Kontrollera ersättning
Montrealkonventionen: Din rättigheter till kompensation vid försenat, skadat och borttappat bagage

Montrealkonventionen: Din rättigheter till kompensation vid försenat, skadat och borttappat bagage

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: March 21, 2024

Montrealkonventionen (MC99) är ett globalt fördrag som undertecknades 1999 men trädde i kraft först 2003. Den upprätthåller flygbolagens ansvar när det kommer till fysiska skador på resenärer, inställda avgångar, inklusive förlust och/eller skada på bagage och gods under internationella flygresor.

På många sätt kan Montrealkonventionen ses som en uppdaterad version av Warszawakonventionen som ursprungligen undertecknades 1929 och som var utformad för att vara ett enda, enhetligt fördrag som skulle reglera flygbolagens ansvar när det kommer till ekonomisk ersätt - världen över.

Montreal Convention lost baggage and found at airport

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Vad omfattas egentligen Montrealkonventionen av?

Huruvida Montrealkonventionen kan tillämpas i ditt fall beror främst på huruvida den avgående och ankommande flygplatsen som avser din flygresa återfinns inom ett territorium som avser två stater vilka valt att teckna konventionen.

När det kommer till Europa ratificerades Montrealkonventionen via den så kallade förordningen EG 889/2002. Det hela innebär att alla inrikesflyg inom enskilda medlemsländer omfattas likaväl av Montrealkonventionen, även om dessa länder inte anses uppfylla kravet för transport på en internationell nivå.

Det hela gäller dock endast för returflyg från eller till en stat som tecknat konventionen. Detta inkluderar även returflyg från ett land som för närvarande är medlem i den europeiska unionen, vidare till en stat som valt att inte teckna konventionen. 

Nedanstående tabell visar övergripande för vilka flygrutter som Montrealkonventionen kan tillämpas:

Flygrutt

Inga mellanlandningar

Mellanlandning i en stat som tecknat konventionen

Mellanlandning i en stat som inte tecknat konventionen

Mellan två stater vilka tecknat konventionen

Ja

Ja

Ja

Flyg inom en stat som tecknat konventionen (ej EU-medlem).

Ja

Ja

Ja

Flyg inom en stat som tecknat konventionen (både EU- och icke EU-medlemmar).

Ja

Ja

Ja

Notera: Den så kallade Warszawakonventionen gäller fortfarande för alla stater vilka valt att skriva under Montrealkonventionen!

Dina rättigheter i samband med bagageproblem

Skulle ditt bagage visa sig bli försenat, skadats eller försvinna helt och hållet kan du sitta lugnt i båten! Enligt Montrealkonventionen har du nämligen rätt till ersättning upp till 19 000 kr (€1675) per resenär - oavsett antalet resväskor!

Vid försenat bagage

Om ditt bagage skulle bli försenat har du som resenär rätt att köpa kosmetika, hygienprodukter och kläder som motsvarar en "rimlig nivå". Just rimligheten är något som du behöver ta extra hänsyn till i samband med köp.

För att nämna ett konkret exempel kommer inte flygbolaget att godkänna inköp av jeans på flera tusen kronor men heller inte kosmetika från exklusiva märken. Tumregeln är att om du tvekar över huruvida flygbolaget kommer godkänna ditt köp så är varan förmodligen för dyr.

Kom ihåg även att spara alla kvitton för dina utlägg eftersom dessa kommer använda som underlag i samband med handläggningen av dina ersättningsanspråk. Det ska understrykas att köp vilka inte kan styrkas med ett kvitto kommer att vara svåra att få ersättning för.

Du bör även ha som regel att ta kopia av alla kvitton eftersom det alltid finns en risk att ditt ärende kommer på villovägar! Som redan nämnts har du rätt till maximalt 19 000 kr (€1675) när det kommer till ersättningsköp.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Notera: Skulle ditt bagage bli försenat vid returresa kommer du inte att ha rätt till några ersättningsköp och därmed sakna rätt till ekonomisk kompensation!

Genrebild över ett bagage som parkerats i vänthallen

Vid trasigt bagage

Skulle ditt incheckade bagage skadas under flygresan kommer flygbolaget i första hand att försöka reparera skadan. Skulle det inte vara möjligt kommer flygbolaget att ersätta dig för det uppskattade värdet för bagaget, inklusive dess innehåll.

Ditt flygbolag är nämligen skyldiga att betala ut ersättning i de fall då det kan påvisas att skadan på ditt bagage faktiskt inträffat under själva flygturen. Uppmärksamma att detta gäller endast för ditt incheckade bagage och ej för handbagage som du tar med in på flygplanet.

I likhet med försenat bagage har du rätt till ett maximalt ersättningsbelopp på 19 000 kr (€1675), sett till dagens kurs. Själva ersättningsnivån beräknas i enlighet med det bedömda värdet av resväskan och dess innehåll.

Notera: Du bör alltid ha som regel att dokumentera alla skador på ditt bagage med bilder eftersom det kan komma att fälla avgörandet när det kommer till dina ersättningsanspråk.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vid borttappat bagage

Skulle du drabbas av det värsta möjliga scenariot, nämligen att ditt bagage kommer på villovägar under mer än 21 dagar, kommer bagaget att klassas som "borttappat", även om den dyker upp vid ett senare skede!

I likhet med ett försenat och borttappat bagage är ersättningen även i detta fall cirka 19 000 kr (€1675) per resenär. I de fall då det kan påvisas att flygbolaget tappat bort ditt bagage kommer du även att ha rätt till ersättningsköp, något som vi för övrigt diskuterat tidigare.

Dock måste alla dina ersättningsköp motsvara det ungefärliga värdet som återfanns i bagaget vid tiden för det inträffade. Även om du haft bagaget fullt med dyra märkesvaror kommer dina ersättningsanspråk (mest sannolikt) inte att godkännas!

En tilläggsförsäkring rekommenderas för värdefullt bagage

Om du medvetet packat ned värdefulla föremål i ditt incheckade bagage är det rekommenderat att teckna en form av tilläggsförsäkring för att undvika stor ekonomisk förlust. I händelse av att ditt bagage kommer på villovägar kommer tilläggsförsäkringar att täcka en stor del av innehållet.

Dock ligger bevisbördan på dig när det kommer till innehållet. Just därför rekommenderar vi att dokumentera allt som du har packat ned, framför allt om det handlar om dyra artiklar. Samtidigt är det även viktigt att ha kvitto (som redan nämnts) på alla nedpackade artiklar för att kunna styrka dina ersättningsanspråk.

Har du planer på att packa ned saker av stort affektionsvärde rekommenderar vi dig att undvika det i den mån som det är möjligt. Även om du får ersättning för dina saker kommer det sällan att motsvarar den känslomässiga lidelsen att ha gått miste om dessa!

Vilka tidsfrister gäller för skador på bagage?

Fastställandet av tidsfristen för skadat bagage är avgörande när det kommer till ersättning. I Montrealkonventionen återspeglas tidsfristerna i form av kalenderdagar (mån - sön) och ej i form av arbetsdagar (mån-fre).

Skulle du på eget bevåg välja att lämna flygplatsen utan att för den delen anmält ett skadat bagage måste du i efterhand kunna bevisa att den uppkomna skadan faktiskt orsakats av flygbolaget och inte av dig själv!

Det är just därför som det är viktigt att praktiskt taget omgående i samband med landning fota bagaget och uppsöka flygbolagets anställda för att rapportera in det inträffade. Vi rekommenderar dig även att alltid inspektera bagaget, även om det inte ser skadat ut.

Med tanke på stressen som ofta föreligger i samband med utlämning av bagage på rullbandet är det svårt att objektivt utvärdera huruvida ditt bagage faktiskt skadats under flygturen. I den mån det är möjligt bör du uppsöka en lugnare del av ankomsthallen och inspektera bagaget i lugn och ro.

Som redan nämnts, skulle du identifiera några skador på bagaget, vilka du med säkerhet vet inte funnits där innan, så ska du gå vidare till att anmäla det direkt på flygplatsen. Detta kommer garantera att stärka sannolikheten fröa att driva igenom dina ersättningsanspråk än om du skickar in anspråket flera dagar senare!

Genrebild över en väska som åker på rullbandet

Tidsfrister för anmälan av skador

Härnäst kommer vi att presentera en överskådlig tabell där vi går genom de tidsfrister som gäller i samband med anmälan av försenat, skadat eller borttappat bagage:

Incheckat bagage

Rekommenderad åtgärd

Tidsgräns för ersättning

Vid förseningar med mer än 3 timmar.

Leta upp flygbolagets ansvariga och fyll i en PIR (Property Irregularity Report) i ankomsthallen!

Anmäl förlusten av ditt bagage inom 7 dagar efter ankomst för att ha rätt till ersättning.

Synliga skador på bagage

Vid skadat bagage efter upplockning ska du omgående ta bilder och fylla i en PIR (Property Irregularity Report) i ankomsthallen!

Anmäl skadorna direkt i ankomsthallen, dock ej senare än 7 dagar efter upptäckt.

Försenat och/eller skadat bagage

Du måste anmäla förseningen och/eller skadan direkt i ankomsthallen genom att fylla i en PIR (Property Irregularity Report).

Tidsgränsen för ersättning är 7 dagar efter ankomst. Skadeanmälan ej senare än 7 dagar efter mottagande.

Borttappat bagage längre än 21 dagar.

Anmäl det borttappade bagaget direkt i ankomsthallen via en PIR (Property Irregularity Report).

Tidsgränsen för ersättning aktiveras först efter 21 dagar om inte bagaget hittas. Därefter har du 2 år på dig att begära ersättning från ditt flygbolag.

Kom ihåg: Skulle du missa de angivna tidsfrister som återges i tabellen kommer du att inte kunna yrka på ersättning från det flygbolag som ansvarar för hanteringen av ditt bagage. I vissa fall kan du påvisa att transportören agerat bedrägligt. Något som dock kan vara ytterst svårt att bevisa.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur stor ersättning har jag rätt till enligt Montrealkonventionen vid skadat bagage?

Enligt Montrealkonventionen har du rätt till ersättning upp till 1288 särskilda dragningsrätter (SDR) i samband med skadat bagage - per resenär! Det hela motsvarar cirka 19 000 kr (€1675) sett till dagens kurs.

Har jag rätt till ersättning för ersättningsartiklar i samband med hemresa?

Om ditt bagage skulle blir försenat i samband med hemresa, det vill säga vid landning på hemorten, kommer du inte att kunna begära ekonomisk kompensation för några inköp vilka avser ersättningsartiklar så som kläder, kosmetika, hygienprodukter med flera.

Är det möjligt att teckna en tilläggsförsäkring för värdefullt bagage?

Ja, du kan med stor sannolikhet teckna en tilläggsförsäkring för värdefullt bagage. Vi rekommenderar dig dock att aldrig packa ned saker av stort affektionsvärde eftersom den ekonomiska ersättningen aldrig kan ersätta det känslomässiga bandet till dessa ägodelar.

Måste jag alltid fylla i en PIR (Property Irregularity Report) vid ankomst?

Svaret är ja! Genom att fylla i en PIR (Property Irregularity Report) kommer du att ha underlag som du kan uppvisa i samband med dina ersättningsanspråk. Just därför är det så viktigt att direkt i ankomsthallen fylla i en PIR (Property Irregularity Report), överlämna det till flygbolagets ansvariga och även be om en kopia!

Hur lång tid har jag på mig att anmäla försenat, skadat och borttappat bagage?

När det kommer till försenat och skadat bagage har du 7 dagar på dig att anmäla det hela till flygbolaget. För borttappat bagage ska du anmäla det hela efter att 21 dagar passerat, dock ej senare än 2 år.

Flight Delay Compensation Calculator
Flight Delay Compensation Calculator

Flight Delay Compensation Calculator:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 230 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 14 285 recensioner

  • star
  • star
  • star
  • star
  • starhalf

Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror