Kontrollera ersättning

Ersättning för försenat bagage: Viktigt att agera i tid!

Ersättning för försenat bagage: Viktigt att agera i tid!
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: February 28, 2024

I följande guide kommer vi att diskutera allt som du behöver veta när det kommer till ersättning för ett försenat bagage. Vi kommer även att redogöra för vad du behöver göra i samband med att ditt bagage skadats eller försvunnit!

Viktigt att anmäla direkt i ankomsthallen

Du behöver anmäla omgående om ditt bagage kommit på villovägar, försenats eller skadats via en PIR-blankett redan i ankomsthallen för den flygplats som du landar på. Följande punkter beskriver hur du ska gå tillväga:

 1. Du måste direkt informera flygbolagets representanter om ditt bagage kommit på villovägar och fylla i en PIR (Property Irregularity Report)
 2. Du kommer därefter att erhålla ett så kallat PIR-kvitto (Property Irregularity Report) som innehåller en unik referens till ditt ärende.
 3. Du kan därefter använda denna referens som återspeglas på ditt PIR-kvitto för att spåra ditt bagage.
 4. Du kommer att få ett svar på ditt ärende när det ansvariga flygbolaget lyckats lokalisera ditt bagage.
 5. Du kommer därefter att kunna antingen plocka upp ditt bagage på plats, alternativt få den hemlevererad utan extra kostnad.

Flygbolagets representanter på den flygplats som du landar på kommer att ta ansvar för att koordinera sökningen efter ditt bagage under de inledande fem (5) dagarna. Du hittar kontaktinformation till flygbolagets ansvariga på ditt PIR-kvitto.

Om flygbolagets representanter på den aktuella flygplatsen inte lyckas identifiera ditt bagage efter att de inledande fem (5) dagar passerat, kommer ditt ärende att eskaleras till huvudkontoret.

försenat bagage

Dina rättigheter som resenär - Checklista för bagage

Innan vi fokuserar på ersättningsanspråk, tidsfrister och andra delar relaterade till försenat, borttappat och skadat bagage är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter som flygresenär. Just därför har vi nedan sammanställt använda tips i form av en kort checklista som kommer att hjälpa dig hantera potentiella problem med ditt bagage på rätt sätt.

Checklista: Dokument och information som du behöver känna till vid bagageproblem:

 • PIR-blanket (Property Irregularity Report)
 • Boardingkort med tillhörande flygnummer
 • Siffror och/eller nummer på ditt bagagetag
 • Visuella egenskaper (färg, design, storlek)
 • Förteckning över innehållet i ditt bagage
 • Kvitton på de artiklar som återfinns i bagaget
 • Bilder vilka styrker skador på bagage
 • Underlag och kvitton för alla dina nödinköp

Den sista punkten är särskilt intressant i sammanhanget, något som vi fokuserar på att diskutera närmare härnäst!

Ersättning för nödvändiga artiklar

Om du skulle bli tvungen att köpa in nödvändiga artiklar så som hygienprodukter, kläder med flera som du packat ned i ditt incheckade bagage och/eller hyra utrustning som du måste ha tillgång till, kan du inom rimliga gränser även begära ersättning från flygbolaget för dessa utgifter:

 • Spara alla originalkvitton, inklusive en kopia av PIR-blanketten. Dessa kommer att utgöra viktiga underlag i samband med handläggning av ditt ersättningsanspråk.
 • Du måste framställa dina ersättningsanspråk för alla dina nödvändiga artiklar inom 21 dagar från att du fick åtkomst till ditt bagage.

Skulle ditt bagage bli försenat i samband med hemresa, kommer du sällan kunna begära ersättning för de utgifter som du erlagt för nödvändiga artiklar.

Genrebild över en resväska som står parkerad på flygterminalen

Hur mycket kan du kräva i ersättning?

Ersättningen i samband med försenade, skadat eller borttappat bagage är i själva verket en form av skadestånd. Du kan därför endast få ersättning om du kan påvisa det inträffade. Om möjligt ska du även sträva efter att begränsa omfattningen av det inträffade.

Du har även möjligheten att teckna en särskild överenskommelse med flygbolaget i fråga när det kommer till ersättningsansvar betydligt högre än den som anges ovan. Dock kommer flygbolaget att debitera dig en tilläggsavgift för det hela.

Ersättningsnivån bestäms enligt det värde som du angett, såvida flygbolaget inte kan påvisa att det faktiska värdet i själva verket verkligen är betydligt lägre än det initiala fastställda värdet på ditt bagage.

Det är verkligen inte rekommenderat att lägga värdesaker i ditt bagage eftersom du i de flesta fall inte kommer att ha rätt till ersättning om dessa skadas eller tappas bort. Notera även att många flygbolag har som vill att aldrig ersätta värdesaker i bagaget och du checkar in!

Skulle värdet på försvunnet bagage överstiga den maximala ersättningsnivån har du möjligheten att ansöka om ytterligare ersättning från din hemförsäkring. Härnäst redogör vi för de steg som du behöver vidta i samband med försenade, skadade och försvunnet bagage!

Rekommendationer vid försenat bagage

Om ditt bagage försenas, alternativt landar inte med samma flyg som du själv, rekommenderas du att fylla i en PIR-blankett, direkt på flygplatsen. Du bör även lämna in ett ersättningsanspråk till flygbolaget - dock senast inom 3 veckor!

Vidta följande steg om bagaget är försenat:

 • Sök upp flygbolagets anställda och be om att fylla i PIR-blanketten (Property Irregularity Report) direkt i ankomsthallen. Glöm inte att be om en kopia av den ifyllda blanketten!
 • Spara kvitton på alla inköp som du behöver göra som en följd av att ditt bagage kommit på villovägar.
 • I samband med att ditt bagage anländer ska du inom 21 dagar skicka in ditt ersättningsanspråk. Bifoga även en kopia av den ifyllda PIR-blanketten, inklusive alla kvitton (spara en kopia).

Din rätt till ersättning baseras främst på om förseningen inträffade vid utresa eller returresa.

 • Vid utresa: Du har rätt att yrka på ersättning av ditt flygbolag för alla anskaffningar (endast nödvändiga). Detta inkluderar bland annat kläder, hygienprodukter och dylikt. Du måste även minimera kostnaderna i den mån det är möjligt!
 • Vid returresa: När du kommer tillbaka från din resa, samtidigt som ditt bagage försenas, kommer det sällan att orsaka samma huvudbry som vid utresa. Just därför kommer det sällan existera konkreta grunder för ersättning.

Ditt flygbolag kommer inte att skuldbeläggas för ett försenat bagage såvida de ansvariga kan bevisa att flygbolaget vidtagit alla möjliga åtgärder för att undvika skador på ditt bagage. Just därför beviljas sällan ersättningsanspråk vilka orsakats av extraordinära omständigheter (strejker, extra väderförhållanden, säkerhetsrisker m.fl.).

Rekommendationer vid försvunnet bagage

Ditt bagage anses vara försvunnen om den inte hittas inom 21 dagar från och med att ditt flyg landade. Enligt lagen har du rätt till ersättning upp till 1 288 SDR (motsvarande cirka 18 000 kr eller €1 596) per passagerare.

Härnäst redogör vi kortfattat för de olika steg som du behöver vidta om ditt bagage kommer på villovägar:

 • Fyll i PIR-blanketten: Om bagaget inte anländer med det flyg som du landade med skall du omgående i ankomsthallen fylla i en PIR-blankett. Glöm inte heller att be om en kopia.
 • Bagaget saknas efter 21 dagar: Skulle ditt bagage inte dyka upp 21 dagar efter att du landat behöver du lämna in ett skriftligt och påskrivet ersättningsanspråk till ditt flygbolag - snarast!

Vänligen notera även att ditt flygbolag kan komma att kräva bevis på innehållet i ditt bagage. Detta kan komma att inkludera kvitton, när och var dina tillhörigheter köptes, inklusive slitage. Du kan heller inte räkna med ersättning enligt anskaffningspriset eftersom flygbolaget tar hänsyn till värdeminskningen.

försenat bagage ersättning

Rekommendationer vid skadat bagage

Skulle du upptäcka att ditt bagage skadats i samband med landning ska du omgående fylla i en PIR-blankett och lämna in en skadeanmälan till det ansvariga flygbolaget - dock ej senare än 7 dagar från landning.

Enligt lag har du rätt till ersättning upp till 1 288 SDR, något som motsvarar cirka 18 000 kr eller €1 596) per passagerare. Härnäst redogör vi för de steg som du behöver vidta om ditt bagage blivit skadat:

 • Fyll i PIR-blanketten: Det första steget är att fylla i PIR-blanketten, direkt i samband med ankomst på flygplatsen. Glöm inte heller att be om en kopia.
 • Lämna in ett skriftligt anspråk: Vidare ska du även lämna in ett ersättningsanspråk till flygbolaget, dock inte senare än 7 dagar efter att du tagit emot ditt bagage, eftersom du annars kommer förlora rätt till ersättning.
 • Bevisbördan ligger på dig: Du måste även vara beredd på att kunna påvisa det påstådda värdet för det innehåll som skadas. Dokumentera därför det hela med ett antal bilder eftersom det gynnar dig vid handläggningen.

Om du missar att lämna in en skadeanmälan direkt efter att du mottagit ditt bagage kommer det vara ytterst svårt att bevisa att själva skadan uppstått i samband med att flygbolag haft bagaget i sin besittning. Det ska även understryka att ditt flygbolag inte kan hållas ansvarigt om felet anses beror på fel eller dålig kvalitet hos din resväska.

Vanliga frågor

Hur vanligt är det att bagage försenas?

Det är faktiskt flera miljoner resväskor som kommer på villovägar på världens flygplatser - varje år! För att nämna ett konkret exempel försenades det under det gångna året cirka 4 väskor per 1000 resenärer.

Vem står för ersättningen för ett försenat bagage?

Som resenär ska du först och främst kräva ersättning från det ansvariga flygbolaget. Utöver det kan du även komma att ha rätt till ersättning från din reseförsäkring (ingår i hemförsäkringen), inklusive den försäkring som ingår som standard för betal-/kreditkort.

Vad gäller egentligen vid ett försenat bagage?

I samband med att ett bagage försenas har du rätt att lämna in ersättningsanspråk som motsvarar värdet på de tillhörigheter som finns i det försenade bagaget. Anmäla det hela direkt vid landning och glöm inte heller att spara kvitton på alla eventuella köp.

Hur stor ersättning kan jag räkna med för ett försenat bagage?

Om du tecknat ett utökat reseskydd i din nuvarande hemförsäkring, alternativt en separat reseförsäkring, kan du ha rätt till ersättningsanspråk upp till 1000 kr (eller mer). Storleken på ersättningsanspråk baseras främst på hur länge ditt bagage försenats.

Vad gäller om jag måste köpa nödvändiga artiklar?

Skulle du vara tvungen att köpa in nödvändiga artiklar i form av hygienprodukter och kläder på grund av att ditt bagage försenats, kan du även erhålla ersättning för det. Du måste dock spara alla kvitton för dina inköp, samtidigt som du inte kan handla artiklar som inte anses vara absolut nödvändiga!

Flight Delay Compensation Calculator
Flight Delay Compensation Calculator

Flight Delay Compensation Calculator:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror