt till ersättning på upp till 7 000 kr, om din avgång blivit mer än 3 timmar försenad (flyget anländer till slutdestinationen 3 timmar senare än den planerade ankomsttiden).

Förutom den ekonomiska ersättningen har du enligt EU261 även rätt till kompensation på plats, något som bland annat inkluderar:

 • 2 kostnadsfria telefonsamtal, möjligheten att skicka e-post eller fax,
 • gratis mat och dryck
 • gratis hotellövernattning, förutsatt att den alternativa avgången lyfter nästkommande dag

För att du ska kunna kräva ersättning måste din avgång vara försenad med minst 2 timmar eller mer. Vänligen kontrollera tabellen nedan för att få reda på exakt huruvida du uppfyller villkoren:

Reseavstånd

Alla avgångar med en flygsträcka kortare än 1 500 km

Alla inrikesflyg inom EU, vilka överstiger en flygsträcka på 1 500 km

Alla icke-inhemska avgångar inom EU vilka återspeglas av en flygsträcka mellan 1 500-3 500 km

Alla icke-internationella EU-avgångar, med en flygsträcka längre än 3 500 km

Väntetid

2 eller flera timmar

3 timmar eller mer

3 timmar eller mer

4 timmar eller mer

Kompensation avseende försenat flyg

I tabellen nedan ser du exakt hur mycket kompensation som du kan begära i samband med en försenad avgång, baserat på den aktuella flygsträckan.

Försening vid ankomst till slutdestination

Reseavstånd för ditt flyg

Alla avgångar kortare än 1 500 km

ex. Stockholm - Berlin

Alla inrikesflyg UK/EU längre än 1 500 km

ex. Stockholm - Lissabon

Alla icke-internationella avgångar inom Sverige/EU mellan 1 500-3 500 km

ex. Stockholm - Wien

Alla icke-interna EU-avgångar, kortare än 3 500 km

ex. Stockholm - Dubai

Kortare än 3 timmar

Ingen ersättning betalas ut

Minst 3 timmar eller mer

3 000 kr

4 500 kr*

4 500 kr

7 000 kr

Mer än 4 timmar

7 000 kr

Kom aldrig fram

7 000 kr

* För inrikesflyg inom EU över 3 500 km med en försenad ankomst på 3 till 4 timmar kan det aktuella flygbolaget välja att ersätta dig med en reducerad kompensation i form av 3 500 kr.

Om du upplever ovanstående tabell som aningen förvirrande rekommenderar vi dig att använda vår räknare för att enklare beräkna din rätt till ersättning i samband med flygförseningar.

I samband med långa flygförseningar, på 5 timmar eller mer, kan du också begära full återbetalning av dina oanvända biljetter. Dessutom kan du få pengarna tillbaka för dina använda biljetter om de inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan. Slutligen har du rätt till en gratis returresa till den ursprungliga flygplatsen så snart som möjligt.

Om du till exempel reser från Milano till Peking för att delta i en konferens över dagen, samtidigt som din anslutning från Frankfurt är mer än 5 timmar försenad, kan du få pengarna tillbaka för dina oanvända biljetter. Du kommer dock även att kunna begära att få pengarna tillbaka för din avgång från Milano eftersom du inte har möjligheten att anlända till konferensen i tid, inklusive en returbiljett.

warning

För mer information om dina rättigheter, vänligen ta del av vår guide gällande ersättning vid flygförseningar.

clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

EC 261: Rättigheter vid inställt flyg

Vid inställda avgångar omfattas du av EU 261-direktivet förutsatt att du uppfyller följande villkor:

 • den inställda avgången inträffade mindre än 14 dagar för det planerade avresedatumet
 • ditt inställda flyg skulle ha avgått från en flygplats i EU eller genomförts av ett flygbolag i EU
 • anledningen till den inställda avgången anses vara flygbolagets fel, samtidigt som det inte kan klassas som en extraordinär omständighet
 • du köpte biljetterna på egen hand

Om du uppfyller alla dessa villkor har du följande rättigheter:

 • återbetalning av dina använda och oanvända biljetter (t.ex. ett anslutande avgång som du inte kan gå ombord på i och den inställda resan)
 • alternativ avgång - det föreslagna ersättningsflyget måste avgå så snart som möjligt
 • rätt till ersättning upp till 7 000 kr, vilket vi tar upp i avsnittet nedan
 • rätt till kompensation på plats, i likhet med den vid flygförseningar
warning

Läs vår guide gällande ersättning för inställda flyg om du vill veta mer.

Kompensation vid inställda flyg

Hur mycket ersättning du kan erhålla avseende inställda flyg baseras på flera faktorer:

 • den tidpunkt då flygbolaget valde att ställa in din avgång
 • den aktuella flygsträckan
 • om din avgång avverkas inom eller utanför EU:s gränser
 • om du accepterar en alternativ avgång som erbjuds av flygbolaget

I tabellerna nedan kan du se hur mycket ersättning du har rätt till.

Kompensation för inställda flyg vid korta rutter

 under 1 500 km, t.ex. Stockholm - Köpenhamn

Erbjuds alternativ avgång?

JA

Nej, eller så tackade du nej till erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagar

< 7 dagar

3 000 kr

1 500 kr

ny avgång ankommer tidigare än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

3 000 kr

ny avgång anländer mer än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången har en avgångstid kortare än 2 timmar före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången har en avgångstid kortare än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 2 timmar efter den ursprungliga avgången

Kompensation vid inställda flyg när det kommer till medellånga rutter

1 500 km - 3 500 km, t.ex. Tallinn - Madrid

Erbjuds en alternativ avgång?

JA

Nej, eller så valde du medvetet att avböja erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagar

< 7 dagar

5 000 kr

2 500 kr

den nya avgången avgår mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 3 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången avgår mer än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 3 timmar efter den ursprungliga avgången

4 000 kr

den nya avgången avgår mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången och anländer 3 till 4 timmar efter den ursprungliga avgången

N/A

4 000 kr

ny avgång anländer mer än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

ny avgång anländer mer än 3 timmar efter den ursprungliga avgången 

Kompensation vid inställda flyg när det kommer till långa rutter

mer än 3 500 km

Erbjuds alternativ avgång?

JA

Nej, eller så valde du av tack nej till erbjudandet

Kompensation

7 - 13 dagar

< 7 dagar

för avgångar mellan städer i och utanför EU 

för avgångar mellan två städer i EU 

3 500 kr

den nya avgången lyfter mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

den nya avgången lyfter mer än 1 timme före den ursprungliga avgången och ankommer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

7 000 kr

ex, Milano - New York 

5 000 kr

ex, Valencia - Reykjavik 

7 000 kr

ny avgång anländer mer än 4 timmar efter den ursprungliga avgången

EU förordning 261 04: Rättigheter vid nekad ombordstigning

Du omfattas också av EG-förordning 261 2004 i händelse av nekad ombordstigning.

Innan du nekas ombordstigning kommer flygbolagets personal att försöka hitta frivilliga som är beredda att ge upp sina platser genom att erbjuda något i gengäld. Om flygbolaget inte hittar tillräckligt många frivilliga kommer besättningen att neka ombordstigning för de drabbade resenärerna. Dina rättigheter i en sådan situation återspeglas som följande:

 • omdirigering vid tidigast möjliga tidpunkt eller vid en senare tidpunkt som passar dig
 • återbetalning av kostnaden för biljetten
 • ersättning i form av likvida medel
 • stöd vid långa förseningar enligt beskrivningen i avsnitten ovan

Kompensation vid nekad ombordstigning

Den ekonomiska ersättningen baseras främst på den aktuella flygsträckan:

 • 3 000 kr gällande avgångar kortare än 1 500 km
 • 5 000 kr gällande flygningar inom EU på mer än 1 500 km och flygningar utanför EU på mellan 1 500 och 3 500 km
 • 7 000 kr för alla andra flygningar

eurosedlar i 20- och 100-valörer

Dina andra rättigheter som omfattas av EU261

Visste du att förutom monetära ersättningar har du enligt EC 261 även rätt till andra former av kompensation? Härnäst kommer vi att redogöra för några av de vanligast förekommande:

1. Rätt till information gällande EU 261-direktivet

Flygbolagen måste informera dig om dina rättigheter enligt EC 261 i samband med förseningar eller inställda avgångar, inklusive vid nekad ombordstigning. Du kan också själv ta del av det officiella dokumentet gällande EU-förordning 261/2004.

warning

Flygbolagen måste förse dig med sådan information i skriftlig form i samband med eventuella flygstörningar. Ett flygbolag måste visa upp texten enligt EG 261 vid incheckningsdisken.

Den skall också förse varje berörd resenär med ett skriftligt meddelande där reglerna avseende assistans och kompensation återges.

2. Övriga ersättningar enligt EC 261

Ofta struntar flygbolagen att informera resenärerna om deras rättigheter till gratis måltider och förfriskningar, inklusive transport och övernattning på hotell.

Om du åsamkats extra utgifter på grund av försenade eller inställda avgångar rekommenderar vi att ta med dessa i dina krav i samband med dina ersättningsanspråk (enligt EU261). Du måste dock komma ihåg att spara alla kvitton eftersom dessa används som underlag för att hävda din rätt till ersättning!

Det kan vara exceptionellt komplicerat att räkna ut exakt hur mycket som du kan kräva i ersättning i samband med inställda avgångar. För att spara tid, föreslår vi dig att nyttja vår användarvänliga räknare där du med enkelhet kan räkna ut hur mycket ersättning som du kan begära från det aktuella flygbolaget.

Kontrollera hur mycket du kan begära i kompensation

Extraordinära omständigheter - när flygbolaget slipper ersätta resenärerna

Vid förseningar, nekad ombordstigning eller inställda avgångar på grund av extraordinära omständigheter är du som resenärer inte berättigad kompensation.

Extraordinära omständigheter avser bland annat följande situationer:

Enligt EG 261 klassas extraordinära omständigheter som de situationer som anses ligga utanför flygbolagets kontroll. Det hela medför att flygbolaget (i juridisk mening) inte har några skyldigheter gentemot resenären när det kommer till ersättning. 

Utvalda flygbolag är i allmänheten negativt inställda gällande resenärernas ersättningsanspråk. Som en generell ursäkt använder sig dessa flygbolag av förklaringar där vederbörande hänvisar till tekniska fel på deras flygplan som orsaken bakom förseningen.

Det är just här som EU 261 2004-förordningen kommer in i bilden. I denna klargörs bestämmelser gällande försenade avgångar, något som ämnar eliminera risken för subjektiva tolkningar i.

Appellationsdomstolen anser även att misstag gällande angivet datum som flygbolagets fel. Det är således inte möjligt för det aktuella flygbolaget att klassificera det hela som en extraordinär omständighet. Däremot kan dolda tillverkningsfel komma att klassificeras som en form av extraordinär omständighet.

Vid extraordinära omständigheter har du rätt till grundläggande kompensation på plats, även om du inte kan kräva ersättning enligt EU:s förordning.

resenärer på väg mot att boarda flygplanet

Ersättning vid EC261: Hur gör man för att ansöka om kompensation?

Nu när du är medveten om dina rättigheter gällande ersättning rekommenderar vi dig att lämna in din EU261-ansökan. Detta är dock en påfrestande och tröttsam process, där många resenärer tenderar att ge upp redan i det inledande skedet av processen.

Generellt sett har du två alternativ att förhålla dig till när det kommer till ditt ersättningsanspråk. Om du vill driva det hela på egen hand måste du kontakta flygbolaget och initiera processen med allt vad det hela innebär. Om flygbolaget vägrar betala ut ersättning är nästa steg att ta det hela till domstol. 

Det andra sättet återspeglas av att fylla i vårt formulär med de uppgifter vilka avser avgången, där vi sedan tar hand om resten. Våra medarbetare kommer att kontakta det aktuella flygbolaget och driva ärendet utan att du behöver involvera dig nämnvärt i det hela. 

Vi tar bara ut en provision om vi lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk. Vår provision kommer då att dras från den totala ersättningen som du erhållit. Om vi å andra sidan misslyckas med vårt uppdrag, kommer du inte att debiteras några avgifter överhuvudtaget.

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning

Tidsfrister gällande ansökan avseende ersättning med EU förordning 261 2004 som stöd

EU-förordning 261 2004 anger inte någon preskriptionstid som är gemensam för alla fall. Den baseras inte heller på din aktuella nationalitet.

Tidsfristen för att lämna in ditt EU261-anspråk bestäms främst av det land som ditt aktuella EU-flygbolag har sin bas. 

Nedan återspeglas en enkel tabell som visar hur lång tid du har på dig att ansöka om ersättning från EU 261:

Tidsfrist

Land

10 månader

Lettland

1 år

Belgien, Polen

2 år

Island, Nederländerna, Slovakien, Slovenien, Schweiz

2 år 2 månader

Italien

3 år

Österrike, Kroatien, Tjeckien*, Danmark, Estland, Finland, Tyskland**, Norge, Portugal, Rumänien, Sverige***

5 år

Bulgarien, Frankrike, Grekland, Ungern, Spanien

6 år

Cypern, Irland, Storbritannien (utom Skottland)

10 år

Litauen, Luxemburg

Ingen gräns

Malta

*Tjeckien: Det är viktigt att meddela ditt flygbolag om flygförseningar inom 6 månader från att händelsen ägt rum. I dessa fall kommer ditt anspråk att vara aktivt i 3 år.

**Tyskland: Preskriptionstiden löper ut den sista dagen under det tredje året. Till exempel, om din avgång skulle ha lyft den 22/03/2018, kommer preskriptionstiden för denna avgång löpa ut den 31/12/2021.

***Sverige: Preskriptionstiden förnyas i samband med själva ersättningsanspråket. Preskriptionstiden för alla efterföljande anspråk skulle således vara 3 år från den tidpunkt då det senaste anspråket lämnades in.

Oavsett typen av flygförsening har du möjligheten att använda dig av tabellen ovan. EU:s tidsgräns avseende kompensation vid försenat flyg är densamma som för inställt flyg eller nekad ombordstigning.

Vänligen uppmärksamma att det förekommer fall där flygbolag medvetet valt att fördröja processen, något som för övrigt är en medveten strategi för att vänta ut preskriptionstiden. För att undvika tidsspillan rekommenderar vi därför våra läsare att ansöka om EC261-ersättning omedelbart efter att tiden för avgång passerats!

AirAdvisor hjälper dig att få ut din EU261 ersättning

Om du drabbas av flygstörningar står vi redo att hjälpa dig. Du behöver endast i dina uppgifter gällande avgången, vara vi omgående beräknar och presenterar hur mycket ersättning som du är berättigad till enligt EC261.

Vi kommer dock inte att nöja oss med ovanstående. Vidare kommer vi även att använda oss av dina uppgifter för att nå ut till flygbolaget och andra myndigheter för att hävda din rätt till ytterligare kompensation!

tip

AirAdvisor återspeglas idag som en av de största aktörerna när det kommer till kompensation gällande EU261-avgångar. Vi kommer att göra allt i vår makt för att du ska erhålla din EG 261-kompensation, något som innebär att du får ägna dig åt betydligt mer intressanta och meningsfulla aktiviteter.

clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 16 087 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror