SAS ersättning vid försenat eller inställt flyg och återbetalning
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Scandinavian Airlines, som även tenderar att använda sig av förkortningen SAS, är ett populärt europeiskt flygbolag. I själva verket representerar SAS de skandinaviska länderna vilka inkluderar Danmark, Norge och Sverige, där flygbolaget erbjuder både nationella och internationella avgångar.

Precis som alla andra flygbolag kan SAS komma att drabbas av förseningar och inställda avgångar. I dessa fall behöver du som resenär ha i bakhuvudet att du i samband med en resa via SAS har rätt att söka ersättning - något som även inkluderar både inställda och försenade avgångar.

Resten av denna guide redogör i detalj för hur du går tillväga när det kommer till att söka ersättning från SAS i samband med att din avgång blir inställd eller försenad. Vänligen fortsätt att läsa vidare för att lära dig mer om hur det hela fungerar.

När kan jag göra anspråk på ersättning från SAS?

Enligt EU 261 är det möjligt att göra anspråk i alla dessa situationer:

 • Förseningar som varar 3 timmar eller längre.
 • Oväntade eller sena avbokningar.
 • Överbokning: Många biljetter säljs under en specifik avgång.
 • För passagerare som missat sina anslutningar.

Genrebild av två pensionärer som letar efter sin avgång

SAS kompensation i samband med flygförseningar

Flygförseningar med SAS kan komma att uppstå av många olika anledningar. Några av de vanligaste härleds till allt ifrån tekniska problem vidare till oförutsedda väderfenomen vilka gör det möjligt att utföra själva rutten.

Som resenär kan det vara ytterst frustrerande att drabbas av en försenad SAS-avgång. Det hela tenderar att vara särskilt irriterande när flygbolagets förseningar varar under flera timmar, samtidigt som det saknas officiell information från flygbolaget om varför det hela inträffat, inklusive hur de ansvariga planerar att lösa den uppkomna situationen.

Tack vare EU-lagstiftningen har du som resenär juridiskt rätt att begära lämplig ersättning från SAS i samband med försenade avgångar. När det kommer till ersättningsbeloppet återspeglas den av en summa upp till 7 000 kr. Det sistnämnda förutsätter dock att din avgång landat minst 3 timmar för sent på den tänkta slutdestinationen.

Tillsammans med kompensation i samband med försenade avgångar kan du även komma att ha rätt till SAS återbetalning, förutsatt att den totala förseningen återspeglas av en period som i sin tur överstiger 5 timmar.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du komma att vara berättigad till ett ersättningsbelopp som uppgår till 7 000 kr i kompensation.Kontrollera huruvida din avgång uppfyller kriterierna för SAS ersättning

SAS ersättning inställt flyg

Förutom förseningar kan du även komma att drabbas av inställda avgångar. En inställd avgång kan bero på en rad olika orsaker. Några av de vanligaste härleds till personalbrist, oväntade incidenter på flygplatsen etc.

Lyckligtvis är det också möjligt att kräva ersättning för ett inställt flyg enligt europeisk lag, liksom ersättning vid en försenad avgång. Den ersättning som du erhåller från SAS när det kommer till en inställd avgång kan komma att lindra den frustration som du upplever över den inställda avgången.

Så fungerar SAS kompensation

EU-lagstiftningen berättigar dig som resenär följande i samband med resor med flygbolag vilka återfinns inom EU, något som även inkluderar SAS:

 • Erhåll upp till 7 000 kr i kompensation från SAS vid inställda och försenade avgångar.
 • Begär ersättning från SAS hela 3 år efter din avgång ägt rum.
 • Gör anspråk på ersättning gällande försenade avgångar, missat anslutningsflyg, inställda avgångar och mycket mer.

Lagen redogör även för några undantag när flygbolaget inte anses (i juridisk mening) behöva betala ut kompensation. Dessa undantag återspeglas som "extraordinära omständigheter" och anses ligga utanför flygbolagets kontroll.

Men hur fungerar det hela när du önskar begära återbetalning vid förseningar? Som gemene man kan det vara komplext och svårt att förstå komplexiteten bakom den process som härleds till kompensation när det kommer till flygbolaget SAS.

Det är just här som AirAdvisor kommer in i bilden. Vårt team av handplockade och erfarna experter kan hjälpa till att driva igenom dina krav gällande kompensation, utan att du i själva verket behöver förta dig nämnvärt.

Våra duktiga medarbetare har en god kännedom om SAS och flygbolagets avbokningsregler. Det hela innebär att vi kan hjälpa till att driva ditt ärende, samtidigt som du får ägna dig åt andra meningsfulla aktiviteter.

Dessutom tillämpar vi ett unikt system som baseras på "no-win, no-fee"-praxis. Det hela innebär att vi endast får betalt när du får ersättning. Om vi misslyckas med att driva igenom dina krav kommer även vi att bli utan ersättning.

Använd dig av vårt verktyg för att beräkna ersättning i samband med förseningar som ett led i att snabbt och enkelt få reda på den kompensation som du kan begära från SAS vid försenade och inställda avgångar.

Det kan vara ganska komplicerat att räkna ut hur mycket du är berättigad i ersättning i samband med en inställd avgång. För att du ska slippa ödsla din tid kommer vårt team av duktiga medarbetare att hjälpa dig ta fram den ersättnings som du är berättigad.Kontrollera om din avgång är berättigad ersättning

Försenat flyg & ersättning med SAS: Vilka steg behöver du vidta vid förseningar eller inställda avgångar

Genrebild av en kvinna sittandes i en avgångshall med en bärbar dator

Låt oss säga att du befinner dig på Oslo flygplats och har just fått veta att ditt SAS-flyg kommer att vara försenat i flera timmar. I dessa situationer behöver du vidta följande steg:

 • Konsultera med flygbolaget för att få veta mer om det inträffade, där du även ställer frågor som du kan tänkas ha gällande avbokningsregler eller den tidsfrist som berättigar dig till ersättning från SAS.
 • Samla in relevanta underlag för att kunna styrka ditt ersättningsanspråk, till exempel boardingkort, biljetter och kvitton.
 • Begära att kompenseras på plats i form av mat, dryck och andra förmåner medan du väntar på flygplatsen.
 • Använd vårt kostnadsfria verktyg för att beräkna din rätt till ersättning.

Kan jag erhålla ersättning från SAS i samband med försenade eller inställda flyg?

Återbetalningar och kompensation är två skilda begrepp. På en generell nivå innebär det hela att du kan komma att ha rätt till återbetalning, om du av en viss anledning inte lyckades gå ombord på den avgång som du ursprungligen bokat.

När det kommer till kritan baseras det hela på de specifika omständigheterna gällande situationen i fråga, inklusive även den typ av biljett som du har valt att köpa.

Observera: När flygbolaget godkänner rätten till ersättning kan de komma att erbjuda dig kompensation i form av monetära medel, krediter eller värdecheckar. Vi rekommenderar våra läsare att alltid tacka nej till värdecheckar eftersom de i regel tenderar att förbli outnyttjade, samtidigt som de oftast gäller under en kort period.

Om du missade en anslutning på grund av en SAS försening eller inställd avgång kan du även komma att ha rätt till ersättning för dina flygbiljetter. För att ta reda på mer om det hela, samtidigt som du gör dig införstådd med de regler vilka förknippas med denna typ av situation, vänligen ta del av vår utförliga guide som går in på detalj vad som gäller när det kommer till kompensation för en missad anslutning.

Begär ersättning för dina försenade eller inställda avgångar via AirAdvisor redan idag och erhåll upp till 7 000 kr i kompensation. Ta reda på hur stor rätt till ersättning som just du kan begära för din inställda avgång redan idag.Kontrollera dina rättigheter till ersättning i samband med inställda flyg

Vanliga frågor

Kan jag avboka en avgång med flygbolaget SAS?

Ja, du kan avboka en avgång med SAS via ditt personliga SAS-konto, eller genom att ringa flygbolagets ansvariga via det nummer som anges. Vänligen notera att din flygbiljett måste ha bokats med möjligheten till ombokning och/eller avbokning. I andra fall kan du komma att debiteras en del av summan för att täcka de administrationskostnader som härleds till det hela.

Vad ska jag göra om SAS ställer in mitt flyg?

Det första du behöver göra är att kontakta flygbolaget så snart som möjligt för att ta reda på varför den specifika avgången blivit inställd. Du behöver även rådgöra med SAS vad flygbolaget ämnar göra för att hjälpa dig. Några av de vanligaste åtagandena som SAS behöver uppfylla när det kommer till inställda avgångar är att återbetala din flygbiljett i helhet, alternativt erbjuda en likvärdig avgång inom en rimlig tidsram.

Vilka SAS flyg är inställda?

En rad faktorer kan komma att bidra till att en avgång med flygbolaget SAS blir inställd. Några av de vanligaste återspeglas av väderförhållanden, strejker, tekniska problem med flygplanet etc. Vänligen notera även det faktum att om anledningen till den inställda avgången blivit inställd på grund av "extraordinära omständigheter" kan inte SAS hållas ansvariga för det inträffade.

SAS strejk & pengar tillbaka: Vad gäller egentligen?

När det kommer till ersättning i samband med flygstrejk hos SAS måste det hela vara utannonserat inom rimlig tid för att du ska kunna kräva kompensation för det inträffade. Således kommer du inte kunna begära ersättning i de fall då en SAS flygstrejk inte kunnat förutses, eftersom det hela klassas som "extraordinära omständigheter" och befriar flygbolaget från att behöva ersätta resenärerna. Med andra ord gäller inte "SAS återbetalning vid strejk" om det hela klassas som "extraordinära omständigheter"

Blir SAS-flyg ofta försenade?

Precis som för alla andra flygbolag kan SAS avgångar komma att bli försenade av olika skäl. I regel är dock inte SAS avgångar mer försenade än andra europeiska flygbolag. En del av förseningarna beror även på så kallade "extraordinära omständigheter", något som även innebär att du kommer heller inte att kunna begära ersättning för den inträffade förseningen.

Kan jag erhålla en SAS återbetalning om jag väljer att avboka mitt flyg?

Det hela beror på vilken typ av biljett det gäller. På en generell nivå kommer du endast att kunna avboka din flygbiljett om den initialt bokades med rätten att göra så. I regel tenderar ombokningsbara flygbiljetter att vara aningen dyrare än de som inte kan bokas om. Det hela har en naturlig förklaring, nämligen att flygbolaget vill säkerställa att deras avgång är nästintill fullbokad för att på så sätt tjäna maximalt på det hela.