Kontrollera ersättning
Hur lång försening för ersättning flyg

Hur lång försening för ersättning flyg

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 07, 2024

Vi är väl införstådda med frustrationen och besvikelsen som försenade avgångar medför. I många fall kan det hela komma att förstöra hela semestern, framför allt om du har ett fullspäckat schema att förhålla dig till!

Även om det kommer som en klen tröst är det viktigt att påminna dig om dina rättigheter som resenär. I många fall kan du komma att ha rätt till kompensation - utan att egentligen vara medveten om det!

I detta blogginlägg kommer vi att diskutera några av de vanligaste situationer där du kan tänkas ha rätt till kompensation. Fokus kommer att riktas mot den tid som förseningen varar, något som även dikterar storleken på din ersättning!

Genrebild över resenärer som väntar på att få gå ombord på en försenad avgång

När får man ersättning för försenade flyg

Enligt den rådande EU-förordningen (EG nr 261/2004) har du som resenär rätt att kräva ersättning när din avgång försenats med minst tre timmar i samband med ankomst till din slutdestination. 

Det ska understrykas att föregående gäller oberoende av om du reser inom EU eller om ditt flyg avgå från ett EU-land (ex: Sverige) vidare till ett land som inte finns med i EU (ex: Storbritannien) via ett flygbolag baserat i Europa (ex: Lufthansa).

Vi behöver även uppmärksamma dig på att ersättningen gäller endast för de förseningar som anses bero på flygbolagets slarv. Detta inkluderar bland annat tekniska problem, överbokningar och strul med den operativa verksamheten.

Skulle din försening anses bero på så kallade "extraordinära omständigheter" där extrema väderförhållanden eller en oannonserad flygstrejk tillhör några av de vanligaste, kommer du dessvärre att bli helt utan ersättning!

clouds
bubble
Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).

Ersättning för försenat flyg 2 timmar

Innan du börjar smida planer för hur du ska använda din ersättning från flygbolaget behöver du först ha kännedom om den tid som din avgång måste vara försenad för att du ska ha rätt till ersättning!

Enligt den nuvarande lagstiftningen inom EU har du som resenär ingen rätt till ersättning från ditt flygbolag om din avgång blivit försenad mindre än 2 timmar. I vissa fall kan dock flygbolaget välja att på eget bevåg kompensera dig med enklare förtäring.

Ersättning för försenat flyg 3 timmar

Skulle din avgång bli försenad med minst 3 timmar gäller helt andra förutsättningar. Skulle din avgång bli försenad med minst 3 timmar har du som resenär rätt att begära ersättning enligt EU förordningen 261/2004.

För att du ska ha rätt till kompensation måste den inträffade förseningen anses vara flygbolagets fel. Några av de vanligaste orsakerna som medför att flygbolaget blir skyldiga att kompensera dig omfattar men begränsas ej till tekniska problem och personalbrist.

Ersättningsnivån baseras vanligtvis på flygsträckan. Vid sträckor kortare än 1500 km kan du ha rätt till ersättning upp till 3000 kr (€250). För sträckor inom EU vilka överstiger 1 500 km kan du ha rätt till ersättning upp till 5000 kr.

warning

Om du flyger bortom EU:s gränser, samtidigt som sträckan överstiger 3 500 km, kan du ha rätt till ersättning upp till 7000 kr (€600)! För att undersöka din ersättningsnivå rekommenderar vi dig att kontakta AirAdvisor redan idag!

Genrebild över en kvinna som tittar ut över flygfältet medan hon väntar på sitt försenade flyg

Ersättning för försenat flyg 4 timmar

Skulle din avgång försenas med minst 4 timmar, samtidigt som du flyger från ett land inom den Europeiska unionen (EU) har du enligt EU:s förordning (EG) nr 261/2004 rätt till ersättning. Din ersättningsnivå baseras på flera faktorer, inklusive flygsträckan och längden på förseningen. 

clouds
bubble
 
 
 
 
Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!

Nedan följer en översikt gällande de ersättningsnivåer som du kan förvänta dig i samband med en försenad avgång på 4 timmar:

 • För avgångar upp till 1500 km: Om din avgång var planerad att lyfta från ett land inom EU eller från EU till ett land utanför EU, kan du ha rätt till ersättning med upp till 3000 kr (€250).
 • För avgångar mellan 1500 - 3500 km: Skulle du flyga från EU eller från ett land inom EU vidare till ett land utanför EU kan du ha rätt till ersättning med upp till 5000 kr (€400).
 • För avgångar på över 3500 km: När du flyger från EU till ett land utanför EU, samtidigt som ditt flyg är försenat med mer än 4 timmar, kan du ha rätt till ersättning med upp till 7 000 kr (€600).

Ersättning för försenat flyg 5 timmar

Om din avgång blivit försenad med mer än 5 timmar, samtidigt som du flyger från ett EU-land eller med ett flygbolag som har sin bas inom EU, kan du ha rätt till ersättning enligt EU-förordningen 261/2004.

Genrebild över en tavla på flygplatsen som visar sena avgångar

Ersättningsnivån baseras på ett flertal faktorer, något som inkluderar flygsträckan, den exakta längden på förseningen, med flera.Nedan redogör vi kortfattat för den ersättningsnivå som du kan ha rätt till vid förseningar på 5 timmar eller mer (enligt EU-förordningen):

 • Flygsträcka kortare än 1500 km: Skulle din avgång försenas med minst 5 timmar, kan du ha rätt till ersättning med upp till 3000 kr (€250).
 • Flygsträcka mellan 1500 km - 3500 km: Vid förseningar på minst 5 timmar kan du ha rätt till ett ersättningsbelopp upp till 5000 kr (€400).
 • Flygsträcka längre än 3500 km: I de fall då din avgång är 5 timmar försenad med mer än 5 timmar kan du ha rätt till en ersättning med upp till 7000 kr (€600).
clouds
bubble
Vi säljer inte din information

Alla dina uppgifter förblir konfidentiella.

Ersättning för försenat flyg 7 timmar

I samband med långa förseningar vilka överstiger 7 timmar eller längre kan du förutom ersättning även ha rätt till alternativa arrangemang. Det hela kan komma att inkludera ombokningar, övernattning på hotell, inklusive en återbetalning av din flygbiljett.

Nedan redogör vi kortfattat för de ersättningsnivåer vilka gäller för avgångar inom EU, inklusive avgångar vilka arrangeras av ett europeiskt flygbolag men som lyfter från en flygplats som återfinns inom EU:

 • För avgångar upp till 1500 km: Skulle ditt flyg försenas med mer än 7 timmar, samtidigt som flygsträckan understiger 1500 km, kan du ha rätt till ersättning på 3000 kr (€250).
 • För avgångar mellan 1 500 - 3500 km: I de fall då flygsträckan är längre än 1 500 km men överstiger ej 3 500 km kan du ha rätt till ersättning på 5000 kr (€400).
 • För avgångar längre än 3 500 km: När din avgång försenas med mer än 7 timmar, samtidigt som flygsträckan överstiger 3 500 km, kan du ha rätt till ersättning upp till 7000 kr (€600).

Vänligen notera att det kan finnas undantag och begränsningar enligt den rådande EU-förordningen. För att nämna ett konkret exempel kommer du inte att ha rätt till ersättning om förseningen anses bero på extraordinära omständigheter.

AirAdvisor kan hjälpa till

När du behöver hjälp med att ta reda på om du har rätt till ersättning när du drabbas av flygförseningar som orsakats av dåliga väderförhållanden eller andra händelser utgör AirAdvisor det ideala valet. 

Vårt erfarna team av jurister och kompetenta kundtjänst gör det enkelt att komma igång med dina ersättningsanspråk. Vi sköter hela processen, från att lämna in ärendet till att driva in ersättningen, utan att du behöver involvera dig personligen!

Vanliga frågor

Hur länge måste din avgång vara försenad för att du ska ha rätt till ersättning?

Enligt EU 261/2004 har du rätt att lämna in ersättningsanspråk om din avgång försenats med minst 3 timmar. Ersättningsnivån baseras på flygsträckan. Vid kortare flygsträckor (1500 km) kan du erhålla upp till 3000 kr (€250). Du kan maximalt berättigas ersättning på 7000 kr (€600).

Har jag rätt till ersättning i samband med extraordinära händelser?

Tyvärr kommer du att bli helt utan ersättning om flygbolaget kan bevisa att förseningen inträffat på grund av en extraordinär händelse. En vanlig typ av extraordinär händelse utgörs ofta av extrema väderförhållanden.

Hur snabbt kan jag räkna med att få ut min ersättning?

Ovanstående grundas främst om du valt att driva din fråga på egen hand eller via AirAdvisor. I regel kommer vi att behöva några veckor för att återkomma med dina ersättningsanspråk, varav det kan ta dröja flera månader om du väljer att driva ditt ärende på egen hand.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 16 081 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror