Kontrollera ersättning
Delta Air Lines

IATADL

ICAODAL

Delta Air Lines: Kompensation & återbetalning vid försenade och inställda flyg

Ett Boeing 767 från Delta Airways fick nödlanda på Arlanda förra året efter en kollision med fåglar. Detta resulterade i att hela 179 resenärer tvingades vända tillbaka till Stockholm efter att piloterna tagit det säkra före det osäkra.

Sveriges Radio (SR Ekot) har tagit del av den statistik och data från den Eurocontrol och Swedavia och konstaterat att även Delta Air Lines, som återigen börjat med året-runt-trafik mellan Stockholm och Arlanda, heller inte varit förskonat från flygförseningar.

Enligt Daniel Skoglund på Swedavia är de svenska flygplatserna generellt sett bättre rustade än det gångna året för att kunna hantera potentiella flygförseningar, även om fallet med fågelkollisioner hos Delta Airways inte kunnat undvikas och resulterade sedermera i en kraftig försening.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 898 recensioner

Om du har drabbats av flygförseningar med Delta Air Lines kan du ha rätt till ersättning på upp till 7 000 kr (€600) - per medresenär! Låt oss på AirAdvisor kämpa för dina rättigheter så att du får den ersättning från Delta Air Lines som du förtjänar.

Delta Air Lines: Kompensation & återbetalning vid försenade och inställda flyg
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 04, 2024

Vilka är dina grundläggande rättigheter?

När det kommer till Delta Air Lines kommer du att omfattas av ett antal rättigheter vilka flygbolaget måste rätta sig efter. Dessa rättigheter är något som de flesta flygbolag, inklusive Delta, väljer att rätta sig efter för att på så sätt följa en god marknadssed. 

Härnäst presenterar vi några av de rättigheter som du enligt US Department of Transportation har rätt till när du flyger med Delta Air Lines i de fall då din avgång drabbas av försenade och inställda avgångar:

 • Erbjuda ombokning till en alternativ avgång efter samtycke.
 • Tillhandahålla möjligheten att flyga via ett annat flygbolag.
 • Erbjuda matkuponger vid förseningar som överstiger 3 timmar.
 • Kostnadsfri logi på hotell och transport till och från boendet.
clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

Ersättningsnivån vid försenade och inställda avgångar

EU-förordningen (EU 261) omfattar situationer som avser försenade, inställda och överbokade avgångar. Den redogör för resenärernas rättigheter i samband med en eller flera av de störningar som nämnts tidigare. 

Samtidigt avser EU 261 att även tydliggöra tydligt för konkreta situationer då både du själv, inklusive dina medresenärer, kan välja att söka ersättning. Enligt (EG) nr 261 kan du i regel söka ersättning för flygstörningar som ägt rum under de senaste 3 åren!

Hur mycket ersättning kan jag förvänta mig från Delta Air Lines?

Nedanstående tabell redogör för hur mycket som du kan begära i ersättning enligt EU 261-förordningen:

Anledning

Ankomsttid

Flyg upp till 1500 km

Flyg mellan 1 501 - 3 500 km

Flyg över 3 500 km inom EU

Flyg över 3 500 km till och från EU

Inställt*

>2 timmar

3 000 kr

2 400 kr

2 400 kr

3 500 kr

Inställt och/eller försenat

3-4 timmar

3 000 kr

4 700 kr

4 700 kr

3 500 kr

Inställt och/eller försenat**

>4 timmar*

3 000 kr

4 700 kr

4 700 kr

7 200 kr

Överbokat

n/a

3 000 kr

4 700 kr

4 700 kr

7 200 kr

* Avser de fall då avbokningen äger rum mindre än 7 dagar innan planerad avgång.
* Avser de fall då avbokningen äger rum 7-14 dagar innan planerad avgång.

Vidta följande åtgärder vid försenade och inställda avgångar

En genrebild över ett Delta Air Lines flygplan som förbereder sig för avgång

Skulle du drabbas av en försenad eller inställd avgång när du flyger med Delta Air Lines gäller det att hålla huvudet kallt och fokusera på följande åtgärder:

 • Förvaring av resedokument: Förvara ditt boardingkort, flygbiljett, bokningsinformation och andra resedokument på en säker plats utan risk för att dessa kommer på villovägar.
 • Be om ett officiellt utlåtande: Identifiera en av flygbolagets anställda och be om en redogörelse (helst undertecknad) till varför din avgång försenats eller blivit inställd.
 • Begär kompensation på plats: Hävda din rätt som resenär genom att begära kompensation direkt på flygplatsen i form av mat, dryck, övernattning på hotell m.fl.
 • Spara alla kvitton: Släng inte bort dina kvitton för utlägg (mat, dricka, kläder) som uppkommit som en följd av försenade eller inställda avgångar.

Om din flygresa blir avbruten har du rätt att begära att ombokas till en likvärdig avgång, alternativt kräva återbetalning av flygbiljetten.

Så här begär du ersättning från Delta

Följande korta steg redogör för hur du går tillväga för att begära ersättning från Delta Air Lines i samband med försenade och inställda avgångar:

 1. Sammanställ dina utgifter: Kopiera dina kvitton, utlägg och andra kostnader som du haft i samband med en försenad eller inställd avgång.
 2. Kontakta Delta Air Lines: Börja alltid med att kontakta Delta, även om du har köpt din flygbiljett via en resebyrå eller en annan återförsäljare.
 3. Reklamera din resa: Skicka in begärda dokument som efterfrågas av Delta, inklusive en skriftlig begäran där du specificerar att du önskar att reklamera flygresan.

Om Delta Air Lines inte svarar på dina krav rekommenderar vi dig att använda reklamationsblanketten gällande "flygpassagerares rättigheter" från Konsumentverket. Vänligen notera att blanketten gäller för hela EU!

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Tips som ökar chansen till ersättning

För att stärka möjligheten till ersättning från Delta Air Lines i samband med försenade och inställda avgångar har vi nedan listat ett antal tips som vi rekommenderar dig att följa:

 • Kräv att få ett undertecknat förseningsintyg från Delta Air Lines.
 • Spara all kommunikation mellan dig och Delta (e-post, chat, SMS m.fl.).
 • Kopiera alla kvitton för utgifter som uppstått på grund av flygstörningen.
 • Underteckna inte några dokument där du avsäger dig rätten till ersättning.
 • Acceptera inte matkuponger eller dylikt som kompensation för det inträffade.

passageraren kontrollerar kompensation för störd flygning

Ingen ersättning från Delta vid extraordinära omständigheter

Även om Delta Air Lines profilerat sig som punktliga kommer flygbolaget förr eller senare att exponeras för "extraordinära omständigheter". Till skillnad från föregående omständigheter, vilka Delta anses ha kontroll över, anses "extraordinära omständigheter" vara något som Delta inte kunnat förutse och således inte kunnat kontrollera på förhand.

Andra situationer när Delta Air Lines slipper betala ersättning i samband med försenade och inställda avgångar, åtminstone rent juridiskt inkluderar men begränsas ej till nedanstående punkter:

Delta återbetalningspolicy: Följande villkor gäller

Delta Air Lines erbjuder möjligheten att annullera och få tillbaka dina pengar. Enligt den officiella webbplatsen måste en eller flera av följande villkor uppfyllas (beroende på situation) för att du ska ha rätt till återbetalning av din flygbiljett:

 • När det påvisats utom rimligt tvivel att förseningen eller den inställda avgången beror uteslutande på faktorer vilka relateras till brister i verksamheten hos Delta Air Lines.
 • När det kvarstår mer än 7 dagar av din planerade avgång, samtidigt som du har genomfört avbokning inom 24 timmar efter köpet.
 • Vid en medicinsk nödsituation eller sjukdom kan du avboka din bokning utan att påföras några extra avgifter, även om tidsfristen för avbokning passerats.
clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

Ha följande i åtanke: Experternas rekommendationer

Om du inte önskar fullfölja den ursprungliga flygrutten med Delta Air Lines har du rätt till ersättning inom 7 dagar med avseende på ditt biljettpris för den eller de delar av flygresan som du inte har valt att fullfölja.

Detta inkluderar även den eller de delar av flygresan som du redan genomfört där flygrutten i fråga anses inte längre uppfylla något genuint syfte, baserat på din ursprungliga resplan, inklusive:

Nedgradering av flygbiljetten vid försenade och inställda avgångar

En genrebild över ekonomiklass på Delta Air Lines flygplan

I samband med försenade, inställda och överbokade avgångar kan du komma att nedgraderas till en lägre reseklass än vad du faktiskt betalat för. I de fall då Delta väljer att placera dig i en lägre reseklass än vad som står på din flygbiljett har du rätt att begära ersättning inom 7 dagar.

Följande tabell beskriver de olika ersättningsnivåer som Delta Air Lines erbjuder när man utan samtycke blir nedgraderad till en lägre reseklass i samband med försenade, inställda, och överbokade avgångar.

 

Flygtid

Tillgodohavande

Ersättning

A

Flygrutter vilka ej överstiger en flygsträcka på 1 500 km

4 000 kr (€350)

3 000 kr (€ 250)

B

Flygrutter inom EU vilka återspeglas av en flygsträcka på minst 1 500 km och övriga flygningar vilka ligger inom spannet 1 500 och 3 500 km

6 000 kr (€500)

4 500 kr (€400)

C

Flygrutter som inte faller under A eller B

9 000 kr (€800)

7 000 kr (€600)

Med ovanstående tabell i åtanke kommer du att ha tre olika valt att förhålla dig till:

 1. 30% av biljettpriset när den totala flygsträckan överstiger ej mer än 1 500 km.
 2. 50% av biljettpriset för alla flygrutter inom EU vilka överstiger minst 1 500 km, inklusive alla andra flygrutter vilka ligger inom spannet 1 500 och 3 500 km, eller 
 3. 75% av biljettpriset på alla flygrutter som inte faller under A) eller B). 

Varför ska du välja AirAdvisor?

Vi på AirAdvisor är fast beslutna om att erbjuda marknadens bästa och kostnadseffektivaste tjänst när det kommer till ersättning i samband med försenade, inställda och överbokade avgångar. Följande punkter redogör övergripande för varför du ska välja oss:

 • Vår framgångsfrekvens återspeglas i form av imponerande 98%.
 • Vi behöver endast 3-5 minuter för att behandla och skicka in ett ersättningsanspråk.
 • Vi står för alla potentiella rättegångskostnader relaterade till dina ersättningsanspråk.
 • Vi debiterar dig endast när vi lyckats driva in dina ersättningsanspråk.
airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Vanliga frågor gällande kompensation hos Delta

Kan jag fortfarande söka ersättning om mina anspråk redan avvisats av Delta?

Självklart! Om du redan sökt ersättning på egen hand, varav Delta Air Lines avvisats, har du fortfarande möjligheten att söka ersättning via AirAdvisor. Genom att låta våra experter utvärdera ditt ärende kommer vi att relativt snabbt kunna upptäcka huruvida flygbolaget har giltiga anledningar till att avvisa dina krav.

Är det möjligt att söka ersättning även om jag tappat bort min Delta-flygbiljett?

Ja, även om du har slarvat bort din flygbiljett har du fortfarande möjligheten att söka ersättning från Delta. Detta förutsätter dock att du har åtkomst till ditt boknings- och/eller flygnummer. I vissa fall kan du även behöva skicka in en kopia på ditt boardingkort.

Hur lång tid behöver jag vänta på min ersättning från Delta Air Lines?

Enligt (EG) nr 261/2004 är Delta Air Lines ej bundna till att behandla dina ersättningsanspråk inom en specifik tidsperiod. Detta kan därför variera beroende på den aktuella arbetsbördan, oförutsedda strejker och andra störningsmoment vilka inverkar negativt på verksamheten.

Vad ska jag göra om Delta Air Lines vägrar gå med på mina krav?

Om din flygresa inte motsvarar överenskommelsen mellan dig och Delta Air Lines har du möjligheten att lämna in ett klagomål till flygbolaget. Skulle Delta vägra att gå med på dina krav kan du ta ärendet till Konsumentverket utan att riskera några ekonomiska repressalier.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror