Kontrollera ersättning
Norwegian Air International

IATAD8

ICAOIBK

Ersättning försenat flyg Norwegian & återbetalning

Norwegian, officiellt känt som Norwegian Air Shuttle ASA, är det näst största flygbolaget i Skandinavien. Faktum är att flygbolaget återspeglas idag som ett av de största lågprisflygbolagen inom Europas gränser.

Norwegian har profilerat sig som en av de sanna pionjärerna när det kommer till att erbjuda billiga och prisvärda avgångar, framför allt när det kommer till transatlantiska rutter. Norwegian anses även vara en viktig pjäs när det kommer till att marknadsföra Norge globalt.

Trots att Norwegian marknadsför sig själva som ett prisbelönt flygbolag skiljer det sig inte nämnvärt från andra flygbolag. Det hela innebär att Norwegian är lika exponerat för diverse förseningar, inställda avgångar och överbokningar som många andra flygbolag.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 370 recensioner

I samband med en flygstörning är det dock viktigt att känna till dina rättigheter som resenär. Det är just här som AirAdvisor kommer in i bilden. Vi är fast beslutna över att skydda dina rättigheter, samtidigt som vi kämpar för att du ska erhålla en adekvat ersättning för det inträffade.

I den här guiden går vi närmare in på detalj när det kommer till Norwegians policy för ersättning i samband med de vanligast förekommande flygstörningar, inklusive hur du går tillväga för att begära ersättning och kompensation.

Ersättning försenat flyg Norwegian & återbetalning
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 18, 2024

Dina rättigheter vid flygstörningar

I följande avsnitt diskuterar vi den lagstiftning som kan tillämpas när det kommer till skydda dina rättigheter i händelse av en flygstörning hos Norwegian:

EU:s rättigheter för resenärer

Resenärernas rättigheter i Europa skyddas av EU-förordning 261, en lag som skapats för att säkerställa rättvis behandling och lämplig kompensation i samband med flygstörningar. Dessa störningar kan komma att omfatta förseningar, inställda avgångar och överbokningar. EU261 bestämmelserna kan tillämpas gällande alla avgångar från ett land inom Europeiska unionen. Det hela inkluderar även avgångar vilka landar i EU från utlandet, inklusive om flygrutten utförs av ett EU-baserat flygbolag, där även Norwegian återfinns.

Själva värdet gällande den kompensation som du erhåller beror på hur lång försening som orsakats av störningen och på flygsträckan. Vanligtvis kan du som resenär ha rätt till upp till 7 000 kr i ersättning.

Passagerares rättigheter i Storbritannien

Efter utträdet ur EU införde Storbritannien en egen uppsättning rättigheter för sina resenärer, något som idag refereras till som "UK 261 passenger rights law". Denna förordning speglar EU261 och ämnar erbjuda jämförbara skydd för resenärer som flyger med ett brittiskt flygbolag eller lyfter från en flygplats inom Storbritannien.

UK 261 behandlar en rad olika flygstörningar, något som även inkluderar inställda avgångar, förseningar, nekad ombordstigning och missade anslutningar. Den ämnar även säkerställa tillgången till rättmätig kompensation för den drabbade.

Precis som i EU baseras ersättningen enligt UK 261 på flygsträckan och tiden. Ersättningen kan dock uppgå till maximalt 7 000 kr per resenär.

Norwegian ersättning vid inställt flyg: Ta reda på om du har rätt till 7 000 kr i ersättning!Få reda på idag om du kvalificerar dig för dina ersättningsanspråk

Vilka steg förväntas du tillämpa i samband med flygstörningar

Om du reser med Norwegian och drabbas av försenade och inställda avgångar, inklusive nekad ombordstigning, behöver du vidta ett antal steg som en första åtgärd för det inträffade:

 1. Ta kontakt med Norwegian: Initiera det hela genom att först kontakta Norwegians representanter, antingen på flygplatsen eller via kundtjänst. Ditt mål är att identifiera orsaken till den inträffade störningen, men även att erhålla skriftligt bevis för det hela.
 2. Förvara dina resehandlingar på ett säkert sätt: Det är ytterst viktigt att förvara alla dina reserelaterade dokument på ett säkert sätt. Just därför behöver du vara extra varsam när det kommer till förvaringen av boardingkort, biljetter och kvitton. Spara också all skriftlig eller elektronisk kommunikation med Norwegian gällande den aktuella störningen. Dessa dokument är avgörande för att du ska kunna styrka ditt krav på ersättning.
 3. Yrka din rätt till kompensation på plats: Kom ihåg i händelse av en störning är Norwegian enligt lag skyldigt att tillhandahålla nödvändig kompensation direkt på plats, under tiden som du väntar på din avgång. Kompensation i fråga omfattar vanligtvis, men begränsas ej till måltider, drycker, transport och vid behov, logi.
 4. Använd AirAdvisors räknare för att beräkna din potentiella kompensation: För att ta reda på om du är berättigad till ersättning från Norwegian och bekanta dig med kravprocessen kan du använda dig av vår intuitiva räknare. Via denna kan du snabbt och enkelt uppskatta den potentiella ersättningen baserat på de uppgifter som du knappat in gällande din flygstörning.
 5. Behåll din inre lugn: Att hantera flygstörningar kan vara ytterst frustrerande och ångestframkallande, även för de mest erfarna resenärerna. Kom ihåg att förhålla dig till det hela med en inre lugn, utan att stressa upp dig.

Genom att följa dessa steg kommer du inte endast att mäkta med att hantera flygstörningar på ett effektivt sätt, utan du kommer även att lyckas stärka dina chanser att driva igenom dina ersättningskrav.

Norwegian ersättning vid försening: Följande behöver undvikas:

När det gäller försenade eller inställda avgångar med Norwegian eller något annat flygbolag för den delen existerar det flera olika fallgropar. Dessa kan i värsta fall komma att äventyra dina chanser att erhålla den ersättning som du enligt lag har rätt till. Nedan redogör vi för några exempel på sådana fallgropar:

 • Accepterande av det första bästa erbjudandet: Som regel rekommenderar vi dig att aldrig acceptera det första bästa erbjudandet som du blir erbjuden av flygbolaget gällande kompensation. Istället ska du läsa på vad som gäller enligt EU 261-direktivet för att stärka dina chanser till maximal ersättning.
 • Godkännande av resekuponger: Så kallade vouchers (resekuponger) är ofta förenade med restriktioner. Dessa kan även fungera som en fälla och kan i värsta fall exkludera dig från rätten till ytterligare ersättning. Vi råder dig således att med bestämdhet alltid tacka nej till dessa erbjudanden.
 • Underteckna aldrig dokument vilka du inte förstår dig på: Ha som regel att aldrig skriva under dokument eller friskrivningar som du inte förstår fullt ut. Dessa dokument kan nämligen begränsa din rätt till ersättning. Sök därför alltid juridisk rådgivning om du är osäker på vad det hela innebär.
 • Försummelse av dokumentation: Om du inte sparar bevis på störningen (till exempel foton, e-postmeddelanden och kvitton) kan det komma att försvaga dina ersättningskrav. Dokumentera alltid allt, även det som du anser vara oviktigt, detta eftersom det kan fälla avgörandet gällande dina ersättningsanspråk.
 • Att inte söka hjälp: Att försöka kräva ersättning utan experthjälp kan vara skrämmande och mindre framgångsrikt. Överväg att använda dig av professionella tjänster i form av AirAdvisor.

Ta reda på om du har rätt till kompensation för en inställd avgång.Kontrollera din avgång redan idag för att ta reda på om du har rätt till ersättning

Ersättning vid försenat flyg med Norwegian: Dina rättigheter som resenär

Om din avgång blivit försenad med mer än 3 timmar, där förseningen i fråga anses beror på omständigheter som flygbolaget har kontroll över, exempelvis fel på flygplanet eller avsaknad av personal, kan du (enligt EU-261) ha rätt till ersättning. Denna ersättning varierar och baseras främst på den sträcka som härleds till avgången i fråga.

För kortare resor på upp till 1 500 km kan du begära ersättning på upp till 3 000 kr. För resor som återspeglas av en medellång sträcka mellan 1 500 km och 3 500 km kan summan komma att öka upp till 4 500 kr. För långdistansflygningar som överstiger 3 500 km kan ersättningen uppgå till maximalt 7 000 kr.

Rättigheter gällande kompensation när det kommer till inställda flyg

Dina rättigheter som resenär gäller även i samband med inställda avgångar. Enligt EU261 måste Norwegian, inklusive andra flygbolag, meddela dig som resenär om inställda avgångar minst 14-dagar i förväg. Om flygbolaget missar att göra så kan du komma att ha rätt till ersättning. Undantag från denna regel återspeglas av extraordinära omständigheter vilka i sin tur anses ligga utanför flygbolagets kontroll.

Ersättningen i dessa fall är uppbyggd på samma sätt som vid förseningar. Vid flygresor på upp till 1 500 km kan ersättningen uppgå till 3 000 kr. För avgångar mellan 1 500 km och 3 500 km ökar summan till 4 500 kr, och för avgångar som överstiger 3 500 km kan ersättningen potentiellt uppgå till maximalt 7 000 kr.

Genrebild på flygplatspersonal som dirigerar ett Norwegian flygplan på marken

Norwegian ersättning vid försenat flyg: Din rätt till återbetalning

Utöver ovanstående ger EU261 dig som resenär även rätten till återbetalning av flygbiljetter i samband med så kallade "särskilda situationer". Om Norwegian till exempel skulle välja att ställa in ditt flyg utan att meddela dig om det hela 14 dagar i förväg, eller om ditt flyg är försenat med mer än 5 timmar, kan du ha rätt till att begära full återbetalning av biljetten. Detsamma gäller om du nekas ombordstigning på grund av överbokning eller andra operativa problem som flygbolaget anses ha kontroll över.

Förutom återbetalningen kan du också vara berättigad till ekonomisk ersättning baserat på flygsträckan och den aktuella omfattningen av förseningen.

Kompensation vid nekad ombordstigning

Enligt EU261 har du i regel rätt till kompensation om du nekas ombordstigning på ett Norwegian-flyg. En sådan situation uppstår vanligtvis när ett flygbolag överbokar en avgång, något som resulterar i att det saknas tillräckligt med platser för alla resenärer. Om du inte frivilligt har avstått från din plats eller orsakat den nekade ombordstigningen som ett resultat av ditt agerande, har du rätt att kräva adekvat kompensation för det inträffade.

Den ersättning som du har rätt till vid nekad ombordstigning kan variera beroende på situation. För avgångar som återspeglas av en sträcka upp till 1 500 km kan du erhålla upp till 3 000 kr, medan du för avgångar (mellan 1 500 km och 3 500 km) har rätt att erhålla upp till 4 500 kr. För långdistansflyg över 3 500 km kan ersättningen vara så hög som 7 000 kr.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad upp till 7 000 kr i kompensation.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning redan idag

Rättigheter gällande kompensation vid missad anslutning

Slutligen har du enligt EU261 även rätt till kompensation om du missar ditt anslutande Norwegian-flyg på grund av en försening eller inställd avgång, förutsatt att alla avgångar ingår i en och samma bokning.

Den avgörande faktorn återspeglas av huruvida den inledande störningen påverkar din slutliga ankomsttid. Om störningen leder till att du anländer med en försening på 3 timmar eller mer (än planerat) har du rätt att kräva det inträffade.

Den slutliga summan som du kan erhålla baseras på den totala förseningen i samband med att du når din slutdestination, inklusive det totala avståndet för dina avgångar. Ersättningen kan variera från 3 000 kr när det kommer till kortare distanser, 4 500 kr för avgångar vilka klassas som "medellånga" och upp till 7 000 kr för avgångar vilka klassas som "långa”.

Extraordinära omständigheter

När det kommer till flygstörningar är det viktigt att göra dig införstådd med begreppet "extraordinära omständigheter". Denna term ämnar redogöra för händelser som anses ligga utanför flygbolagets kontroll och som inte kunnat förhindras, trots att alla rimliga åtgärder anses ha vidtagits.

Dessa omständigheter kan komma att omfatta svåra väderförhållanden, t.ex. intensiva snöstormar som gör flygningen osäker, restriktioner i flygtrafikledningen av säkerhetsskäl, omedelbara säkerhetshot eller politiska oroligheter som kan komma att äventyra resenärernas säkerhet.

I dessa exceptionella scenarier är flygbolag som Norwegian vanligtvis befriade från ansvaret att kompensera de drabbade. Även om dessa händelser kan orsaka betydande störningar är det resenärernas säkerhet och välbefinnande som har den högsta prioriteten. Vi rekommenderar dock att du inhämtar specifik information gällande din flygstörning eftersom varje situation är unik och kan bedömas på olika sätt enligt EU 261.

Varför ska du välja att anlita AirAdvisor?

 • lägsta & rättvisa pris - vi är i genomsnitt 5% billigare än konkurrenterna
 • betyg 4,6 / 5 baserat på 15 370 recensioner

Norwegian Air Shuttle: Vanliga frågor och svar

Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna gällande Norwegian som våra läsare tenderar att reflektera över:

Vad gör du när ditt Norwegian-flyg ställs in?

I händelse av ett inställt flyg med Norwegian är det viktigt att vidta proaktiva åtgärder för att kunna hantera situationen på ett effektivt sätt. Din första åtgärd bör vara att omedelbart etablera kontakt med flygbolagets kundtjänst som ett led i att erhålla detaljerad information gällande orsakerna bakom den inställda avgången.

Vi rekommenderar dock att du sparar all relevant dokumentation gällande resan, något som inkluderar biljetter, boardingkort och eventuell kommunikation från Norwegian. Dessa handlingar kan användas som underlag i samband med dina ersättningsanspråk.

Beroende på de specifika omständigheter som initialt bidrog till avbokningen kan du vara berättigad till ersättning i enlighet med EU 261-reglerna. För att fastställa din rätt till ersättning och bedöma det potentiella ersättningsbeloppet som du har rätt till, rekommenderar vi dig att närmare utforska AirAdvisor-webbplatsen, något som bör kunna förse dig med värdefulla insikter gällande dina rättigheter, inklusive hjälp med att navigera igenom processen när det kommer till ersättningsanspråk.

Vad händer om jag ställer in mitt Norwegian-flyg? Kan jag få pengarna tillbaka?

Om du bestämmer dig för att avboka din flygresa med Norwegian kommer dina alternativ gällande återbetalningar baseras främst på de villkor vilka i sin tur härleds till din specifika biljett. Norwegian, liksom många andra flygbolag, kategoriserar i regel biljetter som antingen återbetalningsbara eller icke-återbetalningsbara.

Om du har en återbetalningsbar biljett har du vanligtvis möjligheten att avboka din avgång och således erhålla en hel eller delvis återbetalning baserat på de specifika regler som förknippas med just din biljett. Icke återbetalningsbara biljetter ger dig i allmänhet ingen rätt till återbetalning, men Norwegian kan även komma att erbjuda alternativa former av kompensation, till exempel krediter eller kuponger vilka kan användas i framtiden.

Det är viktigt att noggrant granska de villkor som förknippas med just din biljett innan du fortsätter att gå vidare med avbokningen för att helt kunna förstå dig på de olika alternativen när det kommer till återbetalning.

Norwegian ersättning vid flygförsening: Hur många timmar måste avgången vara försenad för att du ska berättigas ersättning?

För att du ska vara berättigad till ersättning från Norwegian på grund av en flygförsening måste den överstiga minst 3 timmar, enligt EU 261-reglerna. Det är dock viktigt att notera att förseningen i fråga måste ha uppstått på grund av omständigheter vilka i sin tur bedöms ligga inom Norwegians kontroll och inte till följd av "extraordinära omständigheter". Några exempel på så kallade "extraordinära omständigheter" härleds b.la till svåra väderförhållanden och/eller politiska oroligheter.

Exempel på situationer som anses ligga inom Norwegians kontroll vilka i sin tur kan göra dig berättigad till ersättning inkluderar bland annat tekniska problem med flygplanet eller utmaningar relaterade till besättningens schemaläggning. Om din avgång uppfyller de angivna kriterierna, samtidigt som du har drabbats av en försening, kan du komma att ha rätt till ersättning.

Vi rekommenderar att du tar del av flygbolagets policyer och rutiner, alternativt söker vägledning från relevanta myndigheter eller juridiska experter för att få en heltäckande förståelse gällande de specifika kraven och rutinerna som ett led i att kunna hävda din rätt till kompensation.

Norwegian förseningar & ersättning: Hur lång tid tar det att få ersättning vid en försenad avgång?

Handläggningstiden gällande ersättning i samband med försenade Norwegian-avgångar varierar markant. Det hela grundas på en rad faktorer vilka härleds men begränsas ej till interna rutiner, antalet anspråk och eventuella tvister.

Kompensation vid försenat flyg Norwegian: Hur ansöker jag om ersättning för en försenad avgång?

Följ dessa enkla steg för att begära ersättning när det kommer till din avgång med Norwegian:

 • Kontrollera rätten till ersättning: Börja med att använda AirAdvisors "kontrollera Norwegian kompensation" verktyg, skräddarsytt specifikt för Norwegian avgångar. Detta verktyg utvärderar omedelbart huruvida just din försenade avgång ligger i linje med EU 261-kriterierna som ett led i att avgöra huruvida du är berättigad till adekvat ersättning.
 • Skicka in ditt anspråk: Om ditt ärende är berättigat ersättning kan du välja att skicka in ditt anspråk via AirAdvisor. Ange alla nödvändiga uppgifter gällande den specifika avgången och förseningen, tillsammans med andra relevanta dokument vilka inkluderar men begränsas ej till boardingkort, biljetter, kvitton med flera för att kunna hävda din rätt gällande ersättning.
 • Låt oss ta hand om resten: När ditt krav gällande ersättning har skickats in tar vårt expertteam över det hela åt din räkning. Vi kommunicerar med Norwegian, sköter alla förhandlingar och håller dig uppdaterad under hela processen.

Vårt mål är att göra det enkelt för dig att ansöka om ersättning i samband med en flygstörning. Varje situation är unik, något som även innebär att det inte är möjligt att på förhand avgöra utkomsten av det hela. Dock förfogar vårt team över en hög expertis när det kommer till att hantera situationer relaterade till flygstörningar, samtidigt som vi säkerställer att du erhåller den ersättning som du har rätt till.

Och det bästa av allt? Vår serviceavgift debiteras endast om dina yrkanden på ersättning går igenom. Summan kommer att debiteras den ersättning som vi erhåller från flygbolaget, varav resterande belopp överförs till den valda betalmetoden. Det hela innebär i sin tur att du slipper bemöda dig med några kostnader från egen ficka, samtidigt som vi får endast betalt när du får betalt!

Hur lång tid har jag på mig att framföra mina krav mot Norwegian?

Enligt EU 261-direktivet har du en tidsram på upp till 6 år från och med att händelsen i fråga inträffade när det kommer till att lämna in din begäran om ersättning till Norwegian i samband med försenade eller inställda avgångar, och/eller nekad ombordstigning.

Det hela innebär således att även om flygstörningen inträffade för flera år sedan kan du fortfarande komma att vara berättigad till adekvat ersättning. Vänligen notera det faktum att ersättningsbeloppet kan komma att uppgå till betydande summor - per passagerare - något som i slutändan innebär att om ni varit flera i resesällskapet kan summorna överstiga avsevärda belopp!

Även om tidsfristen är relativt generös rekommenderar vi i regel att inleda processen så snart som det är möjligt efter att själva flygstörningen ägt rum. Att agera snabbt gör det lättare att få tillgång till relevanta uppgifter, samtidigt som du säkerställer att minnet av händelsen fortfarande är färskt. Genom att tillhandahålla aktuell och korrekt information gällande ärendet i fråga, tillsammans med underlag vilka styrker flygstörningen, kommer du att effektivisera processen nämnvärt, samtidigt som du ökar sannolikheten för en lyckad utkomst!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror