Kontrollera ersättning
Ersättning vid missat anslutningsflyg: Din guide till att söka kompensation upp till 7 000 kr

Ersättning vid missat anslutningsflyg: Din guide till att söka kompensation upp till 7 000 kr

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 07, 2024

Erhåll upp till 7 000 kr för ett missat anslutningsflyg, inklusive sen ankomst

Vi har hjälpt passagerare i mer än 7 år att hävda deras rätt till ersättning. Bli en av 250 000 passagerare som valt att anlita AirAdvisor till att driva igenom deras kompensationskrav gällande ersättning vid missat anslutningsflyg!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 318 recensioner

Att missa ett anslutningsflyg är ett hårt bakslag för alla resenärer, oberoende av flygsträcka. Men om du reser till eller från en destination inom Europa eller har ett anslutningsflyg via en annan flygplats i Europa kan du komma att stå under skydd av EU-förordningen EG 261. Det hela ger dig rätt att kräva upp till 7 000 kr i kompensation för missade anslutningsavgångar.

Du kan också erhålla kostnadsfri hjälp från AirAdvisor-teamet, utan att förbinda dig till något. Vi arbetar i form av en "ingen-vinst, inget-betalt" vilket innebär att vi endast får betalt om du får betalt. Processen för att kontrollera huruvida du är berättigad ersättning tar endast 3 minuter att slutföra. För att ta reda på vad som gäller, vänligen klicka på länken nedan!

Kontrollera ersättning

Vad innebär ett missat anslutningsflyg?

Ett missat anslutningsflyg återspeglas ofta som en situation där man missar ett eller flera anslutningsflyg på grund av att en eller flera tidigare avgångar blivit försenade eller inställda.

Det kan finnas en stor mängd anledningar till att avgångar blir försenade eller inställda, men om det hela anses ej bero på resenären i fråga har vederbörande rätt till ersättning för den missade anslutningen.

Vilka är mina rättigheter som resenär vid missad flyganslutning?

Att missa ett anslutningsflyg kan på allvar komma att störa dina resplaner. En sådan situation kan med rätta orsaka en del ångest och frustration.

Som tur är skyddas dina rättigheter som resenär av flera lagar och bestämmelser. Det hela innebär att du kan kräva ersättning för ett missat anslutningsflyg. Kom ihåg dock att det ligger i ditt ansvar att göra ditt yttersta för att undvika ett missat anslutningsflyg missat anslutningsflyg pga. försening.

Detta inkluderar bland annat att säkerställa det faktum att du har tillräckligt med tid mellan avgångarna, framför allt om du behöver passera tullen och immigrationskontrollen. Skulle det dock vara billigare att boka två separata avgångar via två olika flygbolag, än att köpa en enkelbiljett, bör du se till att säkerställa att det existerar tillräckligt med tid för att hinna i tid till den extra anslutningen.

passagerare kollar på sin telefon i väntan på anslutnignsflyg

I EU har du, förutom rätten till ersättning för ett missat anslutningsflyg, även rätt att kräva följande rättigheter:

clouds
bubble
Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.

Vad är det som kan komma att orsaka en missad anslutning?

För det mesta kan en flygförsening eller ett inställt flyg inträffa på grund av extraordinära omständigheter. Det hela återspeglas som händelser som anses ligga utanför flygbolagets kontroll, vilket i sin tur innebär att flygbolaget inte kan hållas ansvarigt för den uppkomna situationen. Här nedan återspeglas några exempel på extraordinära omständigheter:

 • blixtnedslag
 • medicinskt relaterade nödsituationer
 • strejker bland flygplatsanställda eller strejker bland flygledare
 • ogynnsamma och extrema väderförhållanden
 • restriktioner avseende flygtrafikledningen
 • plötsliga fel på flygplatsens radar
 • sabotage och dylikt
 • politiska oroligheter
 • terrorhot etc.

Övriga händelser, där bland annat strejker ingår, betraktas ej som en extraordinär omständighet. Detta innebär i sin tur att du har rätt till ersättning från det aktuella flygbolaget i samband med en missad anslutning.

Det hela gäller även mekaniska problem, något som allt oftare används som en ursäkt av flygbolagen för att motivera deras beslut om att inte betala ut den begärda ersättningen.

Det hela har att göra med bestämmelserna gällande extraordinära omständigheter i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas, vilka anses i regel som ganska vaga och tvetydiga. Men som tur är anses inte "mindre tekniska problem" längre utgöra giltiga skäl för att inte betala ersättning till drabbade resenärer, något som blivit påtagligt framför allt på senare år.

Du kan också ha kommit att missa ett anslutningsflyg som bedöms ligga inom din kontroll. Det hela skulle i sin tur innebära att du inte har rätt att kräva kompensation från det flygbolag som du skulle ha lyft med. Flygbolaget kan dock komma att boka om dig till en annan avgång, där du tvingas betala en ombokningsavgift, inklusive eventuell prisskillnad.

En viktig sak att komma ihåg är att flygbolagen sällan är villiga att ta på sig ansvaret för missade anslutningar vilka i sin tur återspeglas via två separata biljetter. Om du har bokat två separata avgångar via två olika flygbolag, där ett av dem är inställt eller försenat, kommer det andra flygbolaget (i regel) inte att ta på sig ansvaret för det inträffade.

clouds
bubble
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Vad kan du göra om du missar ditt anslutningsflyg?

Det första du behöver göra är att rådgöra med flygbolagets anställda vad som föreligger bakom det hela, samtidigt som du ber om att få det hela på ett papper, inklusive underskrift från den ansvarige.

Vidare behöver du behålla alla dina resehandlingar, inklusive ditt boardingkort och din biljett. Säkerställ även att du sparar dokumentation som tydligt visar att du har lidit ytterligare förluster och kostnader av den uppkomna situationen, till exempel förbetalda bokningar, logi och transport.

Nästa steg innebär att be flygbolaget att boka om dig på en annan "likvärdigt" avgång. Själva ombokningen skall vara helt befriad från några extra avgifter, förutsatt att du missat ditt anslutningsflyg på grund av ett fel som anses bero på flygbolagets slarv. I andra fall kan du komma att bli tvungen att stå för de extra avgifter som uppkommer.

Om kön till flygbolagets check-in är för lång, bör du istället hoppa över att ödsla tid på att vänta och istället ringa till flygbolaget via det telefonnummer som tillhandahålls. Skulle flygbolaget misslyckas med att hitta ett ersättningsflyg, bör du istället gå vidare till att hitta och boka en avgång på egen hand, samtidigt som du sparar kvitton, biljetter, boardingkort och annan dokumentation.

Efter att du anlänt till din slutgiltiga destination har du rätt till att omgående lämna in begäran om ersättning för din avgift i samband med bokning av den egna avgången.

Om flygbolaget i fråga misslyckas med att tillhandahålla en alternativ avgång, eller om en alternativ avgång erbjuds men uppfyller ej resenärernas behov, har du även rätt till att begära ersättning för det inträffade. Flygbolaget är i dessa fall skyldigt att ordna en kostnadsfri avgång via en likvärdig avgång.

Tecknad bild av en kvinna på språng i en avgångshall

Vad ger dig rätten till kompensation i samband med en missad anslutning inom EU?

För att ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen måste den missade anslutande avgången anses vara flygbolagets fel. Du kan därför vara berättigad till ersättning i de fall då:

 • Din första avgång blev försenad på grund av ett mindre tekniskt problem med det aktuella flygplanet
 • Din totala försening till slutdestinationens flygplats är minst 3 timmar utan att det bedöms vara ditt fel
 • Ditt ursprungliga flyg försenades av skäl som flygbolaget inte angett: om de inte anger orsaken till flygförseningen är det troligt att förseningen är helt och hållet deras ansvar.

Du är inte berättigad till ersättning om:

 • Din första avgång försenades på grund av flygrestriktioner, vilket i sin tur ledde till att du missade din anslutande avgång
 • Din första avgång blev försenad på grund av kraftiga regnbyar som i sin tur försämrade sikten för piloterna
 • Du kunde inte uppvisa den obligatoriska dokumentationen för att berättigas att gå ombord på ditt anslutningsflyg.
 • Du anmälde dig inte vid gaten inom utsatt tid.

En viktig sak att notera är att för att du ska ha rätt till ersättning enligt den rådande EU-lagstiftningen måste dina biljetter återspeglas via en och samma bokning. Om din biljett omfattar båda delarna av resan betraktas den alltså som en form av enkelbiljett. Om två eller flera avgångar bokas som en enhet betraktas det hela som en enda biljett när det kommer till rätten till ersättning.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

De typer av biljetter som inte är berättigade ersättning vid missad anslutning inkluderar bland annat följande:

 • Erbjudanden vilka avser paketresor
 • Barn vilka återfinns på betalda biljetter
 • Affärsresenärer
 • Lågprisflygbolag
warning

Du har rätt till ersättning för ett missat anslutningsflyg, inklusive om du på grund av förseningen blivit sen med mindre än 3 timmar, vilket i sin tur lett till att din totala ankomst försenades med 3 timmar eller mer.

För att omfattas av EU-reglerna måste din resa uppfylla följande:

 • Flygplatsen för din avgång måste återspeglas av en flygplats i EU, samtidigt som avgången inte får genomföras av vilket flygbolag som helst (gäller även ett flygbolag utanför EU).
 • Du anländer till en flygplats i EU där din avgång trafikeras av ett flygbolag i EU med en försening på mer än 3 timmar
 • Denna lag omfattar EU:s flygplatser, inklusive flygplatser vilka återfinns på Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Genrebild av EU-flaggan med gula stjärnor

Anspråk på ersättning för en missad anslutning i EU

Enligt förordning (EG) nr 261/2004 baseras ersättningssumman på flygsträckan och den aktuella tiden under vilken flyget blivit försenat. I regel existerar det tre typer av flygavgångar:

 • Kortdistansflyg (avståndet till den missade anslutningsflygningen är mindre än 1 500 km)
 • Medeldistansflyg (avståndet till den missade anslutningsflygningen 1 500 - 3 500 km)
 • Långdistansflyg (avståndet till den missade anslutningsflygningen över 3 500 km)
warning

Om ditt flyg är försenat med mer än 3 timmar i samband med din ankomst- eller slutdestination (vid indirekta avgångar) har du rätt till kompensation för missat din missade anslutning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

mindre än 1500 km

mer än 3 timmar

3 000 kr

1 500 - 3 500 km

mer än 3 timmar

5 000 kr

över 3 500 km inom EU

mer än 3 timmar

5 000 kr

över 3 500 km utanför EU

3-4 timmar

3 500 kr

över 3 500 km utanför EU

mer än 4 timmar

6 000 kr

Förutom kompensation gällande flygresan har du som resenär rätt till ytterligare kompensation:

 • kostnadsfria måltider och förfriskningar, två telefonsamtal, e-post, fax, inklusive en kostnadsfri hotellvistelse och transport mellan flygplatsen och din planerade inkvartering - när förseningen är längre än 24-timmar räkna från den ursprungliga planerade avresetiden och
 • ersättning för hela biljettpriset eller ett returflyg till den första avreseorten så snart som möjligt - om förseningen återspeglas av minst 5 timmar.

Vid inställt flyg eller vid försening på mindre än 4 timmar långdistansflyg på över 3500 km, kan ersättningsnivån komma att halveras, beroende på den totala tid du skulle bli försenad till din slutdestination via ett alternativt flyg i jämförelse med den ursprungliga avgången.

Ersättning vid missat anslutningsflyg i Storbritannien

Före Brexit tillämpades samma EU-regler och lagar gällande ersättning för missad anslutning även i Storbritannien. Efter att Storbritannien valde att lämna EU införde den brittiska regeringen ett snarlik lag som idag benämns som Air Passenger Rights (Amendment) Regulations. Denna lag, allmänt känd som UK 261, ger dig samma rättigheter och kompensation i samband med missat anslutningsflyg som den rådande EU-förordningen, nämligen:

 • 3 000 kr, för korta avgångar (under 1 500 km)
 • 5 000 k, för medeltunga avgångar (mellan 1 500 och 3 500 km)
 • 7 000 kr, för långa avgångar (över 3 500 km)
warning

UK 261 gäller även vid förseningar, inställda avgångar eller i samband med nekad ombordstigning.

Genrebild av Förenta staternas flagga, USA

Ersättning för missade anslutningar inom Förenta staterna, USA

Till skillnad från EU har USA inga fastställda regler avseende skydd av resenärer vid strul med anslutningsflyg. Eftersom det inte existerar några federala lagar vilka i sin tur kräver att flygbolagen kompenserar passagerarna eller betalar ut annan ersättning i samband med att deras flyg blir försenat, är det upp till flygbolaget att avgöra huruvida du som resenär ska erhålla kompenseras.

Enligt US Department for Transportation rekommenderas du att rådgöra med flygbolagets personal huruvida de kan har som policy att bekosta måltider eller ett hotellrum om ditt anslutningsflyg råkar vara kraftigt försenat. Kom ihåg dock att flygbolaget dock kan komma att vägra finansiera dessa bekvämligheter.

Vissa flygbolag väljer att erbjuda kompensation för den missade anslutningen i from av resekuponger, så kallade "miles" och uppgraderingar gällande deras lojalitetsprogram (om sådan existerar vill säga) till resenärer för att kompensera för uppkomsten av en försenad avgång. Det är dock mer regel än undantag att flygbolag erbjuder en alternativ avgång, något som de sällan går med på att göra utan att debitera dig med extra avgifter.

warning

Skulle din resa dock återspeglas av ett stopp i ett EU-land kan du välja att begära ersättning enligt EU-förordning nr 261/2004.

clouds
bubble
 
 
 
 
Tillsammans kan vi kämpa för att du ska få den ersättning som du förtjänar

Vårt team hjälper dig att göra din röst hörd eftersom vi själva befunnit oss i samma situation.

Missat anslutningsflyg i Israel

Om din avgång till och från Israel blivit försenad har du rätt till adekvat ersättning i enlighet med Israels lagstiftning. I samband med en flygförsening som sträcker sig över minst 2-timmar (eller mer) har du rätt till följande:

 • erhålla måltider och drycker i proportion till längden på förseningen, inklusive
 • två telefonsamtal, tillgång till fax eller e-post och ersättning för de utgifter som du haft (vid behov)
 • erhålla kostnadsfri logi och taxi till och från flygplatsen vid längre förseningar

I samband med en flygförsening som återspeglas av mer än 5 timmar men mindre än 8 timmar har du, utöver ovanstående, även rätt till:

 • Återbetalning av hela biljettkostnaden inom 21 dagar för den del av resan som inte genomförts, men även för alla de delar som redan har genomförts men som inte längre är relevanta för den ursprungliga resplanen. I vissa fall kommer du även att erbjudas en returresa till den första avreseorten, eller
 • en alternativ avgång som återspeglas av likvärdiga villkor som din initiala avgång, något som i sin tur innebär att avgången måste ta dig till din destination så snart som möjligt. Om du erbjuds en avgång till en annan flygplats än den som du ursprungligen skulle anlända till, kommer flygbolaget att stå för den kostnaden avseende transfer till den valda flygplatsen för din avgång.

Vid en flygförsening på över åtta 8 timmar har du rätt till

 • ett lagstadgade belopp som fastställts av det israeliska transportministeriet, något som i sin tur skall betalas ut till resenären inom 45 dagar från det datum då begäran om återbetalning mottogs. Det slutliga beloppet baseras främst på flygsträckan. Kompensationen kan komma att variera mellan 4 000 kr - 9 500 kr.

Kompensation för missat anslutningsflyg i Turkiet

Om du har missat ett anslutningsflyg till eller från Turkiet har du rätt att begära ersättning för det inträffade. När det kommer till inrikesflyg kan du som resenär kräva upp till 1 000 kr från det ansvariga flygbolaget. För internationella avgångar är dock ersättningsbeloppet betydligt högre där beloppet baseras främst på den aktuella flygsträckan:

 • ett belopp motsvarande 3 000 kr i turkiska lira motsvarande alla flygavgångar på 1 500 kilometer eller kortare,
 • motsvarande 4 500 kr motsvarande turkiska lira avseende alla flygavgångar mellan 1500 och 3500 kilometer,
 • motsvarande 7 000 kr motsvarande turkiska lira för alla flygavgångar som bedöms vara längre än 3500 kilometer.

Genrebild över en kontrakt där två parter ingår ett avtal

Hur går jag tillväga för att lämna in ett klagomål gällande ett missat anslutningsflyg?

Innan du lämnar in ett klagomål avseende ett missat anslutningsflyg behöver du först ta reda på orsaken till den inträffade förseningen. Att känna till orsaken till förseningen kan även vara till hjälp i samband med begäran om ersättning.

Om du är övertygad om att du kommer att behöva begära ersättning från ditt flygbolag behöver du även säkerställa att du har alla de underlag vilka krävs för att styrka din rätt till det hela. Några av de underlag som flygbolaget garanterat kommer att begära in återspeglas av kvittot, bokningsbekräftelse, biljett etc.

Kom ihåg även att ta en kopia av dessa och skicka in det till AirAdvisor. Det hela tar cirka 3 minuter att skicka in, varav vi sedan tar över det hela och drivet ditt ärende fram tills att du får besked om ersättning betalas ut eller ej.

Vi på AirAdvisor står redo när det kommer till att hjälpa dig med dina ersättningsanspråk. Genom att låta oss representera dig kommer du förutom att spara en massa tid även slippa navigera igenom det komplexa och byråkratiska rättssystemet. Det ska även understrykas att du har betydligt sämre odds att lyckas driva igenom dina rättigheter om du väljer att göra det på egen hand.

tip

Flygbolagen tenderar i regel att avslå ditt första gällande ersättning, där de i vissa fall även kan komma att helt och hållet ignorera dina ersättningsanspråk. Vårt team har hjälpt mer än 250 000 passagerare att få rätt gentemot flygbolaget, något som vi även kan hjälpa dig att uppnå!

clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Vanliga frågor om kompensation för ersättning vid missat anslutningsflyg

Har du juridiskt rätt att begära ersättning om du missar ditt anslutningsflyg?

Ja, du kan välja att begära ersättning så länge det anses vara flygbolagets fel. Om du har missat din avgång som i sin tur härledas till en extraordinär omständighet, alternativt där du råkat bli sen till gaten, kan du inte kräva ersättning för den missade anslutningen.

Vad händer om ett flygbolag anses bära skulden för att du missat din anslutning?

Om flygbolaget anses vara skyldigt till att du missat din anslutning har du rätt enligt lag att begära adekvat kompensation. Det ska dock understrykas att dina rättigheter beror främst på var flygstörningar inträffat.

Hur går jag tillväga för att reklamera en missad anslutning?

För att dina krav på ersättning ska återspeglas av en snabb och smidig process rekommenderar vi dig att omgående kontakta vårt team av experter. Vi har hittills hanterat över 250 000 ärenden där vi hjälpt likasinnade resenärer att få rätt genom flygbolagen.

Vad händer om mitt första flyg är försenat, något som i sin tur resulterar i att jag missar mitt anslutningsflyg?

Om förseningen gällande den första avgången orsakades av flygbolaget har du rätt att begära ersättning. Vi rekommenderar dig att läsa vår guide ingående för att ta reda på mer om dina rättigheter samt hur mycket som du kan begära i ersättning.

Är EU 261 som en form av försäkring vid missat anslutningsflyg?

Även om EU261 är i grunden inte en " anslutningsflyg försäkring" klassas den (inofficiellt) som en form av försäkring eftersom den berättigar dig som resenär att hävda din rätt gentemot flygbolaget. Det ska dock nämnas att EU 261 kan åberopas så länge störningen anses bero på det aktuella flygbolaget.

Räkan ut Din Kompensation vid Missad Anslutning
Räkan ut Din Kompensation vid Missad Anslutning

Räkan ut Din Kompensation vid Missad Anslutning:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 250 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 15 318 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror