Kontrollera ersättning
Icelandair

IATAFI

ICAOICE

Icelandair ersättning vid försenade och inställda avgångar

Sedan flygbolaget slog upp dörrarna för sin verksamhet har Icelandair spelat en avgörande roll när det kommer till att sammanföra ön med resten av världen. Även om flygbolaget har stort fokus på att anlända i tid, inträffar det att Icelandair (likväl andra flygbolag) drabbas av förseningar, inställda avgångar och överbokningar.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 326 recensioner

I dessa fall behöver du vara medveten om dina rättigheter som resenär, inklusive hur du kan dra fördel av den uppkomna situationen. Vi på AirAdvisor har hjälpt mer än 250 000 resenärer likt du själv att hävda deras rätt, något som även du kommer bli varse om efter att ha läst denna guide!

Icelandair ersättning vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 10, 2024

Dina rättigheter i samband vid flygstörningar med Icelandair

Vi inleder det hela genom att redogöra för dina rättigheter som resenär i samband med Icelandair flygstörningar:

Rättigheter som EU-resenär

Dina rättigheter inom Europa upprätthålls av EU 261/2004. Det hela har utformats för att du som resenär ska ha rätt till ersättning i samband med flygstörningar. Några av de vanligaste flygstörningarna inkluderar försenade, inställda och överbokade avgångar.

Det är även viktigt att notera det faktum att EU261 gäller för alla avgångar vilka lyfter från ett EU-land, inklusive avgångar som anländer till EU från utlandet,  förutsatt att flygbolaget i fråga har sin bas i EU, något som även gäller för Icelandair.

Ersättningsnivån baseras i regel på den tid som flygstörningen pågått, inklusive den aktuella flygsträckan. Den maximala ersättningsnivån som du kan begära ligger dock på 7 000 kr (€600).

Passagerares rättigheter i Storbritannien

Efter Brexit upprättade Storbritannien sina egna förordningar gällande resenärernas rättigheter, mer känd som UK 261. Denna förordning återspeglas av likvärdiga lagar och regler likt de som återfinns i EU 261.

Till skillnad från EU 261, avser dock UK 261 skydda resenärernas rättigheter i samband med flygresor med ett brittiskt flygbolag, eller vid avgångar från en flygplats inom Storbritannien.

Precis som för EU261 baseras ersättningen enligt UK 261 beroende på den aktuella tiden för själva förseningen, inklusive flygsträckan. På en generell nivå ligger den dock på samma nivå som för EU-resenärer - 7 000 kr (€600).

Har din avgång med Icelandair Airline blivit försenad eller inställd? Ta reda på om du har rätt till upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Undersök vad som gäller redan idag - utan extra kostnader!

Du bör vidta följande åtgärder i samband med flygstörningar

Väljer du på egen bevåg att avboka din avgång med Icelandair kommer dina möjligheter till återbetalning att baseras främst på de villkor under vilka du har bokat din resa.

Om du skulle ha oturen att drabbas av en flygstörning med Icelandair är det viktigt att anamma följande steg som ett led i att skydda dina rättigheter som resenärer, samtidigt som du påskyndar processen gällande ersättning:

 1. Kontakta Icelandair: Sök upp och integrera med representanter för Icelandair på den aktuella flygplatsen, alternativt kundtjänst. Målet är att få reda på orsaken till flygstörningen, samt att erhålla en skriftlig bekräftelse för det inträffade.
 2. Spara dina resehandlingar: Vi rekommenderar dig att spara alla resehandlingar, något som inkluderar bland annat biljetter, boardingkort, kvitton med flera. Kom ihåg även att spara din elektroniska kommunikation med Icelandair.
 3. Hävda din rätt till ersättning på plats: I händelse av en flygstörning är Icelandair skyldiga att kompensera dig på plats. Detta inkluderar bland annat mat och dryck, kommunikationsmöjligheter och boende (vid behov).
 4. Använd AirAdvisor kalkylator: För att enklare bedöma om du har rätt till ersättning vid flygstörningar med Icelandair rekommenderar vi dig att använda vår kalkylator. Via denna kommer du att inom några minuter erhålla ett preliminärt besked på den ersättningsanspråk som du kan ha rätt till.

Följande bör undvika

Nedan redogör vi för de vanligaste fallgroparna vilka du måste se upp med för att inte gå miste om rätten till ersättning med Icelandair:

     1. Förhastade beslut gällande kompensationsnivåer

Ibland kan ett flygbolag försöka minimera sitt ekonomiska ansvar genom att erbjuda dig en kompensation av mindre värde. Som resenär måste du avstå från lockelsen att acceptera det första erbjudande som kommer i din väg. Istället ska du i lugn och ro ta reda vad som gäller i ditt fall enligt EU- och UK 261.

     2. Nöja dig med resekuponger

Det är ganska vanligt att flygbolag erbjuder dig resekuponger som en snabb kompensation för själva flygstörningen. Vi rekommenderar dig att alltid avstå sådana erbjudanden eftersom dessa gäller i regel endast under en kort period, samtidigt som du kan (omedvetet) komma att avstå din rätt till kompensation enligt EU- och UK 261.

Väljer du på egen bevåg att avboka din avgång med Icelandair kommer dina möjligheter till återbetalning att baseras främst på de villkor under vilka du har bokat din resa.

     3. Skriva under dokument utan att förstå sammanhanget

I kölvattnet av en flygstörning kan utvalda flygbolag be dig att underteckna dokument, vilka utformats för att begränsa flygbolagets ansvar gällande ersättningsanspråk. I regel skall du aldrig teckna några sådana dokument, såvida du inte förstår vad det är egentligen som du väljer att samtycka till. Kom ihåg att åberopa dina U261- och UK 261-rättigheter om flygbolagens anställda försöker förmå dig att teckna det hela!

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning. Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning

Rättigheter till kompensation vid inställda avgångar med Icelandair

Enligt EU261 har du rätt att kräva ersättning i samband med ett försenat flyg med Icelandair. För att kvalificera dig för det hela behöver förseningen ha varat mer än 3-timmar, samtidigt som flygbolaget anses vara skyldiga till det hela. Härnäst redogöra vi för de ersättningsnivåer som du kan komma att ha rätt till:

 • Vid kortdistansflyg (upp till 1 500 km) kan du räkna med upp till 3 000 kr (€250).
 • Vid medeldistansflyg (1 500 - 3 500 km) kan du räkna med upp till 5 000 kr (€400).
 • Vid långdistansflyg (över 3 500 km) kan du räkna med upp till 7 000 kr (€600).

Rätt till ersättning för inställda avgångar

EU261 ger dig även rätt till kompensation om din avgång ställs in, utan att Icelandair meddelar dig om det inträffade minst 14 dagar i förväg. Detta utesluter i regel inställda flyg vilka anses bero på extraordinära omständigheter.

Så här ser ersättningsnivåerna för en inställd avgång:

 • För sträckor upp till 1 500 km kan du erhålla upp till 3 000 kr (€250).
 • För sträckor mellan 1 500 - 3 500 km kan ersättningen uppgå till 5 000 kr (€400).

 

Väljer du på egen bevåg att avboka din avgång med Icelandair kommer dina möjligheter till återbetalning att baseras främst på de villkor under vilka du har bokat din resa.

 • För sträckor över 3 500 km kan ersättningen stiga till 7 000 kr (€600).

Rätten till återbetalning av dina biljetter

EU261 ger dig också rätt till återbetalning av din flygbiljett, dock under vissa omständigheter. Dessa inkluderar situationer där Icelandair väljer att ställa in din avgång med mindre än 14 dagar från avresa, i samband när flyget försenats med över 5 timmar, vid nekad ombordstigning på grund av överbokning, inklusive andra operativa skäl vilka anses ligga inom flygbolagets kontroll.

Förutom rätten till återbetalning kan du även vara berättigad till ersättning för det besvär som situationen i fråga åsamkat dig. Ersättningsnivån baseras (som tidigare diskuteras) på flygavståndet och förseningens varaktighet.

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokat under de senaste 36 månaderna kan ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din rätt till ersättning idag!

Rättigheter till kompensation vid nekad ombordstigning

I enlighet med EU 261-reglerna har du i allmänhet rätt till kompensation vid nekad ombordstigning hos Icelandair. Denna situation uppstår vanligtvis när ett flygbolag säljer mer flygplatser än vad det finns kapacitet till.

Förutsatt att du inte valt att överlåta din flygstol frivilligt till en annan resenär, alternativt varit i hög grad delaktig till en nekad ombordstigning, kommer du i regel att vara berättigad till ersättning från Icelandair.

Nedanstående riktlinjer bör ge dig en bild över hur mycket ersättning som du kan kräva i samband vid nekad ombordstigning med Icelandair:

 • 3000 kr (€250) vid flygsträckor kortare än 1 500 km
 • 5 000 kr (€400) vid flygsträckor mellan 1 500 - 3 500 km
 • 7 000 kr (€600) vid flygsträckor längre än 3 500 km

Rättigheter till kompensation i samband vid missad anslutning

EU261 ger dig även rätt till ersättning från Icelandair om du har oturen att missa ditt anslutningsflyg på grund av en försening eller inställd avgång, förutsatt att alla avgångar återspeglas via en enda bokning.

Väljer du på egen bevåg att avboka din avgång med Icelandair kommer dina möjligheter till återbetalning att baseras främst på de villkor under vilka du har bokat din resa.

Huruvida du berättigas kompensation eller ej baseras på den initiala störningen för din ankomsttid till den planerade slutdestationen. Om flygstörningen leder till att du når din slutdestination 3 timmar eller senare är du berättigad ersättning för det missade flyget.

Ersättningen från Icelandair baseras på nedanstående flygsträckor:

 • 3 000 kr (€250) för avgångar kortare än 1500 km
 • 5 000 kr (€400) för avgångar mellan 1 500 - 3 500 km
 • 7 000 kr (€600) för avgångar vilka överstiger 3 500 km

Vad gäller vid extraordinära omständigheter?

När man diskuterar flygstörningar som förseningar, inställda flyg eller nekad ombordstigning är begreppet "extraordinära omständigheter" nyckeln till huruvida du berättigas eller nekas ersättning i slutändan.

Mer närmare refererar så kallade "extraordinära omständigheter" till scenarion som anses ligga utanför flygbolagets kontroll. Dessa kan komma att omfatta extrema väderförhållanden, akuta säkerhetsrisker, politisk instabilitet m.fl.

Under dessa extraordinära omständigheter är Icelandair (inklusive andra flygbolag) i regel befriade från skyldigheten till att behöva kompensera dig för den inträffade situationen.

Varför ska du välja att anlita AirAdvisor?

 • Över 250 000 ersättningsanspråk hanterades under mer än 7 år.
 • Lägsta möjliga pris - vi är i genomsnitt 5% billigare än konkurrenterna.

Begär ersättning via AirAdvisor och erhåll upp till €600 i ersättning. Ta reda på hur mycket du har rätt till redan idag. Kontrollera din avgång

Vanliga frågor vid flygstörningar med Icelandair

I det här avsnittet har vi sammanställt svar på några vanliga frågor om Icelandair flygstörningar som våra läsare tenderar att reflektera över:

Vilka steg ska jag vidta när mitt Icelandair avgång blivit inställd?

Väljer du på egen bevåg att avboka din avgång med Icelandair kommer dina möjligheter till återbetalning att baseras främst på de villkor under vilka du har bokat din resa.

Om din avgång med Icelandair blir inställt kommer det första steget att återspeglas av att kontakta flygbolaget och be om att få en redogörelse kring de orsakerna vilka orsakat den inställda avgången. Behåll även alla dokument relaterade till ditt flyg, inklusive skriftlig och digital kommunikation med Icelandair gällande det inträffade eftersom dessa kan fälla avgörande när det kommer till dina ersättningsanspråk.

Har jag rätt till en återbetalning om jag självmant väljer att avboka min avgång via Icelandair?

I regel klassificeras flygbiljetter vanligtvis som återbetalningsbara och icke-återbetalningsbara.

Om du har köpt en återbetalningsbar biljett bör du kunna avboka ditt flyg och således erhålla en fullständig (alternativ delvis) återbetalning. För så kallade icke-återbetalningsbara biljetter kommer du dessvärre inte kunna få tillbaka några pengar. Kontrollera därför alltid villkoren för din biljett innan bokning.

Hur många timmar måste min avgång med Icelandair vara försenad för att berättigas ersättning?

För att vara berättigad till ersättning från Icelandair i samband med en flygstörning måste den aktuella avgången ha försenats med minst 3-timmar. Denna gräns fastställs för övrigt av de förordningar som återfinns i EU 261. Det är dock viktigt att notera det faktum att förseningen måste ha inträffat på grund av omständigheter vilka anses ha kunnat påverkas av Icelandair, till skillnad från "extraordinära omständigheter" där flygbolaget befrias från skyldigheten att ersätta dig för det inträffade.

Hur lång tid behöver jag vänta på att Icelandair ska betala ut ersättning?

Den tid som krävs för att erhålla ersättning från Icelandair baseras på flera olika faktorer. Några av dessa utgörs men begränsas ej till flygbolagets interna hantering av ärendet, den aktuella volymen av ersättningsanspråk som Icelandair måste hantera, huruvida dina krav bestrids eller ej, för att nämna några.

Hur går jag tillväga för att begära ersättning i samband med försenade avgångar med Icelandair?

 1. Kontrollera din rätt till ersättning: Det första steget är att kontrollera huruvida du faktiskt har rätt till ersättning. Genom att navigera till verktyget "Kontrollera ersättning" på AirAdvisors webbplats kommer du att omgående få reda på om den aktuella förseningen ger dig rätt till ersättning enligt EU261.
 2. Skicka in ditt ersättningsanspråk: Om du uppfyller kraven gällande ersättning är nästa steg att skicka in det hela via AirAdvisor. Vänligen notera att du även behöver ladda upp nödvändiga underlag gällande din försening, något som bland annat inkluderar bokningsbekräftelse, boardingkort, flygbiljetter etc.
 3. AirAdvisor hanterar resten: Vårt expertteam på AirAdvisor tar sedan över processen, kontaktar Icelandair för din räkning och hanterar all efterföljande kommunikation och förhandling.

Kom ihåg att vi endast tar ut en serviceavgift om vi lyckas driva igenom dina krav på ersättning. Med andra ord, om du inte får betalt, kommer heller inte vi kunna ta ut något arvode för vårt hårda arbete!

Hur lång tid har jag på mig för att lämna in mina ersättningsanspråk gentemot Icelandair?

Enligt EU261 har du rätt att yrka på ersättning i samband med försenade och inställda avgångar, inklusive nekad ombordstigning, upp till 6 år från och med den datum då flygstörningen ägde rum. Vi rekommenderar dock att lämna in dina ersättningsanspråk direkt efter att flygstörningen inträffat. Detta eftersom viktiga detaljer relaterade till händelsen tenderar att blekna i takt med tiden, något som drastiskt minskar dina chanser till att erhålla ersättning för det inträffade!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror