Försenad, överbokad & inställt flyg på grund av väder

Försenad, överbokad & inställt flyg på grund av väder

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Tumregeln för att erhålla ersättning i samband med försenade, överbokade och inställda avgångar är att den uppkomna situationen anses falla inom kategorin "extraordinära omständigheter".

Enligt EU-förordningen finns det undantag då flygbolaget anses vara ansvariga för de uppkomna olägenheterna. För att du ska kunna stödja dig mot EU-förordningen behöver din avgång ha lyft från en flygplats som återfinns inom EU.

Alternativt ska själva flygturen arrangeras av ett flygbolag som har sitt säte i ett EU-land, men som även landar inom den europeiska unionen. Härnäst redogör vi kortfattat för några av de vanligaste situationer då du inte kommer ha rätt till kompensation från flygbolaget:

  • Askmoln: I samband med att askmoln bildas kommer flygplanen att tvingas stå kvar på marken. Askmoln döljer sikten, samtidigt som partiklar från askan kan komma att skapa flaskhalsar – både när det kommer till höjd och fart.
  • Oväder: Med oväder anses de vägförhållanden som omfattar stora mängder snö, kraftiga regnskurar, tjock dimma m.fl. I dessa fall slipper flygbolaget kompensera dig för det inträffade.
  • Storm: I de fall då en kraftig storm tvingar flygplanen att stanna på marken kommer din rätt till kompensation att utebli om föregående avgångar tvingas genomföra en nödlandning på grund av de uppkomna väderförhållandena.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Väder & flyg: Hur mycket kan du kräva i ersättning?

Vid försenade, överbokade och inställda flyg & väder som inte anses vara extraordinärt har du enligt EU-förordning rätt till följande ersättningsbelopp:

  • Flygsträcka upp till 1500 km: I dessa fall kan du räkna med ett ersättningsbelopp upp till 3 000 kr (€250).
  • Flygsträcka mellan 1500 - 3500 km: I de fall då flygsträckan överstiger 1 500 km men är ej längre än 3500 km, har du rätt till ett ersättningsbelopp upp till 6 000 kr (€400).
  • Flygsträcka längre än 3 500 km: När flygsträckan överstiger 3 500 km kan du erhålla ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Genrebild över kommersiella flygplan som står stilla på marken på grund av oväder

Kompensation på flygplatsen oavsett orsaken till flygstörningen

Oberoende om din avgång anses ha orsakats av "extraordinära omständigheter" eller inte har du rätt till kompensation direkt på flygplatsen. Kompensationen baseras på den tid som du blir tvungen att spendera på flygplatsen och den aktuella flygsträckan för din avgång.

Tumregeln är att ju längre tid du får vänta på flygplatsen, desto mer kompensation kan du räkna med. Om din avgång försenas med mer än 5 timmar har du rätt till att avbeställa avgången i sin helhet, oberoende av vad som anses vara orsaken till flygstörningen.

Flygbolaget är även skyldiga att återbetala kostnaden för din biljett, inklusive anslutningsflyg, dock upp till 1500 km. När flygstörningen överstiger 2 timmar eller mer har du rätt till gratis måltider och förfriskningar, telefonsamtal, inklusive möjligheten att skicka fax- och/eller e-post.

Genrebild över ett kommersiellt plan på väg att landa efter en storm

Skulle väderförhållandena resultera i att din avgång försenas fram till nästa dag, har du rätt till gratis övernattning på hotell, oberoende om den aktuella flygstörningen beror på dåliga väderförhållanden. Det ska även nämnas att flygbolaget måste stå för transportkostnaden till och från hotellet!

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Flygbolag kan använda dåliga väderförhållanden som ursäkt

Som resenär är det enkelt att komma fram till huruvida väderförhållandena är gynnsamma eller inte, framför allt om du befinner dig redan på flygplatsen. Med tanke på att de flesta flygplatser har gott om fönster räcker det bara att ta en titt på landningsbanan.

Detta gäller dock endast i samband med avgång eftersom det är svårare för resenärer att kontrollera väderförhållandena i samband med ankommande eller anslutande flyg vilka lyfter från andra delar av världen.

Även om det idag är betydligt enklare att hålla dig uppdaterad om vädret är det fortfarande svårt att bedöma huruvida väderförhållandena är tillräckligt gynnsamma för att flyget ska kunna lyfta säkert.

Detta har i sin tur resulterat att vissa flygbolag har satt i system att skylla på dåliga väderförhållanden i samband med försenade och inställda avgångar, trots att de egentligen är själva skyldiga till det inträffade.

Ett av de tydligaste tecknen på att den aktuella flygstörningen i själva verket kunnat undvikas är om konkurrerande flygbolag landar och lyfter utan bekymmer, samtidigt som ditt flyg drabbats av en flygstörning på grund av väderförhållandena.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Avisningsvätska räknas inte som en extraordinär omständighet

Ett annat trick som flygbolaget använder sig av för att maska flygstörningar är avsaknaden av så kallad "avisningsvätska". Det hela är i själva verket något som används för att smälta bort isen från kabinfönster och således gör det möjligt att lyfta och landa.

Flygbolagen anser att det hela bör klassas som en form av "extraordinär omständighet", något som med andra ord befriar flygbolaget från att behöva betala ut ersättning i samband med flygstörningar.

Det ska dock tilläggas att avsaknaden av så kallad "avisningsvätska" är något som inte kan likställas som "extraordinära omständigheter". Detta eftersom flygbolaget borde ha förutsett behovet av produkten i sina rutiner. Med andra ord kommer du i dessa fall att ha god chans att få igenom dina ersättningskrav!

AirAdvisor står vid din sida

Även om det kan vara svårt att driva igenom krav på ersättning i samband med flygstörningar som orsakats av ogynnsamma väderförhållanden kommer vi på AirAdvisor att göra ett helhjärtat försök. 

Detta innebär även att du slipper involvera dig i processen eftersom vårt team av internationella jurister kommer att föra din talan! Det ska även nämnas att du inte riskerar några finansiella repressalier utan vi får endast betalt när vi lyckas driva igenom dina krav på ersättning!

Vanliga frågor

Hur vanligt är det att avgångar drabbas av störningar på grund av väder?

Det är mer regel än undantag att avgångar drabbas av störningar på grund av väder. Faktum är att alla väderförhållanden som anses kunna äventyra piloternas förmåga att manövrera flygplanet på ett säkert sätt kommer resultera i flygstörningar.

Är flygbolagen villiga att ersätta resenärer vid flygstörningar orsakade av ogynnsamma väderförhållanden?

Det är tyvärr vanligt att flygbolagen slipper ersätta resenärer i samband med flygstörningar vilka orsakas av ogynnsamma väderförhållanden. Detta beror på att dessa flygstörningar klassas som "extraordinära omständigheter" och befriar flygbolag från att behöva betala ut ersättning!

Har jag rätt till kompensation på flygplatsen i samband med flygstörningar vilka orsakas av kraftiga väderförhållanden?

Svaret är ja! Även om du inte har rätt till ekonomisk ersättning skall flygbolaget kompensera dig med mat, dryck, kostnadsfria samtal med flera. Detta gäller även om flygstörningar anses vara av "extraordinär karaktär".