Kontrollera ersättning
Air Dolomiti

IATAEN

ICAODLA

Air Dolomiti: Kompensation och återbetalning vid försenat eller inställt flyg

Alla resenärer fruktar följande scenario: du köper en biljett från Air Dolomiti (EN), dyker upp på flygplatsen, bara för att upptäcka att din avgång är försenad eller ännu värre - inställt helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 145 recensioner

Bli en av 260 000 resenärer som valt AirAdvisor. Vi har mer än 7 års erfarenhet inom branschen. Öka dina chanser till kompensation genom att klicka på knappen nedan.

I andra fall kan du eller någon annan i resesällskapet komma att nekas ombordstigning, vanligtvis i samband med överbokning! Vilka rättigheter har du till ersättning i dessa situationer samt hur ska du förhålla dig till det hela? Fortsätt läsa vidare för att få veta mer.

Använd vår kostnadsfria räknare för att preliminärt få reda på hur mycket du kan begära i ersättning, men även för att initiera ditt krav på kompensation hos Air Dolomiti DLA. Du behöver inte vara expert på Air Dolomiti återbetalnings- eller avbokningspolicy för att berättigas ersättning.

Air Dolomiti: Kompensation och återbetalning vid försenat eller inställt flyg
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

Vilka är mina rättigheter som resenär om mitt Air Dolomiti avgång blivit försenad eller inställd?

Enligt EU-lagstiftningen kan du som resenär b.la. hävda följande rättigheter:

 • upp till 7 000 kr (€600) i ersättning som ej grundas på den aktuella biljettpriset
 • Inkluderar flygstörningar hos Air Dolomiti upp till 6 gamla
 • Omfattar inställda och ombokade avgångar, inklusive förseningar på minst 3 timmar.
clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

Vad ska jag göra i samband med inställda eller försenade avgångar hos Air Dolomiti?

När det kommer till inställda och försenade avgångar behöver du vidta ett antal steg vilka vi redogör för kortfattat nedan:

 • Bekräfta orsaken till den inträffade förseningen och/eller avbokningen.
 • Samla in bevis: foton, kvitton på utgifter, Air Dolomiti bokningsnummer, kuponger etc.
 • Insistera på att kompenseras på plats i form av mat, dricka och dylikt.
 • Kontrollera om du har rätt till ersättning med vårt kostnadsfria verktyg.

Air Dolomiti: Begär kompensation i samband med flygresor

Som resenär kan du ha rätt till ersättning om en av följande premisser uppfylls:

 • Försenade avgångar: Om din avgång försenas med minst 3 timmar till din slutdestination.
 • Air Dolomiti väljer att ställa in avgången: Om Air Dolomiti självmant valde att ställa in din avgångar och informerade dig mindre än 14 dagar innan själva avgången ägde rum.
 • Överbokning: Om du har nekats ombordstigning på grund av en överbokning som anses bero på flygbolagets rutiner.
 • Missat anslutningsflyg: Om du missat ett anslutningsflyg på grund av en försening hos en av dina delsträckor och anlänt således till din destination med en försening med mer än 3 timmar.

passagerare som väntar på flygplatsen

Air Dolomiti Inställda avgångar: När är flygbolagen skyldiga att ersätta?

Air Dolomiti måste ersätta dig i samband med inställda avgångar, såvida Air Dolomiti inte kan påvisa att det inträffade är ett resultat av så kallade "extraordinära händelser". Dessa händelser ligger utanför Air Dolomiti kontroll, något som återspeglas av exempelvis dåligt väder eller problem på flygplatsen.

Sådana händelser klassas inom branschen som "extraordinära omständigheter", något som i sin tur medför att du inte kommer ha rätt till ersättning i samband med en missad avgång via Air Dolomiti.

Alla flygbolag kommer i första hand att försöka hitta en lämplig alternativ avgång, utan att debitera några extra kostnader för det hela. För din egen del kan du välja att acceptera den föreslagna avgångar, begära att flygbolaget bokar om till en annan avgång, alternativt kräva återbetalning av din biljettkostnad om du inte är nöjd med några av de alternativ som presenterats.

Observera: Om din ombokade avgång anländer med en försening på mindre än 3 timmar än den ursprungliga avgångstid har du enligt lag inte rätt att begära kompensation. I de flesta fall kommer de resenärer som behöver förlika sig med en inställd avgång rätt att begära kompensation från Air Dolomiti för det inträffade.

En strejk bland flygplatsanställda anses ligga utanför flygbolagets kontroll. Läs mer om ersättning vid inställda avgångar.

När Air Dolomiti inte kan undgå ansvar: När Air Dolomiti ställer in avgångar är EU 261-förordningen gällande resenärernas rättigheter mer än tydlig: Du måste placeras på en alternativ avgångar eller erhålla full ersättning för den inställda avgången.

Om du blev underrättad om din inställda avgång med mindre än 14 dagar före det planerade avresedatumet kan du dessutom ha rätt att erhålla upp till 7 000 kr (€600) i ersättning - för varje resenär!

Dessutom kan du även ha rätt till kompensation från Air Dolomiti i samband med flygförseningar, förutsatt att du anlände mer än 3 timmar senare än den planerade ankomsttiden för ditt ursprungliga avgång.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Air Dolomiti återbetalningspolicy

Kompensation och återbetalning av en flygresa är två skilda saker. Enligt reglerna kan du erhålla både återbetalning och kompensation i samband med inställda avgångar.

I samband med en inställd avgång kommer flygbolaget att försöka boka om dig till en annan avgång. Men om detta inte är möjligt att uppnå kommer du i regel att erhålla tillbaka hela summan som du erlagt för biljetten.

Om Air Dolomiti väljer att ställa in din avgång som en effekt av extraordinära omständigheter (t.ex. Covid-reserestriktioner eller en allvarlig sjukdom) samtidigt som du inte bokas om till en annan avgång kan du i regel få tillbaka hela den erlagda summan för biljetten.

Typer av återbetalningsbara biljetter: Återbetalning av flygbiljetten måste betala tillbaka i samma valuta. Så kallade vouchers kan endast vara giltigt om du väljer att acceptera dessa, något som vi dock avråder dig från!

Observera: Om Air Dolomiti erbjuder dig att bli ombokad på en annan avgång me samma ungefärliga ankomsttid, där du istället väljer att avböja det hela, löper du risk att förlora rätten till både kompensation och återbetalning av biljetten.

Problem med ersättning från Air Dolomiti? Låt vårt team hjälpa dig.

Air Dolomiti kompensation i samband med flygförseningar

Även om alla flygbolag har som fokus på att anlända i tid, inträffar det emellanåt att förseningar blir ett faktum. Som resenär skyddas du av EU-förordningen 261 (EU 261) i samband med en flygförsening.

Enligt EG 261 direktivet har du rätt att begära ersättning upp till 7 000 kr (€600) för det inträffade, förutsatt att din avgång anlänt med en försening som återspeglas av minst 3 timmar till den planerade slutdestinationen.

Undantag: Air Dolomiti kompensation vid en försenad avgång kan inte åberopas i samband med extraordinära omständigheter. Om den aktuella avgången försenats på grund av dåligt väder eller några andra omständigheter som anses falla utanför flygbolagets kontroll klassas det hela en extraordinär omständighet.

Tekniska problem, strejk bland flygbolagets personal eller operativa problem är inte giltiga skäl att avslå din begäran om ersättning.

Observera: Acceptera aldrig resekuponger eller undertecknar dokument vilka du inte förstår eftersom det kan innebär att du blir utan ersättning.

Läs mer om passagerares rätt till Air Dolomiti ersättning i samband med försening och hur du går tillväga för att begära kompensation från Air Dolomiti.

en tjej som kollar sin ersättning i mobiltelefonen

Vilken är den aktuella tidsfristen gällande ersättningsanspråk?

Du har i regel upp till sex år på dig att kontakta Air Dolomiti och kräva ersättning, inklusive återbetalning av dina biljetter.

Hur begär man ersättning för en försenad avgång med Air Dolomiti?

Vi rekommenderar att du använder vår kostnadsfria kalkylator för att beräkna din potentiella kompensation vid flygförseningar. Det hela tar bara ett par minuter, varav vår kalkylator kommer att informera dig om din rätt till ersättning.

Ersättningsanspråk enligt EU 261: Hur mycket kan du få?

Typ

Flygsträcka

Ersättning

Alla avgångar

Mindre än 1 500 km

Upp till 3 000 kr (€250) per resenär

Inrikesflyg

Överstiger 1 500 km

Upp till 5 000 kr (€400)per resenär

Inom EU

Mellan 1 500 och 3 500 km

Upp till 5 000 kr (€400) per resenär

Internationella avgångar

Överstiger 3 500 km:

Upp till 7 000 kr (€600) per resenär

Tabellen visar den potentiella ersättningen enligt EG 261. För att beräkna hur mycket ersättning du kan ha rätt till rekommenderar vi dig att använda vår kostnadsfria räknare.

Exempel på när och hur mycket du kan begära i ersättning vid förseningar

 • Stockholm till London: Om du väljer att flyga från Stockholm till London är den officiella flygsträckan 1 433 km, något som innebär att du har rätt till ersättning upp till 3 000 kr (€250) per resenärer eftersom flyget avgår från ett EU-land.
 • Göteborg till Dubai: Skulle du istället flyga från Göteborg till Dubai, där din avgång kommit att försenas med över 3 timmar, kommer du att kunna begära ersättning upp till 7 000 kr (€600). Detta eftersom du flyger från ett EU-land, varav flygsträckan är högre än 3 500 km (4 959 km).
 • Malmö till Oslo: Väljer du att flyga från Malmö till Oslo, där förseningen är kortare än 3 timmar, samtidigt som flygsträckan är mindre än 1 500 km (497 km) blir du tyvärr utan ersättning.
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor: Ersättningsanspråk och återbetalningar

Vad ska du göra om din avgång med Air Dolomiti blivit inställt?

Bekräfta orsaken till den inställda avgången genom att ta kontakt med flygbolaget. Samla in kvitton och underlag för eventuella kostnader vilka uppkommit som ett resultat av den inställda avgången. Om du bokats om till en avgång nästa dag måste flygbolaget även erbjuda övernatta på hotell, inklusive transport.

Vad händer om jag självmant avbokar min avgång med Air Dolomiti? Kan jag ändå få pengarna tillbaka?

Om Air Dolomiti väljer att ställa in avgången är de enligt lag skyldiga att återbetala biljetterna i sin helhet. Skulle du dock självmant välja att ställa in din planerade avgång kommer du att avstå rätten till återbetalning. Air Dolomiti avbokningsregler är restriktiva, såvida du inte bokat en biljett med rätten att boka om avgången till ett senare datum.

Observera: Du har även juridiskt rätt till återbetalning av flygplatsskatter och avgifter associerade med din bokning.

Kan jag även få tillbaka pengarna om Air Dolomiti valt att ställa in avgången som en effekt av Covid-19?

Om Air Dolomiti väljer att ställa in avgången som ett resultat av Covid-19 har du som resenär rätt att få tillbaka pengarna som du erlagt för din biljett. Skulle Air Dolomiti föreslå att ersätta den inställda avgången med en voucher rekommenderar vi dig att aldrig acceptera en sådan typ av kompensation. Skulle Air Dolomiti avslå din begäran om ersättning står AirAdvisor jurister till ditt förfogande, redo att hjälpa till.

Är jag berättigad till återbetalning av mina biljetter hos Air Dolomiti?

Såvida du inte bokat en flexibel och/eller återbetalningsbar biljett, samtidigt som du valt att ställa in din avgång, kommer du med största sannolikhet inte att kunna få tillbaka några pengar. Om Air Dolomiti däremot valt att ställa in din avgång har du rätt till att få tillbaka alla pengar som du lagt ut för biljetten.

Hur många timmar måste en avgång vara försenad för att jag ska vara berättigad till ersättning från Air Dolomiti?

Den faktiska förseningen behöver vara minst 3 timmar för att du ska berättigas ersättning. Om förseningen är kortare än 3 timmar kan du inte åberopa EU-förordning 261. Själva förseningen bestäms i samband med landning på den planerade slutdestinationen. Du kan kontrollera om din avgång med Air Dolomiti är berättigad ersättning via AirAdvisor-webbplatsen.

Hur lång tid tar det för Air Dolomiti att betala ut pengarna vid en försening?

Enligt EU 261 ska ersättning vid förseningar betalas ut inom en månad. Det ska dock understrykas att i regel kommer Air Dolomiti behöva 2-3 månader på att behandla dina ersättningsanspråk. Notera även att Air Dolomiti kan komma att försöka negligera dina krav med avsikten att trötta ut dig.

Hur ansöker jag om ersättning i samband med en försening hos Air Dolomiti?

Om din avgång blivit försenad eller avbokat av flygbolaget står AirAdvisor på din sida, redo att hjälpa till. Vårt team av duktiga jurister kommer göra allt i sin makt för att du ska erhålla den ersättning som du enligt lag har rätt till. Kontakta oss idag för att få reda på hur du kan begära ersättning i samband med förseningar hos Air Dolomiti.

Hur mycket ersättning kan du begära från Air Dolomiti i samband med förseningar?

Om din avgång lyfter från en flygplats inom EU, samtidigt som flygsträckan överstiger ej 1 500 km, kan du i regel erhålla ersättning med upp till 3 000 kr (€ 250) per resenär. För att erhålla ersättning upp till 5 000 kr (€400) måste din avgång lyfta från en flygplats inom EU och överstiga en flygsträcka på 1 500 km. För internationella avgångar vilka ligger inom 1 500 - 3 500 km är din berättigade ersättning fortfarande 3 000 kr (€ 250) per resenär. Den maximala ersättningen som du kan begära ligger på 7 000 kr (€ 600) per resenär och avser flygsträckor vilka överstiger 3 500 km!

Hur lång tid har jag på mig när det kommer till att kräva ersättning från Air Dolomiti?

Du rekommenderas i regel att alltid lämna in ditt ersättningsanspråk via Air Dolomiti så snart som möjligt. I regel ökar chansen att erhålla ersättning, ju snabbare du lämnar in dina krav på ersättning. På en generell nivå bestäms tidsfristen för ersättningsanspråk av lokala lagar - både när det kommer till landet du reser till och från och ej av EU-förordning 261. Du kan räkna med en referenspunkt på 3 år, där vissa länder kan ha både kortare och längre tidsfrister. Du kan kontrollera hur lång tid du har för att lämna in ditt anspråk via AirAdvisors webbplats.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror