Kontrollera ersättning
Air France

IATAAF

ICAOAFR

Dina rättigheter vid försenade och inställda avgångar med Air France

Air France har sammanfört resenärer och destinationer runt om i världen ända sedan 1933. Trots att flygbolaget hyllats ofta för den höga standard som genomsyras över hela verksamheten, är tyvärr inte heller Air France flyg förskonade från förseningar, inställda avgångar och överbokningar.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 453 recensioner

AirAdvisor är en välrenommerad aktör när det kommer till att skydda dina rättigheter som resenär. I den här guide kommer vi att diskutera närmare Air Frances bestämmelser gällande kompensation i samband med flygstörningar, samtidigt som vi gör dig införstådd med hur våra jurister kan hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.

Dina rättigheter vid försenade och inställda avgångar med Air France
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

Dina rättigheter i händelse av flygstörningar

Om det oförutsedda inträffar, det vill säga att din avgång med Air France drabbas av en flygstörning, är det ytterst viktigt att vara medveten om dina rättigheter som resenär.

Passagerarnas rättigheter i EU

Passagerarnas rättigheter i Europa fastställs via den så kallade EU-förordningen 261. Det hela ämnar säkerställer att du berättigas den kompensation som du enligt lag har rätt till i samband med flygstörningar.

När det kommer till typen av flygstörningar omfattar det hela försenade, inställda och överbokade avgångar. EU 261-direktivet omfattar även alla avgångar från ett land inom EU, inklusive flyg vilka anländer till EU.

Det sistnämnda förutsätter dock att det aktuella flygbolaget som du reser med har sitt huvudkontor i ett av de länder vilka idag ingår i den europeiska unionen.

Ersättningsnivån baseras både på flygsträckan och den tid som avgången försenats. Notera att den maximala ersättningsnivån som du kan berättigas ligger på 7 000 kr - per resenär.

Resenärernas rättigheter i Storbritannien

I efterdyningarna av Brexit inrättade Storbritannien en egen uppsättning av lagar och regler gällande resenärernas rättigheter, något som på svenska fritt översatts till "UK 261-direktivet".

Denna lagstiftning återspeglar den europeiska unionens motsvarighet, EU261 och erbjuder ett likvärdigt skydd för alla resenärer som reser med eller via ett brittiskt flygbolag, alternativt via en flygplats inom Storbritannien.

I enlighet med EU-förordningen varierar ersättningen enligt UK 261-direktivet beroende på hur länge förseningen varat, inklusive den aktuella flygsträckan. Det ska dock nämnas att det hela uppgår till 7 000 kr per resenär.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Du bör vidta följande åtgärder vid flygstörningar

Om du skulle drabbas av en flygstörning med Air France är det absolut nödvändigt att följa specifika procedurer för att skydda dina rättigheter som resenär, men även för att effektivisera dina ersättningsanspråk. Nedan listar vi några steg för att vägleda dig genom processen:

 • Kontakta Air France Sverige kundtjänst: Sök upp representanterna för Air France på den aktuella flygplatsen eller via den officiella Air France telefonnummer som tillhandahålls. Målet med det hela är att undersöka och fastställa orsaken till flygstörningen.
 • Spara alla underlag: Gardera dig själv mot otrevliga överraskningar genom att spara alla underlag relaterade till din resa. Detta inkluderar bland annat din bokningsbekräftelse, boardingkort, biljetter med flera.
 • Radera inte din kommunikation med Air France: Behåll även all skriftlig eller elektronisk kommunikation från Air France gällande flygstörningen. Detta kan exempelvis användas för att stärka ditt ersättningsanspråk.
 • Hävda rätten till kompensation direkt på plats: I händelse av en flygstörning ska flygbolaget förse dig med viktiga bekvämligheter under tiden som du väntar. Detta innebär bland annat gratis måltider, dryck, kommunikationsmöjligheter och logi.
 • Räkna ut ditt ersättningsanspråk: För att ta reda på din rätt till ersättning rekommenderar vi dig att använda vår användarvänliga räknare. Det hela är ett praktiskt verktyg för att snabbt bedöma din rätt till ersättning.

Genom att följa dessa steg kommer du att stå bättre rustad när det kommer till att hävda din rätt till ersättning gentemot Air France.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Air France försening & ersättning: Undvik följande

När du står inför en försenad eller inställd avgång med Air France eller något annat flygbolag för den delen är det viktigt att vara uppmärksam på följande:

Godkännande av det ursprungliga erbjudandet

Ibland kan flygbolagen försöka begränsa sitt ekonomiska ansvar genom att presentera ett första förslag gällande ersättning i form av betydligt lägre summor än vad du initialt betalat för din biljett. Det är därför viktigt att inte acceptera det första bästa erbjudandet som kommer i din väg.

Utvärdera istället det aktuella förslaget, kontra det ersättningsbelopp som du har rätt till, enligt rådande lag! Om det erbjudna ersättningsanspråk visar sig vara lägre än det reglerade ersättningsbeloppet har du rätt att avböja det hela.

Acceptera kompensation i form av resekuponger

Flygbolag kan även komma att erbjuda resekuponger som ett sätt att kompensera dig för det inträffade. Vår rekommendation är att aldrig acceptera några resekuponger överhuvudtaget.

Förutom att du kan bli av med din ersättning (mer om det strax), tenderar resekuponger att vara giltiga endast en kort period. Du bör därför stå på dig och vänligt avböja det hela.

Underteckna dokument utan att förstå dem

Under en flygstörning kan vissa flygbolag begära att du undertecknar särskilda dokument. Dessa kan i sin tur ha utformats för att begränsa flygbolagets ansvar eller utesluta dig från rätten till ersättning.

Skulle du bli tillfrågad att skriva under ett sådant dokument vid en flygstörning med Air France, säkerställ åtminstone att du läser igenom och gör dig införstådd med vad som gäller innan du tecknar det hela!

Genrebild över ett parkerad Air France flygplan

Ersättning för inställda avgångar med Air France

Enligt EU 261-direktivet har du som resenär rätt att söka ersättning vid en försenad avgång med Air France. För att berättigas ersättning vid en flygförsening måste den aktuella förseningen överstiga 3 timmar.

Samtidigt måste orsaken bakom förseningen härledas till omständigheter som anses ligga inom flygbolagets kontroll. Dessa omständigheter kan inkludera underhåll av flygplanet, personalbrist, etc.

Om förseningen överstiger 3-timmar, samtidigt som den uppkomna situationen anses ligga inom flygbolagets kontroll, kommer den totala flygsträckan som skulle avverkas att diktera nivån på ersättningen.

Följande ersättningsnivåer gäller:

 • Kortdistansflyg: 3 000 kr (€250) för en flygsträcka upp till 1500 km.
 • Medeldistansflyg: 4 000 kr (€350) för en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.
 • Långdistansflyg: 7 000 kr (€600) för en flygsträcka som överstiger 3 500 km.

Ersättning för inställt flyg med mindre än 14-dagars förvarning

Enligt EU261 har du rätt till ersättning från Air France i samband med ett inställt flyg, förutsatt att flygbolaget väljer att ställa in det hela 14 dagar innan avgång - utan förvarning.

Detta utesluter inställda avgångar där extraordinära händelser härleds som orsaken bakom det hela. Ersättningen för inställda avgångar med Air France som du kan erhålla varierar från 2 500 kr (€200), för avgångar upp till 1 500 km.

För avgångar mellan 1 500 - 3 500 km är du berättigad upp till 5 000 kr (€400), medan för avgångar över 3 500 km har du rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Air France och rätten till återbetalning

Enligt EU261 har du rätt till att erhålla full återbetalning av biljetten, förutsatt att villkoren för det hela uppfylls. Dessa villkor omfattar bland annat de situationer där ditt Air France-flyg ställs in mindre än 14 dagar (utan förvarning), försenas med mer än 5 timmar eller där du nekas ombordstigning på grund av överbokning eller operativa anledningar vilka anses bero på flygbolaget.

Förutom en återbetalning kan du också vara berättigad att kräva ekonomisk ersättning för besväret. Den summa som du är berättigad till bestäms framför allt av flygsträckan och varaktigheten på den uppkomna förseningen (se tidigare kapitel).

clouds
bubble
Tillsammans kan vi kämpa för att du ska få den ersättning som du förtjänar

Vårt team hjälper dig att göra din röst hörd eftersom vi själva befunnit oss i samma situation.

Rättigheter till kompensation vid nekad ombordstigning

Som resenär har du oftast rätt till kompensation vid en nekad ombordstigning med Air France enligt EU 261. I regel inträffar en sådan situation när Air France sålt din flygstol till en annan resenär.

Om du inte frivilligt väljer att avstå från din flygstol, alternativt om en nekad ombordstigning inte är en följd av dina egna handlingar, kommer du att ha rätt att söka ersättning för det inträffade.

Storleken på din Air France-kompensation vid nekad ombordstigning baseras på din flygsträcka. Notera även att ersättningsnivån återspeglas av likvärdiga summor som vid inställda avgångar.

Rättigheter till kompensation vid missad anslutning

Enligt EU 261-direktivet har du rätt till ersättning från Air France i samband med en missad anslutning. Det hela förutsätter att du missade anslutningsflyget på grund av en försening eller inställda avgång med din initiala Air France-avgång.

Vi behöver även understryka att rätten till kompensation gäller så länge som alla avgångar bokas samtidigt. Den avgörande faktorn härleds till den påverkan som den initiala störningen orsakat gällande tiden för ankomst till din slutdestination.

Skulle du anlända till din slutdestination mer än 3 timmar efter det planlagda schemat är du enligt EU 261 berättigad till ersättning för de inträffade. Vänligen notera att ersättningen ligger på samma nivå som vid försenade avgångar.

Genrebild över ett regnigt flygplansfönster och en vinge i bakgrunden

Ersättning vid extraordinära omständigheter

När det kommer till "extraordinära omständigheter" avser det hela de situationer som faller utanför flygbolagets kontroll. Några av de vanligaste härleds till extremväder, säkerhetshot på flygplatsen och politisk oro.

I dessa fall är Air France befriat från ansvaret att ersätta dig som resenär för det inträffade. Självklart kan Air France välja att kompensera dig efter eget bevåg, men enligt EU 261 har de inga skyldigheter att göra det.

Varför ska du anlita oss?

 • Vi har framgångsrikt hanterat mer än 250 000 anspråk åt våra kunder.
 • Prisgaranti - vi är i genomsnitt 5% billigare än våra konkurrenter.
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor

Vad är tidsgränsen för att söka ersättning från Air France?

Enligt EU261 har du rätt att lämna in dina ersättningsanspråk upp till 6 år från och med datumet då flygstörningen ägde rum. Vi rekommenderar dig dock att påbörja processen omgående. Vår erfarenhet är att ju snabbare du söker ersättning - desto större är chansen att beviljas det hela i slutändan!

Hur yrkar jag på ersättning vid förseningar och inställda flyg med Air France?

När det kommer till att kräva ersättning i samband med förseningar eller inställda avgångar med Air France kan du i regel initiera processen direkt via flygbolagets officiella webbplats. Via denna kommer du att behöva fylla i ett särskilt formulär där du redogör för det inträffade. Det hela kan dock vara ytterst komplext och svårt att förstå, vilket är just därför som vi rekommenderar dig att låta oss på AirAdvisor driva det hela för din räkning!

Air France bokning: Har jag rätt till en återbetalning?

Svaret är ja. Det hela innefattar att du uppfyller kriterierna för att erhålla en återbetalning av dina flygbiljetter. Det hela gäller framför allt om din Air France-avgång drabbas av betydande störningar. Detta inkluderar bland annat oväntade avbokningar eller förseningar vilka överstiger en period på 5 timmar. I dessa fall har du rätt att kräva full återbetalning av den summa som du erlagt för dina flygbiljetter.

Vad händer om jag missar min avgång med Air France?

Om du råkar missa ditt Air France-flyg på grund av omständigheter vilka anses ligga utanför din kontroll, till exempel oväntade förseningar, inställda flyg eller överbokningar, kommer du att kunna kräva ersättning för det inträffade enligt EU 261-direktivet. Vänligen notera dock att i de fall då extraordinära omständigheter anses ligga bakom det hela kommer din ersättning att dessvärre utebli.

Varför är Air France avgångar alltid sena?

Det kanske inte är helt korrekt att kategorisera alla avgångar från Air France som "alltid sena". I likhet med andra flygbolag tenderar Air France att drabbas av olika förseningar. Dessa kan i sin tur bero på en mängd faktorer, där många ligger utanför flygbolagets kontroll. Väderförhållanden som stormar eller kraftiga vindar kan innebär att flygrutten inte kan genomföras som planerat på grund av säkerhetsskäl, något som vanligtvis resulterar i en kraftig försening. På samma sätt kan begränsningar som tillämpas av den aktuella flygplatsen i form av överbelastat luftrum eller dylikt också leda till oväntade förseningar.

Hur får man reda på om några Air France-avgångar ställts in idag?

För att kontrollera huruvida några Air France avgångar blivit inställda idag kan du ta hjälp av flera verktyg. Den mest ideala återspeglas av att kontrollera statusen för din avgång via den officiella Air France-webbplatsen, alternativt via flygbolagets mobilapp. Vänligen notera även att det existerar en mängd tredjepartstjänster vilka håller dig uppdaterad i realtid när det kommer till försenade och inställda avgångar med Air France.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Air France-kunder

Senaste kommentarerna

Sofia från Sweden (Air France AF 1062 Försenat flyg)
November 20, 2023, 8:44 pm

AF1062 Informerades först på flyget om anledningen till förseningen. Flygbolaget erbjöd ingen kompensation.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror