Kontrollera ersättning
easyJet

IATAU2

ICAOEZY

EasyJet flyg: Ersättning vid försenade och inställda avgångar

Erhåll upp till 7 000 kr (€600) för ditt försenade eller inställda flyg med EasyJet

Gör som 250 000 andra resenärer vilka valt att anlita AirAdvisor för att driva igenom sina krav på kompensation. Vi har hittills hanterat över 8 463 EasyJet ersättningsanspråk, där vi lyckats förhandla fram ersättningsbelopp som överstiger 24 miljoner kr (€2,5 miljoner).

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 349 recensioner

För att öka dina möjligheter till att driva igenom dina krav på ersättning, vänligen klicka på knappen nedan för att få reda på hur du går vidare med dina ersättningsanspråk.

EasyJet flyg: Ersättning vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 12, 2024

Ersättning i samband vid förseningar med EasyJet

En försening på 3 timmar (eller mer) vid ankomst med ett easyJet-flyg ger dig (i regel) rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600). Detta förutsätter att flygstörningen ej orsakats av extraordinära omständigheter (mer om detta senare).

Baserat på avståndet gällande din easyJet-rutt varierar ersättningen i samband med försenade avgångar från 3 000 kr (€250) för kortare flygsträckor (max. 1 500 km) upp till 7 000 kr (€600) för avgångar vilka överstiger 3 500 km.

Ersättningen i fråga avser alla EasyJet-avgångar inom Europa eller Storbritannien, samtidigt som du i regel har 3 år på dig från och med datumen då din avgång skulle lyfta att påbörja ditt ersättningsanspråk.

Den totala procentsatsen gällande punktlighet hos EasyJet ligger enligt Statista på omkring 90%, något som i sin tur innebär att 1 av 10 EasyJet-avgångar blir försenade.

Kom ihåg dock att din avgång måste återspeglas av en försening på minst 3 timmar för att du överhuvudtaget ska vara kvalificerad till ersättning i samband med förseningar via EasyJet.

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

EasyJet inställda flyg & den högsta ersättningsbeloppet

Ersättningsbeloppet som du kan yrka på när det kommer till en inställd avgång med EasyJet är detsamma som vid en försening - det vill säga upp till 7 000 kr (€ 600).

Du har dock betydligt fler möjligheter att dra fördel av en situation där din avgång blivit inställd. Till att börja med har du rätt till full återbetalning av flygbiljetten om EasyJet ställer in din avgång inom Europa, mindre än 14 dagar innan avgång.

Dessutom är EasyJet enligt lag skyldiga till att kompensera dig för den uppkomna situationen. Mer specifikt har du rätt till att erhålla gratis måltider, transport, inklusive övernattning - förutsatt att din avgång lyfter nästa dag.

EasyJet skall även kompensera dig för andra avgifter vilka kan tänkas ha uppkommit som ett resultat av din inställda avgång. Kom ihåg dock att alltid spara alla kvitton för att kunna styrka din rätt till ersättning vid ett senare skede.

Genrebild över en resenär som konverserar med en anställd på flygplatsen

Dina rättigheter som resenär

Dina rättigheter inom EU gällande EasyJet-avgångar regleras av det så kallade EU 261-direktivet. Faktum är att EU261 anses vara en av de viktigaste europeiska lagarna när det kommer till dina rättigheter som resenär.

I denna står det bland annat att resenärer har rätt att kräva ersättning från EasyJet vid flygstörningar. I samband med Brexit valde britterna att införliva samma lagar och bestämmelser från EU, vilka istället döptes till UK 261-direktivet.

Dina rättigheter som resenär i samband med försenade easyJet-avgångar:

 • Ersättning vid förseningar upp till 7 000 kr (€600) på 3 timmar eller mer.
 • Rätt till gratis måltider och dryck vid förseningar längre än 2 timmar.
 • Övernattning på hotell i samband med övernattningar som överstiger en dag.

När det kommer till inställda easyJet-avgångar har du rätt till följande:

 • Biljetter återbetalas i sin helhet alt. en alternativ avgång erbjuds.
 • EasyJet ersättning för inställda avgångar uppgår till 7 000 kr (€600).
 • Rätt till 2 kostnadsfria telefonsamtal, e-post eller till och med fax.
 • Måltider och förfriskningar utan några extra avgifter.
 • Hotellboende i samband med ett alternativ flyg med avgång nästa dag.

Förutom de rättigheter som vi redan redogjort för ovan har du även rättigheter när det kommer till nekad ombordstigning och missat anslutningsflyg. Om din avgång är överbokat, samtidigt som du nekas ombordstigning, har du rätt att åberopa följande rättigheter:

 • En full återbetalning av din flygbiljett (inom 7 dagar).
 • Alternativt kan du acceptera en alternativ avgång och/eller en returresa till din startdestination.
 • Kostnadsfria måltider, hotellrum, transport och telefonsamtal.
 • Upp till 7 000 kr (€600) beroende på den aktuella flygsträckan.

När det gäller ersättning för missad anslutning är den potentiella ersättningen likvärdig och grundas även i detta fall på den aktuella flygsträckan.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Extraordinära omständigheter - När är EasyJet ansvarigt för det inträffade?

Enkelt uttryckt avser extraordinära omständigheter alla händelser som anses ligga utanför flygbolagets kontroll. Ett konkret exempel är om förseningen i fråga orsakats av extrema väderförhållanden, anses inte EasyJet vara skyldiga till att kompensera dig för det inträffade.

I de fall då EasyJet anses ha kunnat påverkat den uppkomna situationen omfattar allt ifrån mekaniska problem vilka kunnat förebyggas, vidare till avsaknaden av personal som en följd av sjukdom eller strejk.

Hur mycket kan du begära i anspråk från EasyJet?

Vi har tidigare nämnt att ersättningsnivån baseras på den aktuella flygsträckan. Det hela innebär att så länge som din avgång med EasyJet blivit försenat minst 3 timmar och/eller blivit inställt, har du enligt EU 261/UK 261 rätt till ersättning vid i samband med följande situationer:

 • 3 000 kr (€250) för alla avgångar vilka ej överstiger en flygsträcka på totalt 1 500 km.
 • 5 000 kr (€400) för inhemska EU-flyg som är över 1 500 km och icke-inhemska EU-flyg mellan 1 500 - 3 500 km.
 • 4 000 kr (€300) för en försening på mellan 3-4 timmar för avgångar utanför EU vilka överstiger 3 500 km.
 • 7 000 kr (€600) för en försening på över 4 timmar eller en inställd avgång utanför EU som överstiger en flygsträcka på 3 500 km.

De flesta avgångar hos EasyJet passar in i de två första kategorierna. Dock flyger även EasyJet till betydligt längre destinationer vilka överstiger mer än 3 500 km. Nedan redogör vi för de ersättningsnivåer som du har rätt till:

Flygrutt

Avstånd

Ersättning (försenad 3 timmar eller mer)

Ersättning (försenad mer än 4 timmar)

EasyJet: Göteborg - Berlin

838 km

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

EasyJet: Stockholm till Birmingham

1453 km

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

EasyJet: Stockholm till Aten

2 406 km

5 000 kr (€400)

5 000 kr (€4000)

EasyJet: Stockholm till Hurghada

3 710 km

4 000 kr (€300)

7 000 kr (€600)

EasyJet förseningar & ersättning: Så här går du tillväga

Om du drabbats av en flygstörning är det första steget att söka upp en av flygbolaget anställda på den aktuella flygplatsen. Be om en kort redogörelse för varför din avgång blivit försenad eller inställd. I de flesta fall kommer ansvariga för EasyJet att kunna förse dig med en detaljerad inblick kring anledningen till den uppkomna situationen, men även besvara andra frågor vilka du kan tänkas ha.

Därefter ska du kräva att alla dina grundläggande rättigheter som resenär uppfylls, något som omfattar men begränsas ej till kuponger för mat, dricka, övernattning på hotell etc.

Dokument och underlag relaterade till din avgång

Kom ihåg även att spara alla underlag för den aktuella avgången (biljetter, boardingkort, kvitton med flera). Tumregeln är att behålla alla dokument relaterade till din resa som styrker att du skulle ha befunnit dig på den aktuella avgången.

Säkerställ även att du är medveten om det aktuella flygnumret, datum och den totala tiden för själva flygstörningen. Du behöver nämligen ha alla dessa nära till hands för att kunna lämna in ett ersättningsanspråk vid ett senare skede.

Tidsfrist för inlämning av ersättningsanspråk

Generellt sett har du 3 år på dig att lämna in ditt ersättningsanspråk när du drabbats av en flygstörning med EasyJet. Vi rekommenderar dig i regel att lämna in din yrkande om kompensation inom kortast möjliga tid. Faktum kvarstår att du enklare minns detaljer kring det inträffade, samtidigt som hanteringsprocessen tar i regel flera månader att slutföra.

EasyJet återbetalningspolicy

När ditt EasyJet-avgång ställs in kommer flygbolaget att återbetala den summa som du betalat för biljetten till den ursprungliga betalningsmetoden. När AirAdvisor driver ditt ersättningsanspråk kommer vi att skicka ersättningen från EasyJet (minus vår ersättning) till ett bankkonto som du själv väljer.

clouds
bubble
Tillsammans kan vi kämpa för att du ska få den ersättning som du förtjänar

Vårt team hjälper dig att göra din röst hörd eftersom vi själva befunnit oss i samma situation.

Tips och rekommendationer från experter

Innan du skrider till verket och lämnar in din begäran om ersättning till EasyJet behöver du ha följande punkter i åtanke:

 • Spara referensnummer, underlag och annan dokumentation relaterade till både bokningen och den aktuella avgången.
 • Kontrollera statusen för din avgång med vår kostnadsfria Flight Delay Checker för att undersöka huruvida det lönar sig att lämna in ett ersättningsanspråk.
 • Flygbolag gillar inte att betala ut fordringar och kommer att försöka fördröja det hela så länge som möjligt. Att anlita AirAdvisor ökar dina chanser till ersättning, samtidigt som ditt ärende i allmänhet kräver mindre tid att handlägga.
 • Acceptera aldrig en resekupong som kompensation för det inträffade. Kom ihåg att kuponger tenderar att gälla under en kort period, samtidigt som de nästan aldrig rättfärdigar rent ekonomiskt det inträffade.

Genrebild över en resenär som sitter i vänthallen med resväskan bredvid sig.

Varför är AirAdvisor din bästa allierade?

Med över 7 års erfarenhet inom branschen, kombinerat med en väldokumenterad historia av framgångsrika ersättningsanspråk utgör AirAdvisor den perfekta partnern när det kommer till dina yrkanden på ersättning med EasyJet i samband med försenade och inställda avgångar.

När du väljer att anlita AirAdvisor kommer du att markant öka chanserna till att erhålla den ersättning som du enligt lag har rätt till. Vi vill även understryka att vår framgångsgrad ligger på 98%, något som innebär att vi lyckas driva igenom 98 av 100 ersättningsanspråk!

Själva processen att lämna in ditt ersättningsanspråk kräver i regel endast några minuter. När du besvarat våra frågor och laddat upp de begärda underlagen kommer våra duktiga medarbetare på AirAdvisor att ta över och driva ärendet åt dig!

Om EasyJet

EasyJet är ett populärt lågprisbolag med huvudkontor i Luton, England. Trots att denna guide fokuserat på att redogöra för de steg som du behöver vidta i samband med försenade och inställda avgångar med EasyJet får vi inte glömma att flygbolaget är i överlag ganska punktligt.

Med cirka 13 000 anställda (varav 4 000 piloter och 7 000 besättningsmedlemmar) lämpar sig EasyJet som ett utmärkt val för en avkopplande strandsemester eller en spännande weekendresa. De populäraste destinationerna hos flygbolaget återspeglas av bland annat Paris, Milano och London.

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

FAQ

Är EasyJet skyldiga till att återbetala kostnader för en inställd avgång?

Svaret är ja! EasyJet är skyldiga till att betala tillbaka pengarna för en inställd avgång, särskilt när flygbolaget inte lyckas hitta ett lämpligt alternativ inom ett rimligt tidsfönster. Vänligen notera att en återbetalning för ett inställt flyg med EasyJet betalas i regel tillbaka till den betalningsmetod som du använde dig av i samband med bokningen.

Hur lång tid har jag på mig att begära ersättning vid försenade och inställda avgångar?

Enligt EU-/UK 261-direktivet har du som resenär i regel 3 år på dig att kräva ersättning för det inträffade. Vi rekommenderar dig att söka kompensation inom kortast möjliga tid för att inte glömma viktiga detaljer vilka härleds till den aktuella flygstörningen.

Hur lång tid tar en easyJet återbetalning i genomsnitt att slutföra?

Själva processen kan ta alltifrån några dagar, upp till flera veckor eller längre, beroende på de aktuella omständigheterna. Du bör dock förbereda dig att vänta mellan 2-10 månader när det kommer till ersättningsanspråk i samband med en flygstörning hos EasyJet.

Hur mycket kan du erhålla i ersättning enligt EU 261-direktivet?

 • Upp till 3 000 kr (€250) per resenär för avgångar kortare än 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) per resenär för EU-flyg mellan 1 500 km - 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) per resenär för avgångar längre än 3 500 km.

Hur ofta ställer EasyJet in sina avgångar?

Även under en av de värsta perioderna sedan flygbolaget grundades, närmaste sagt under sommaren 2022, var andelen inställda avgångar endast 2%. Med andra ord lyfte och landade 98 av 100 EasyJet-flyg i tid!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med easyJet-kunder

Senaste kommentarerna

Max (easyJet U2 8536 Försenat flyg)
November 27, 2023, 10:20 am

Behövde övernatta i London (bokade själv hotell och taxi, samtt busstransfer) och själv boka nytt flyg p g a missad anslutning. INGEN service i London vid ankomst.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror