Kompensation vid försenad & inställt flyg Turkish Airlines
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Turkish Airlines är ett av de ledande flygbolagen i Europa. Det är även Turkiets nationella flygbolag där aktören under en förhållandevis kort period kommit att segla upp som ett av de bästa och pålitliga flygbolagen i världen.

Även om flygbolaget ständigt arbetar på att förbättra sin punktlighet kan den aldrig utesluta vissa parametrar vilka i sin tur kan komma att resultera i förseningar, inställda avgångar, överbokningar med flera.

I samband med föregående nämnda händelser är det sällan flygbolaget som får skulden för det inträffade. Istället är det resenärerna som får finna sig i det hela, något som ofta orsakar irritation, ångest och frustration över det inträffade, för att inte tala om den ekonomiska aspekten.

Om du haft oturen att drabbas av en försenad eller inställd avgång med Turkish Airlines kan du ha rätt upp till en kompensation på 7 000 kr, förutsatt att störningen i fråga inträffade i samband med att du lämnade en flygplats inom EU och/eller Storbritannien.

AirAdvisor kan hjälpa dig att driva igenom din rätt som konsument, utan att du för den delen riskerar någonting, förutom några minuter av din dyrbara tid under tiden som en av våra kollegor handlägger ditt ärende.

Har du drabbats av ett försenat eller inställt flyg till eller från EU? Kontrollera din rätt till ersättning via AirAdvisor redan idag!

Turkish Airlines ersättning: När ska man klaga?

Enligt EU 261 och Turkish Airlines policy gällande försenade avgångar har du rätt att begära ersättning från Turkish Airlines om en eller flera av följande punkter uppfylls:

Ersättning i samband med flygförseningar: Täcker alla förseningar vilka återspeglas av en period som överstiger 3 timmar eller längre.

Ersättning i samband med inställt flyg: Täcker alla flygrutter där avgången kommit att ställas in utan förvarning med kort omnejd.

Kompensation i samband med nekad ombordstigning: Kompenserar resenärer i samband med flygresor där du blir nekad ombordstigning på grund av överbokning.

Ersättning för missat anslutningsflyg: Täcker de fall där du missar en anslutning som i sin tur beror på en försening eller inställd avgång.

Genrebild över två passagerare i färd med att slutföra sin fika

Ersättning för Turkish Airlines inställda och försenade avgångar

Även om Turkish Airlines är ett av de mer punktliga flygbolagen på marknaden drabbas den i likhet med andra flygbolag av oförutsedda förseningar. Även om många förseningar sällan beror på flygbolaget utan grundas istället på externa omständigheter, är det hela knappast en tröst för din del, speciellt om du sett fram emot din resa under en lång tid!

Just därför är det naturligt att reflektera över dina konsumenträttigheter? Faktum är att du kan bli ordentligt kompenserad, där du i vissa fall kan erhålla så mycket som 7 000 kr i ersättning för det inträffade! Detta gäller för alla de avgångar vilka avgår från en flygplats inom EU och Storbritannien, något som även inkluderar följande:

 • Rätt till ersättning från Turkish Airlines för upp till 7 000 kr per resenär i samband med försenade avgångar.
 • Rätt till ersättning för alla avgångar som ägt rum under de senaste tre åren.
 • Rätt till ersättning för alla typer av Turkish Airlines flygstörningar, inklusive förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningar.

Nekad ombordstigning och missat anslutningsflyg

Resenärer som reser från en flygplats i EU eller Storbritannien omfattas också av rätten till ersättning. Det hela gäller även om du nekas ombordstigning på grund av ett överbokat flygplan. Ersättningen för Turkish Airlines överbokade flyg är snarlik den som tillämpas i samband med försenade eller inställda avgångar.

Om du vill veta (preliminärt) hur mycket som du kan komma att erhålla om du skulle nekas ombordstigning eller missa ett anslutningsflyg på grund av flygbolaget rekommenderar vi dig att använda vårt verktyg.

Genrebild över ett Turkish Airlines flygplan i färd med att landa

Ersättning vid försenat flyg med Turkish Airlines: Hur fungerar det hela?

Så vad kan du göra om Turkish Airlines väljer att ändra din avgång, orsakar förseningar eller bestämmer sig helt enkelt att ställa in avgången helt och hållet?

Självfallet skall du i dessa fall åberopa din rätt som konsument och kräva att Turkish Airlines faktiskt kompenserar dig för det inträffade enligt de rådande bestämmelserna.

Det hela kan dock vara ytterst påfrestande och framför allt tidskrävande. AirAdvisor hjälper dig med det hela, utan att du personligt behöver involvera dig i processen.

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet när det kommer till Turkish Airlines avboknings- och återbetalningspolicy, samtidigt som de är väl införstådda med de lagar vilka ämnar skydda resenärernas rättigheter i samband med försenade och inställda avgångar.

Vi kan således göra anspråk på ersättning i samband med försenade eller inställda avgångar för din räkning, något som för din del resulterar i en stor tidsbesparing!

För att preliminärt beräkna hur mycket som du kan komma att ha rätt till i ersättning när det kommer till försenade och inställda avgångar hos Turkish Airlines, vänligen använd dig av vårt intuitiva verktyg.

Via vårt verktyg kommer du att inom 2-3 minuter preliminärt få reda på hur mycket kompensation som du faktiskt har rätt till när det kommer till avgångar med Turkish Airlines.

Vi är väl medvetna om det faktum att det kan vara ytterst komplicerat och tidskrävande att faktiskt räkna ut hur mycket ersättning som du är berättigad till i samband med en försenad eller inställd avgång.

Låt oss därför göra grovjobbet medan du får ägna dig åt andra meningsfulla aktiviteter. Kontrollera din rätt till flygersättning redan idag!

Turkish Airlines inställda flyg: Steg för steg instruktioner vid krav på ersättning

För att du enklare ska få en förståelse gällande de steg vilka du behöver vidta när det kommer till inställda avgångar och krav på ersättning hos Turkish Airlines har vi utarbetat ett antal steg vilka du behöver följa:

 1. Det första steget är att etablera kontakt med en representant från Turkish Airlines på den aktuella flygplatsen, där du ber om att erhålla en utförlig redogörelse för det inträffade. Turkish Airlines representanter bör kunna besvara frågor vilka avser kompensation vid försenat bagage och/eller hur du går till väga för att begära återbetalning för de biljetter vilka du köpt från Turkish Airlines.
 2. Du behöver även samla in relevanta underlag vilka stödjer dina krav på ersättning. Några av dessa inkluderar men begränsas ej till biljetter, boardingkort, kvitton och dylikt.
 3. Tack vare EU 261 regleringen har du även möjligheten att begära att den aktuella flygplatsen täcker alla dina kostnader vilka uppstår i samband med att du väntar på flygplatsen.
 4. Turkish Airlines skall således förse dig med mat, dryck och även stå för den kostnad som uppstår om du behöver övernatta på ett hotell som en följd av det inträffade.
 5. För att komma igång med förberedelserna av ditt ersättningsanspråk rekommenderar vi dig att använda vårt kostnadsfria verktyg som via några enkla steg kan förse dig med hur mycket som du kan begära i ersättning från Turkish Airlines.

Observera: När det kommer till situationer vilka klassas som "extraordinära omständigheter", till exempel extrema väderförhållanden eller terroristhot behöver flygbolaget inte nödvändigtvis ersätta dig för de flygstörningar vilka inträffar som en följd av det hela.

Genrebild över ett Turkish Airlines flygplan i färd med att lämna flygbanan

Begär ersättning från AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr kompensation. Ta reda på hur mycket du kan erhålla redan idag.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning!

Vanliga frågor

Inställt flyg med Turkish Airlines: Kan jag få tillbaka mina pengar?

Det beror på situationen i fråga. Om du väljer att avstå avgången på egen bevåg, samtidigt som du inte har bokat en återbetalningsbar biljett, kommer du med största sannolikhet inte ha rätt till återbetalning. Skulle Turkish Airlines å andra sidan ställa in din avgång, något som anses bero på händelser som bedöms ligga utanför din kontroll, är sannolikheten stor att du kan få tillbaka dina pengar. Det hela är således en tolkningsfråga som inte kan besvaras rakt av.

Hur lång tid har jag på mig att framställa mitt anspråk?

Enligt EU 261 direktivet har passagerare totalt tre år på sig att kräva kompensation i samband med en flygstörning:

 • Upp till 3000 kr per resenär för avgångar under 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr per resenär för avgångar inom EU över 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr per resenär för internationella avgångar inom EU mellan 1 500 km och 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr per person för de längsta internationella flygningarna (mer än 3 500 km).

Hur gör jag för att kräva ersättning i samband med en försenad avgång från Turkish Airlines?

AirAdvisor kan hjälpa dig att hävda din rätt som konsument gentemot Turkish Airlines. Vårt expertteam har hjälpt mer än 230 000 resenärer att hävda deras rätt när det kommer till ersättning från Turkish Airlines i samband med flygstörningar. Samtidigt slipper du slösa tid på att vänta i telefonkö, besvara e-postmeddelanden och andra åtaganden vilka flygbolagen tenderar att ägna sig åt för att dra ut på det hela. Låt oss istället föra din talan utan att du behöver förta dig nämnvärt. Kontakta oss redan idag för att få reda på hur du även kan kräva kompensation i samband med en flygstörning!

Begär kompensation för din flygstörning hos AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr per resenär!Kontrollera din rätt till ersättning redan idag