Kontrollera ersättning
British Airways

IATABA

ICAOBAW

Ersättning vid försenat flyg med British Airways: Hävda din rätt till kompensation

Få upp till 7 000 kr vid försenade eller inställda flyg med British Airways

Vi har hanterat mer än 4 802 ärenden relaterade till förseningar och inställda avgångar med British Airways, något som resulterat i att över 22 miljoner kr betalats ut i kompensation till resenärer likt du själv! Gör som 250 000 likasinnade som valt att samarbeta med AirAdvisor för att driva igenom sina ersättningskrav.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 456 recensioner

Om din British Airways avgång blivit försenad eller inställd, samtidigt som du är kluven gällande vilka steg som du ska vidta härnäst, rekommenderar vi dig att fortsätta läsa vidare för att ta reda på dina rättigheter som resenär.

Faktum är att du kan ha rätt till att begära ersättning upp till 7 000 kr från British Airways i samband med försenade och inställda avgångar! För att öka dina chanser till att driva igenom dina ersättningsanspråk, vänligen klicka på knappen nedan för att bli kopplad till en av våra handläggare!

 

Ersättning vid försenat flyg med British Airways: Hävda din rätt till kompensation
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

British Airways klassas generellt sett som ett av de bästa flygbolagen i världen, framför allt när det kommer till punktlighet. Men precis som alla andra flygbolag blir avgångar med British Airways försenade och inställda.

I undantagsfall kan du även bli nekad att gå ombord på flygplanet, även om allt är i sin ordning. Denna situation kan inträffa när British Airways väljer att sälja mer biljetter än antalet tillgängliga platser på den aktuella avgången.

Oavsett anledningen till att du inte kommer fram till din tänkta slutdestination med British Airways är det viktigt att komma ihåg dina grundrättigheter som resenär.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut.

Faktum är att i samband med en avgång med British Airways, som i sin tur blivit försenad, inställd eller där du nekats ombordstigning på grund av överbokning, kan du kräva ersättning upp till 7 000 kr – per medresenär!

AirAdvisor kan hjälpa dig att driva igenom dina ersättningsanspråk och erhålla ersättning i samband med en försenad avgång. Vänligen fortsätt läsa vidare för att lära dig mer om hur du går tillväga rent praktiskt, samt vilka fallgropar som du behöver se upp med.

Ersättning vid försenat flyg hos British Airways: Följande måste uppfyllas

Genrebild över ett British Airways flygplan som tankar.

British Airways (BA), i likhet med andra flygbolag som bedriver en verksamhet i EU, måste följa den aktuella EU-lagstiftningen. Nyckeln till det hela baseras på en specifik lag, EU 261-förordningen, som ämnar skydda dina rättigheter som resenär.

Tack vare EU261 kan du bland annat begära ersättning från British Airways i samband med försenade eller inställda avgångar. Detta förutsätter dock att flygstörningen är minst 3-timmar.

Samtidigt får inga extraordinära händelser anses vara den primära orsaken till det inträffade. Så kallade "extraordinära händelser" är ofta föremål för diskussion, detta eftersom flygbolaget och resenärerna tolkar det hela på olika sätt.

Tumregeln är att om en avgång med British Airways, eller andra flygbolag för den delen, blivit försenad eller inställd på grund av en omständighet som enligt lag klassas som "extraordinär", kommer du inte ha rätt till några ersättningsanspråk.

Ett exempel på en sådan "extraordinär händelse" är att bli varse om att din avgång blivit inställd på grund av att en fågel "råkat" flyga in i motorn hos ett British Airways flygplan i samband med avgång.

Om inga "extraordinära händelser" kan åberopas kommer du exempelvis i samband med en avgång med British Airways från London, Heathrow, att ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600) vid försenade och inställda avgångar.

Så här fungerar det hela:

 • Gör anspråk på upp till 7 000 kr vid en inställd avgång med British Airways.
 • Fyll AirAdvisor-formuläret, dock högst 3 år efter den aktuella avgången.
 • Begär ersättning från British Airways vid försenade och inställda avgångar.
clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Inställt flyg British Airways: Vilka steg bör du vidta?

Härnäst redogör vi för de viktigaste stegen som du rekommenderas att följa när det kommer till att begära ersättning i samband med inställda avgångar via British Airways.

 • Innan du börjar reflektera över huruvida du har rätt till ersättning från British Airways i samband med försenade eller inställda avgångar, behöver du först och främst ta kontakt med en av flygbolagets anställda (alt. British Airways kundtjänst) på den aktuella flygplatsen som du förväntades lyfta från. Fråga rakt ut hur du går tillväga för att begära ersättning från British Airways för det inträffade, alternativt få pengarna tillbaka.
 • Nästa steg är att samla in alla nödvändiga underlag vilka härleds till din avgång. Dessa kommer sedan att användas som underlag för att stödja dina ersättningsanspråk i samband med en försenad eller inställd avgång via British Airways.
 • Kom ihåg att ju mer underlag du kan samla in som styrker att du faktiskt skulle vara ombord på det försenade eller inställda flyget, desto bättre. Just därför rekommenderar vi dig att alltid spara din bokningsbekräftelse, boardingkort och dylikt för att kunna hävda din rätt gentemot British Airways när det kommer till dina ersättningsanspråk.
 • Enligt EU-lagstiftningen har passagerare också rätt till en rad andra grundläggande rättigheter, utöver ersättning i samband med försenade, inställda och överbokade avgångar. Vi rekommenderar dig således att begära ersättning för allt som du har rätt till enligt lag, under tiden som du väntar på att British Airways ska lösa själva grundproblemet. Det hela inkluderar bland annat förtäring och boende. Det sistnämnda förutsätter att du behöver övernatta på den aktuella orten.
 • Slutligen rekommenderar vi dig att använda vår räknare för att ta reda på hur mycket du (preliminärt) kan komma att erhålla i ersättning i samband med försenade, inställda och överbokade avgångar. Vi rekommenderar dig även att ta del av den information som tillhandahålls kostnadsfritt via vår webbplats gällande British Airways. Genom att ta del av denna information kommer du att få en högre förståelse för dina rättigheter, något som i slutändan kommer öka sannolikheten för att du lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk.

Genrebild över en flygvärdinna som vilar på marken.

När har jag rätt att begära ersättning från British Airways?

Enligt EU 261 och British Airways avbokningsregler kan du göra anspråk om din avgång faller inom ramarna för en av följande:

 • Förseningar: British Airways ersättning i samband med försenade avgångar ger dig rätt till ersättning. Det hela förutsätter dock att din aktuella avgång blivit försenad med åtminstone 3-timmar eller mer.
 • Inställt flyg: Utgifter som uppkommit som resultat vid inställda avgångar, inklusive ersättningsanspråk, betalas i regel ut till de berörda resenärerna, förutom de avgångar som anses falla inom kategorin för extraordinära omständigheter.
 • Överbokning: British Airways är även enligt lag skyldiga till att betala ut ersättning när flygbolaget sålt din flygstol till en annan resenär, trots att du betalat för den. Detta är för övrigt mer vanligt än vad många tror och är något som många flygbolag använder sig av för att maximera vinsten för den aktuella avgången.
 • Missat anslutningsflyg: Du har även rätt att begära ersättning i samband med en missad anslutning. Det hela inkluderar även om du råkar missa ett anslutande flyg på grund av tidigare förseningar.

British Airways återbetalningspolicy vid avbokningar

Genrebild över en resenär som väntar på sin avgång medan han använder sin smartphone.

Du kan ha rätt till en återbetalning av dina flygbiljetter från British Airways om din avgång blivit försenad, samtidigt som flygbolaget inte lyckats hitta ett lämpligt alternativ som matchar de preferenser som återspeglas på din biljett.

Det hela innebär att om du exempelvis bokat första klass måste British Airways erbjuda en likvärdig avgång där du blir placerad i första klass. Således är det inte tillåtet att placera dig i andra klass för att tillgodose kravet på ett likvärdigt ersättningsflyg.

Det ska understrykas att British Airways återbetalningspolicy täcker en mängd situationer vilka kan tänkas inträffa i samband med flygresor. I vissa fall kan du komma att erbjuda resekuponger som en kompensation för det inträffade.

Vi rekommenderar alla våra läsare att (aldrig) under några som helst omständigheter acceptera en sådan form av kompensation eftersom det kan medföra att du avsäger dig rätten till monetär ersättning.

Samtidigt tenderar resekuponger att sällan nyttjas till fullo, inklusive det faktum att dessa tenderar att vara giltiga under en förhållandevis kort period. Det ska även tilläggas att detta är något som flygbolagen är väl medvetna om!

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Vanliga frågor och svar

Härnäst besvarar vi de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till försenade, inställda och överbokade avgångar med British Airways.

Vad händer om British Airways väljer att ställa in mitt flyg?

Om British Airways skulle välja att ställa in din avgång kommer flygbolaget att erbjuda dig möjligheten att ombokas till en annan senarelagd avgång. Alternativt kan du även få tillbaka pengarna för din flygbiljett, såvida du väljer att avböja erbjudandet om den alternativa avgången.

Vad gäller vid ett försenat flyg Göteborg - London med British Airways?

Enligt EU 261-direktivet har du som resenär rätt att begära upp till 3 000 kr (€250) om avgången är försenad med minst 3 timmar. Detta förutsätter dock att orsaken till den inställda avgången ej beror på "extraordinära omständigheter".

Vad händer om du missar din avgång med British Airways?

Det hela beror på huruvida anledningen till det hela beror på omständigheter vilka du kunnat påverka eller om flygbolaget anses vara skyldiga. I de fall då flygbolaget anses vara skyldiga har du rätt till en alternativ avgång, alternativt ersättning om du missade en anslutning på grund av tidigare förseningar.

Hur lång tid tar det att få min kompensation från British Airways?

Enligt EU 261 har du som resenär tre år på dig för att besegra dina ersättningsspråk från British Airways. I regel tenderar processen gällande kompensation att ta alltifrån några månader, ända upp till några år. Det sistnämnda gäller särskilt om ditt ärende går vidare till domstol.

EU 261 & EG förordning 261 2004: Hur mycket kan du få i ersättning?

 • Upp till 3 000 kr(€250) per resenär för avgångar kortare än 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) per resenär för flyg inom EU över 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) per resenär för internationella EU-avgångar mellan 1 500 km och 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) per resenär för internationella långdistansflyg över 3 500 km.

Är British Airways flygbiljetter återbetalningsbara?

Det beror på sammanhanget. Vissa typer av biljetter är återbetalningsbara, medan andra inte kan återbetalas, såvida inte British Airways väljer att ställa in den aktuella avgången med kort varsel. För att gardera dig mot det hela bör du ha som fokus att boka flygbiljetter vilka återspeglas av ett avbokningsskydd.

Varför väljer British Airways att ställa in en avgång?

Det kan finnas en mängd bakomliggande orsaker till att British Airways (BA) väljer att ställa in sina avgångar. Några av de vanligaste som vi fått bekanta oss på senare år inkluderar men begränsas ej till Covid-19, strejker, krig och dylikt.

Hur begär jag ersättning från British Airways?

Vi rekommenderar dig att anlita oss på AirAdvisor. Låt oss göra grovjobbet åt dig, medan du lutar dig tillbaka och ägnar tid åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter. Kom ihåg att vi endast får betalt när vi lyckas driva igenom det begärda ersättningsanspråket som du yrkat på!

Information om flygbolaget

British Airways är det näst största flygbolaget i Storbritannien, strax efter EasyJet, som för övrigt är det största flygbolaget på de brittiska öarna för närvarande! Flygbolaget slog upp dörrarna för verksamheten under 1974 och har sedan dess haft sitt huvudkontor i London, strategiskt beläget nära sitt huvudnav, som för övrigt återfinns beläget på Heathrow Airport.

Medan 2022 medförde en kraftig ökning av efterfrågan på resor, stod British Airways inför en rad utmaningar, något som framför allt härledas till bristen på arbetskraft. Detta resulterade i sin tur att mer än 1 500 avgångar med British Airways blev tvungna att ställas in.

Dock rapporterade British Airways under februari 2023 en välkommen återgång till lönsamhet, detta efter att ha lidit en förlust på cirka 30 miljarder (€2,8 miljarder) under räkenskapsåret 2021.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror