Kontrollera ersättning
Wizz Air

IATAW6

ICAOWZZ

Wizz Air inställt flyg: Erhåll upp till 7 000 kr försenade flygavgångar

Bli inte en av de resenärer som valt att gå miste om 7 000 kr i samband med flygstörningar med Wizz Air

Vi har hanterat mer än 10,400 krav när det kommer till försenade och inställda flyg med Wizz Air. Fram till idag har vi lyckats driva igenom ersättningskrav för våra klienters räkning med upp till 48 miljoner kr!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 328 recensioner

Blev ditt Wizz Air-flyg försenat eller inställt? I så fall kan du vara berättigad till ersättning med upp till 7 000 kr. I den här guiden går vi igenom de olika steg som du behöver vidta för att kunna kräva ersättning i samband med försenade och/eller inställda avgångar med det ungerska lågprisbolaget.

Om du anser dig ha rätt till ersättning för ett missat eller inställd avgång, vänligen klicka på knappen nedan för att erhålla kostnadsfri konsultation från vårt team av juridiska experter. Vi på AirAdvisor står alltid redo att hjälpa dig när det kommer till dina krav på ersättning och kompensation, samtidigt som vi endast får betalt när vi lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk. Med andra ord tar du inga risker när du väljer att samarbeta med oss. Istället kan du luta dig tillbaka och låta oss göra grovjobbet åt din räkning!

Wizz Air inställt flyg: Erhåll upp till 7 000 kr försenade flygavgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 12, 2024

Wizz Air inställt flyg - grundläggande punkter

 • Vid en försening på 3 timmar eller mer som skulle avverkas via ett Wizz Air-flyg kan du som resenär ha rätt till upp till 7 000 kr. Det sistnämnda gäller så länge som flygplanet inte är försenat på grund av omständigheter vilka klassificeras som "extraordinära".
 • Det högsta ersättningsbelopp som du kan kräva i ersättning baseras främst på den totala flygsträckan. På en generell plan varierar denna flygsträcka från 1 500 km (3 000 kr) och 3 500 km (7 000 kr).
 • Om du nekas ombordstigning på grund av en överbokning och/eller missar en anslutning har du rätt att begära ersättning för det inträffade.
 • Vid inställda avgångar med Wizz Air har passagerarna rätt till återbetalning av hela biljettpriset.
 • Resenärer kan välja att göra anspråk på ersättning för avbrutna avgångar så länge det hela sker inom 6 år från och med den avresedag som står specificerad på flygbiljetten.
 • Det enklaste sättet att kontrollera din rätt till ersättning och kompensation gällande Wizz Air avgångar är att använda dig av vår intuitiva räknare.
 • Med AirAdvisor ökar sannolikheten att driva igenom dina krav på ersättning markant, samtidigt som du inte kommer att debiteras några avgifter om vi inte lyckas driva igenom det hela.
 • Wizz Air-avgångar vilka blivit försenade eller inställda på grund av så kallade extraordinära omständigheter är undantagna från rätten till kompensation, inklusive avgångar vilka kommit att försenas med mindre än 3 timmar.

Wizzair inställda flyg och dina rättigheter

Enligt de rättigheter vilka anges i EU 261-direktivet har du som resenär rätt att kräva följande typ av ersättning:

 • Kompensation i samband med ett försenat flyg - Om ditt Wizz Air-avgångar anländer 3 timmar eller senare efter den planerade ankomsten. Vid en lång försening (5+ timmar) har du även rätt att begära en återbetalning för dina flygbiljetter.
 • Kompensation för en inställd avgång - Om flygbolaget väljer att ställa in ditt avgång 14 dagar före avresedatumet, i enlighet med Wizz Air avbokningsregler.
 • Kompensation för nekad ombordstigning på grund av överbokning - Wizz Airs policy i samband med överbokning specificerar att du kan ha rätt till återbetalning eller ombokning om du skulle nekas ombordstigning på grund av oavsiktlig överbokning.
 • Ersättning för missad anslutning - Du kan också komma att berättigas ersättning för ett missat flyg från Wizz Air om du har oturen att missa ett anslutningsflyg som i sin tur härledas till förseningar och andra problem vilka anses ha orsakats av flygbolaget.

Vi ska även nämna att hanteringen av de flygstörningar som härleds till flygbolaget Wizz Air förknippas i regel (sällan) med en trevlig företeelse. Sanningen är den att en inställd eller försenad avgång med Wizz Air kan komma att orsaka både dig som resenär och dina medresenärer en hel del bekymmer.

Det förekommer flera fall där resenärer fått finansiera de kostnader som uppstått i samband med ett försenat eller inställt flyg med Wizz Air ur egen ficka. Förutom den frustration och ångest som resenärer upplever på grund av den försenade/inställda avgångar, förstärks även den negativa upplevelsen även det faktum att de drabbade behöver finansiera alla kostnaderna ur egen ficka som en följd av de inträffade!

Som tur är kan du avnjuta ett högt konsumentskydd när det kommer till resor med flygbolaget Wizz Air. Faktum är att du har rätt till att begära ersättning i samband med ett försenat Wizz Air avgång, där även möjligheten att få tillbaka pengarna i samband med en inställd avgång är (på förhand) ganska positiv.

Hur går man då tillväga för att erhålla ersättning och/eller kompensation från Wizz Air? Det hela är i själva verket en förhållandevis enkel och smidig process, samtidigt som det sällan kräver några större insatser från ditt håll.

Vi på AirAdvisor sköter allt från början till slut, samtidigt som vi säkerställer att du erhåller den kompensation som du är berättigad till. För att preliminärt beräkna hur mycket som du kan begära i ersättning vid försenade och/eller inställda avgångar rekommenderar vi dig att använda vår intuitiva räknare.

Det hela tar bara några minuter, där vårt team av experter kommer sedan ta över ditt ärende och ta hand om resterande. Vänligen uppmärksamma att vid behov kan vi även hjälpa dig att fylla i de formulär som Wizz Air i regel kräver för att kunna initiera dina ersättningsanspråk.

Wizz Air-kompensation i samband med försenat, inställt eller nekat ombordstigning

Genrebild över en vinge och motor hos ett Wizz Air flygplan

Kan jag begära ersättning från Wizz Air i samband med en försenad eller inställd avgång?

Absolut. Om du söker ersättning från Wizz Air bör vara medveten om att du (i de flesta fall) har rätt till det hela. Eftersom Wizz Air är ett flygbolag med bas i Ungern omfattas aktören av EU-regler, i och med att Ungern (i skrivande stund) är en EU-medlem. Europeiska unionen. EU-261 direktivet har för övrigt röstats igenom för att skydda resenärernas rättigheter i händelse av förseningar och inställda avgångar.

Har din flygresa blivit försenad eller inställd? I sådana fall kan ha rätt till kompensation upp till 7 000 kr.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättningen redan idag

Vilka rättigheter har jag som passagerare om mitt flyg blir inställt eller försenat?

Om Wizzair ställer in avgången har du följande alternativ:

 • Flygbolaget kommer att försöka boka om dig till en annan avgång med samma eller liknande rutt så snart som det anses vara möjligt.
 • Om det inte är möjligt att boka om dig på en annan avgång kan du komma att erhålla full återbetalning av biljettkostnaden för det inställda flyget, helt i enlighet med Wizz Airs återbetalningspolicy.
 • Det totala värdet av din flygbiljett kan komma att återbetalas i form av Wizz-krediter, inklusive en 20% Wizz Air-bonus för ett missat flyg som i sin tur krediteras ditt Wizz Air-konto. Du kan sedan nyttja denna kredit och din Wizz-bonus i samband med andra framtida bokningar. Vi rekommenderar dock starkt från att avstå det hela, detta eftersom det (oftast) existerar begränsningar gällande bonusen i fråga, framför allt när det kommer till den period inom vilken den behöver nyttjas. Samtidigt förknippas Wizz Air-krediterna av andra bestämmelser och regler vilka sällan är fördelaktiga för dig som resenär, framförallt inte när det kommer till ersättning i samband med försenade och/eller inställda avgångar. Vi rekommenderar dig således att aldrig och under några omständigheter acceptera resekuponger som en form av kompensation vid försenade och inställda avgångar.
 • Flygbolaget kommer även att tillåta dig att ringa två samtal, utan extra kostnad. Det hela är tänkt att nyttjas till att informera närstående om din situation, samtidigt som du får möjligheten att arrangera med hotell, transport och dylikt hos den tänkta destinationen. Om din alternativa avgång är planerad att lyfta redan nästa dag efter din ursprungliga avgång kan du välja att begära ersättning från Wizz Air för den kostnad som uppstått, där du i sin tur varit tvungen att boka ett rum för natten. Faktum är att flygbolaget vanligtvis ordnar det hela åt din räkning. Skulle de dock välja att inte göra så har du även rätt till att lämna in ett återbetalningskrav hos Wizz Air när det kommer till kostnaderna för boende, måltider och transport.

Utöver de rättigheter som anges ovan har du enligt EU-lagstiftningen även rätt till följande:

 • Upp till 7 000 kr i ersättning, beroende på hur lång din resa är (reseavstånd)
 • Rätt att göra anspråk på avgångar upp till 6 år efter det att de skulle ägt rum
 • Rätt att göra anspråk på alla avgångar vilka omfattas av minst tre timmars försening, total inställd flygtid och/eller överbokning

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokad under de senaste 3 åren kan du komma att ha rätt till kompensation upp till 7 000 kr.Kontrollera om du har rätt till kompensation vid inställda avgångar

Vad ska jag göra i samband med inställda eller försenade avgångar med Wizz Air?

Om din avgång blir försenad eller inställt kan du alltid vidta en rad åtgärder för att säkerställa att Wizz Air faktiskt betalar ut den ersättning som de enligt lag är skyldiga att göra. Här nedan följer några steg vilka du behöver vidta för att det öka chansen till en positiv utkomst:

 • Tala med flygbolagets representanter för att få reda på mer om situationen och bekräfta orsaken bakom den inställda eller försenade, alternativt överbokade avgången hos Wizz Air.
 • Samla in så mycket underlag gällande avgången som möjligt för att kunna hävda din rätt när det kommer till att begära ersättning för en avgång som blivit försenad via Wizz Air.
 • Under tiden som du väntar kan du be flygbolaget att förse dig med grundläggande förnödenheter, något som inkluderar vatten, föda och dylikt.
 • Använd vår enkla och användarvänliga räknare för att kontrollera om du har rätt till en återbetalning från Wizz Air inom 24 timmar.

Wizz Air inställt flyg: När är flygbolaget skyldigt att betala ersättning och kompensation?

Genrebild över ett Wizz Air passagerarplan redo att lyfta från en flygplats

I de flesta fall måste flygbolaget ersätta passagerarna för inställda avgångar. Det finns dock vissa omständigheter under vilka flygbolaget kan försöka undgå ansvar och således dina ersättningskrav.

Om det till exempel inträffar en incident på flygplatsen som anses inte ha kunnat förhindras och/eller kontroller av Wizz Air anses det hela vara en form av "extraordinär omständighet". Det hela innebär dessvärre att som resenär kommer du inte att kunna kräva ersättning i samband med försenade eller inställda avgångar som en följd av det hela.

Men även i dessa fall ska flygbolaget försöka placera dig på en annan avgång så snart som möjligt, samtidigt som Wizz Air måste kompensera dig på plats. Det hela säkerställs av EU 261 förordningen, något som innebär att i många fall är det inte möjligt för flygbolaget att undvika ansvar.

Enligt EU-förordning 261 har du rätt till återbetalning eller en alternativ avgång, tillsammans med Wizz Airs förseningsersättning på upp till 7 000 kr per resenär.

Avgångar vilka blivit försenade med över 3 timmar eller inställt? Kontrollera huruvida AirAdvisor kan erbjuda dig kompensation.Kontrollera om du är berättigad till ersättning för den aktuella flygavgångenen

Kompensation i samband med försenade avgångar med Wizz Air

Genrebild över en passagerare som håller en boardingpass i handen

Flygbolagen strävar alltid efter att genomföra sina avgångar i tid. Ändå inträffar förseningar och inställda avgångar med jämna mellanrum. Det är just här som EU-förordning 261 kommer in i bilden. Om din avgång blivit försenad med 3 timmar eller mer (ankomsttid) kan du komma att ha rätt till ersättning på upp till 7 000 kr.

Ersättning för Wizz Air-avgångar: Hur mycket kan du begära i ersättning vid försenade avgångar?

För att avgöra hur mycket ersättning du kan erhålla i samband med försenade eller inställda avgångar med Wizz Air behöver du endast kontrollera de riktlinjer som återges i EU 261. Enligt de rättigheter som anges kan du ha rätt till följande ersättning:

 • Alla avgångar under 1 500 km: Upp till 3 000 kr per person
 • Alla avgångar mellan 1 500 och 3 500 km: Upp till 4 500 kr per person
 • Alla avgångar längre än 3 500 km: Upp till 7 000 kr per person

Använd gärna vår räknare för att preliminärt beräkna nivån på dina ersättningsanspråk hos Wizz Air.

Låt AirAdvisor föra din talan. Erhåll upp till 7 000 kr i kompensation. Ta reda på hur mycket du kan kräva i ersättning redan idag!Kontrollera om din avgång kvalificerar dig för ersättning

AirAdvisor kan hjälpa dig med din Wizzair reklamation vid försenade avgångar

Oavsett vilken typ av flygstörning som du haft oturen att drabbas av, kan AirAdvisor hjälpa dig att åberopa din rätt till ersättning från Wizz Air, något som du enligt lag har rätt till.

Vi har redan vunnit över 250 000 ärenden när det kommer till ersättning vid flygstörningar, något som även inkluderar ärenden gällande försenade eller inställda flyg med Wizz Air. Om du vill att dina rättigheter som resenär ska försvaras av några av de bästa juristerna i branschen, vänligen kontakta oss omedelbart. Du bör påbörja din process gällande begäran om ersättning så snart som möjligt.

Vänligen klicka på knappen för att kontrollera din rätt till ersättning. Uppmärksamma att du behöver ange alla de uppgifter som efterfrågas, något som inkluderar bland annat datum för avgång, flygnummer och annan relevant information gällande avgången i fråga. Vår räknare kommer att förse dig med ett preliminärt svar gällande hur mycket du kan söka i ersättning innan du väljer att lämna över det hela till vårt team.

Sedan behöver du endast luta dig tillbaka och invänta svar från oss. Om vi lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk kommer vi att skicka ersättningen till dig via den valda betalmetoden. Vänligen uppmärksamma att vi även drar av vår beskärda del av kakan, något som även återspeglas i de villkor som du väljer att acceptera i samband med att du anlitar AirAdvisor.

Vanliga frågor: Kompensationskrav och återbetalningar från Wizz Air vid försenade avgångar

Vilken är tidsfristen gällande ersättningsanspråk från Wizz Air?

Du kan välja att begära ersättning från Wizz Air inom en 5 år från och med att avgången ägde rum. Det hela innebär att du även kan söka ersättning för avgångar vilka inträffat långt tillbaka i tiden.

Hur kan jag begära ersättning i samband med förseningar och inställda avgångar med Wizz Air?

Börja först med att använda dig av vår räknare för att ta reda på hur mycket du kan erhålla i form av kompensation när det kommer till försenade avgångar. Vi på AirAdvisor tillämpar en modell där vi endast får betalt om vi lyckas förmå flygbolaget att betala ut ersättningen till dig.

Kan jag få pengarna tillbaka från Wizz Air vid en försening?

Processen gällande återbetalning eller ersättning från Wizz Air kan vara ytterst komplext och krävande. Sanningen är att de ersättningssummor som återspeglas inom sammanhanget knappast gör det ekonomiskt berättigat att anställa ett juridiskt ombud. Det är just här som AirAdvisor kommer in i bilden. Vi är en aktör med lång erfarenhet när det kommer till resenärernas rättigheter, något som ökar sannolikheten markant för att även du ska lyckas driva igenom dina krav på ersättning.

Varför ska jag överlåta min fordran till AirAdvisor?

 • Mer än 7+ års erfarenhet
 • Över 250 000 kunder från 58 länder
 • 4,6 i betyg, baserat på 15 328+ kundrecensioner
 • 13 språk
 • Internationellt team av jurister
 • För att ta reda på om du kan begära ersättning och kompensation från Wizz Air rekommenderar vi dig att använda vårt verktyg för att preliminärt ta reda på hur mycket som du kan begära i ersättning.

Vad händer om jag missar en Wizz Air-avgång?

Om du missar en avgång på grund av förseningar, inställda eller överbokade avgångar kan du ha rätt till ersättning. Du kan också erhålla full återbetalning från Wizz Air eller bli ombokad till en annan avgång redan samma dag. Tänk på att det värsta och mest riskfyllda alternativet för dig återspeglas i att acceptera flygbolagets vouchers. Vi avråder dig starkt från att accepteras så kallade "resekuponger" eftersom dessa kan medföra att du nekas ersättning och kompensation vid ett senare skede.

EU 261 ersättningsanspråk för Wizz Air vid försening: Så här går du tillväga?

 • Vi föreslår att du läser vår sektion gällande ersättning enligt EU 261 för att lära dig mer om dina rättigheter som resenär.
 • Använd vår räknare för att kontrollera om din avgång kvalificerar sig för kompensation, inklusive hur mycket som du kan begära att få tillbaka.
 • Läs mer om hur du skriver ett klagomål gällande flygförseningar. Använd gärna den medföljande mallen för att enklare komma igång.
 • Om flygbolaget avvisar eller ignorerar ditt krav, vilket är mycket troligt, hjälper vårt team dig mer än gärna med det hela.

Varför är Wizz Air alltid sena?

Wizz Air-avgångar är i regel punktliga. Enligt flygbolaget anländer 83,5% av Wizz Air-flygi tid. Det hela innebär att cirka 16,5% av de avgångar som avverkas av Wizz Air blir försenade. Med andra ord är nästan var femte Wizz Air flyg försenad.

Hur tar jag reda på om några Wizz Air-avgångar ställts in idag?

Du kan i regel använda dig av flygbolagets och flygplatsens webbplats för att ta reda på mer om vilka avgångar som ställts in idag. I andra fall kan du använda dig av tredjepartsappar där du kan erhålla information i realtid gällande din avgång.

Hur undersöker jag om det föreligger en Wizzair strejk?

Det enklaste sättet att ta reda på huruvida Wizz Air kan komma att drabbas av en flygstrejk är att förflytta dig över till den officiella webbplatsen. Vänligen notera att du inte kan kräva ersättning eller kompensation om strejken i fråga klassas som en extraordinär händelse.

Om Wizz Air

 • Grundades 2003 i Ungern och återspeglas idag som ett av de tre största lågprisflygbolagen i Europa
 • Finns i 44 länder, främst i Europa, men även i Afrika och Mellanöstern
 • 3 dotterbolag: Wizz Air UK, Wizz Air Malta och Wizz Air Abu Dhabi
 • punktlighet på cirka 83,5%, vilket är bättre än det globala genomsnittet men lägre än de flesta stora europeiska flygbolag (baserat på OAG-data och intern statistik)
 • Annulleringsfrekvens på 0,7%, jämfört med genomsnittet på ca 2% (baserat på uppgifter från OAG och andra intern statistik
 • Wizz Discount Club är ett rabattprogram som riktar sig till frekventa resenärer som erbjuder prissänkningar på biljettpriser och bagageavgifter
 • Frekventa resenärer kan också gå med i Privilege Pass, ett årligt medlemsprogram som erbjuder prioriterad ombordstigning, gratis bagage och val av sittplatser.
Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Wizz Air-kunder

Senaste kommentarerna

Federico från Sweden (Wizz Air W6 7781 Försenat flyg)
October 30, 2023, 12:25 pm

Vi fick nödlanda två gånger i Polen! Först pga en passagerare blev akut sjuk. När vi flög vidare fick flygplanen tekniska problem och vi fick nödlanda i Gdansk. Vi fick vänta på en ny flyg och blev ordentligt sena.


Bane från Sweden (Wizz Air W6 4266 Nekad ombordstigning)
August 28, 2023, 9:54 am

Flygbolag sålde för många biljetter, så jag fick inte plats ombord. Åkte aldrig.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror