Kontrollera ersättning
Qatar Airways

IATAQR

ICAOQTR

Ersättning vid försenat flyg med Qatar Airways: Allt du behöver veta och lite därtill!

I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till när det kommer till att begära ersättning från Qatar Airways för avgångar inom EU och Storbritannien, inklusive de steg som du behöver vidta för att kunna realisera det hela.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 370 recensioner

Vi på AirAdvisor har under mer än 7 år hjälpt resenärer i samma sits som du själv att driva igenom kraven på ersättning. Bli en av de 250 000 resenärer som vi redan hjälpt att hävda deras rätt gentemot flygbolagen i samband med försenade och inställda avgångar.

Ersättning vid försenat flyg med Qatar Airways: Allt du behöver veta och lite därtill!
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 13, 2024

Om du vill stärka chansen till att erhålla den högsta möjliga ersättningen från Qatar Airways rekommenderar vi dig att anlita oss på AirAdvisor. Våra specialister kommer att förse dig med nödvändig expertis gällande den juridiska aspekten, samtidigt som vi besitter kunskapen om hur ersättningsanspråket förväntas drivas i praktiken.

Vi på AirAdvisor tillämpar en praxis som innebär att om vi inte lyckas få rätt gentemot flygbolaget, kommer vi inte heller att få betalt för uträttat arbete. Samtidigt slipper du betala några avgifter i förväg. Istället drar vi av kostnaden i samband med att vi lyckas med uppdraget.

När du anlitar oss för att driva dina krav på ersättning gentemot Qatar Airways behöver du inte förta dig nämnvärt. Istället kan du luta dig tillbaka och låta oss driva ditt ärende, samtidigt som vi håller dig kontinuerligt uppdaterad kring själva processen.

Qatar Airways, med bas på Hamad International Airport (tidigare New Doha International Airport), har profilerat sig som ett populärt och framgångsrikt flygbolag. Detta har uppnåtts genom att erbjuda resenärerna möjligheten att ta sig till en rad fantastiska destinationer runt om i världen men även genom service av högsta klass.

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

Även om Qatar Airways har profilerat sig som ett av det mer punktligare flygbolaget är det omöjligt att kontrollera alla de element vilka härleds till en avgång.

Just därför kan flygförseningar och inställda avgångar komma att inträffa, även när det kommer till Qatar Airways. Skulle du drabbas av en försening eller inställd avgång med Qatar Airways kan du komma att vara berättigad till ersättning för det inträffade.

Enligt lag kan du ha rätt att begära upp till 7 000 kr som kompensation när det kommer till förseningar och inställda avgångar. Processen att begära in din ersättning kantas dock av en rad utmaningar.

Framför allt är det ytterst tungt att driva ersättningsanspråk på egen hand. Detta eftersom processen kräver en god insikt när det kommer till de lagar och bestämmelser som Qatar Airways måste rätta sig efter.

Genrebild över en Qatar Airways flygplan uppe i luften

AirAdvisor har specialiserat sig på att hjälpa resenärer i likhet med dig själv att driva igenom sina rättigheter gällande ersättning. Vi har således både kapaciteten och kompetens att även hjälpa dig att kräva ersättning, utan att du för den delen behöver involvera dig särskilt mycket i själva processen. För att påbörja ditt ärende behöver vi endast få in ett antal relevanta underlag gällande den aktuella avgången som kravet på ersättning avser.

När vi fått ditt samtycke till att driva ärendet kommer vi sedan att ta över rodret och föra din talan gentemot Qatar Airways. Som redan nämnts flertalet gånger kommer vi endast att få betalt när vi lyckas driva igenom dina krav.

Det hela är ett unikt koncept som innebär att oavsett hur många timmar vi lägger ned på ärendet, kommer vi endast att erhålla monetär ersättning om vi lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk.

I och med ovanstående skiljer sig AirAdvisor från traditionella juristbyråer i och med att vi får endast betalt när du får betalt. Skulle du ändå välja att anlita traditionella juristbyråer kommer du i regel att debiteras för varje timme som juristerna ägnar åt ditt ärende - oavsett utkomsten gällande dina krav på ersättning.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Qatar Airways: När ska man yrka på ersättning?

Enligt EU 261 måste Qatar Airways betala ut kompensation för alla avgångar från Europa, vilka i sin tur blivit försenade och/eller inställda. För att du ska kunna kvalificera sig för ersättningen behöver dock ett antal punkter uppfyllas, något som i regel återspeglas i form av nedanstående punkter:

 • Fördröjning: Gäller för de situationer som återspeglas av förseningar på 3 timmar eller längre.
 • Avbokning: Gäller om din avgång blivit inställt av Qatar Airways.
 • Överbokning: Gäller om du inte kan gå ombord på ett plan på grund av att för många biljetter sålts för den aktuella avgången.
 • Missat anslutningsflyg: Gäller om du blir försenad och missar en anslutning senare under resan.

Vi vill även uppmärksamma dig på att ovanstående punkter förutsätter att det inträffade inte kan härledas till så kallade "extraordinära händelser". Skulle flygbolaget kunna påvisa att det inträffade kan härledas till en "extraordinära händelse" kommer du att tyvärr inte kunna begära ersättning för det inträffade.

Det ska dock understrykas att Qatar Airways inte kommer att kunna åberopa det hela i samband med överbokning, något som för övrigt enligt EU 261 anses helt och hållet vara flygbolagets ansvar. Således kommer du i regel att ha rätt till ersättning i samband med överbokade avgångar.

Om du inte är bekant med det sistnämnda innebär det hela att flygbolaget väljer att sälja fler flygstolar än den tillgängliga kapaciteten. Det hela är ett sätt att försöka tjäna mer pengar per resenär, en strategi som tillämpas då flygbolagen räknar kallt med att ett visst antal resenärer inte kommer att checka in på den aktuella avgången.

clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

Ersättning vid försenat flyg med Qatar Airways och dina rättigheter som resenär

Alla flygbolag drabbas emellanåt av förseningar och inställda avgångar, något som även inkluderar Qatar Airways. Men tack vare EU-lagstiftningen kan du ha rätt till ersättning upp till en summa på 7 000 kr när din planerade avgång blir försenad eller inställd. För att du ska kunna åberopa rätten till ersättning måste dock din avgång ha varit försenad med minst 3 timmar till den aktuella slutdestinationen.

Även om Qatar Airlines inte är ett europeiskt flygbolag, erbjuder bolaget ett stort antal flygrutter från en rad europeiska länder, något som bland annat inkluderar Sverige, Storbritannien, Nederländerna m.fl. Det hela innebär att flygbolaget omfattas av rådande europeiska lagar när det kommer till resenärernas rättigheter att begära ersättning i samband med flygstörningar.

För de resenärer vilka saknar kännedom om det hela existerar en specifik lag, kallad EU 261-förordningen, även känd som EU 261 (Storbritannien UK 261), som skyddar dig som resenär vid försenade och inställda avgångar. Härnäst redogör vi för några av de rättigheter som du kan välja att åberopa i samband med flygstörningar hos Qatar Airways:

 • Möjlighet att begära upp till 7 000 kr (€600) per resenär genom att fylla i ett formulär gällande ersättningsanspråk från Qatar Airways.
 • Rätt att begära ersättning för varje resenär i sällskapet som omfattas av samma försening och/eller inställt avgång, upp till 7 000 kr (€600).
 • Rätt att kräva ersättning för alla Qatar Airways-avgångar vilka blivit försenade eller inställda under de senaste 3 åren.
 • Rätten att begära ersättning i samband med långa förseningar, flygstopp, missade anslutningar och mycket mer.
clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Qatar Airways & försenat flyg: Så här ansöker du om ersättning

Många resenärer är inte medvetna om hur de ska gå tillväga för att begära ersättning i samband med en försenad eller inställd avgång. I många fall är resenärerna heller inte medvetna om att de faktiskt har rätt att begära ersättning för det inträffade.

Detta är något som flygbolaget sällan annonserar med, något som vi anser bör vara en självklarhet! I de fall då rättigheterna framkommer tenderar det hela att listas i dina villkor med ytterst små bokstäver, något som gemene man sällan bemödar sig med att läsa.

Vi på AirAdvisor anser att varje resenär har rätt till adekvat ersättning i samband med flygstörningar, oavsett typ. Just därför har vi åtagit oss uppgiften att hjälpa dig och andra likasinnade att erhålla lämplig ersättning i samband med förseningar och inställda avgångar hos Qatar Airways, inklusive andra flygbolag vilka omfattas av det hela!

Vårt team består av flera experter vilka alla besitter en gedigen erfarenhet när det kommer till att begära ersättning från flygbolag åt resenärernas räkning i samband med diverse flygstörningar.

Vi förfogar således över nödvändig kunskap, både när det kommer till den juridiska biten, men även vilka strategier som flygbolagen tillämpar när det kommer till ersättningsanspråk från resenärerna.

För att du ska få en bild över hur mycket som du kan kräva i kompensation rekommenderar vi dig att använda vår räknare för att beräkna ersättningsbelopp vid försenade och inställda avgångar.

Genrebild över en resenär på väg till sitt flyg i en avgångshall

Qatar Airways kompensation för inställda avgångar: Så här går du tillväga

Låt oss ponera att du drabbats av en inställd avgång. Förutom den påtagliga frustrationen över det inträffade är du även kluven kring vilka steg som du ska vidta för att begära ersättning för det inträffade.

Med det i åtanke kommer vi härnäst att redogöra för de steg vilka du behöver vidta i samband med inställda avgångar med Qatar Airways. Förutom att underlätta processen kommer du även att slippa ödsla din tid på att försöka klura ut det hela på egen hand:

 • I första hand rekommenderas du att börja med att försöka hitta en representant för Qatar Airways på den flygplats som avgången var planerad att lyfta från.
  Diskutera sedan med de ansvariga kring varför avgången kommit att bli inställd, inklusive vad de ansvariga förväntas göra för att lösa den uppkomna situationen.
 • Härnäst behöver du samla in så mycket underlag som möjligt för att kunna hävda din rätt till ersättning. Kom ihåg att spara allt eftersom det kan fälla avgörandet när det kommer till ersättning för det inträffade.
 • Säkerställ att du sparar kvitton, bokningsbekräftelse, boardingkort och andra underlag vilka relateras till själva avgången.
 • Se till även att flygbolaget och flygplatspersonalen förser dig med mat och vatten, under tiden som du väntar. EU 261 anger nämligen att det ansvariga flygbolaget måste förse resenärerna med mat och dryck - både när det kommer till förseningar och inställda avgångar.
 • Använd vår kostnadsfria räknare för att preliminära räkna ut hur mycket ersättning som du kan begära. Du kan även ta dig tid att lära dig mer om Qatar Airways återbetalningspolicy så att du är medveten om vad som gäller.

Observera: I vissa fall kan försenade eller inställda avgångar bero på "extraordinära omständigheter". I dessa fall kommer Qatar Airways att slippa betala ut ersättning och kompensation för det inträffade. Det hela förutsätter dock att flygbolaget faktiskt kan påvisa att den försenade och/eller inställda avgången är relaterad till "extraordinära omständigheter". När det kommer till "extraordinära omständigheter" härleds det hela till bland annat dramatiska väderförhållanden eller aktiviteter på flygplatsen vilket anses hota resenärerna och personalens säkerhet.

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Qatar Airways: Vanliga frågor vid försenade och inställda avgångar

Kan jag få pengarna tillbaka från Qatar Airways?

Det hela beror främst på situationen i fråga. Om flygbolaget väljer att ställa in din avgång med kort varsel, samtidigt som Qatar Airways misslyckas med att boka om dig till en annan avgång, kan du ha rätt till återbetalning av flygbiljetten. Qatar Airways kan då komma att erbjuda dig omgående kompensation i form av en värdecheck. Vi rekommenderar dock våra läsare att alltid tacka nej till värdecheckar eftersom dessa tenderar att gälla under en kort period, samtidigt som acceptansen av dessa kan komma att exkludera dig från rätten att begära monetär kompensation för det inträffade.

Hur lång tid har jag på mig att framställa mitt anspråk?

Enligt EU 261 har passagerare 3 år på sig att begära kompensation från och med den dag då avgången skulle ha ägt rum. Just därför rekommenderar vi dig att reflektera över om du sedan tidigare exponerats för diverse flygstörningar, framför allt när det kommer till försenade och inställda avgångar. Det hela är särskilt av intresse om dessa inträffat inom de senaste 36 månaderna. Kom ihåg dock att du sannolikt kommer bli utan ersättning om den inträffade förseningen och/eller inställda avgångar härleds till så kallade "extraordinära omständigheter".

Hur mycket kan du kräva i ersättningsanspråk enligt EU 261?

När det kommer till ersättningsanspråk enligt EU 261 baseras ersättningsbeloppet främst på den flygsträcka som avgången i fråga avser. Härnäst kommer vi att kortfattat redogöra för hur mycket som du har rätt att begära i anspråk, där vi även redogöra för den sträcka för vilken ersättningen i fråga gäller:

 • Upp till 3 000 kr (€250) per person gällande avgångar under 1 500 km.
 • Upp till 4 500 kr (€400) per resenär gällande inrikesflyg inom EU som dock återspeglas av en flygsträcka längre än 1 500 km.
 • Upp till 4 500 kr (€400) per resenärer för internationella avgångar inom EU, vilka återspeglas av en flygsträcka mellan 1 500 km och 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) per person när det kommer till internationella långdistansflygningar från EU vilka överstiger en flygsträcka på 3 500 km.

Hur ansöker jag om ersättning för ett försenat flyg hos Qatar Airways?

Även om du självfallet kan välja att ansöka om ersättning på egen hand vid en försenad avgång hos Qatar Airways, är det något som vi knappast rekommenderar till våra läsare. Faktum är att vi råder dig att alltid anlita en av våra experter på AirAdvisor för att öka sannolikheten till att öka sannolikheten till ersättning. Du kan kontakta vårt team redan idag, varefter vi kommer be dig att redogöra kortfattat för det inträffade. Vi kommer sedan att preliminärt meddela dig om hur mycket som du kan komma att berättigas i ersättning för det inträffade. Som redan nämnts flera gånger tidigare tillämpar AirAdvisor en så kallad "no-win, no-fee"-praxis. Rent konkret innebär det hela att om du inte får betalt, kommer heller inte vi att ersättas för den tid vi lagt ner på ditt ärende!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror