Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Din avgång med Wizz Air närmare sig och likaså dina förhoppningar. Några timmar innan planet Din Wizz Air plan ska avgå inträffar det som absolut inte får hända, nämligen att din Wizz Air avgång blir inställt på grund av att flygbolagets anställda valt att gå ut i strejk!

I dessa situationer är det få resenärer som klarar av att hålla huvudet kallt. Istället är det lätt att låta frustrationen och ångesten ta över, med följd av handlingsförlamning. Därför är det ytterst viktigt att påminna dig om att allt inte är förlorat.

Även om du inte kommer kunna gå ombord på ditt flyg kan du ha rätt till betydande ekonomisk ersättning. Samtidigt kan du även ha rätt till kompensation direkt på flygplatsen, inklusive återbetalning av flygbiljetten.

Detta är några av de punkter som vi kommer att diskutera i denna omfattande guide. Målet är att förse dig med kunskap om dina rättigheter som resenär, något som ska tilläggas få resenärer har kännedom om!

Wizz Air strejk

När har jag rätt till ersättning vid en Wizz Air strejk?

När det kommer till en Wizz Air strejk avgörs din rätt till ersättning i första hand av vem det är som anses vara skyldig till att strejken inträffat i första taget. Wizz Air kan exempelvis komma att hävda att strejken är en "extraordinär omständighet".

Så kallade "extraordinära omständigheter" befriar Wizz Air, åtminstone rent juridiskt, från att behöva betala ut ersättning. Detta kräver dock att Wizz Air faktiskt kan påvisa att strejken uppfyller villkoren som anges för "extraordinära omständigheter".

För att du ska slippa famla i mörkret kommer vi härnäst att redogöra för några av de vanligaste situationerna då Wizz Air kommer undan att behöva betala ut ekonomisk ersättning i samband med en flygstrejk:

  • Flygstrejk som inletts av flygledningen.
  • Flygstrejk som inletts av personalen på den aktuella flygplatsen.
  • Flygstrejk som inletts av personalen som ansvarar för hanteringen av bagaget.
  • Flygstrejk som inletts som en följd av politiska oroligheter.
  • Flygstrejk som inletts som en följd av svåra väderförhållanden.
  • Flygstrejk som inletts som en följd av säkerhetshot på flygplatsen.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Hur stor ersättning kan du begära vid strejk hos Wizz Air?

Den ersättningsnivå som du kan förvänta dig i samband med en strejk hos Wizz Air, som i sin tur resulterat i en försenad eller inställd avgång, baseras på flera faktorer. Som högst kan du dock ha rätt upp till 7 000 kr (€600) - per medresenär.

Härnäst kommer vi att redogöra övergripande för de olika ersättningsnivåerna i samband med flygstörningar som en följd av en strejk. Detta för att du enklare och snabbare får en uppfattning om vad som gäller i just ditt fall!

Genrebild över en Wizz Air flyg som lyfter mot sin destination

Ersättning vid försenade avgångar som en följd av en Wizz Air strejk

En strejk hos flygbolaget Wizz Air kommer i regel att resultera i långdragna förseningar, något som i sin tur sätter käppar i hjulet för dina resplaner. I dessa fall då en flygstrejk uppenbaras kommer du att ha rätt till ersättning, förutsatt att din avgång försenats med minst 3 timmar.

Tabellen nedan redogör för de olika ersättningsnivåer vilka baseras på den tid som din avgång försenat, inklusive den aktuella flygsträckan mellan den avgående och ankommande flygplatsen!

<3 timmar

3-4 timmar

>4 timmar

Kom aldrig fram

Flygsträcka

Ingen ersättning

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

Alla avgångar med flygsträcka upp till 1500 km

Ingen ersättning

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Alla avgångar (inom EU) med flygsträcka högre än 1500 km

Ingen ersättning

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Alla avgångar (utanför EU) med flygsträcka 1500 km - 3500 km.

Ingen ersättning

3 500 kr (€300)

7 000 kr (€600)

7 000 kr (€600)

Alla avgångar (utanför EU) med flygsträcka som överstiger 3500 km.

Ersättning vid inställda avgångar som en följd av Wizz Air strejk

I samband med att en strejk bryter ut bland Wizz Air anställda kommer de sannolikt att resultera i att alla avgångar vilka skulle trafikeras av flygbolaget blir inställda. Eftersom det inte finns kabinpersonal tillgänglig, är det inte heller möjligt för flygplanen att lyfta.

Skulle du drabbas av ett inställt flyg till följd av en Wizz Air strejk, kan du ha rätt till betydande ekonomisk ersättning. Nedanstående ersättningsnivåer gäller om Wizz Air notifierat dig om en kommande strejk mindre än 14 dagar innan avresa.

Detta ska tilläggas förutsätter även att Wizz Air uppsåtligen valt att inte erbjuda dig en alternativ avgång med en snarlik ankomsttid.

<2 timmar

2-3 timmar

3-4 timmar

>4 timmar

Kom aldrig fram

Flygsträcka

1 500 kr (€125)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

Alla avgångar med flygsträcka upp till 1500 km

2 000 kr (€200)

2 000 kr (€200)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Alla avgångar (inom EU) med flygsträcka högre än 1500 km

2 000 kr (€200)

2 000 kr (€200)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Alla avgångar (utanför EU) med flygsträcka 1500 km - 3500 km.

3 500 kr (€300)

3 500 kr (€300)

3 500 kr (€300)

7 000 kr (€600)

7 000 kr (€600)

Alla avgångar (utanför EU) med flygsträcka som överstiger 3500 km.

Ersättning vid nekad ombordstigning som en följd av Wizz Air strejk

I vissa fall kan du komma att nekas ombordstigning, trots att du har en giltig biljett, som en följd av en Wizz Air strejk. I dessa fall kan du ha rätt till ekonomisk ersättning om du skulle bli nekad ombordstigning.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur gör jag för att söka ersättning från Wizz Air i samband med strejk?

Skulle du drabbas av en flygstörning som en följd av en strejk hos Wizz Air kan du enligt EU 261 ha rätt till ekonomisk ersättning. Din ersättningsnivå kommer baseras på den tid som flygstörningen pågått, inklusive den flygsträcka som skulle avverkas.

Kommer Wizz Air att återbetala min flygbiljett vid flygstrejk?

Skulle din avgång med Wizz Air komma att ställas in har du oftast rätt till återbetalning. I de fall då din avgång är mer än 5 timmar försenad har du rätt att tacka nej till alternativ avgång och tillbaka hela summan för din flygbiljett.

Hur långt tillbaka i tiden kan jag söka ekonomisk ersättning vid flygstrejk?

Du kan söka ekonomisk ersättning från Wizz Air så långt som 3 år tillbaka i tiden! Har du drabbats av fler än en flygstrejk under de senaste åren har du rätt att söka ersättning för varje enskilt fall.

När slipper Wizz Air ersätta mig i samband med en flygstrejk?

Den enda gången som Wizz Air kommer undan med att behöva ersätta dig ekonomiskt i samband med en flygstrejk är om flygbolaget kan påvisa att det hela handlar om en så kallad "extraordinär händelse".

Hur lång svarstid har Wizz Air när det kommer till att ersättningsanspråk?

På en generell nivå förväntas Wizz Air återkomma med ett uttalande gällande dina ersättningsanspråk inom 30 dagar. I många fall tar det hela betydligt längre tid än så, där du kan behöva vänta upp till flera månader på ett besked!

Kan jag förutspå en flygstrejk på Wizz Air?

För att kunna förutspå en flygstrejk måste du ha kännedom om den i förväg. För de flygstrejker som äger rum utan förvarning är det praktiskt taget att som resenär förutspå vad som komma skall!