Kontrollera ersättning
Swiss International Air Lines

IATALX

ICAOSWR

Swiss Air kompensation: Vad gäller vid försenade och inställda avgångar?

Inom EU/EES-regionen (inklusive Storbritannien) är du som resenär skyddad enligt lag i samband med förseningar, oavsett om ditt flyg avgår från Frankfurt SWR eller Arlanda LX. Men hur är det med flyg som avgår från en flygplats utanför EU? Även i dessa fall kan du ha rätt till kompensation från ett flygbolag utanför EU och Storbritannien om specifika förutsättningar uppfylls.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 909 recensioner

Vi på AirAdvisor står redo att hjälpa dig, oavsett var i världen du flyger från. Faktum är att vi hittills hjälpt mer än 240 000 resenärer likt du själv att begära ersättning hos Swiss Air i samband med flygstörningar. Använd knappen nedan för att ta reda på hur du även kan söka adekvat kompensation för din flygstörning!

Swiss Air kompensation: Vad gäller vid försenade och inställda avgångar?
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: March 27, 2024

Dina rättigheter hos i samband med flygstörningar med Swiss Air

Vilka rättigheter du har i samband med en avgång baseras främst på vilken del av världen som din avgång lyfter från. Exempelvis kommer du i samband med avgångar från och inom USA omfattas av ett antal rättigheter vilka Swiss Air måste rätta sig efter.

Dessa rättigheter är något som de flesta flygbolag, inklusive Swiss Air väljer att rätta sig efter för att följa en god marknadssed. Härnäst presenterar vi några av de rättigheter som du enligt US Department of Transportation har rätt till när du flyger med Swiss Air, samtidigt som din avgång drabbas av en flygstörning.

 • Boka om dig hos en annan avgång efter samtycke.
 • Erbjuda möjligheten till att flyga via ett partnerbolag.
 • Erbjuda resekuponger vid förseningar på minst 3 timmar.
 • Gratis transport till och från det boende som Swiss Air bokat.

en man tittar ut genom fönstret på banan

Följande steg är avgörande vid flygstörningar med Swiss Air

I samband med försenade och inställda avgångar via Swiss Air, inklusive andra flygbolag förvisso, är det ytterst viktigt att vidta ett antal avgörande steg för att öka sannolikheten för att erhålla ersättning för det inträffade.

Tumregeln är att ju mer underlag du kan uppvisa som faktiskt stryker den inträffade situationen, desto större är sannolikheten för att du faktiskt lyckas driva igenom dina krav på ersättning och kompensation från Swiss Air.

Följande punkter utgör de viktigaste vilka du rekommenderas att vidta praktiskt taget omgående i samband med en uppkommen flygstörning:

 • Undersök anledningen till flygstörningen genom att kontakta Swiss Air.
 • Spara kvitton och underlag vilka vittnar om att du bokat resan med Swiss Air.
 • Hävda rätten till måltider och annan förtäring utan att debitera några avgifter.
 • Undersök om du har rätt till kompensation och ersättning med vårt smidiga verktyg.
 • Undvik att under några som helst omständigheter acceptera resekuponger från Swiss Air.

Notera: Ju snabbare du kommer igång med att begära ersättning för en flygstörning, desto bättre. Enligt vår erfarenhet kommer de resenärer vilka praktiskt taget omgående väljer att åberopa deras rätt till ersättning och kompensation att ha betydligt högre chanser till att driva igenom deras krav än om de väljer att dra ut på det hela.

Ta reda på hur mycket du är berättigad till ersättning hos Swiss Air via vårt intuitiva verktyg!

Kompensation med Swiss Air i samband med flygstörningar

När du tagit reda på orsaken till flygstörningen är det dags att undersöka huruvida det inträffade anses ligga inom Swiss Air kontroll. Följande punkter redogör för så kallade "kontrollerbara omständigheter" vilka flygbolaget anses kunna påverka:

 • Förseningar relaterade till underhåll av flygplanet.
 • Oklarheter med schemaläggningen av besättningen.
 • Problem med tankning, bränsle och bagage.
 • Förseningar som orsakas av städpersonal.

Det är vanligt att Swiss Air, inklusive andra flygbolag, använder sig av termen "tekniskt problem" som grund för den inträffade förseningen. Skulle din avgång bli försenad med mer än 3 timmar, alternativt inställt p.g.a. av ett "tekniskt problem", kan du med största sannolikhet räkna med ersättning och kompensation från Swiss Air.

passageraren kontrollerar kompensation för störd flygning

Exempel på när du inte kan räkna med ersättning från Swiss Air vid flygstörningar

Både Swiss Air och andra flygbolag drabbas emellanåt av så kallade "extraordinära omständigheter". Till skillnad från de tidigare nämnda "kontrollerbara omständigheter" anses "extraordinära omständigheter" ligga utanför Swiss Air kontroll.

För att illustrera ett konkret exempel kommer Swiss Air att i regel inte tillhandahålla kostnadsfritt möjligheten till övernattning, måltider eller täcka andra utgifter vilka uppkommit som en följd av en snö- eller åskstorm, där den planerade avgången fått ställas in. Andra tillfällen när Swiss Air kommer undan med att ersätta dig för det uppkomna inkluderar följande:

 • Händelser vilka äventyrar säkerheten på flygplatsen.
 • Nyupptäckta problem med den aktuella flygbanan.
 • Oplanerad strejk hos flygplatsen personal.

Notera: Vissa flygbolag kan komma att lista andra specifika orsaker till flygstörningar som anses ligga utanför deras kontroll. En av dessa inkluderar men begränsas ej till "passagerare som drabbats av sjukdom", något som kräver att flygplanet landar på närmaste möjliga flygplats för att den drabbade ska kunna omhändertas av sjukvårdspersonal.

Låt oss på AirAdvisor ta reda på ditt ersättningsanspråk.Ta reda på om din avgång har rätt till ersättning

Återbetalningspolicy gällande dina flygbiljetter hos Swiss Air

Förutom rättigheten att erhålla kompensation kan du även ha rätt till full återbetalning i samband med en missad avgång via Swiss Air. Återbetalning av dina biljetter tenderar i regel att betalas ut i samband med inställda avgångar och/eller om du nekas ombordstigning i fall då den aktuella avgången blivit överbokad.

I regel kommer återbetalningen att utgöra det sista alternativet när det kommer till Swiss Air. Innan dess kommer Swiss Air att försöka erbjuda dig ett alternativ avgång som förväntas landa på din tänkt slutdestination vid samma (ungefärliga) tidpunkt. Du kan välja att acceptera den alternativa avgången som kompensation för det inträffade, alternativt be om att välja en annan avgång som går i linje med dina egna planer.

Lyckas du inte hitta en alternativ avgång som matchar dina krav och preferenser kan du be om att få tillbaka pengarna för dina biljetter. Enligt Swiss Air kan ersättningen betalas ut i form av kontanter, krediter eller resekupong. Vi avråder dock våra läsare från att acceptera resekuponger eftersom de kan hinna löpa ut innan du hinner nyttja dem.

Du kan ha rätt till ersättning vid flygstörningar med Swiss Air.Kontrollera om du kvalificerar dig för det hela!

Andra sätt att skydda dig mot ofrivilliga förseningar och inställda avgångar med Swiss Air

Om du drabbats av en kraftigt försenad eller inställd avgång, där Swiss Air hänvisar till "extraordinära omständigheter" för det inträffade, kan du fortfarande komma lindrigt undan, åtminstone när det kommer till den finansiella biten.

Det hela förutsätter dock att du bokat din avgång med ett betal-/kreditkort, samtidigt som kortet i fråga inkluderar en reseförsäkring. Sannolikheten är stor att du redan har en försäkring via ditt betal-/kreditkort, utan att faktiskt vara medveten om det hela!

För att ta reda på huruvida du kvalificerar dig faktiskt för ersättning och kompensation via kortets reseförsäkring behöver du komma i kontakt med den aktuella utfärdaren av just ditt betal-/kreditkort.

Vi behöver nämna även att utvalda kortbolag kan ha olika bestämmelser för vad som faller inom ramen för rätten till ersättning. Flera stora kortbolag tillämpar nämligen ersättning och kompensation endast i samband när avgången blivit mer än 12 timmar försenad.

Som alltid rekommenderas du att behålla alla kvitton, bokningsbekräftelser, boardingkort och dylikt för att kunna styrka din rätt till ersättning och kompensation via det bolag som utfärdat det betal-/kreditkort som du bokat resan med.

Har du drabbats av en flygstörning de senaste 3 åren?Kontrollera om du har rätt till ersättning redan idag!

Vanliga frågor gällande kompensation hos Swiss Air

Vilka är de viktigaste steg som du behöver vidta i samband med en inställd avgång via Swiss Air?

Först och främst behöver du undersöka vad som orsakat flygstörningen och den inställda avgången. Enligt vår erfarenhet är det enklaste sättet att snabbt komma fram till orsaken för det inträffade är att fokusera helhjärtat på att söka upp anställda hos Swiss Air på den aktuella flygplatsen. Du kan även använda dig av de kommunikationskanaler som Swiss Air erbjuder via sin webbplats eller app. Spara även alla underlag vilka associeras med din inställda avgång via Swiss Air. Några av de vanligaste underlag som du behöver ha nära till hands inkluderar kvitton, bokningsbekräftelse, boardingkort etc.

Hur lång tid måste förseningen återspeglas av för att du ska vara berättigad till ersättning via Swiss Air?

För att du ska kunna hävda rätten till ersättning måste den aktuella förseningen vara minst 3 timmar för att du överhuvudtaget ska kunna åberopa rätten till ersättning via Swiss Air. Om förseningen är kortare än 3-timmar kommer du i de flesta fall att inte kunna begära ersättning, även om det finns undantag. I dessa fall är det upp till själva flygbolaget att avgöra huruvida man önskar kompenserar dig som resenär eller ej. Tumregeln är att du först och främst behöver landa på din tänkta slutdestination innan du kan börja slipa på dina ersättningsspråk. Via AirAdvisor- verktyget kan du med enkelt kontrollera om din avgång via Swiss Air uppfyller de krav vilka ställs för att du ska få igenom dina ersättningsanspråk.

Hur går jag tillväga för att ansöka om ersättning vid en försenad avgång med Swiss Air?

Om din planerade avgång skulle bli försenad eller inställd behöver du inte nämnvärt förta dig kring det hela. Istället kommer AirAdvisor att utgöra din bästa allierade när det kommer till att få igenom dina ersättningsanspråk hos Swiss Air för den aktuella förseningen. Vi har mer än 6 års erfarenhet när det kommer till att hjälpa likasinnade resenärer som du själv, vilka tidigare befunnit sig i exakt samma situation som du. Vårt team av experter kommer omgående att vidta nödvändiga åtgärder i samband med att du skickar in din begäran om ersättning.

Hur länge ska jag vänta med att lämna in mina ersättningsanspråk hos Swiss Air?

Tumregeln är att ju snabbare du kan lämna in din begäran om ersättningsanspråk, desto större sannolikheten att du faktiskt lyckas driva igenom det hela. Det omvända gäller när du istället gör valet att dra ut på det hela, något som statistiskt sett minskar dina chanser att erhålla ersättning för varje dag som du väntar. Just därför rekommendera vi på AirAdvisor att om du har eller skulle drabbas av en försening i samband med en avgång via Swiss Air kontaktar oss omgående via vår webbplats för att påbörja processen gällande kravet på ersättning från just Swiss Air.

Hur lång tid kan jag räkna med att behöva vänta på ersättning vid en försening via Swiss Air?

Detta är en ytterst subjektiv fråga och varierar beroende på hur mycket Swiss Air har att göra vid tiden som du skickar in ditt ersättningsanspråk. Även om Swiss Air har som fokus på att behandla dina ersättningsanspråk inom en månad, kan det hela komma att dröja betydligt längre än så. Det är således inte ovanligt att du kan behöva vänta flera månader för att flygbolaget överhuvudtaget ska återkomma med svar på dina ersättningsanspråk. Det är inte ovanligt att Swiss Air drar ut på det hela som en medveten strategi att trötta ut dig. Du ska därför aldrig låta dig strunta i dina ersättningsanspråk utan fortsätta driva det hela ända tills Swiss Air ersätter dig med den summa som du anser dig ha rätt till!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Swiss International Air Lines-kunder

Senaste kommentarerna

Kristina från Sweden (Swiss International Air Lines LX 1681 Inställt flyg)
October 28, 2023, 10:48 am

Flyget ställdes i precis innan avgång kl 19.30. Vi bussades till hotell i Pisa 6 mil från Florens där vi fick vara i två timmar. Sen tillbaka till Florens där vi ankom igen kl 03.00 på natten. Flygplatsen var då stängd och vi fick vänta utanför tills de öppnade. Sov inget på hela natten. Åkte med ett flyg kl 06.15 som ankom Stockholm kl 12.30. Var då 13 timmar sen till Stockholm och fick ta ut en extra semesterdag.


King Yin från United Kingdom (Swiss International Air Lines LX 355 Försenat flyg)
August 29, 2023, 9:20 am

28 Aug flight is cancelled due to airport failure, airline arranged new flight to 29 Aug


Chinh Minh från Canada (Swiss International Air Lines LX 977 Inställt flyg)
August 17, 2023, 10:13 pm

We were a family of 4, booking under 2 reservations. Our itinerary was to fly from BER to ZUR (Swiss flight #LX977) on July 30, 2023 at 10:55am and from ZUR to TOR (Air Canada flight #AC881). We received the cancellation email from Swiss Airline at 6:06 am on July 30, 2023 without a reason. We proceeded to BER airport, hoping that they can book us for one of the earlier flights. The Swiss airline personnel were not able to find any available Air Canada flights for the next 7 days. The Swiss airline personnel informed us that the earliest flight he can book for us is August 2, 2023 with Air France (BER-CDG flight #AF1235, CDG-YYZ flight #AF0386). We had no other choices but to accept the offer. We arrived at our destination in Toronto, Ontario, Canada on August 2, 2023 at 11:00pm. The Swiss airline did not provide us with any meal vouchers or place to stay. Luckily we had friends in Berlin, where we ended up staying for the next 3 days. My wife and I are full time employees and we ended up losing 3 more vacation days each due to the cancellation.


Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror