Kontrollera ersättning
Brussels Airlines

IATASN

ICAOBEL

Brussels Airlines: Din rätt till ersättning vid försenade och inställda avgångar

Brussels Airlines har det senaste året haft en del problem när det kommer till punktligheten. Som om det inte vore nog valde flygbolagets anställda att inleda en strejk under februari månad, något som i sin tur resulterade i ett stort antal försenade och inställda avgångar, något som även drabbade flyg till Sverige!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 456 recensioner

Har du haft otur att drabbas av försenade eller inställda flyg med Brussels Airlines? Om så är fallet kan du vara berättigad till ersättning med upp till 7 000 kr (€600)! Låt oss på AirAdvisor driva ditt ärende medan du får ägna dig åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter.

Brussels Airlines: Din rätt till ersättning vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

Didier Lebbe från fackföreningen CNE bekräftade att även om ett förlikningsmöte ägde rum med flygbolagets ledning, blev strejken "oundviklig". "Den sociala dialogen har varit katastrofal sedan Lufthansa tog över Brussels Airlines", betonade Lebbe.

Han tillade att "VD:n är aldrig närvarande och vägrar svara på förfrågningar samtidigt som det praktiskt taget obefintliga hanteringen av 3 000 anställda kräver lite mer insatser än vad som gjorts för närvarande."

Lebbe fortsatte att kritisera de "överenskommelser som flygbolagets anställda blev tvungna att gå med på i samband med övertagandet av Lufthansa. Han avslutar med att kräva skriftliga garantier, framför allt med tanke på att flygbolagets anställda arbetar mer och tjänar mindre"!

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Dina rättigheter enligt EU 261/2004

Om ditt flyg ställs in eller blir föremål för en stor försening, alternativt om du nekas ombordstigning på ett flyg som du har en giltig bokning för, har du rätt till vissa rättigheter som Brussels Airlines måste tillhandahålla enligt EU-förordningen 261/2004.

Förordningen kan åberopas enligt följande:

 • när du lyfter från en EU-flygplats eller en flygplats utanför EU när de transporteras av ett flygbolag med bas inom EU, såvida du inte valt att acceptera andra former av kompensation, 
 • endast om du har en bekräftad bokning på den aktuella avgången, 
 • endast om du (förutom vid avbokning) anländer i tid för incheckning eller, om ingen tid anges, minst 45 minuter före den utannonserade avgångstiden, 
 • endast om du har en flygbiljett som du köpt till ett pris som är tillgängligt för allmänheten. 

Har jag rätt till ersättning från Brussels Airlines?

Om ditt flyg med Brussels Airlines blivit försenat kommer flygbolaget att vara skyldigt att betala ut ersättning (endast) om du når din slutdestination minst tre timmar (eller senare) än den ursprungligen planerade ankomsttiden.

Tänk på att enligt EU 261-direktivet så är du inte berättigad ekonomisk ersättning i de fall då Brussels Airlines kan bevisa att det inträffade är en effekt av så kallade extraordinära omständigheter (mer om det senare). 

Hur stor ersättning kan jag kräva vid försenade avgångar?

Ersättningsnivån i samband med försenade avgångar varierar mellan 3 000 kr (€250) och 7 000 kr (€600). Hur stor ersättning som du har rätt till i slutändan baseras främst på väntetiden och flygavståndet.

Tabellen nedan visar de potentiella ersättningsnivåer som du kan begära i samband med förseningar hos Brussels Airlines:

Korta flygresor (<1 500 km)

Medellånga flygresor (1501 - 3500 km)

Långa flygresor (>3500 km)

t.ex. Malmö till Bryssel

t.ex. Göteborg till Istanbul

t.ex. Stockholm till New York

3 000 kr (€250)

€400 (4 500 kr)

7 000 kr (€600*)

När avståndet för ditt flyg är 3500 km eller mer och du anländer med en försening mellan tre eller fyra timmar har du rätt till 50% av ersättningsbeloppet.

* Flygrutten och flygbolaget som ansvarade för det hela är nyckeln till att avgöra om du kommer att uppfylla de villkor som återspeglas i EU 261-förordningen och således vara berättigad till ersättning.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600)Kontrollera din avgång

Hur stor ersättning kan jag kräva vid inställda avgångar?

Skulle din avgång bli inställd med mindre än 14 dagar innan avgång kommer du (oftast) ha rätt till ersättning. För att det hela ska bära frukt måste du dock uppfylla ytterligare kriterier, något som vi redogör för övergripande i tabellen nedan:

Du blev varse om det inställda flyget?

Alternativt avgång erbjöds?

Rätt till ersättning?

Kortare än 7 dagar

Din avgång med Brussels Airlines lyfter 1 timme eller senare efter det ursprungliga tidsschemat, alternativt anländer 2 timmar eller senare efter det ursprungliga tidsschemat.

Ja

7-14 dagar innan

Din avgång med Brussels Airlines lyfte 2 timmar tidigare än beräknat tidsschema alternativt anlände 4 timmar eller senare efter det ursprungliga tidsschemat.

Ja

Mer än 14 dagar innan

Endast om du inte blev erbjuden en alternativ avgång av Brussels Airlines.

Ja

Vänligen observera att ersättningen kan komma att reduceras med 50% om Brussels Airlines erbjuder dig en alternativ avgång till din slutdestination med en ny ankomsttid som inte överstiger den ursprungliga planerade ankomsttiden med:

 • Två timmar, för flygresor på 1500 km eller kortare.
 • Tre timmar, för flygresor vilka återspeglas mellan 1500 km och 3500 km.
 • Fyra timmar, för flygresor som överstiger 3500 km.

Glöm inte heller för den delen att värdet av ersättningen bör inte variera beroende på den typ som den erbjuds i. Detta innebär att oavsett om du väljer likvida medel eller resekuponger bör det aktuella värdet motsvara vad som föreskrivs i förordningen.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Nekad ombordstigning hos Brussels Airlines

Om du nekas ombordstigning på ett Brussels Airlines flyg där anledningen till det inträffade härleds till ett överbokat flyg, kan du ha rätt till ersättning med upp till €600 enligt den europeiska förordningen EC 261 förutsatt att följande kriterier uppfylls:

 1. du har presenterat dig i tid för incheckning, och
 2. du har en giltig bokning, inklusive resedokumentation, och
 3. du gav inte upp din flygstol frivilligt
 4. du nådde destinationen senare än tre timmar

Alternativt kan du välja att begära återbetalning av biljetten om du inte är villig att fullfölja flygresan. Notera att pengarna för din flygbiljett bör krediteras ditt bankkonto inom 7 arbetsdagar!

En genrebild över ett Brussels Airlines i gamla färger

Ersättning från Brussels Airlines enligt EU 261-direktivet

Enligt EU-261 har du som resenär rätt att kräva ekonomisk ersättning i samband med försenade avgångar vilka överstiger mer än 3 timmar. I händelse av en inställd eller överbokad avgång, förutsatt att Brussels Airlines tillhandahåller ett alternativt flyg som blir försenat, kan ersättningsnivån komma att sjunka med 50%.

Följande tabell redogör för de olika ersättningsnivåer enligt EU-261:

Längden på försening

EU-flygbolag

Ersättning?

Upp till 2 timmar 59 min

Alla flygsträckor, oberoende av längden.

Nej

3+ timmar

Mindre än 1500 km

Ja, 3 000 kr (€250)

Mellan 1500 km till 3500 km

Ja, 4 500 kr (€400)

Mer än 1500 km och flygresa inom EU (a).

Ja, 4 500 kr (€400)

3 - 4 timmar

3500+ km och flygresa från EU till flygplats utanför EU (b).

Ja, 3 500 kr (€300)

4+ timmar

3500+ km och flygresa från EU till en flygplats utanför EU (c).

7 000 kr (€600)

 1. För flyg inom EU kan du kräva upp till 4 500 kr (€400).
 2. För flyg som härrör från en EU-flygplats men landar 3-4 timmar senare på en flygplats utanför EU, har du rätt till ersättning på 3 500 kr (€300).
 3. Om flyget lyfte från en EU-flygplats men landar senare än 4 timmar på en flygplats utanför EU, kan du kräva ersättning med upp till 7 000 kr (€600).

Vad ska jag göra vid förseningar eller inställda avgångar?

Oavsett om du drabbas av försenad eller inställd avgång kommer du att uppleva en stor frustration men även en del ångest. Det är dock ytterst viktigt att behålla lugnet och börja finslipa på din taktik gällande ersättning. 

För att hjälpa dig på traven kommer vi härnäst att redogöra för de steg som du ska vidta när du har oturen att drabbas av försenade respektive inställda avgångar.

Försenade avgångar med Brussels Airlines

 1. Dokumentera förseningen: Registrera din planerad avgångstid med Brussels Airlines, tidpunkten för när du blev varse om förseningen och notifieringen från flygbolaget om det inträffade.
 2. Ha koll på dina rättigheter:

  Vid förseningar på 2 timmar eller mer ska flygbolaget erbjuda dig måltider och förfriskningar, två gratis telefonsamtal, möjligheten att skicka e-postmeddelanden eller fax.
  Vid förseningar på 3 timmar eller mer ska din kompensation motsvara längden på väntetiden, där du ska erbjudas gratis måltider, förfriskningar, två telefonsamtal (utan extra kostnad) samt möjligheten att skicka fax eller e-post.
  Vid förseningar på 5 timmar eller mer har du rätt till full återbetalning om du bestämmer dig för att inte resa.
 3. Uppsök kundtjänsten på flygplatsen: Ta kontakt med flygbolagets kundtjänst direkt på flygplatsen för omedelbar hjälp och förtydligande om dina rättigheter.
 4. Hävda din rätt till ersättning: Om du når din slutdestination med en försening på minst 3 timmar kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600), beroende på flygavståndet.

Inställda avgångar med Brussels Airlines

 1. Spara underlaget: Säkerställa att du antecknar och/eller sparar underlaget gällande ditt ursprungliga flyg, inklusive tidpunkten för när du informerades om den inställda avgången.
 2. Uppsök kundtjänsten:

  Om du blir varse om att ditt flyg blivit inställda bör flygbolagets kundtjänst kunna bistå med hjälp när det kommer till ombokning
  eller hjälpa dig att söka återbetalning om du avböjer att resa med en alternativ avgång.
  Du har även rätt till måltider, förfriskningar inklusive övernattning om din alternativa avgång lyfter nästa dag.
 3. Ersättningsanspråk:

  Om du informerades om avbokningen mindre än 14 dagar före avgång kan du vara berättigad till ersättning upp till 7 000 kr (€600), beroende på flygavståndet och de alternativa avgångar Brussels Airlines erbjuder.
  Kontakta flygbolaget med all relevant dokumentation för att påbörja ditt ersättningsanspråk.
 4. Allmänna råd:

  Behåll alltid en kopia av dina resehandlingar, inklusive all kommunikation med Brussels Airlines.
  Acceptera aldrig några resekuponger från Brussels Airlines eller skriv under några dokument eftersom det kan innebära att du blir utan ersättning.

Dokument som krävs för ditt ersättningsanspråk från Brussels Airlines

Innan du påbörjar ditt ersättningsanspråk hos Brussels Airlines är det viktigt att du har följande dokument nära till hands:

 • Bokningsbekräftelse: Följande dokument är viktigt för att kunna bevisa att du har köpt en biljett med Brussels Airlines och att du skulle resa med den specifika avgången.
 • Boardingkort: I de fall då du fått ett boardingkort tilldelat från Brussels Airlines behöver du ta en kopia på den, oberoende om det är i digital- eller pappersform.
 • Bevis på din identitet: Du bör ha en kopia av ditt pass för att kunna styrka din identitet. Detta är obligatoriskt för att kunna styrka att du är den som du utger dig för att vara.

Brussels Airlines: Ersättning i samband med extraordinära omständigheter

Extraordinära omständigheter avser de händelser som Brussels Airlines inte kan kontrollera. Även om Brussels Airlines vidtar rimliga försiktighetsåtgärder kan dessa situationer fortfarande leda till försenade och inställda avgångar:

Några av de situationer som kategoriseras som extraordinära omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till:

I de fall då en av ovanstående situationer kan bevisas kommer Brussels Airlines inte att betala ut kompensation. Det finns dock ett undantag, nämligen om andra flygbolag opererar normalt i dessa situationer, samtidigt som Brussels Airlines avviker, kan du ändå ha rätt till ersättning.

stressad man efter inställd flygning Brussels Airlines

Brussels Airlines återbetalningspolicy

Skulle ditt flyg med Brussels Airlines bli försenat eller inställd med minst fem timmar har du rätt att begära tillbaka pengarna, samtidigt som du även kan komma att kvalificera dig för lite extra kompensation.

Så här begär du en återbetalning från Brussels Airlines

 1. Kontakta kundtjänsten:

  På flygplatsen, sök hjälp vid kundtjänsten.
  På andra ställen, använd telefonen eller internet.
 2. Gör dig införstådd med dina möjligheter:

  Få full återbetalning om ditt flyg är försenat i mer än fem timmar, eller om det är inställt och du bestämmer dig för att inte resa alls.
  Om en del av en resa med flera etapper ställs in, samtidigt som du väljer att inte fullborda efterföljande etapper, har du rätt att kräva återbetalning för den oanvända delen av din flygresa.

Du kan också vara berättigad till ersättning enligt EC 261 om förseningen (på mer än tre timmar efter ankomst) eller avbokningen var inom flygbolagets kontroll. Ersättningen kan nå upp till 7 000 kr (€600), beroende på flygavstånd. 

För att kvalificera dig för ersättningen måste du ha varit varse om förseningen mindre än 14 dagar innan den planerade tiden för avresan, samtidigt som det hela resulterade i en betydande försening.

Kom ihåg även följande:

 • Säkerställ att du får en bekräftelse gällande din begäran om återbetalning.
 • Spara alla relaterade dokument och kommunikation med Brussels Airlines.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Varför ska du välja AirAdvisor?

Härnäst redogör vi för ett antal anledningar till varför just du ska välja AirAdvisor när det kommer till att driva dina ersättningsanspråk gentemot Brussels Airlines:

 • Vi lyckas driva igenom 98% av våra ersättningsanspråk.
 • Du slipper stressa medan vi driver processen åt din räkning.
 • Vi står för alla de kostnader som uppstår i samband processen.
 • Det krävs inte mer än 5 minuter för att lämna in ditt anspråk.
 • Vi arbetar efter principen "ingen vinst, ingen avgift".

Vanliga frågor

Hur länge behöver jag vänta på min ersättning från Brussels Airlines?

Generellt sett är det allt ifrån några veckor upp till flera månader innan du får din ersättning från Brussels Airlines. Skulle flygbolaget vägra svara på dina ersättningsanspråk kan det hela gå till domstol, något som i värsta fall kan ta upp till flera år att slutföra.

Vilka rättigheter har mina medresenärer som återfinns på samma bokning för ett flyg med Brussels Airlines?

Om din avgång försenas eller blir inställd för den delen kommer var och en av dina medresenärer att ha rätt till ersättning. För att illustrera ett konkret exempel; om du skulle beviljas ersättning på 7 000 kr (€600) kommer även dina medresenärer att ha rätt till samma ersättningsnivå.

Går det att avboka en flygbiljett med Brussels Airlines vid dödsfall?

Förutsatt att du kan tillhandahålla en kopia av dödsbeviset, inklusive en identitetshandling för den individen som avlidit, kommer Brussels Airlines att återbetala pengarna för flygbiljett när det gäller en nära släkting som make, barn eller förälder.

Vilka är dina rättigheter om det hunnit bli kväll och din avgång med Brussels Airlines blivit inställt?

Om det hunnit bli kväll, samtidigt som Brussels Airlines kan endast erbjuda alternativa avgångar nästa dag, har du rätt till kostnadsfri övernattning, inklusive transport till och från boendet. Flygbolaget ska även betala alla utgifter i samband med det inträffade.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror