Kontrollera ersättning
LandSweden , SE
StadStockholm
IATAARN
IKAOESSA

Ersättning för försenade och inställda flyg från Arlanda

Om du har blivit försenad, flyget har blivit inställt eller blivit nekad ombordstigning av ett flygbolag på Stockholm-Arlanda flygplats kan du ha rätt till ersättning på upp till 6 000 kr per person.

AirAdvisor gör det enkelt för dig att begära ersättning. Att lämna in ett krav innebär ingen risk eller förskottskostnad eftersom AirAdvisor endast får provision från den betalning som vi får från flygbolaget. Tjänsten är gratis om du inte får någon ersättning.

Stockholm-Arlanda flygplats på kartan

Ersättning för försenade och inställda flyg från Arlanda
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: March 05, 2024

Arlanda flygplats hanterar mer än 20 miljoner resenärer per år. Även om de som ansvarar för flygplatsen gör sitt yttersta för att flygtrafiken ska flyta på, är dessvärre flygförseningar, inklusive inställda avgångar ibland oundvikliga.

Skulle du ha oturen att drabbas av flygstörningar i samband med en avgång från Arlanda, kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen. För att du ska slippa famla i mörkret kommer vi i denna guide att diskutera vad som gäller för att du ska ha rätt till det hela.

Vi kommer bland annat att lyfta fram vilka typer av ersättning som du kan ha rätt till när du flyger från Arlanda, hur stor ersättning du kan ha rätt till, men även hur du går tillväga rent konkret för att begära den.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Så här ansöker du om ersättning för försenade flyg från Arlanda

I likhet med andra stora internationella flygplatser drabbas Arlanda flygplats emellanåt av flygförseningar, något som i sin tur kan bero på en mängd olika orsaker. Några av de vanligaste orsakerna tenderar att vara trängsel i flygtrafiken, tekniska problem, väderförhållanden m.fl.

Den goda nyheten är att om du drabbas av ett försenat flyg på Arlanda flygplats kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt de rättigheter som gäller för alla resenärer inom den europeiska unionen.

Resenärernas rättigheter i samband med ARN-förseningar

Eftersom Arlanda flygplats ligger inom Europeiska unionen omfattas du som resenär av EU-förordning 261/2004, även känd som EU 261, om du väljer att resa med flyg från denna flygplats. 

Förordningen stipulerar att om ditt flyg är försenat med mer än tre timmar på grund av orsaker som utesluter extraordinära omständigheter (storm, terrorhot, politisk instabilitet, etc.) kan du vara berättigad till ersättning i samband med försenade avgångar.

Förutom ekonomisk kompensation kan du också ha rätt till andra förmåner, något som inkluderar måltider, förfriskningar och boende. Vänligen notera dock att föregående baseras främst på tiden för din försening och flygsträcka. 

Det är även viktigt att göra dig uppmärksam på att om du söker ersättning i samband med en flygförsening behöver du säkerställa att lämna in ditt ersättningsanspråk inom 3 år från och med att flygförseningen ägt rum.

Genrebild över flygtornet på Stockholm Arlanda flygplats

Hur mycket kan du kräva i ersättning i samband med flygförseningar?

Ersättningsbeloppet som du kan söka i samband med en flygförsening från Arlanda (ARN) flygplats varierar mellan 3 000 kr (€250) och upp till 7 000 kr (€600). Det som fäller avgörandet för hur mycket ersättning du erhåller i slutändan är framför allt längden på förseningen och flygsträckan.

Ersättning och återbetalning för ett inställt flyg på Arlandas flygplats

Det finns flera anledningar till att ditt flyg som schemalagts att lyfta från Arlanda flygplats blivit inställt. Några av de vanligaste anledningarna vilka tenderar att sätta käppar i hjulet för dina reseplaner inkluderar dåliga väderförhållanden, tekniska problem, strejker m.fl.

Lyckligtvis kan du i många av dessa fall vara berättigad till ersättning i samband med inställda avgångar, något som även inkluderar återbetalning av hela flygbiljetten, förutsatt att du inte accepterat en alternativ avgång vill säga. 

Vad säger lagen gällande inställda flygningar inom Europa?

Lagen gällande inställda flyg inom Europa (EU 261) skyddar dina rättigheter som resenärer, samtidigt som den säkerställer att flygbolagen hålls ansvariga i samband med inställda avgångar. Detta gäller framför allt för de flygstörningar som anses bero på flygbolagets slarv.

EU-förordningen anger att du kan vara berättigad till ekonomisk ersättning. Detta inkluderar även kompensation på plats, något som vanligtvis inkluderar måltider, förfriskningar och logi, förutsatt att du uppfyller följande kriterier:

 • Du valde att boka flygresan på egen hand
 • Din avgång ställdes in med kortare än 2 veckor innan avgång.
 • Det inställda flyget anses bero på flygbolagets slarv.
 • Din avgång var planerad att lyfta från en plats inom EU.

Utöver kompensation på plats har du även rätt att välja mellan att få tillbaka pengarna som du erlagt för din flygbiljett, alternativt väljer att bli ombokad på en senare avgång.

Att räkna ut hur mycket du är skyldig för en störd flygning kan vara komplicerat. Låt oss hjälpa dig att hävda din rätt till ersättningKontrollera din avgång

Genrebild över tågstationen på Arlanda flygplats

Hur mycket kan du kräva i samband med ett inställt flyg på Arlanda?

Hur mycket ersättning du kan begära för ett försenat flyg på Arlandas flygplats beror på ett antal faktorer. Dessa faktorer inkluderar vanligtvis din flygsträcka och omfattningen av förseningen som orsakas av den inställda flygningen. 

På en generell nivå kommer du att kunna kräva allt ifrån 3 000 kr (€250) ända upp till €600 (7 000 kr). Skulle flygbolaget erbjuda dig resekuponger som kompensation för den inställda avgången är det viktig att noggrant läsa igenom villkoren.

Genom att göra detta kommer du säkerställa att du inte avstår från dina rättigheter till ekonomisk ersättning, något som ska tilläggas är ett trick som utvalda flygbolag använder sig av för att slippa betala ersättning för det inträffade!

Nekad ombordstigning på Arlanda (ARN) flygplats

Att nekas ombordstigning kan vara en extremt frustrerande upplevelse. Just därför är det viktigt att känna till dina rättigheter som resenär i händelse av att du blir nekad att gå ombord på ditt flyg, trots en giltig flygbiljett!

Skulle du därför komma att nekas ombordstigning på Arlanda flygplats kan du vara berättigad till ersättning, ombokning eller återbetalning av hela flygbiljetten. Vilken ersättning du har rätt till i slutändan beror på anledningen till att du nekas ombordstigning och hur lång förseningen var.

Om du till exempel hade en bekräftad bokning och checkade in inom den angivna tidsramen men nekas ombordstigning på grund av överbokning kan flygbolaget vara skyldigt att ersätta dig allt mellan 3 000 kr (€250) upp till 7 000 kr (€600). 

Beroende på omständigheterna kan du också ha rätt till kostnadsfria förfriskningar, måltider och boende. 

Vi på AirAdvisor är väl medvetna om att det kan vara en stressig upplevelse att exponera ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Vi står därför redo att hjälpa dig att kräva den ersättning som du enligt lag har rätt till.

Ansök om ersättning vid försenade och inställda avgångar från Arlanda via AirAdvisor.Kontrollera din avgång

a woman in the airport

För att det hela ska gå smidigt till har vi utarbetat ett smidigt och användarvänligt verktyg som guidar dig genom processen. Det hela tar inte mer än några minuter att slutföra, varav vi sedan tar över rodret och driver ärendet åt din räkning.

Det bästa är att du endast betalar om vi lyckas driva igenom den ersättning du förtjänar. Med andra ord, vi får endast betalt när du får betalt. Nedan kan du läsa stegen för att ansöka om ersättning från Arlanda flygplats genom AirAdvisor:

 • Gå till AirAdvisors webbplats och klicka på knappen "Kontrollera kompensation".
 • Ange dina flyguppgifter, inklusive flygbolag, flygnummer, datum för flygningen etc.
 • Ange eventuell ytterligare information om förseningen, till exempel orsaken till förseningen eller eventuell kommunikation som du har fått från flygbolaget.
 • Skicka in ditt anspråk så utvärderar vi ditt ärende för att avgöra om du är berättigad till ersättning.
 • Om du är berättigad till ersättning hanterar vi den juridiska processen åt din räkning, inklusive kommunikation med flygbolaget.
 • Om vi lyckas med dina ersättningsanspråk kommer vi att ta ut en provision från ersättning som betalning för våra tjänster.

Vanliga frågor och svar

Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna gällande olägenheter som du kan komma att uppleva som resenär på Arlanda flygplats. Detta inkluderar försenade- och inställda flyg, nekad ombordstigning, m.fl.

Hur stor ersättning kan jag begära för en försenad eller inställd avgång från Arlanda?

Ersättningsbeloppet som du kan begära i samband med en försenad eller inställd avgång från Arlanda flygplats varierar inom ett spann från 3 000 kr (€250) upp till 7 000 kr (€600). Hur stor ersättning som du erhåller i slutändan baseras på framför allt längden på förseningen och flygsträckan.

Varför blir flygen försenade på Arlanda flygplats?

Det finns flera faktorer som kan orsaka förseningar på Arlandas flygplats. Många av dessa är förutsägbara i sin natur. Några av de vanligaste inkluderar dåliga väderförhållanden, tekniska problem, trängsel i flygtrafiken, säkerhetsincidenter, m.fl.

Vad innebär extraordinära omständigheter egentligen?

När du flyger från Arlanda, varav din avgång förenas kraft eller i värsta fall blir inställd helt och hållet, kan flygbolaget hävda att extraordinära omständigheter ligger bakom det hela. Förenklat innebär extraordinära omständigheter händelser som anses ligga bortom flygbolagets kontroll. I dessa fall kommer du dessvärre bli utan ekonomisk ersättning.

Hur begär jag ersättning om mitt flyg från Stockholm blivit försenat eller inställt?

Om du har råkat ut för ett försenat eller inställt flyg på Arlanda flygplats behöver du först och främst omgående kontakta det ansvariga flygbolaget. Du kommer då att behöva ladda upp dokument vilka styrker att du skulle ha befunnit dig ombord på den aktuella avgången. Detta inkluderar bland annat bokningsbekräftelse, kvitton, boardingkort med flera.

Vad ska jag göra om jag nekas ombordstigning på Arlanda flygplats?

Om du skulle bli nekad att gå ombord på din avgång på Arlanda flygplats behöver du först och främst kräva en förklaring från det flygbolaget som du skulle rest med om anledningar till det inträffade, helst i skriftlig form. I många fall nekar flygbolagen ombordstigning om en avgång blivit överbokad eller om du saknar nödvändiga resedokument eller visum.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror