Kontrollera ersättning
Kompensation & försenat flyg: Så här går du tillväga för att söka upp till 7 000 kr i ersättning

Kompensation & försenat flyg: Så här går du tillväga för att söka upp till 7 000 kr i ersättning

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 05, 2024

Försenat flyg & kompensation: Gör anspråk på upp till 7 000 kr!

Vi har hjälpt passagerare i mer än 7 år att söka ersättning för uteblivna avgångar. Bli en av mer än 260 000 resenärer som valt att använda sig av AirAdvisor när det kommer till att få igenom sina ersättningsanspråk i samband med försenade och inställda avgångar.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 885 recensioner

Att drabbas av en flygförsening är extremt stressfyllt, samtidigt som det (vanligtvis) resulterar i kostnader som man sällan har råd med. Nästan 86% av de resenärer som drabbas av flygförseningar lämnar inte in några ersättningsanspråk för det inträffade. Det sistnämnda härleds ofta till att drabbade saknar helt enkelt kunskap om sina rättigheter!

Kom ihåg att du i de flesta fall då en flygförsening äger rum står resenären under skydd av den svenska och/eller EU-lagstiftningen. Sanningen är den att du kan vara berättigad ersättning ända upp till 7 000 kr om din avgång varit försenad med minst 3 timmar eller mer.

Kontrollera ersättning

Vårt team består av flera rese- och juridiska vilka utformat denna "allt-i-ett-guide" för att du enklare ska bli varse om dina rättigheter som resenär, framför allt när det kommer till att begära ersättning i samband med försenade avgångar. 

Vi har investerat betydande resurser åt att analysera och sammanställa information som ett led i att göra den så heltäckande som möjligt. Med andra ord garanterar vi att du kan lita på innehållet som återges i denna guide, utan att du ska behöva komplettera det hela med andra alternativ.

Vi har även gjort vårt yttersta när det kommer till att sammanställa och besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha gällande flygstörningar. Vi hoppas att dessa ska bredda din förståelse kring hur du ska gå tillväga för att begära och hantera flygbolagets respons i samband med försenade avgångar, oavsett om du flyger inom riket eller övriga Europa!

tip

För att preliminärt beräkna hur mycket ersättning som du kan ha rätt till i samband med försenade avgångar rekommenderar vi dig att använda vår räknare. Via denna kommer du att kunna få reda på huruvida just ditt avgång uppfyller kraven gällande ersättningsanspråk - under mindre än 3 minuter!

Kontrollera ditt ersättningsanspråk vid försenat flyg

Flygersättning vid försening: Vilken roll har EU 261?

Europeiska kommissionen valde att införa den så kallade EU-förordning 261 (EG 261) som ett led i att reglera EU:s skydd av passagerares rättigheter, något som sedermera resulterade i att lagen infördes i alla EU-länder.

Denna lag infördes med syftet att garantera ett grundläggande skydd för alla resenärer. Det hela innebär bland annat att flygbolagen är skyldiga att ersätta resenären för de olägenheter och förlorad tid som en följd av långa flygförseningar (3 timmar eller mer).

Även om lagen gynnar passagerarna återspeglas den av vissa undantag, där framför allt balanseringen av flygbolagens rättigheter är ett av de mest påtagliga. I de fall då orsaken till flygförseningen bedöms ligga utanför flygbolagets kontroll (extraordinära omständigheter) är flygbolaget befriat från skyldigheten att behöva ersätta dig som resenär för det inträffade.

Kontrollera om du har rätt att begära ersättning i samband med försenade avgångar

Kompensation avseende flygförseningar i Sverige

 • Flygförseningar inom riket på mer än tre timmar kan ge dig rätt till ersättningsanspråk upp till 7 000 kr.
 • Flygbolaget måste dock bedömas vara ansvarigt för den uppkomna förseningen (vanliga exempel: tekniskt haveri, operativa svårigheter med flera).
 • Din avgång omfattas av rätten till ersättning om flyget avgår från/till Sverige med ett flygbolag med bas i Sverige eller EU.
 • Din avgång omfattas av rätten till ersättning om flyget lyfter till/från EU och/eller Sverige.
 • Förseningar orsakade av flygbolag utanför Sverige kompenseras endast om flygrutten avgick från Sverige eller EU.
 • Du har sex år på dig att lämna in dina ersättningsanspråk.
 • För att styrka det hela är det viktigt att behålla din biljett, boardingkort (om sådant existerar) och andra typer av underlag relaterade till avgången i fråga.
clouds
bubble
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

kvinna letar efter sin avgång i en terminal

Vilka flygavgångar omfattas av det hela?

Din resväg avgör vilken ersättningsnivå som du har rätt till. Om din avgång var på väg till eller från Sverige omfattas det hela av EU 261-reglerna. I dessa fall har du rätt att kräva ersättning om din avgång uppfyller en av nedanstående punkter:

 • Avresa från Sverige med valfritt flygbolag
 • Anlände till Sverige med ett flygbolag från Sverige eller EU
 • Anlände till EU med ett brittiskt flygbolag
warning

Undantag: avgångar från länder utanför Sverige med ett icke-svenskt flygbolag omfattas ej av svensk lag.

Vilka avgångar omfattas av rätten till ersättning?

Om du reser till eller från EU eller inom Europa ska EU-förordning EC 261 omfatta följande:

 • Avgångar från Sverige och ankomst i EU via ett flygbolag från EU
 • Avgångar från EU och ankomst till Sverige (valfritt flygbolag)
 • Avgångar med vilken given europeisk avgång som helst
warning

Undantag: avgångar från länder utanför EU med ett flygbolag utanför EU omfattas inte av EU-lagstiftningen.

Listan över länder som ger dig rätt att söka ersättning i samband med ett försenat flyg inom riket eller EU har utökats. Förutom de 27 EU-länderna och Sverige återspeglas listan även av andra länder som Norge, Island, Schweiz, inklusive nio andra territorier vilka har ett nära samröre med EU-länderna.

I vissa fall kan din avgång komma att omfattas av både EU261 och EC261. Det hela innebär att du kan åberopa dina rättigheter både via en domstol inom riket men även via domstolar i respektive EU-land.

Exempel: Förseningar av en avgång med Ryanair från Stockholm till Berlin. I detta fall kan du lämna in dina ersättningsanspråk antingen i Sverige eller Tyskland.

Expertens bedömning: Även om vissa jurister i Sverige rekommenderar sina klienter att åberopa sina rättigheter i Sverige (enligt vår uppfattning för att få fler uppdrag), kan detta potentiellt försätta dig i ett ofördelaktigt läge. Vissa EU-stater har en domstolspraxis som är betydligt mer vänligt inställda till resenärernas ersättningsanspråk än i Sverige.

Eftersom många flygbolag vägrar att kompensera flygresenärer utan en juridisk process är det viktigt att välja rätt domstol. Valet av domstol baseras på många faktorer, något som innebär att det är bättre att låta AirAdvisor föra din talan eftersom det för närvarande ej existerar några framstående juristbyråer vilka verkar på en internationell basis.

tip

Tips: rätten till ersättning vid försenade avgångar enligt förordning EC 261 avser medborgare i alla länder. Med andra ord är rätten till ersättning ej uteslutande begränsad till EU-medborgare.

Ta hjälp av proffs! Vi på AirAdvisor har mer än 7+ års expertis inom branschen

Vilka rättigheter har svenska medborgare när det kommer till kompensation & försenat flyg?

Både svensk och EU-lagstiftning diskriminerar inte flygresenärerna på grund av medborgarskap eller bosättningsland. Det hela innebär att ditt medborgarskap eller bosättningsland påverkar inte nödvändigtvis din rätt till ersättning enligt vare sig svensk eller EU-lagstiftning.

Tillämpningen av brittisk lag och EU-lagstiftning baseras på det land som flygbolaget är registrerat i och i vilket land som flygplatsen för den aktuella avgången återfinns. Som standard gäller lagstiftningen i det land där flyget avgår ifrån.

Tabellen nedan hjälper dig att få en högre förståelse gällande vilket lag du kan åberopa, beroende på din resväg.

Resväg

EU flygbolag

Flygbolag i Sverige

Flygbolag utanför EU/ Sverige

Avresa från Sverige/EU med ankomst till Sverige/EU

✔️ Täcks

✔️ Täcks

✔️ Täcks

Avresa från Sverige/ EU med ankomst utanför Sverige/ EU

✔️ Täcks

✔️ Täcks

✔️ Täcks

Avresa från UTANFÖR SVERIGE/EU med ankomst till SVERIGE/EU

✔️ Täcks

✔️ Täcks

❌ Täcks Ej

Avresa från UTANFÖR SVERIGE/EU med Ankomst UTANFÖR SVERIGE/EU

❌ Täcks Ej

❌ Täcks Ej

❌ Täcks Ej

Exempel på den sista kategorin: Avgången med Emirates Airlines från Dubai till Stockholm omfattas inte av några förordningar, varken i Sverige eller EU. Dock kommer EU261 att gälla för samma avgång från Stockholm till Dubai.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Kontrollera huruvida din avgång berättigar dig till ersättning

Hur länge måste den specifika flygavgången vara försenad för att du ska kunna begära ersättning?

Tre timmar återspeglas som den minsta perioden för att kunna begära ersättning i samband med en försenad avgång.

Det är den faktiska förseningen till slutdestinationen som fäller avgörandet när det kommer till ersättningsnivån som du kan yrka på i samband med försenade flyg (faktisk ankomsttid jämfört med planerad ankomsttid). 

Detta är en ytterst viktig aspekt inom sammanhanget eftersom flygbolagen tenderar (vid försenade avgångar) att ta igen förlorad tid under den aktuella flygrutten.

Exempel: Om SAS avgår 3 timmar och 10 minuter för sent, samtidigt som förseningen vid ankomsten endast återspeglas av 2 timmar och 45 minuter kommer du inte att kunna yrka på ersättning enligt eu261 & SAS.

Om du är osäker på hur länge ditt flyg varit försenat är det fortfarande möjligt att yrka på ersättning via AirAdvisor - helt riskfritt utan några som helst förbindelser!

I samband med att du anger dina uppgifter för den aktuella avgången som ersättningen avser kommer vårt team att gå igenom ditt anspråk och skicka in det till det vidare till det berörda flygbolaget – förutsatt att du uppfyller kraven på ersättning vill säga.

I och med att vi på AirAdvisor erbjuder tjänster vilka bygger på konceptet "Ingen-vinst, Ingen-avgift" innebär det hela att du egentligen inte har något att förlora - men allt att vinna!

Skicka in din begäran gällande kompensation - helt utan risk

Hur beräknas tiden vid flygförseningar rent konkret?

Definition (källa: EU-domstolens dom 2014, vars domar har överförts till svensk lag):

"Ankomsttid" är den tid då flygplanet anländer till slutdestinationen och dess dörrar öppnas, inte när planet landar eller når en flygplatsterminal.

En sådan rättslig tolkning förklaras av det faktum att när dörrar öppnas tillåts resenärer normalt att lämna planet och därmed upphör förseningen av den aktuella avgången!

tip

Tips: Ibland kan ett flygbolag landa 2 timmar och 50 minuter för sent, något som vederbörande kan tolka som rätt till ersättning i och med att den totala tiden är kortare än 3 timmar. Ibland kan det dock ta upp till 25 minuter för ett flygplan att stanna i sin helhet, varav dörrarna öppnas upp för passagerarna. Kom ihåg att en sådan tidsskillnad kan göra dig berättigad till ersättning.

Kontrollera om din avgång uppfyller kraven för kompensation

 dollar och euro i 100-sedlar

Hur mycket ersättning kan du yrka på vid en flygförsening inom rikets gränser?

Det korta svaret återspeglas av en summa mellan 3 000 - 7 000 kr vid förseningar på tre timmar eller mer, oberoende av biljettpriset.

Ersättningssumman baseras uteslutande på flygsträckan. Med andra ord gäller tumregeln att ju längre flygsträcka, desto högre blir ersättningsbeloppet.

Kom ihåg dock att ersättningen avseende flygförseningar inom EU och Sverige återspeglas av samma ersättningsbelopp (se tabellen längre ned).

tip

Testa dina kunskaper: Kan ersättningsbeloppet vara högre än biljettpriset? Svaret är ja, detta eftersom ersättningsbeloppet fastställs enligt lag och baseras inte på ditt biljettpris.

Kontrollera hur mycket du kan kräva för den sena ankomsten

Fastställ summan på din kompensation i samband med ett försenat flyg inom rikets gränser

Beroende på hur din resa ser ut kan du välja om du vill ansöka om ersättning enligt EU261 eller EC261.

Nedan återspeglas en enkel tabell för att kontrollera hur mycket ersättning du kan kräva i samband med din flygförsening, inklusive hur länge flygförseningen bör vara för att du ska kunna begära ersättning.

Försening på slutdestination

Reseavstånd för ditt flyg

alla avgångar, kortare än 1 500 km

ex. Stockholm - Wien

alla inrikesflyg UK/EU, kortare än 1 500 km

ex. Stockholm - Wien

alla icke-internationella avgångar inom Sverige/EU, 1 500-3 500 km

ex. Stockholm - Sarajevo

alla icke-internationella EU-avgångar, mer än 3 500 km

ex. Stockholm - Dubai

mindre än 3 timmar

ingen ersättning

3 timmar eller mer

3 000 kr

5 000 kr*

5 000 kr

7 000 kr

Mer än 4 timmar

7 000 kr

kom aldrig fram

7 000 kr

*För inrikesflyg inom EU över 3 500 km med försenad ankomst från 3 till 4 timmar kan ett flygbolag betala en reducerad kompensation på 3 500 kr.

warning

Tips: Flygsträckan mäts från den ursprungliga avresan till flygplatsen hos den aktuella slutdestinationen (förutsatt att en sådan resa genomfördes under samma bokning, ej separata biljetter).

Begäran om bedömning av mitt ersättningsanspråk

Enligt svensk lag fastställs ersättningsbeloppet uteslutande i form av svenska kronor. EU-lagstiftningen å andra sidan fastställer uteslutande ersättningsbeloppet i EUR.

passagerare väntar på flygavgång i vänthallen

Eftersom valutakurserna fluktuerar konstant är det rekommenderat att komma underfund med vilken lag man ska förlita sig på för att säkerställa en maximal ersättning.

Beräkningen av ersättningen från flygbolaget kan dock behöva förtydligas ytterligare. AirAdvisor kan hjälpa dig med det hela via vår kostnadsfria räknare.

Beräkna det preliminära ersättningsbeloppet för den sena avgången

Vad innebär "extraordinära omständigheter" i samband med flygförseningar?

I vissa utvalda fall kan en avgång komma att bli senarelagd i samband med extraordinära omständigheter, vilka avser de händelser som bedöms ligga utanför flygbolagets kontroll. I de fall då extraordinära händelser kan påvisas ligga bakom förseningen kommer flygbolaget inte att vara skyldigt att betala ut ersättning. För att du ska få en högre förståelse för det hela kommer vi att nedan redogöra för ett antal punkter vilka redogör för så kallade extraordinära händelser vilka (som redan nämnts) anses ligga bortom flygbolagets kontroll:

 • extremt väder (storm, skyfall, snödrivor m.fl.)
 • problem vid kommunikation med flygtrafikledningen
 • diverse störningar i flygtrafiken
 • politisk oro
 • fågelslag, blixtnedslag
 • säkerhets- eller trygghetsskäl
 • terrorism

Flygbesättningen strejkar kontra flygplatsens anställda strejkar: Det hela må låta ganska likt, men återspeglas av helt olika scenarion för dig som passagerare.

EU 261 flygstrejk anses vara en händelse som flygbolaget har en påtaglig kontroll över. Just därför måste flygbolaget betala ersättning i samband med försenade avgångar vilka orsakats till följd av strejk bland flygbolagets anställda. Detta har även bekräftats av domstolspraxis.

EU 261 flygplatsstrejk är en händelse som flygbolagen uteslutande saknar kontroll över. I sådana fall är flygbolagen inte skyldiga att betala ersättning eller ersätta dina kostnader vilka uppkommit som en följd av strejken.

Medan de flesta flygbolag agerar i god tro och förlitar sig på verkliga händelser av extraordinära omständigheter, kan vissa flygbolag försöka manipulera sådana händelser för att undvika att betala ut ersättning.

Det kan dock vara svårt att kontrollera huruvida det föreligger extraordinära omständigheter, eftersom det i vissa fall endast är endast flygbolaget eller flygplatsen som har tillgång till sådan information.

Av den anledningen ligger bevisbördan enligt både svensk och EU-lag på flygbolaget, något som mer konkret innebär att flygbolagen (ej passagerarna) måste presentera bevis vilka styrker att det föreligger extraordinära omständigheter i samband med försenade avgångar.

De flesta flygbolag kommer inte att mäkta med att uppfylla ovanstående krav innan domstolsförhandlingarna, något som i sin tur innebär att utvalda yrkanden på kompensation kan komma att avgöras i domstol och att flygbolagen först då kan lägga fram sådan bevisning.

Den 11 juni 2020 beslutade EU-domstolen (mål C-74/19) att flygbolagen måste bevisa att de gjort allt i sin makt för att omboka berörda passagerare - så snart som möjligt. Detta inkluderar alla flygbolag, direkta och indirekta avgångar, inklusive andra transportmedel.

Även under extraordinära omständigheter måste flygbolagen bevisa att de ansvariga gjort allt de kunnat för att förhindra antingen stora förseningar eller inställda avgångar.

Kom ihåg: Du har rätt att begära ersättning för en senarelagd avgång om det anses vara flygbolagets fel. Det hela kan komma att inkludera följande:

 • inkonsekvenser i tidsplanen
 • operativa problem (flygbolagets personal exponeras för tekniska fel)
 • strejker bland flygbolagets anställda
 • tekniska problem (med undantag för dolda tillverkningsfel)
clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Anspråk vid försenade avgångar: Håll dig till monetära medel och undvik flygbolagets resekuponger

Kuriosa: mer än 84% av resekupongerna förblir oanvända.

Med tanke på den höga andelen outnyttjade resekuponger är det knappast förvånande att flygbolaget satt det i system att erbjuda resenärer kuponger som ersättning för den missade avgången. Samtidigt är det hela betydligt bättre än att behöva betala ut kompensation i form av monetära medel!

Om flygbolaget erbjuder dig resekuponger eller poäng i form av så kallade "miles" är vårt allmänna råd att aldrig acceptera dessa som kompensation. Flygbolagen är väl medvetna om att de flesta resekuponger förblir oanvända och är (föga förvånande) alltid måna om att erbjuda dessa som kompensation. Vissa flygbolag kan även kräva en underskrift om att du accepterar resekuponger som ersättning för den försenade avgången, medan andra delar ut dessa utan några som helst motkrav.

I vilket fall som helst är flygbolagen väl medvetna om att de passagerare som erhåller en värdecheck troligen inte kommer att bemöda sig med att söka ersättning vid ett senare skede. Om så är fallet kommer flygbolagen att avgränsa sig från sådana krav med hänvisning till att vederbörande mottagit resekuponger som ersättning. Juridiskt sett kan en resekupong inte frånta dig rätten att kräva ersättning för den missade avgången.

Resekuponger återspeglas i många fall av flera begränsningar. Några av de vanligaste härleds till inlösen av kupongen av en annan person om du inte planerar att resa själv före utgångsdatumet, etc. Med andra ord anses det hela inte vara lika bra som monetära medel.

warning

Både brittiska och EU-förordningar föreskriver att kompensation eller återbetalning ska betalas av flygbolag i kontanter, elektronisk överföring eller checkar om inte en passagerare frivilligt accepterar vouchers i stället.

Vilket belopp kan jag kräva när det kommer till egna utlägg?

försenad avgång? Återspeglas det hela endast av ersättning från flygbolaget i fråga eller har du även andra rättigheter? För att du ska få en högre förståelse kring det hela kommer vi i detta kapitel att redogöra ytterligare för dina rättigheter när din avgång blivit försenad.

Rätt att åberopa ersättning för egna utlägg

Flygbolaget ska enligt lag ersätta dig som resenär för de extra kostnader som du ådragit dig under tiden som du väntat på din avgång, förutsatt att du har rätt till det hela vill säga. Sådana extra kostnader kan komma att omfatta måltider, taxi, hotellövernattning och dylikt, såvida inte flygbolaget har tillhandahållit dessa kostnadsfritt.

Det är viktigt att ha kännedom om att du har rätt att kräva ersättning i samband med flygförseningar om du erbjuds de tjänster som återspeglas ovan. Ofta erbjuder flygbolagen resekuponger som du kan använda i samband med andra avgångar i händelse av flygstörningar.

Vi rekommenderar dig dock att vara försiktig när du erbjuds resekuponger av flygbolaget i samband med en missad avgång. I många fall kan det hela medför att du förlorar din rätt att kräva kompensation för ett försenat flyg om du väljer att underteckna ett samtyckesformulär för att använda kupongerna i fråga. När det kommer till resekuponger gällande mat är dessa i regel riskfria att acceptera.

clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

kvinna med en smarttelefonSå här ansöker du om kompensation i samband med ett försenat flyg

 

Steg du bör vidta när ditt flyg är försenat

Har du nyligen blivit varse om att din avgång försenats? Vänligen behåll lugnet och fokusera istället på de grundläggande riktlinjerna kring hur du går tillväga för att begära ersättning:

 1. fråga de ansvariga om orsaken till den försenade avgången (be gärna om ett skriftligt för det inträffade)
 2. släng inte ditt boardingkort och andra resehandlingar (alla flyguppgifter och dokument är viktiga)
 3. notera den ursprungliga ankomsttiden till din destination (förslagsvis ta ett foto av ditt boardingkort)
 4. samla in bevis på den försenade avgången: ta ett foto av avgångstavlan eller en skärmdump av det meddelande från flygbolaget som bekräftar förseningen
 5. be flygbolagets anställda att förse dig med gratis måltider och förfriskningar
 6. begära återbetalning i samband med förseningar eller returflyg om förseningen återspeglas av mer än 5 timmar
 7. fråga om boende och transport i samband med en försenad flygresa som kräver övernattning på den aktuella orten
 8. kasta inte kvitton för dina utlägg om du ådragit dig extra kostnader under tiden som du väntade på avgången: detta inkluderar förtäring, och i vissa fall, utgifter för hotell, taxi etcetera, om det inte tillhandahålls av flygbolaget vill säga
 9. Skriv inte under några dokument eftersomdu kan komma att förlora din rätt till ersättning (kom ihåg att de flesta resekuponger återspeglas av ett sådant undantag som anger att flygbolaget inte längre behöver kompensera passagerarna)

Kontrollera om din avgång har rätt till kompensation med vårt kostnadsfria verktyg.

 

Dokument som du behöver ha i ditt ägo för att kunna yrka på ersättning i samband med en försenad avgång

Flygbolagen använder sig av olika rutiner och krav när det kommer till de dokument som krävs för att du som resenär ska kunna initiera en reklamation av en försenad avgång. Vi rekommenderar att du sparar alla dokument och kvitton och tar eventuella bilder av statusen vilka avser den försenade avgången. Detta eftersom det hela kan stärka dina chanser att erhålla maximal kompensation.

Att lämna in ditt krav på kompensation via AirAdvisor kan visa sig vara ytterst fördelaktigt. Det hela grundas i det faktum att vi känner till de lagar och regler vilka avgör din rätt till ersättning. Dessutom kommer de flesta flygbolag att avvisa eller ignorera ditt krav om det lämnas in direkt, vanligtvis i form av ett brev.

Det hela grundas i att flygbolagen är väl medvetna om att de flesta resenärer kommer att ge upp om deras ersättningsanspråk resulterar i att det aktuella flygbolaget vägrar betala ut deras kompensation. Samtidigt ska det nämnas att en betydande andel flygbolag har som praxis att avsiktligt göra det svårare för resenärer att begära ut ersättning som ett led i att avskräcka vederbörande från att kräva ersättning vid försenade avgångar.

pass och boardingkort

Kompensation i samband med försenade flyg: Tidsfrist för att ansöka om ersättning

Du måste ansöka om ersättning gällande försenade avgångar inom en specifik tidsperiod för att kunna begära ersättning. Tidsfristen för att ansöka om ersättning avseende försenade flygavgångar återspeglas av följande:

 • lagen i det ursprungliga avreselandet, eller
 • lagen i det land där flygbolaget har sitt huvudkontor.

Enligt svensk lag har du sex år på dig att lämna in dina krav på kompensation, medan det i EU-länderna är upp till varje enskilt land som fastställer en sådan period (i allmänhet tre år). Vissa länder har dock valt en betydligt kortare period i form av 1 år när det kommer till kravet på kompensation. Du kan läsa mer om EU:s tidsfrister gällande kompensation i samband med försenade flyg i vår guide gällande försenade avgångar.

Obs: Var uppmärksam på att det förekommer fall där flygbolagen medvetet fördröjer processen genom att vänta ut preskriptionstiden. Detta är en medveten strategi för att kunna neka resenärer att begära ersättning. Vi rekommenderar således att ansöka om ersättning för din försenade avgång omedelbart efter att den ägt rum.

 

Verktyg som hjälper dig att enklare lämna in ditt ersättningsanspråk vid försenade avgångar

 

Beräkna dina ersättningsanspråk gällande försenade flygavgångar

Du kan kontrollera om du kan begära ersättning och omvandla din flygförsening till ett ersättningskrav under mindre än 2 minuter. Det hela är en ytterst enkel och bekväm process som mer än 260 000 AirAdvisor-kunder redan upptäckt! Spara din dyrbara tid och låt vårt team av experter hjälpa dig driva igenom krav på kompensation.

Försenat flyg: Ytterligare rättigheter som du har i rollen som resenär

Rätt till kompensation på plats: Gratis måltider och boende, återbetalning och därefter

Dessutom är du berättigad till kompensation i samband med försenade avgångar, även om flygbolaget har erbjudit dig gratis måltider, förfriskningar och kuponger under tiden som du väntar. Du bör också erhålla gratis hotellövernattning om förseningen innebär att du behöver övernatta på den aktuella orten. För att du ska få en högre förståelse kring ämnet i fråga kommer vi härnäst att redogöra kortfattat för när flygbolagen är skyldiga att tillhandahålla kostnadsfria måltider och förfriskningar:

Flygsträcka

alla avgångar vilka återspeglas av en sträcka på mindre än 1 500 km

alla inrikesflyg inom EU, kortare än 1 500 km

alla icke-inrikesflyg vilka äger rum inom EU från 1 500 upp till 3 500 km

alla icke-inrikes EU-avgångar som återspeglas av en flygsträcka längre än 3 500 km

Din väntetid på flygplatsen

2 timmar eller mer

3 timmar eller mer

3 timmar eller mer

4 timmar eller mer

 

Rätt till att få tillbaka dina pengar i samband med långa förseningar

Om din avgång råkar vara mer än 5 timmar försenad kan du begära full återbetalning av biljetten, inklusive en returbiljett till den ursprungliga avgången eller ett alternativt flyg till slutdestinationen.

Kompensation vid försenade avgångar: Affärsresor

De flesta resenärer har en föreställning om att affärsresor ej omfattas av rätten till ersättning i likhet med de lagar och regler som gäller vid privatresor.

warning

Detta är felaktigt eftersom både svenska och EU-lagar anger att alla resenärer har rätt till ersättning, oberoende om det hela klassas som en affärs- eller privatresa!

clouds
bubble
 
 
 
Behöver du hjälp med att begära ut ersättning för en missad avgång? Ödsla inte din dyrbara tid utan skicka in ditt krav via AirAdvisor inom 3 minuter - helt utan risk!

Anspråk i samband med flygförsening: Hur lång tid tar det innan du får dina pengar?

Ovanstående är något som tenderar att variera beroende på flygbolaget i fråga. De flesta flygbolag kommer i regel att utvärdera dina ersättningsanspråk inom 30 dagar. Om ditt krav har godkänts kan du behöva vänta i upp till 14 dagar innan pengarna överförs till ditt bankkonto.

Om du däremot lämnar in din reklamation på egen hand är risken stor att flygbolaget väntar till sista möjliga dag med att neka dina krav. Flygbolagen är väl medvetna om att de flesta resenärer har dålig kännedom om sina rättigheter, taktik som de sedan använder för att avskräcka resenärer från att gå vidare med sina anspråk.

Om du vill öka dina chanser till ersättning i samband med försenade och inställda avgångar, samtidigt som du erhåller dina pengar betydligt snabbare än vanligt, rekommenderar vi dig att använda AirAdvisor under hela processen.

anställda kontrollerar bokning på sina MacBooks.

Varför ska du välja AirAdvisor?

AirAdvisor är en välrenommerad tjänst med mer än 6 års erfarenhet av att värna om resenärernas rättigheter. Vi har behandlat mer än 260 000 ärenden vilka avser försenade eller inställda flyg - i likhet med ditt! Det hela innebär att du hädanefter slipper bemöda dig med hur du ska ansöka om kompensation för en missad avgång eftersom AirAdvisor förenklat processen avsevärt.

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Varför är AirAdvisor den ideala valet när det kommer till kompensation för ett försenat flyg?

 • AirAdvisor har hjälpt resenärer i mer än 7 år att driva igenom sina krav på kompensation. Vi har ett nära samarbete med partners inom hela EU när det kommer till att driva in fodringar i domstol.
 • Vi har hjälpt mer än 260 000 resenärer att föra deras talan gällande ersättningsanspråk. Det är just därför som vi arbetar enligt principen "ingen-vinst, inga-avgifter". Med andra ord, om du inte får betalt, får vi inte heller vi betalt.
 • AirAdvisor återspeglas som den billigaste tjänsteleverantören med betyget 4,6 av 5, baserat på mer än 15 885 verifierade omdömen.
 • Du kan använda dig av vår kostnadsfria räknare för att snabbt räkna ut din ersättning för ett försenat flyg.
 • När du har valt att använda dig av AirAdvisor kommer du att slippa frustrationen och irritationen som det hela medför.
 • Vårt team kommer att göra allt det hårda arbetet från och med att dina ersättningsanspråk landar på vårt skrivbord, något som inkluderar kontakt med flygbolaget, vidare till att driva din sak i domstol.
 • Flygbolagen är mer benägna att betala ersättning när AirAdvisor träder in, eftersom de känner till våra insatser sedan tidigare.

Kom ihåg att du även kan skicka in dina ersättningsanspråk, även om du redan på eget bevåg skickat in dina fordringar till det aktuella flygbolaget. Vi kommer att göra vårt yttersta till att du får den ersättning som du enligt lag har rätt till!

Skicka in dina ersättningsanspråk gällande försenade avgångar och erhåll upp till 7 000 kr 

FAQ: Vanliga frågor gällande kompensation vid försenade avgångar

Flyg försenat & kompensation: Hur länge kan ett flyg vara försenat utan att du kan begära ersättning?

Flygförseningar på mindre än 3 timmar ger dig inte rätt till ersättning.

Kan jag begära ersättning för ett försenat flyg på grund av dåligt väder?

I de flesta fall - Nej. Det finns dock sällsynta fall då ett flygbolag kan hållas ansvarigt för dåligt väder (vanligtvis härleds det hela till en andra orsaker, där flygbolaget gör sitt yttersta för att undvika ansvar). Generellt sett har en pilot omfattande befogenheter att inte flyga om vederbörande bedömer förhållandena som osäkra, något som även innebär att flygbolaget inte är ansvarigt för sådana typer av förseningar.

När är du berättigad ersättning gällande flygförseningar och när har du inte rätt att söka det?

Kom ihåg att grundregeln när det kommer till att kräva ersättning för en försenad avgång härleds till att avgången ska vara försenad med minst 3 timmar eller mer. Du kan inte kräva ersättning om en avgång försenats på grund av orsaker som anses ligga utanför flygbolagets kontroll.

Kompensation vid försenat flyg: Vilka rättigheter har jag i samband med förseningar på startbanan?

EU-lagstiftningen betraktar förseningar vilka äger rum på startbanan som förseningar i luften. Själva förseningen måste vara minst 3 timmar för att ett ersättningskrav ska kunna åberopas. Vänligen notera att förseningen beräknas från den tidpunkt då dörrarna hos flygplanet stängs. Bestämmelserna ger dig som resenär rätt att stiga av planet i samband med en försening som varar längre än fem timmar.

Hur begär jag ersättning i samband med försenade flygresor i Sverige?

Du kan ansöka om ersättning gällande ett försenat flyg inom riket på samma sätt som du ansöker om ersättning när det kommer till försenade flyg inom EU. Du kan lämna in ett kompensationskrav till flygbolaget om din avgång anlände mer än 3 timmar för sent till slutdestinationen. Om din avgång uppfyller kriterierna ska flygbolaget enligt lagen betala ersättning på upp till 7 000 kr (flygbolag inom EU), baserat på försening och flygsträcka.

Om flygbolaget avvisar din begäran har du möjligheten att ta det hela till domstol. Vad händer om jag inte har tid att driva ärendet på egen hand? Hur går jag tillväga för att kräva kompensation avseende flygförseningar i detta fall? Frukta ej, du kan alltid välja att anlita oss på AirAdvisor. Du behöver bara fylla i de uppgifter som efterfrågas, något som för övrigt tar mindre än 3 minuter, varav vi tar över och driver din fråga vidare för att samla in din kompensation vid en försenad avgång.

Hur mycket är ersättningen vid flygförseningar i Sverige?

Flygbolagets skyldigheter vid försenade flyg i Sverige är likvärdiga som överallt inom Europeiska unionen. Med andra ord spelar det ingen roll om du flyger till/från Sverige eller från/till andra länder vilka återfinns inom EU.

Vilken responstid kan jag räkna med när det kommer till kompensation & försenat flyg?

Det hela beror främst på flygbolaget i fråga. Flygbolagen bör dock i de flesta fall återkomma med svar inom en månad, men vissa flygbolag kan dröja med att återkomma ända upp till 2-3 månader. Med andra ord behöver du ha tålamod, något som ska tilläggas är ett nödvändigt ont när det kommer till ersättningsanspråk. Om du vill slippa ödsla tid och energi på det hela rekommenderar vi att använda dig av vårt verktyg i samband med en försenad avgång. Flygbolagen tenderar i regel att vara mer lyhörda för AirAdvisors krav, detta eftersom våra juridiska partners haft stora framgångar när det kommer till att driva ärendet i domstol.

Ersättning avseende flygförseningar i Sverige: Hur beräknar man själva tiden för den aktuella förseningen?

Flygförseningen beräknas som skillnaden mellan planerad ankomsttid och faktisk ankomsttid till slutdestination (ej försening vid avgång), vilket fastställs när minst en av flygplanets dörrar öppnas och du kan således stiga av planet utan hinder. Även om ditt flyg avgår med en försening på mer än 3 timmar kan du fortfarande ta igen tid i luften och anlända till din destination med minsta möjliga försening.

Vi rekommenderar dig att notera den tid då du kan lämna planet som den aktuella ankomsttiden. Denna värdefulla information är avgörande för att du ska kunna beräkna tiden gällande förseningen och avgöra huruvida dina ersättningsanspråk uppfyller villkoren. Använd vår checklista avseende ersättning i samband med försenad avgång för att kunna avgöra om du är berättigad till ersättning för just din avgång.

Mitt flyg anlände för sent - har jag fortfarande rätt till ersättning?

Ja, enligt det lag som gäller både för avgångar i Sverige, EU, Kanada och Brasilien kan du ansöka om ersättning i samband med försenade avgångar. Din avgång måste dock uppfylla vissa villkor, där du bland annat måste vara försenad på slutdestinationen med 3 timmar eller mer på grund av flygbolagets slarv.

I samband med förseningar på över 2 timmar har du också rätt till kompletterande tillägg, där bland annat måltider och vatten (i vissa fall även hotell och transport) ingår. Om ditt flyg är försenat inom USA (Förenta staterna) har du tyvärr inte rätt till att söka ersättning.

Kan jag begära ersättning för mitt försenade flyg vid missad anslutning?

En flygresa med en eller flera anslutningar (dvs. två separata flygningar eller fler) som återspeglas på en och samma bokning betraktas som en enda resa enligt rådande EU-lagar. Om du anländer till slutdestinationens flygplats tre timmar för sent (även om det första anslutningsflyget var mindre försenat) kan du komma att ha rätt till kompensation från flygbolaget på upp till 7 000 kr.

Hur ansöker jag om ersättning för anslutningsflyg i Sverige?

Indirekta flygningar omfattas av samma ersättningsregler som EU 261, vilket innebär att om du anländer 3 timmar för sent eller mer kan du begära upp till 7 000 kr i ersättning. Du bör lämna in din begäran om ersättning till det flygbolag som genomförde den rutt som blev försenad. I vissa fall kan du dock behöva lämna in din ansökan till det sista flygbolaget på din resa.

Har jag rätt till ersättning om mitt flyg är 4 timmar försenat?

Om flygplanet är försenat 4 timmar eller mer kan du ha rätt till ersättning på upp till 7 000 kr. Du kan även välja att avbryta din flygresa och begära återbetalning av biljetten för oanvända resor. Detta gäller dock endast om avgången är 5 timmar eller längre.

Hur mycket ersättning kan jag räkna med vid 12 timmars försening?

Ersättningsbeloppet varierar från 3 000 - 7 000 kr och baseras på den aktuella flygsträckan, förutsatt att förseningen anses ha orsakats av flygbolaget. Med andra ord kommer du inte att kunna yrka på några ersättningskrav om flygbolaget anses ej vara skyldigt.

Kan jag göra anspråk på ersättning om jag har glömt mina flyguppgifter?

Att glömma bort sina flyguppgifter behöver inte nödvändigtvis utgöra ett hinder. Dock tenderar de flesta bokningar att kräva användning av e-post, något som innebär att du sannolikt kommer kunna identifiera bokningen via din e-post. Ju mer detaljer du kan tillhandahålla, desto högre sannolikhet för att kunna driva igenom din sak!

Kan jag kräva ersättning för andra familjemedlemmar eller bekanta vilka också följde med på den inställda flygresan?

Du bör kunna göra anspråk på kompensation för alla resenärer så länge de återspeglas på samma biljett eller bokning. Om bokningen genomfördes av någon annan än de som återspeglas på biljetten/bokningen behöver vederbörande lämna in begäran om ersättning på egen hand. Om du väljer att anlita AirAdvisor behöver vi att varje passagerare lämnar in sitt krav, eftersom vi behöver en fullmakt att kunna representera varje individ.

Kompensation & försenat flyg: Monetära medel eller resekuponger?

Vi avråder dig starkt från att acceptera några former av värdebevis. Det hela gynnar i slutändan endast och sällan dig som resenär, främst på grund av de begränsningar vilka återspeglas i samband med inlösen av värdebevis.

Om min avgång påverkas av flygplatsernas begränsningar avseende antalet flygningar, kan jag då kräva kompensation eller få pengarna tillbaka?

Även om detta (med största sannolikhet) kommer att betraktas som "extraordinära omständigheter" kan du fortfarande kräva full återbetalning eller att få plats på en likvärdig avgång.

Vad är Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen är ett internationellt fördrag som fastställer regler gällande ersättning till resenärer i samband med försenade eller inställda flygningar. Konventionen återspeglar även standarder avseende andra aspekter av flygtransporter, till exempel ansvar gällande förlorat, skadat eller försenat bagage. Med andra ord säkerställer konventionen att passagerarna har ett grundläggande skydd i samband med flygresor.

Kan du begära ersättning vid en försening på 30 minuter?

Resenärer är inte i regel berättigade till kompensation om en avgång försenats med 30 minuter eller mindre. Beroende på flygbolag och omständigheterna gällande förseningen kan resenärer fortfarande ha rätt till andra former av kompensation, till exempel måltider och förfriskningar.

Är du berättigad ersättning i samband med en flygförsening på 1 timme?

Nej, din avgång ska vara försenad med minst tre timmar för att du ska ha rätt till ersättning. Tips: förseningen beräknas inte utifrån förseningen i samband med avresan, utan utifrån den faktiska förseningen på slutdestinationen.

Vid vilken tidpunkt klassas en avgång som försenat?

Om den faktiska ankomsttiden skiljer sig från den ursprungligen planerade ankomsttiden (enligt biljetten) i samband med din bokning. Om avgångstiden för en avgång inte står på schemat, men flygplanet landar vid den beräknade tiden, bedöms inte flyget vara försenat. För att erhålla ersättning krävs dock en försening på minst 3 timmar i samband med ankomst.

Kan man stämma flygbolag för att deras flyg avgår eller anländer för sent?

Ja, du kan välja att stämma ett flygbolag om ditt flyg är försenat. Du bör dock först ha som fokus på att inledningsvis erhålla ersättning genom att lämna in ett klagomål direkt till flygbolaget. Om flygbolaget väljer att inte betala ut ersättning kan du gå vidare till att stämma flygbolaget. Du bör dock komma ihåg att detta kommer kosta er både tid och pengar. Alternativt kan du be AirAdvisor och vår juristavdelning om hjälp.

Kalkylator för ersättning vid flygförseningar
Kalkylator för ersättning vid flygförseningar

Kalkylator för ersättning vid flygförseningar:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 15 885 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror