Kontrollera ersättning
EU-guide för flygpassagerares rättigheter och hur du kan erhålla upp till 7 000 kr i kompensation

EU-guide för flygpassagerares rättigheter och hur du kan erhålla upp till 7 000 kr i kompensation

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 27, 2024

Erhåll ersättning upp till 7 000 kr för flygstörningar

Vi har hjälpt passagerare i mer än 7 år. Bli en av 260 000 passagerare som valt att anlita AirAdvisor när det kommer till kompensation vid flygstörningar.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 911 recensioner

Som flygpassagerare i Europa skyddas du av EU-förordning 261 2004. I den här guiden går vi igenom alla dina rättigheter som EU-flygpassagerare vid flygstörningar och vilken "försenat flyg kompensation" som du kan kräva.

Om du anser att dina rättigheter som EU-flygpassagerare har kränkts kan du komma att vara berättigad till adekvat ersättning.

Vårt expertteam på AirAdvisor kan hjälpa dig att få igenom den EU-flyg kompensation som du med rätta är skyldig. Vi erbjuder möjligheten till att hantera hela processen avseende flygpassagerares rättigheter: från att lämna in ditt anspråk på flygersättning vidare till potentiella tvister i domstol. Det är även viktigt att nämna att alla våra tjänster är kostnadsfria. För att komma igång behöver du bara klicka på knappen nedan för att komma igång med processen och få hjälp med flygersättning!

Kontrollera ersättning

Flygpassagerares rättigheter EU

Enligt EU-förordning 261 kan flygpassagerare åberopa en rad rättigheter vid flygstörningar. I avsnitten nedan går vi igenom alla dina rättigheter för vart och ett av de fyra vanligaste scenarierna när det kommer till flygstörningar inom EU.

Dina rättigheter

Försenade flyg (avser flygersättning EU) är förmodligen de vanligaste störningarna som du kan råka ut för i Europeiska unionen. Vid dessa situationer har du följande rättigheter när det kommer till kompensation försenat flyg:

 1. Rätt till kompensation om ditt flyg varit försenat med mer än 3 timmar, något som vi går igenom ingående i avsnittet nedan
 2. Rätt till återbetalning när förseningen för ditt flyg är minst 5 timmar
 3. Rätt till vård när flyget är försenat mer än 2 timmar: gratis mat och dryck, inklusive övernattning på hotell om din nya planerade avgång är planerad till nästa dag
 4. Rätt till ersättning i de fall där du haft utlägg vilka i sin tur uppkommit som ett resultat av förseningen
warning

Du har rätt att erhålla gratis måltider och dryck endast om förseningen är längre än 2 timmar. Detta gäller endast de flygningar vilka bedöms vara kortare än 1 500 km, inklusive minst 3 timmar för alla andra flygningar.

clouds
bubble
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

EU:s förordning gällande passagerares rättigheter

Enligt EU:s förordning gällande passagerares rättigheter avseende försenat flyg och kompensation har du rätt till ett belopp på mellan 3 000 kr och 7 000 kr, beroende på den totala sträckan för din flygresa. I tabellen nedan ser du exakt hur mycket du har rätt att begära i så kallad "inställt flyg kompensation".

Flygförsening vid slutdestination

Reseavstånd för ditt flyg

Alla flyg, mindre än 1 500 km

ex. London- Berlin

alla inrikes flygningar i Sverige/EU, mer än 1 500 km

ex. London - Lissabon

alla icke-inhemska flygningar i Sverige/EU, 1 500–3 500 km

ex. London – New York

alla icke-inhemska EU-flygningar, mer än 3 500 km

ex. London – Dubai

mindre än 3 timmar

Ingen kompensation

3 timmar eller mer

2 500 kr

4 500 kr*

4 500 kr

7 000 kr

Mer än 4 timmar

7 000 kr

kom aldrig fram

7 000 kr

* För interna EU-flygningar över 3 500 km med sen ankomst från 3 till 4 timmar kan ett flygbolag komma att betala ut en reducerad ersättning på 3 500 kr.

warning

Om du vill veta mer om detta kan du läsa vår guide gällande kompensation för flygförseningar från EU och Sverige.

Rättigheter när flyger har blivit inställt

När det kommer till "inställd flyg ersättning" gäller dina rättigheter bara om flygbolaget ställer in flygningen mindre än 14 dagar före den planerade avgången. I detta fall är dina EU-rättigheter som passagerare följande:

 • Återbetalning av din biljett eller alternativ flyg med omnejd
 • Rätt till ersättning (diskuteras ingående nedan)
 • Rätt till vård, så som illustreras i avsnittet gällande flygförseningar
 • Kompensation i samband med att ditt flyg blir inställt

Hur mycket ersättning du kan kräva för ett inställt flyg beror på flera faktorer, till exempel flygsträcka och när det inställda flyget ägde rum. Följande tabeller återspeglar exakt hur mycket ersättning som du har rätt att åberopa beroende på den specifika situationen.

Kompensation vid korta flygningar

under 1 500 km, ex. Paris - Amsterdam

Alternativt flyg erbjuds?

JA

NEJ, eller så tackade du nej till erbjudandet

Ersättning

7 - 13 dagars varsel

< 7 dagars varsel

3 000 kr

1 500 kr

Nytt flyg anländer tidigare än 2 timmar efter den första flygningen

3 000 kr

Nytt flyg anländer mer än 2 timmar efter den första flygningen

Ingen

Nytt flyg avgår mindre än 2 timmar före den första flygningen och anländer mindre än 4 timmar efter den första flygningen

Nytt flyg avgår mindre eller 1 timme före den första flygningen och anländer mindre än 2 timmar efter den första flygningen 

Kompensation vid medellånga flygningar

1 500 km - 3 500 km, ex. Tallinn - Madrid

Alternativt flyg erbjuds?

JA

NEJ, eller så tackade du nej till erbjudandet

Ersättning

7 - 13 dagars varsel

< 7 dagars varsel

4 500 kr

4 500 kr

Nytt flyg avgår mer än 2 timmar före den första flygningen och anländer mindre än 3 timmar efter den första flygningen

Nytt flyg avgår mer än 1 timme före den första flygningen och anländer mindre än 3 timmar efter den första flygningen

4 500 kr

Nytt flyg avgår mer än 2 timmar före den första flygningen och anländer 3 till 4 timmar efter den första flygningen

Ej tillämpligt

4 500 kr

Nytt flyg anländer mer än 4 timmar efter den första flygningen

Nytt flyg anländer mer än 3 timmar efter den första flygningen

Kompensation vid långa flygningar

mer än 3 500 km

Alternativt flyg erbjuds?

JA

NEJ, eller så tackade du nej till erbjudandet

Ersättning

7 - 13 dagars varsel

< 7 dagars varsel

för flygningar mellan städer inom och utanför EU

för flygningar mellan två EU-städer

3 500 kr

Nytt flyg avgår mer än 2 timmar före den första flygningen och anländer mindre än 4 timmar efter den första flygningen

Nytt flyg avgår mer än 1 timme före den första flygningen och anländer mindre än 4 timmar efter den första flygningen

7 000 kr

ex., Milano - New York

4 000 kr

ex., Valencia - Reykjavik

7 000 kr

Nytt flyg anländer mer än 4 timmar efter den första flygningen

warning

Om du önskar lära dig mer om ämnet rekommenderar vi att läsa vår guide om ersättning vid inställt flyg.

Rättigheter vid nekad ombordstigning

Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än antalet platser på planet eftersom de vet att inte alla passagerare kommer att dyka upp. Väljer de att göra så kan flygbolaget komma att neka ombordstigning för vissa av passagerarna.

Om du råkar ut för en sådan situation kan du åberopa följande rättigheter enligt den lag som Europaparlamentet antog under 2004:

 1. Ombokning till tidigast möjliga tidpunkt eller till ett senare datum som du väljer, eller återbetalning av hela (outnyttjade) biljettpriset
 2. Ersättning avseende belopp upp till totalt 7 000 kr

Nekad ombordstigning, inklusive lämplig kompensation

I likhet med försenade och inställda flyg baseras dem proportionella ersättningen på den aktuella flygsträckan:

 1. 3 000 kr för flygningar kortare än 1 500 km
 2. 4 700 kr för alla andra flygningar inom EU och alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km
 3. 7 000 kr för alla andra flygningar
warning

Läs vår kompletta guide gällande kompensation vid nekad ombordstigning för att lära dig mer.

Ersättning vid missat anslutningsflyg

Att missa ett anslutningsflyg kan också kvalificera dig rättigheten att erhålla adekvat kompensation. Om du hamnar i en situation där du missat ditt anslutningsflyg har du rätt till följande:

 • Rätt till vård, som nämns i avsnittet gällande flygförseningar
 • Rätt till återbetalning av både använda och oanvända biljetter eller returflyg till den ursprungliga flygplatsen (avgång) vid tidigast möjliga tidpunkt
 • Rätt till ersättning
clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Ersättning i samband med missat anslutningsflyg

Kompensationsnivån liknar den som erbjuds för alla andra flygstörningar:

 1. 3 000 kr för alla flygningar vilka återspeglas av en sträcka kortare än 1 500 km, inklusive förseningar vilka utgörs av mer än 3 timmar
 2. 3 500 kr för flygningar över 3 500 km utanför EU och förseningar på mellan 3 och 4 timmar
 3. 4 700 kr för alla andra flygningar inom EU. Alla andra flygningar som återspeglas av mellan 1 500 och 3 500 km och förseningar på mer än 3 timmar
 4. 7 000 kr för flygningar vilka överstiger en sträcka på 3 500 km (utanför EU), inklusive förseningar vilka återspeglas av mer än 4 timmar
warning

Om du vill veta mer om ämnet i fråga rekommenderar vi att läsa vår guide gällande kompensation för missat anslutningsflyg.

Använd vår intuitiva kalkylator för att får reda på hur mycket som du kan kräva i ersättning

Vi vet att alla dessa regler kan ibland uppfattas som ytterst överväldigande. Just därför kan det vara svårt att på egen hand avgöra om du har rätt till ersättning och, i så fall, hur mycket. Det är därför vi har tagit fram denna kalkylator för kompensation & försenat flyg för att du enklare ska kunna åberopa dina rättigheter. Det enda som du behöver göra för att nyttja vår kalkylator är att ange dina flyguppgifter. Därefter kommer vår kalkylator att visa dig det exakta ersättningsanspråk som du har rätt att åberopa baserat på den angivna informationen.

EU-flagga på byggnad

EU-förordning 261 2004: När omfattas min flygning av rätten till kompensation?

Flygstörningar återspeglas sällan av något positivt. Istället förknippas det hela oftast med förstörda resplaner. Enligt EU:s lagstiftning, mer närmare i förordning 261 2004 att alla drabbade resenärer har rätt att åberopa kompensation för den stress och psykiska lidande som flygstörningar medför. I förordningen återspeglas de allmänna reglerna avseende ersättning och assistans för passagerare vid flygstörningar.

Nedan återges en överblick gällande de grundläggande kraven när det kommer till rätten avseende ersättning när du drabbas av flygstörningar:

 1. Inställt flyg: Rätten till ersättning kan åberopas i de fall då flyget ställts in med mindre än 14 dagar innan själva avresan.
 2. Försening: Om resenären når sin slutdestination med en försening på över 3 timmar kan vederbörande begära ersättning för ett försenat flyg.
 3. Missad anslutning: om alla flygningar ingår i en och samma bokning betraktas den som en helhet enligt EC261. Detta innebär att om ett av de anslutande flygen är försenat kan adekvat kompensation åberopas.
 4. Nekad ombordstigning: om flygbolaget nekar ombordstigning kan passagerarna i fråga kräva kompensation för överbokning.

Följande villkor är gemensamma för alla flygstörningar som du kan råka ut för. De måste uppfyllas för att du ska ha rätt till kompensation enligt EU-förordning 261:

 • ditt flyg avgår från en flygplats i EU (inklusive ett flygbolag utanför EU) eller trafikeras av ett flygbolag i EU; du omfattas även om flyget landar i ett land utanför EU
 • störningen anses uteslutande bero på flygbolaget (t.ex. flygförsening på grund av tekniska problem eller inkonsekvenser i tidtabellen)
 • du har alla nödvändiga dokument som styrker din bokning och avbokning
 • du checkade in i rätt tid
 • du skickar ett krav avseende flygförsening eller krav avseende annan störning inom en tidsfrist

Extraordinära omständigheter

Du kommer ej att kunna berättigas kompensation om ditt flyg blivit inställd på grund av extraordinära och ytterst oförutsedda händer vilka inkluderar men begränsas ej till följande

 • dåligt väder
 • civila oroligheter och terrorism
 • flygstrejk
 • naturkatastrofer (vulkanutbrott, översvämningar, bränder etc.) och andra
warning

Kontrollen över dessa situationer faller utanför flygbolagets kontroll. Således omfattas inte flygbolaget av några juridiska skyldigheter att betala ersättning om en flygning avbryts på grund av några av ovanstående.

Vilka rättigheter har jag som EU-flygpassagerare när väderförhållandena resulterar i flygförseningar? Vanligtvis faller "flygersättning dåligt väder" under extraordinära omständigheter. Det finns dock många undantag vilka kan åberopas under dessa förhållanden. Flygbolaget är vanligtvis skyldigt att kompensera för flygstörningar som beror på mindre dåliga väderförhållanden.

Det finns många fall där passagerare kommit att gå miste om sin ersättning. I ett stort antal fall tillämpar flygbolagen olika ursäkter för att avslå resenärernas krav på rättmätig ersättning. När allt kommer omkring vill inget flygbolag finna sig i att betala ersättning eftersom det innebär att de förlorar pengar, även om resenären har juridisk rätt till det hela. Därför råder våra specialister dig att alltid kontrollera om din flygning berättigar dig till EU:s flygkompensation.

clouds
bubble
 
 
Det kan vara komplicerat att räkna ut hur mycket kompensation som du är berättigad vid inställda flyg. Låt oss ta reda på hur mycket som just du kan åberopa som ersättning redan idag!

Hur är det med mina rättigheter som EU-resenär när det kommer till flygstörningar vid strejk? Det hela beror främst på vem det är som strejkar. Är det så att strejker initierats av flygledare eller flygplatspersonal betraktas det hela extraordinära händelser, samtidigt som en strejk som initierats av besättningen bedöms rent juridiskt som uteslutande flygbolagets ansvar.

en person som kontrollerar förordningen gällande flygpassagerares rättigheter

EC261 Kostnadsfri flygersättning vid försening med AirAdvisor

På AirAdvisor är vi fast beslutna att hjälpa alla resenärer som råkar ut för flygstörningar. Här är några av de fördelar vilka du får ta del av när du väljer att nyttja våra tjänster:

 • vi vet allt om rätten till kompensation när det kommer till resenärer inom EU och hur man lyckas få ut den
 • vi är den främsta plattformen för resenärer runt om i världen! Faktum är att vi redan hjälpt över 120 000 flygpassagerare att kräva ersättning
 • vi kan hjälpa dig med kompensation avseende flygstörningar vilka omfattar nekad ombordstigning, missad anslutning, inställt eller försenat flyg
 • vi kommer att göra allt i vår makt för att du ska få dina pengar: vi kommer även att kräva adekvat ersättning och skydda dina rättigheter som EU-resenärer i domstol - om så anses nödvändigt. Du behöver således inte oroa dig för något överhuvudtaget utan låta oss åberopa din rätt som EU-resenär!
 • vi arbetar utifrån principen, ingen kompensation, ingen ersättning. Med andra ord, om du inte få betalt får inte vi heller betalt

avgående flyg

Steg för steg guide avseende dina rättigheter gällande ersättning vid försenad flyg

När du råkar ut för en flygstörning ska du följa följande riktlinjer. Följande riktlinjer har sammanställts av AirAdvisor som ett led i att hjälpa dig att kräva din flygersättning vid försening avseende flyg inom EU:

 • Be flygbolagets ansvariga att redogöra för orsaken till störningen och dina rättigheter enligt EC261. De måste tillhandahålla information i skriftlig form vid incheckningsdisken. Du kan också bekanta dig med det officiella dokumentet Förordning 261 2004 om kompensation vid flygning på egen hand.
 • Behåll dina resehandlingar (boardingkort etc.) och kvitton om du måste göra inköp på grund av flygstörningar. Du bör bifoga dem tillsammans med din EU-blankett avseende de klagomål gällande flygpassagerares rättigheter.
 • Acceptera inte resekuponger (de kan komma att innehålla en klausul om att du avstår från ekonomisk ersättning när du väljer att acceptera dessa).
 • Fyll i dina flyguppgifter i vårt online verktyg genom att trycka på "Jag vill ha min ersättning" nedan. Vi behandlar ditt ärende per omgående.
clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

alarmklocka på bordet

Tidsfrist för att erhålla ersättning enligt EC261

Enligt EU:s lagstiftning gällande flygpassagerares rättigheter ska flygpassagerare skicka in begäran om kompensation inom den specifika tidsfristen.

Tidsfristen för kompensation för försenat flyg eller tidsfristen för andra flygstörningar beror på vilket land du befinner dig i:

 • där flygbolaget har sitt huvudkontor, eller
 • där den rättsliga instansen för närvarande återfinns
warning

Vanligtvis avser det hela en period på 3 år, men det hela kan komma att variera beroende på land. Vi har upplevt många fall där flygbolagen avsiktligt fördröjt processen fram till dess att tidsfristen löpt ut. Vi föreslår att du begär din ersättning omedelbart för att undvika att tidsfristen går ut.

FAQ gällande flygpassagerares rättigheter inom EU

Hur går jag tillväga för att söka ersättning inom EU om mitt flyg blivit försenat?

Det finns tre sätt att få din försenade ersättning enligt EU-förordning 261 04. Du kan göra så här

 • Kontakta flygbolaget och hävda dina rättigheter enligt EU:s passagerarrättigheter vid flygförseningar på egen hand.
 • Anlita en jurist som kan lämna in ditt klagomål om försenat flyg.
 • Fråga AirAdvisor om hjälp: vi kan få din EC261-ersättning kostnadsfritt.

När är det möjligt att söka ersättning avseende försenat bagage?

Enligt EU:s rättigheter gällande flygresenärer är flygbolaget ansvarigt för ditt försenade bagage. Det hela innebär att du kan därför kräva upp till 15 000 kr som ersättning. Du bör lämna in en skriftlig reklamation inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka ditt bagage.

Vad är min flygersättning utanför EU?

Passagerare som avreser eller anländer utanför EU kan fortfarande omfattas av EU:s förordning gällande passagerares rättigheter.

EU:s klagomålsformulär om flygpassagerares rättigheter: vart ska det skickas?

Du bör skicka en EU-blankett gällande kompensation till det nationella tillsynsorganet (NEB) eller flygbolaget. Om du inte har tid kan AirAdvisor göra det åt dig. Vi kan också försvara dina rättigheter i domstol om så krävs - helt utan avgifter!

Är jag berättigad flygersättning vid försening i de fall då mitt flyg anländer efter angiven tidpunkt?

Du har rätt till kompensation för försenat flyg enligt förordning EG nr 261/2004 om:

 • ditt flyg ankommer till slutdestinationen med en försening på över 3 timmar
 • ditt flyg avgår från en flygplats i EU eller trafikeras av ett flygbolag i EU
 • förseningen i fråga anses ej ha berott på extraordinära händelser

Hur går jag tillväga för att kunna begära ut ersättning när mitt flyg är försenat?

Om ditt flyg blev försenat, samtidigt som det omfattas av EU-förordningen, bör du först och främst skicka in en reklamation till flygbolaget. Om din begäran ignoreras eller avvisas behöver du ta det hela domstol. Att utmana flygbolag i domstol är besvärligt och svårt, särskilt om du saknar den juridiska kunskap som krävs för att driva din sak.

Om du inte vill studera EC261-förordningen och behöva spendera en massa tid på obegripliga klausuler rekommenderar vi att använda dig av AirAdvisor. Vi är nämligen specialiserade på att driva resenärernas sak när det kommer till ersättning avseende flyg från europeiska flygbolag!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 15 911 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror