Kontrollera ersättning
American Airlines

IATAAA

ICAOAAL

American Airlines kompensation: Vad gäller vid försenade och inställda avgångar?

Inom EU/EES-regionen (inklusive Storbritannien) är du som resenär skyddad enligt lag i samband med förseningar, oavsett om ditt flyg avgår från Frankfurt AAL eller Arlanda AA. Men hur är det med flyg som avgår från en flygplats utanför EU? Även i dessa fall kan du ha rätt till kompensation från ett flygbolag utanför EU och Storbritannien om specifika förutsättningar uppfylls.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 453 recensioner

Vi på AirAdvisor står redo att hjälpa dig, oavsett var i världen du flyger från. Faktum är att vi hittills hjälpt mer än 250 000 resenärer likt du själv att begära ersättning hos American Airlines i samband med flygstörningar. Använd knappen nedan för att ta reda på hur du även kan söka adekvat kompensation för din flygstörning!

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

Dina rättigheter hos i samband med flygstörningar med American Airlines

Vilka rättigheter du har i samband med en avgång baseras främst på vilken del av världen som din avgång lyfter från. Exempelvis kommer du i samband med avgångar från och inom USA omfattas av ett antal rättigheter vilka American Airlines måste rätta sig efter.

Dessa rättigheter är något som de flesta flygbolag, inklusive American Airlines väljer att rätta sig efter för att följa en god marknadssed. Härnäst presenterar vi några av de rättigheter som du enligt US Department of Transportation har rätt till när du flyger med American Airlines, samtidigt som din avgång drabbas av en flygstörning.

 • Boka om dig hos en annan avgång efter samtycke.
 • Erbjuda möjligheten till att flyga via ett partnerbolag.
 • Erbjuda resekuponger vid förseningar på minst 3 timmar.
 • Gratis transport till och från det boende som American Airlines bokat.
clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

Följande steg är avgörande vid flygstörningar med American Airlines

I samband med försenade och inställda avgångar via American Airlines, inklusive andra flygbolag förvisso, är det ytterst viktigt att vidta ett antal avgörande steg för att öka sannolikheten för att erhålla ersättning för det inträffade.

Tumregeln är att ju mer underlag du kan uppvisa som faktiskt stryker den inträffade situationen, desto större är sannolikheten för att du faktiskt lyckas driva igenom dina krav på ersättning och kompensation från American Airlines.

Följande punkter utgör de viktigaste vilka du rekommenderas att vidta praktiskt taget omgående i samband med en uppkommen flygstörning:

 • Undersök anledningen till flygstörningen genom att kontakta American Airlines.
 • Spara kvitton och underlag vilka vittnar om att du bokat resan med American Airlines.
 • Hävda rätten till måltider och annan förtäring utan att debitera några avgifter.
 • Undersök om du har rätt till kompensation och ersättning med vårt smidiga verktyg.
 • Undvik att under några som helst omständigheter acceptera resekuponger från American Airlines.
tip

Notera: Ju snabbare du kommer igång med att begära ersättning för en flygstörning, desto bättre. Enligt vår erfarenhet kommer de resenärer vilka praktiskt taget omgående väljer att åberopa deras rätt till ersättning och kompensation att ha betydligt högre chanser till att driva igenom deras krav än om de väljer att dra ut på det hela.

en man tittar ut genom fönstret på banan

Kompensation med American Airlines i samband med flygstörningar

När du tagit reda på orsaken till flygstörningen är det dags att undersöka huruvida det inträffade anses ligga inom American Airlines kontroll. Följande punkter redogör för så kallade "kontrollerbara omständigheter" vilka flygbolaget anses kunna påverka:

 • Förseningar relaterade till underhåll av flygplanet.
 • Oklarheter med schemaläggningen av besättningen.
 • Problem med tankning, bränsle och bagage.
 • Förseningar som orsakas av städpersonal.

Det är vanligt att American Airlines, inklusive andra flygbolag, använder sig av termen "tekniskt problem" som grund för den inträffade förseningen. Skulle din avgång bli försenad med mer än 3 timmar, alternativt inställt p.g.a. av ett "tekniskt problem", kan du med största sannolikhet räkna med ersättning och kompensation från American Airlines.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Exempel på när du inte kan räkna med ersättning från American Airlines vid flygstörningar

Både American Airlines och andra flygbolag drabbas emellanåt av så kallade "extraordinära omständigheter". Till skillnad från de tidigare nämnda "kontrollerbara omständigheter" anses "extraordinära omständigheter" ligga utanför American Airlines kontroll.

För att illustrera ett konkret exempel kommer American Airlines att i regel inte tillhandahålla kostnadsfritt möjligheten till övernattning, måltider eller täcka andra utgifter vilka uppkommit som en följd av en snö- eller åskstorm, där den planerade avgången fått ställas in. Andra tillfällen när American Airlines kommer undan med att ersätta dig för det uppkomna inkluderar följande:

 • Händelser vilka äventyrar säkerheten på flygplatsen.
 • Nyupptäckta problem med den aktuella flygbanan.
 • Oplanerad strejk hos flygplatsen personal.
tip

Notera: Vissa flygbolag kan komma att lista andra specifika orsaker till flygstörningar som anses ligga utanför deras kontroll. En av dessa inkluderar men begränsas ej till "passagerare som drabbats av sjukdom", något som kräver att flygplanet landar på närmaste möjliga flygplats för att den drabbade ska kunna omhändertas av sjukvårdspersonal.

passageraren kontrollerar kompensation för störd flygning

Återbetalningspolicy gällande dina flygbiljetter hos American Airlines

Förutom rättigheten att erhålla kompensation kan du även ha rätt till full återbetalning i samband med en missad avgång via American Airlines. Återbetalning av dina biljetter tenderar i regel att betalas ut i samband med inställda avgångar och/eller om du nekas ombordstigning i fall då den aktuella avgången blivit överbokad.

I regel kommer återbetalningen att utgöra det sista alternativet när det kommer till American Airlines. Innan dess kommer American Airlines att försöka erbjuda dig ett alternativ avgång som förväntas landa på din tänkt slutdestination vid samma (ungefärliga) tidpunkt. Du kan välja att acceptera den alternativa avgången som kompensation för det inträffade, alternativt be om att välja en annan avgång som går i linje med dina egna planer.

Lyckas du inte hitta en alternativ avgång som matchar dina krav och preferenser kan du be om att få tillbaka pengarna för dina biljetter. Enligt American Airlines kan ersättningen betalas ut i form av kontanter, krediter eller resekupong. Vi avråder dock våra läsare från att acceptera resekuponger eftersom de kan hinna löpa ut innan du hinner nyttja dem.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Andra sätt att skydda dig mot ofrivilliga förseningar och inställda avgångar med American Airlines

Om du drabbats av en kraftigt försenad eller inställd avgång, där American Airlines hänvisar till "extraordinära omständigheter" för det inträffade, kan du fortfarande komma lindrigt undan, åtminstone när det kommer till den finansiella biten.

Det hela förutsätter dock att du bokat din avgång med ett betal-/kreditkort, samtidigt som kortet i fråga inkluderar en reseförsäkring. Sannolikheten är stor att du redan har en försäkring via ditt betal-/kreditkort, utan att faktiskt vara medveten om det hela!

För att ta reda på huruvida du kvalificerar dig faktiskt för ersättning och kompensation via kortets reseförsäkring behöver du komma i kontakt med den aktuella utfärdaren av just ditt betal-/kreditkort.

Vi behöver nämna även att utvalda kortbolag kan ha olika bestämmelser för vad som faller inom ramen för rätten till ersättning. Flera stora kortbolag tillämpar nämligen ersättning och kompensation endast i samband när avgången blivit mer än 12 timmar försenad.

Som alltid rekommenderas du att behålla alla kvitton, bokningsbekräftelser, boardingkort och dylikt för att kunna styrka din rätt till ersättning och kompensation via det bolag som utfärdat det betal-/kreditkort som du bokat resan med.

Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor gällande kompensation hos American Airlines

Vilka är de viktigaste steg som du behöver vidta i samband med en inställd avgång via American Airlines?

Först och främst behöver du undersöka vad som orsakat flygstörningen och den inställda avgången. Enligt vår erfarenhet är det enklaste sättet att snabbt komma fram till orsaken för det inträffade är att fokusera helhjärtat på att söka upp anställda hos American Airlines på den aktuella flygplatsen. Du kan även använda dig av de kommunikationskanaler som American Airlines erbjuder via sin webbplats eller app. Spara även alla underlag vilka associeras med din inställda avgång via American Airlines. Några av de vanligaste underlag som du behöver ha nära till hands inkluderar kvitton, bokningsbekräftelse, boardingkort etc.

Hur lång tid måste förseningen återspeglas av för att du ska vara berättigad till ersättning via American Airlines?

För att du ska kunna hävda rätten till ersättning måste den aktuella förseningen vara minst 3 timmar för att du överhuvudtaget ska kunna åberopa rätten till ersättning via American Airlines. Om förseningen är kortare än 3-timmar kommer du i de flesta fall att inte kunna begära ersättning, även om det finns undantag. I dessa fall är det upp till själva flygbolaget att avgöra huruvida man önskar kompenserar dig som resenär eller ej. Tumregeln är att du först och främst behöver landa på din tänkta slutdestination innan du kan börja slipa på dina ersättningsspråk. Via AirAdvisor- verktyget kan du med enkelt kontrollera om din avgång via American Airlines uppfyller de krav vilka ställs för att du ska få igenom dina ersättningsanspråk.

Hur går jag tillväga för att ansöka om ersättning vid en försenad avgång med American Airlines?

Om din planerade avgång skulle bli försenad eller inställd behöver du inte nämnvärt förta dig kring det hela. Istället kommer AirAdvisor att utgöra din bästa allierade när det kommer till att få igenom dina ersättningsanspråk hos American Airlines för den aktuella förseningen. Vi har mer än 6 års erfarenhet när det kommer till att hjälpa likasinnade resenärer som du själv, vilka tidigare befunnit sig i exakt samma situation som du. Vårt team av experter kommer omgående att vidta nödvändiga åtgärder i samband med att du skickar in din begäran om ersättning.

Hur länge ska jag vänta med att lämna in mina ersättningsanspråk hos American Airlines?

Tumregeln är att ju snabbare du kan lämna in din begäran om ersättningsanspråk, desto större sannolikheten att du faktiskt lyckas driva igenom det hela. Det omvända gäller när du istället gör valet att dra ut på det hela, något som statistiskt sett minskar dina chanser att erhålla ersättning för varje dag som du väntar. Just därför rekommendera vi på AirAdvisor att om du har eller skulle drabbas av en försening i samband med en avgång via American Airlines kontaktar oss omgående via vår webbplats för att påbörja processen gällande kravet på ersättning från just American Airlines.

Hur lång tid kan jag räkna med att behöva vänta på ersättning vid en försening via American Airlines?

Detta är en ytterst subjektiv fråga och varierar beroende på hur mycket American Airlines har att göra vid tiden som du skickar in ditt ersättningsanspråk. Även om American Airlines har som fokus på att behandla dina ersättningsanspråk inom en månad, kan det hela komma att dröja betydligt längre än så. Det är således inte ovanligt att du kan behöva vänta flera månader för att flygbolaget överhuvudtaget ska återkomma med svar på dina ersättningsanspråk. Det är inte ovanligt att American Airlines drar ut på det hela som en medveten strategi att trötta ut dig. Du ska därför aldrig låta dig strunta i dina ersättningsanspråk utan fortsätta driva det hela ända tills American Airlines ersätter dig med den summa som du anser dig ha rätt till!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror