Ersättning försenat flyg Emirates: Din guide till kompensation
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Vi rekommenderar dig även att läsa guiden från början till slut för att undvika att missa viktig information, något som även kommer att bredda din förståelse gällande dina rättigheter som resenär.

Om du redan har försökt men misslyckats med att ansöka om ersättning i samband med försenade eller inställda avgångar med Emirates, men misslyckats med det hela, råder vi dig att kontakta AirAdvisor omgående!

Skulle vi misslyckas med att driva igenom dina krav gällande ersättning kommer vi inte heller få betalt för vårt arbete. Det hela skiljer sig från traditionella juristbyråer vilka debiterar dig per timme - oberoende om de lyckas driva igenom dina krav eller inte.

Om du är redo att sätta igång rekommenderar vi dig att klicka på knappen nedan och påbörja processen gällande ersättning med hjälp av AirAdvisor!

Ersättning försenat flyg Emirates: Vilka är dina rättigheter som resenär?

Dina rättigheter varierar beroende på den del av världens som Emirates-planet lyfter från. Medan du i vissa delar av världen saknar helt rätten att kräva kompensation, har du i andra delar betydligt större möjligheter att kompenseras för den inträffade flygstörningen.

Eftersom vi besitter expertis när det kommer till flygersättning för avgångar vilka lyfter från EU och Storbritannien kommer vi att fokusera på dina rättigheter för dessa två regioner.

Vilka Emirates-flygningar omfattas av ersättning från EU och Storbritannien?

Eftersom Emirates är ett flygbolag från Förenade Arabemiraten omfattas inte alla avgångar av EU:s och Storbritanniens lagar av rätten till ersättning vid flygstörningar. Därför är det endast avgångar som lyfter från en flygplats i Storbritannien eller EU som omfattas av rätten till ersättning.

För att nämna ett konkret exempel kommer alla Emirates-avgångar vilka avgår från Paris, Stockholm och/eller London - oberoende av dess slutliga destination - omfattas (enligt lag) av rätten till ersättning vid flygstörningar.

Ett flyg från New York, å andra sidan, även om det landar i Paris eller London, täcks ej av rätten till ersättning i samband med flygstörningar eftersom det anländer från en flygplats som återfinns utanför EU.

Enligt Emirates policy för återbetalning av inställda flyg och regler gällande försenade flyg finns det några situationer som kan komma att realiseras om ditt Emirates-flyg blir försenat eller inställt.

 • Om ditt flyg blir inställt eller kraftigt försenat kommer du att bli ombokad till nästa tillgängliga flyg till din inplanerade destination.
 • Om det inte är möjligt att ordna med en alternativ avgång med omnejd för dig och dina medresenärer är du berättigad att få tillbaka pengarna som du spenderat på biljetten, i enlighet med flygbolagets återbetalningspolicy.
 • Flygbolaget kommer att erbjuda dig kuponger för mat och dryck under tiden som du väntar på flygplatsen om din avgång blivit försenad med mer än två timmar efter den ursprungliga och planerade avgångstiden. Om så inte är fallet kan du välja att ansöka om ersättning från Emirates för alla de utgifter som du spenderat under tiden som du väntat på den nya avgången. Kom ihåg att spara alla kvitton – stora som små – under tiden som du väntat på den nya avgången.
 • Om du måste tillbringa natten på flygplatsen i väntan på din avgång är flygbolaget skyldigt att betala för ditt boende. Om flygbolaget avstår från att fullfölja de nödvändiga arrangemangen kan du lämna in ett återbetalningskrav till Emirates för att få tillbaka de utgifter som du spenderat under tiden som du väntat på avgången.

Airplane seats inside an Emirates plane

Förutom de rättigheter som nämns ovan har du som passagerare enligt EU-lagstiftningen även rätt till följande:

 • Upp till 7 000 kr i ersättning som kompensation vid försenade eller inställda avgångar.
 • Ersättning för en avgång som kommit att försenas med mer än 3 timmar, inställt eller överbokat.
 • Rätt att göra anspråk på avgångar upp till 6 år efter det att de skulle ha ägt rum.

Ta reda på huruvida du har rätt till kompensation i samband med en inställd avgång med Emirates.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning vid försenade och inställda avgångar

Emirates & inställda flyg: Punkter som måste uppfyllas för att erhålla ersättning

Du kan begära ersättning från Emirates när en eller flera av följande punkter uppfylls:

 • Förseningar: Om din avgång eller andra alternativa avgångar blivit försenade med minst 3 timmar eller mer har du rätt till kompensation.
 • Avbokningar: Om din avgång ställs in, samtidigt som flygbolaget inte har meddelat dig om det hela minst 14 dagar före avresedatumet, har du rätt till ersättning i enlighet med rådande lag.
 • Nekad ombordstigning på grund av ett överbokat flyg: Om du inte kan gå ombord på din avgång på grund av en oavsiktlig överbokning kan du ha rätt till ersättning.
 • Missad anslutning: Om du missar en avgång på grund av förseningar eller inställda flyg som anses vara flygbolagets fel, har du rätt att begära återbetalning från Emirates.

Emirates ersättning vid försenat flyg och krav du kan ställa

Flygförseningar kan visa sig vara frustrerande och tidskrävande, särskilt när det kommer till distraherade passagerare vilka behöver anlända i tid till inplanerade affärs- eller privata evenemang.

Den positiva nyheten är att som resenär har du enligt EU-förordning 261/2004 (EG 261) rätt till ersättning upp till 7 000 kr i samband med en försenad och/eller inställd avgång med Emirates.

För att du ska kunna erhålla ersättning måste din avgång vara minst 3 timmar sen till den planerade slutdestinationen. På en generell nivå kommer den totala flygsträckan diktera hur stor ersättning som du beviljas i slutändan.

Förutom den ekonomiska ersättningen berättigar dig EU:s och Storbritanniens lagstiftning ytterligare rättigheter. Det hela inkluderar men begränsas ej till kostnadsfria drycker, måltider och till och med logi om ditt flyg blir försenat över natten.

Om du vill veta mer om hur du går tillväga rent konkret rekommenderar vi dig att läsa vår guide gällande ersättning i samband med ett försenat flyg.

Vi på AirAdvisor stå redo att hjälpa dig att driva igenom dina krav, utan att du för den delen behöver involvera dig i processen. Genom att använda dig av vårt intuitiva och användarvänliga verktyg kan du med enkelhet ta reda på om du har rätt till återbetalning eller kompensation.

Skulle det visa sig att du har rätt till ersättning vid försenade och/eller inställda avgångar kommer du även att få reda på den preliminära summan som du kan komma att få tillbaka. Vi rekommenderar dig att inte spilla tid på att vänta med att lämna in ditt krav på ersättning.

I stället råder vi dig att komma igång med processen redan idag. Vi kommer att ta hand om din ansökan inom kortast möjliga tid och återkomma till dig huruvida du är berättigad till ersättning och/eller kompensation från AirAdvisor.

Har din avgång blivit försenad eller inställd? Du kan komma att har rätt till adekvat kompensation upp till 7 000 kr.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning och kompensation

Emirates ersättning i samband med en avbokning

Genrebild över en Emirates flygplansvinge

Att hantera ett inställt Emirates-flyg på flygplatsen kan visa sig vara en stor utmaning. Inställda avgångar tenderar att framkalla både frustration och stress hos de drabbade, för att inte tala om den väntetid som du aldrig får tillbaka.

Samtidigt kommer du även att behöva bekosta flera utgifter på egen hand, något som ytterligare förhöjer stress- och irritationsnivån. Du har därför redan (förmodligen) ställt dig frågan gällande: Hur kräver jag ersättning från Emirates vid försenade och inställda avgångar?

För inställda Emirates-flyg till Dubai är du som resenär berättigad till ersättning i de fall då flyget var planerat att avgå från en flygplats inom EU. Om så är fallet har du stora möjligheter till ersättning.

Vänder man på det hela, där flyget istället avgår från en flygplats i EU eller Storbritannien har rätt till återbetalning av biljettkostnaden, alternativt valet att ombokas till nästa flyg.

Beroende på när det nya flyget landar jämfört med det ursprungliga, kan den ekonomiska ersättningen vara likvärdig som den som erbjuds vid förseningar.

Vi rekommenderar att du läser vår detaljerade guide där vi redogör i detalj hur du ska ta reda på vilka rättigheter du har, inklusive vilka krav du kan ställa på ekonomisk ersättning i samband med inställda avgångar.

Emirates kompensation vid nekad ombordstigning

Slutligen kan du komma att hamna i en situation där flygbolagets personal inte låter dig gå ombord på planet eftersom den aktuella avgången kommit att bli överbokad.

Skulle föregående scenarion inträffa i EU eller Storbritannien kommer du återigen att stå under skydd av exakt samma lagar och bestämmelser vilka vi diskuterat tidigare i guiden.

Om du nekas ombordstigning måste flygbolaget antingen betala tillbaka den summa som du spenderat på biljetter, alternativt erbjuda dig en likvärdig avgång som ersättning för det hela, inklusive ekonomisk Emirates kompensation.

Läs vår guide gällande nekad ombordstigning, ersättning för mer information.

Ta reda på om du har rätt till kompensation i samband med en inställd avgång.Kontrollera huruvida din avgång kvalificerar dig till ersättning vid försenade och inställda avgångar

Är ditt Emirates-flyg försenat eller inställt? Här är vad du bör göra

Om du råkar ut för en sådan olycklig händelse måste du omedelbart vidta åtgärder när det kommer till att öka dina chanser för att hävda din rätt till ersättning. Härnäst redogör vi för några av de steg vilka du rekommenderas att följa när det kommer till att öka sannolikheten till ersättning i samband med en försenad och inställd avgång.

 • Vid försenade, inställda eller överbokade flyg ska du först och främst kontakta flygbolagets representanter för att erhålla mer information gällande situationen i fråga. De ansvariga kommer även att förse dig med nödvändig vägledning gällande vilka steg du bör ta härnäst.
 • Om du planerar att gå vidare med en Emirates-anmälan vid en försenad avgång behöver du spara alla underlag, något som bland annat inkluderar biljetter, boardingkort, kvitton med flera. Detta kommer i sin tur att hjälpa dig att styrka din rätt till ersättning gentemot flygbolaget i fråga.
 • Du är berättigad till resekuponger om flygbolaget låter dig vänta på flygplatsen i samband med en försenad eller inställd avgång. Glöm inte att be om resekupongerna såvida flygbolaget inte själva tar initiativet till det hela.
 • Du kan kontrollera din rätt till kompensation vid inställda Emirates-flyg med vårt verktyg där du även får lära dig mer om hur du begär kompensation i samband med ett försenat flyg med Emirates.

Emirates inställda avgångar: Kan flygbolaget komma undan med ansvar när det kommer till ersättning?

Emirates Airlines delayed

I vissa fall kan flygbolagen inte hållas ansvariga i samband med inställda eller försenade avgångar. Även om flygstörningar i de flesta fall beror på orsaker som anses ligga inom flygbolagets kontroll, är det ibland inte fallet. Ett flygbolag kan således komma att undgå ansvar i samband med en försenad eller inställd avgång om det föreligger "extraordinära omständigheter".

Dessa omständigheter omfattar sådant som ligger utanför flygbolagets kontroll, till exempel extremt väder eller oväntade incidenter på flygplatsen. I dessa situationer kommer du inte att kunna kräva ersättning i samband med din avgång.

I dessa fall är flygbolaget fortfarande skyldig att boka om dig till ett alternativt avgång, inklusive rätten till resekuponger vilka kan användas till mat och dryck under tiden som du väntar på flygplatsen. Det kan även vara så att flygbolaget måste betala för din övernattning om den alternativa avgången är planerad att avgå dagen därpå.

Hur mycket kan du erhålla vid inställda flyg Emirates enligt EU-261?

Enligt EU 261-förordningen har du rätt till följande kompensation om ditt flyg blir försenat eller inställt:

 • Alla avgångar med en flygsträcka under 1 500 km: Upp till 3 000 kr per resenär.
 • Avgångar på mellan 1 500 och 3 500 km: Upp till 4 500 kr per person.
 • Flygsträcka längre än 3 500 km: Upp till 7 000 kr per resenär.

För att få reda på exakt vilket ersättningsbelopp som du har rätt när det kommer till förseningar eller inställda avgångar med Emirates rekommenderar vi dig att använda dig av vårt verktyg.

Gör anspråk på din ersättning hos AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr i kompensation. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag.Kontrollera om din avgång uppfyller kraven för ersättning

Vanliga frågor gällande ersättning & försenat flyg med Emirates

Hur begär jag ersättning i samband med försenade eller inställda Emirates-avgångar?

Använd vårt verktyg när det kommer till beräkning av kompensation för att ta reda på om du har rätt till kompensation. Det hjälper dig även att ta reda på hur stor ersättning du kan komma att erhålla när det kommer till rätten till kompensation.

När du väljer att anlita oss på AirAdvisor tar du inga risker, varken när det kommer till den ekonomiska eller tidsmässiga aspekten. Till skillnad från traditionella jurisbyråer får AirAdvisor endast betalt när vi lyckas driva igenom dina krav. Det hela innebär att om vi inte lyckas med uppdraget kommer vi inte heller att få betalt för vårt hårda arbete.

Kan jag få pengarna tillbaka från Emirates?

Att erhålla en återbetalning från Emirates kan, åtminstone på förhand, upplevas som en överväldigande process. Men som passagerare behöver du inte ha koll på alla detaljer för att du ska kunna driva igenom din rätt till ersättning. Du behöver bara förse oss med nödvändiga underlag och sedan låta oss göra grovjobbet. Vi har stor erfarenhet när det kommer till att driva ärenden vilka avser resenärernas rätt till ersättning. För att övertyga dig om att anlita oss kommer vi härnäst att redogöra via ett antal korta punkter varför just du ska låta AirAdvisor driva ditt ärende:

 • Mer än 7 års erfarenhet inom branschen.
 • Mer än 230 000 kunder från 58 länder har redan valt att anlita oss.
 • Genomsnittsbetyg 4,6/5, baserat på mer än 13 317 kundrecensioner.
 • Vi tillhandahåller våra tjänster på mer än 13 språk.
 • Internationellt team av jurister och experter.
 • För att ta reda på om du kan begära ersättning från Emirates, använd vårt verktyg.

Vad händer om jag missar mitt anslutningsflyg på grund av Emirates flygstörningar?

Ibland kan du komma att missa ett anslutningsflyg på grund av flygförseningar, inställda flyg eller till och med nekad ombordstigning på grund av ett överbokat avgång. I de fall då dessa situationer uppstår har du rätt att begära ersättning för det inträffade, förutsatt att din försenade eller inställda avgång lyfte från ett land inom EU.

Hur ansöker man om ersättning med stöd från EU 261-direktivet?

 • Om du vill veta mer om dina rättigheter som passagerare rekommenderar vi att bekanta dig med EU 261-direktivet.
 • Kontrollera om din avgång är berättigat ersättning, inklusive hur mycket ersättning som du kan begära med hjälp av vårt intuitiva verktyg.
 • Läs mer om hur du utformar ett klagomål gällande flygförseningar och använd gärna den medföljande mallen.
 • Om flygbolaget avvisar eller ignorerar ditt krav är du mer än välkommen att skicka in det hela till oss så tar vi hand om saken.

Hur kan jag ta reda på om några Emirates-flyg kommer att ställas in idag?

Du kan använda våra användarvänliga verktyg för att ta reda på mer om försenade och inställda Emirates avgångar. Vänligen bekanta dig även med våra riktlinjer och rekommendationer gällande det hela.

Om Emirates

 • Grundades 1985 i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är dess största operativa nav.
 • Det största flygbolaget i Mellanöstern och ett av de största flygbolagen i världen.
 • Trafikerar mer än 161 destinationer, över sex kontinenter.
 • De äger för närvarande 254 flygplan i sin flotta och genomför över 500 flygrutter per dag.
 • Den största operatören av flygplansmodellen Airbus A380.
 • Har över 11 000 kabinanställda från mer än 120 länder, vilka i sin tur talar över 80 språk.
 • Emirates bonusprogram Skywards har över 5,72 miljoner medlemmar.